Obec Vysoké Pole

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://vysokepole.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VYSOKÉ POLE
Vysoké Pole 118
763 25 Vysoké Pole

Datová schránka: py9bjin
E-mail: obecvp@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 12. 2019 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 10/2019
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
27. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
27. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu 2020-2022
27. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu 2020-2020
23. 11. 2019 Závěrečný účet mikroregion Ploština 2018
23. 11. 2019 Návrh závěrečného účtu sdružení obcí mikroregionu Ploština za rok 2018
23. 11. 2019 Schválený střednědobý rozpočtový výhled
23. 11. 2019 Rozpočtový výhled na roky 2018-2020
22. 11. 2019 Rozpočtové opatření č.1 rok 2019
22. 11. 2019 Rozpočet mikroregionu pro rok 2019
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2019
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
18. 11. 2019 Publicita projektu – Pořízení studie krajiny nacházející se na území ORP Valašské klobouky
18. 11. 2019 Úprava rozpočtu č.3
18. 11. 2019 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Ploština za rok 2018
18. 11. 2019 Dokument "Zpráva o výsledku pře..." již není dostupný.
18. 11. 2019 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko 2018
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejňování závěrečného účtu za rok 2018
18. 11. 2019 Úprava rozpočtu č.2
18. 11. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoké Pole za rok 2018
18. 11. 2019 ROZVAHA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 2018
18. 11. 2019 výkaz zisku a ztráty 2018
18. 11. 2019 příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 2018
18. 11. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
18. 11. 2019 Fin. 2018
18. 11. 2019 Úprava rozpočtu č.1
18. 11. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
18. 11. 2019 Oznámení o přezkoumání hospodaření mirkoregionu Ploština za rok 2018
18. 11. 2019 Oznámení – schválený rozpočet na rok 2019 – Mikroregion
18. 11. 2019 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2019
18. 11. 2019 Informace zastupitelstva Obce Vysoké Pole o záměru k prodeji, směně, koupi a majetkoprávnímu vypořádání pozemků ve vlastnictví obce
18. 11. 2019 Informace zastupitelstva Obce Vysoké Pole o záměru k prodeji, směně, koupi a majetkoprávnímu vypořádání pozemků ve vlastnictví obce
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 – provozní náklady
18. 11. 2019 Rozpočtový výhled obce vysoké Pole 2020 – 2022
18. 11. 2019 Mikroregion Jižní Valašsko – Oznámení_návrh rozpočtu 2019
18. 11. 2019 Mikroregion Jižní Valašsko – Návrh rozpočtu 2019
18. 11. 2019 Mikroregion Jižní Valašsko – Oznámení_návrh úpravy středněd. výhledy 2019-2021
18. 11. 2019 Mikroregion Jižní Valašsko – Návrh úpravy středněd. výhled 2019-2021
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 – Sdružení obcí Mikroregionu Valašské Klobucko
18. 11. 2019 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vysoké Pole u Valašských Klobouk dne 2.11.2018
18. 11. 2019 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona,256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
18. 11. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Vysoké Pole pro rok 2018
18. 11. 2019 Výzva, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
18. 11. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace – Sdružení přátel Vysoké Pole
18. 11. 2019 Rozpočet obce Vysoké Pole na rok 2018
18. 11. 2019 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VYSOKÉ POLE 2018
18. 11. 2019 Rekonstrukce a celková obnova lesních cest Vysoké Pole
18. 11. 2019 Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

XML