Město Kyjov

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://mestokyjov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Datová schránka: f28bdah
E-mail: urad@mukyjov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - 6114 Moravia - VTL Plynovod, ÚSEK TU 160 Bukovany - TU 166 Bezměrov 2A
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - 6114 Moravia - VTL Plynovod, ÚSEK TU 157 Tvrdonice - TU 160 Bukovany
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Ochranná pásma letiště Kyjov
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - 6114- Moravia - VTL Plynovod úsek TU 160 Bukovany - TU 167 Kyselovice
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hradice
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice MK (k.ú. Žádovice)
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/419, III/41919 a III/41918 a k.ú. Žarošice
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Parkoviště Mezi Mlaty, Kyjov
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu 19.7.2021-30.11.2021, místní komunikace č. 40c v ul. Sídl. Za Stadionem
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka - Slawomír Gierek
13. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu - silnice MK ( k.ú. Lovčice)
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní komunikace č. 5b v ul. Nádražní, místní komunikace č. 23 v ul. Sídl. M. Švabinského, Kyjov
08. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru- Místní komunikace Ostrovánky I. etapa
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy a stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. 34c a ul. Květná
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - D55 5509 Moravský písek - Bzenec
28. 06. 2021 V.V. - Stanovení PÚP, OOP, sil. III/41923 Dražůvky
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Ochranné pásmo heliportu HEMS Kyjov
25. 06. 2021 Rozhodnutí hejtmana JmK kraje č. 1/2021 ze dne 24.6.2021 o vyhlášení stavu nebezpečí
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/429 v k.ú. Mouchnice
23. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
17. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP, stanovení PÚP - 4.7.2021-5.7.2021 Mše svatá Kyjov
16. 06. 2021 Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kyjova
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - III/42211 v k.ú. Vlkoš
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - III/4257 a MK v k.ú.Vracov
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - Obec Žádovice, silnice MK
16. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - III/41922, III/41923, II/419 a MK v k.ú. Násedlovice a Žarošice
14. 06. 2021 Svolání 5. zasedání Zastupitelstva JMK
14. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení PÚP, Tř. Komenského, Dobrovského, Nětčická, Brandlova, Havlíčkova
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - stanovení MÚP, průmyslová zóna Šroubáren
08. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - 28. ročník cyklistického závodu " Na Kole regionem Kyjovského Slovácka 2021"
04. 06. 2021 Veřejná vyhláška - přerušení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - parkoviště u prodejny COOP, Kyjov
04. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - III/42215 a III/42213 v k.ú. Kostelec
03. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Pa..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - II/422 v k.ú. Šardice
02. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu po pozemní komunikaci- č.3b, ležící na p.č 2510/42 v ul. Tř. Komenského v k.ú. Kyjov
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a a výzva k uplatnění připomínek
28. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky ele. energie - Kyjov - Nětčice
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - III/4227 v k.ú. Labuty
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - silnice II/4301 a MK v k.ú. Ždánice
28. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Mí..." již není dostupný.
27. 05. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úpravu provozu, silnice III/43234 v ul. Nětčická v k.ú. Kyjov-Nětčice
26. 05. 2021 XIX. zasedání zastupitelstva města - 7.6.2021 v 17:00 hod.
26. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP, OOP - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka
26. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP, OOP, sil. II/432, Boršovská, II. etapa
19. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, OOP, MK č. 5 b ul. Nádražní, Kyjov
03. 05. 2021 Hromadný předpisný seznam - zpřístupněn k nahlédnutí od 26.4.2021 do 26.5.2021, č.j. 1781921/21/3000-11460-705400
30. 04. 2021 Dobrovolný svazek obcí Mutěnka - záměr prodeje části pozemku p. č. 3521/1, 3523 kú Dubňany
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021

XML