Obec Dlouhý Most

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://dlouhy-most.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dlouhý Most
Dlouhý Most 193
463 12 Dlouhý Most

Datová schránka: 8fzbywa
E-mail: starosta.dlouhymost@volny.cz, dlouhymost@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 02. 2020 Odstávka vody 25.2.2020
18. 02. 2020 Zápis z jednání ZO č. 2/2020 ze dne 3.2.2020
17. 02. 2020 Usnesení ze zasedání ZO č. 2/2020 ze dne 3.2.2020
29. 01. 2020 Program jednání ZO č. 2/2020 konaného dne 3.2.2020
23. 01. 2020 Zápis z jednání ZO č. 1.2020 ze dne 13.1.2020
14. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na rok 2020 pro činnsti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy
14. 01. 2020 Rozpočet obce Dlouhý Most pro rok 2020
14. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Dlouhý Most pro období 2021-2023
14. 01. 2020 Usnesení ze zasedání ZO č. 1/2020 ze dne 13.1.2020
08. 01. 2020 Program jednání ZO č. 1/2020 konaného dne 13.1.2020
06. 01. 2020 Zápis z jednání ZO č. 11/2019 konaného dne 16.12.2019
23. 12. 2019 Povolení nakládání s vodami - převádění srážkových vod z retenčních nádrží do vodního toku (Doubský potok) a vypouštění přečištěných odpadních vod do povrchových - ČOV pro 32 RD v k.ú. Dlouhý Most a stavby vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Most č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Most č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
20. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Most č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
20. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Císařský kámen pro rok 2020
19. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro rok 2020
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
18. 12. 2019 Usnesení z jednání ZO č. 11/2019 konaného dne 16.12.2019
17. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Dlouhý Most pro rok 2020
17. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dlouhý Most pro období 2021-2023
12. 12. 2019 Program jednání ZO č. 11/2019 konaného dne 16.12.2019
10. 12. 2019 Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření MZE č.j. 41508/2019-16212 ze dne 30.8.2019 ve věci rozšíření opatření proti šíření kůrovcové kalamity
09. 12. 2019 Zápis z jednání ZO č. 10/2019 konaného den 18.11.2019
26. 11. 2019 Vyrozumění o doložení nových podkladů vodoprávního řízení - Dělení pozemků, umístění komunikace a inž. sítí pro 32 RD v k.ú. Dlouhý Most"
20. 11. 2019 Usnesení ZO č. 10/2019 ze dne 18.11.019
12. 11. 2019 Zápis z jednání ZO č. 9.2019 konaného dne 14.10.2019
12. 11. 2019 Program jednání ZO č. 10/2019 konaného dne 18.11.2019
06. 11. 2019 Zápis z jenání Zo č. 9.2019 konaného dne 14.10.2019
31. 10. 2019 Kontejner na bioodpad 11.11.2019
29. 10. 2019 Dokument "Stavební povolení "Ko..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Kontejner na bioodpad 29.10.2019
24. 10. 2019 Kontejner na bioodpad 29.10.2019
18. 10. 2019 Usnesení ZO č. 9/2019 ze dne 14.10.2019
17. 10. 2019 Odstávka vody dne 17.10.2019
15. 10. 2019 Kontejner na bioodpad 21.10.2019
10. 10. 2019 Program jednání ZO č. 9/2019 konaného dne 14.10.2019
08. 10. 2019 Kontejner na bioodpad 14.10.2019
02. 10. 2019 Kontejner na bioodpad 7.10.2019
18. 09. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Oznámení záměru pronájmu a směny pozemků
17. 09. 2019 Kontejner na bioodpad 23.9.2019
16. 09. 2019 Řád veřejného pohřebiště obce Dlouh ýMost
16. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
16. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
16. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
11. 09. 2019 Usnesení ze zasedání ZO č. 8/2019 konaného dne 9.9.2019
10. 09. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení "Odkanalizování obcí Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice, Dlouhý Most, I.etapa - přepojení lokalit ČOV"
10. 09. 2019 Odstávka vody 10.9.2019

XML