Obec Velké Chvojno

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://obecvelkechvojno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velké Chvojno
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Datová schránka: mjvbqd4
E-mail: podatelna@obecvelkechvojno.cz, starosta@obecvelkechvojno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2019 Výpis usnesení z 3. zasedání ZO
14. 02. 2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
11. 02. 2019 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
11. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
06. 02. 2019 Dražební vyhláška - dražba souboru nemovitých věcí
05. 02. 2019 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelostva obce
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
29. 01. 2019 Odročení dražby
24. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Nikola Slach
14. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Velké Chvojno
09. 01. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Zveřejnění záměru prodeje - spoluvlastnického podílu v čp. 34 Velké Chvojno
07. 01. 2019 Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno
07. 01. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu hostince ve Velkém Chvojně
04. 01. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu v čp. 34 Velké Chvojno
21. 12. 2018 Výpis usnesení z 2. zasedání ZO
20. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
18. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Mnichov u Lučního Chvojna
18. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Malé Chvojno
18. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Luční Chvojno
17. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Arnultovice u Lučního Chvojna
17. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - katastrální území Žďár
17. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Mnichov u Lučního Chvojna
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení vyloučení vstupu do lesa
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1
07. 12. 2018 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce
27. 11. 2018 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
13. 11. 2018 Schválený rozpočet na rok 2019
13. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025 (návrh)
08. 11. 2018 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
07. 11. 2018 Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
05. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
26. 10. 2018 Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
23. 10. 2018 Schválený závěrečný účet obce za rok 2016
23. 10. 2018 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
23. 10. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2017
23. 10. 2018 VV - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa
09. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - mo..." již není dostupný.
08. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
01. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
01. 10. 2018 Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce
01. 10. 2018 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce
27. 09. 2018 VV - Rozhodnutí o zrušení vyloučení vstupu do lesa
26. 09. 2018 Přehled o telefonním spojení do volebních místností
24. 09. 2018 Zpráva o činosti Mikroregionu Labské skály
19. 09. 2018 Oznámení o konání 22. zasedání Zo - změna času konání zasedání

XML