Obec Velké Chvojno

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://obecvelkechvojno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velké Chvojno
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Datová schránka: mjvbqd4
E-mail: podatelna@obecvelkechvojno.cz, starosta@obecvelkechvojno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Záměr prodeje p.p.č. 152 v k.ú. Luční Chvojno
30. 09. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 54 v k.ú. Velké Chvojno
30. 09. 2020 Výpis usnesení z 17. zasedání ZO
25. 09. 2020 Informace ČEZ Distribuce o konci výlepů plakátů a přechodu na elektronickou formu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny
22. 09. 2020 Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
17. 09. 2020 Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát - důležité informace k volbám
16. 09. 2020 Oznámení o konání 17. zasedání ZO
16. 09. 2020 Přehled stanovišť drive-in - pokyny pro voliče, kteří chtějí využít možnosti zvláštního způsobu hlasování
10. 09. 2020 Mimořádné opatření z 9.9.2020
09. 09. 2020 Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 ze dne 24.8.2020
07. 09. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
07. 09. 2020 Jmenování členů OVK na neobsazená místa
07. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
01. 09. 2020 Integrované šetření v zemědělství
24. 08. 2020 Výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací pro rok 2020/2021
18. 08. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 80/2 v k.ú. Žďár
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody
12. 08. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2020
06. 08. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2/2020
05. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody
30. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
30. 07. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
29. 07. 2020 Záměr prodeje p.p.č. 76 a části p.p.č. 77 v k.ú. Malé Chvojno
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - kalamitní poškození lesních porostů
28. 07. 2020 Rekonstrukce povrchu komunikace - Mnichov - Čermná
27. 07. 2020 Výpis usnesení z 16. zasedání ZO
23. 07. 2020 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
23. 07. 2020 Mimořádné opatření Ústeckého kraje č1/2020
15. 07. 2020 Oznámení o konání 16. zasedání ZO
13. 07. 2020 Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
01. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - u..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
26. 06. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
26. 06. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
26. 06. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 346 v k.ú. Velké Chvojno
26. 06. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 224/1 v k.ú. Žďár
26. 06. 2020 Oznámení koncepce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje aktualizace 2020
24. 06. 2020 Výpis usnesení z 15. zasedání ZO
19. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ni..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Oznámení - průzkumný vrt na p.p.č. 220 v k.ú. Žďár - VV
16. 06. 2020 Oznámení - průzkumný vrt na p.p.č. 301/11 v k.ú. Žďár - VV
15. 06. 2020 Oznámení o konání 15. zasedání ZO
06. 06. 2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
05. 06. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření MLS za rok 2019
05. 06. 2020 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. MLS
03. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
03. 06. 2020 Postup projednávání návrhu územního plánu Velké Chvojno - informace

XML