Město Čelákovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://celakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1/11
250 88 Čelákovice

Datová schránka: fn6bxia
E-mail: mu@celakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 02. 2024 Zahájení řízení a výzva k podání námitek - dešťová kanalizace, ul. Prokopa Holého – 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP - Čelákovice, silnice č. III/2455, parc. č. 3870/4 a Záluží, parc. č. 246/1
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2023/007
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/174
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/026
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/105
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/473
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/472
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2019/241
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/027
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2020/399
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/191
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/028
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/159
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/450
23. 02. 2024 Záměr města na pronájem pozemku st. p. č. 238 a části pozemku p. č. 431/3, oba v k. ú. Sedlčánky
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2023/252
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/029
23. 02. 2024 Záměr města na pronájem pozemku st. p. č. 266, a částí pozemků p. č. 431/3 a p. č. 431/1, vše v k. ú. Sedlčánky
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2016/059
23. 02. 2024 Záměr města na pronájem pozemku st. p. č. 342 a části pozemku p. č. 431/3, oba v k. ú. Sedlčánky
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/453
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/451
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/471
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/027
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/449
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2017/448
23. 02. 2024 Záměr města uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. SML/2018/094
22. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení a výzva k podání námitek a stanovisek - Čelákovice, ul. Prokopa Holého - dešťová kanalizace
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a MK
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Čelákovice - napojení kanalizačního potrubí
12. 02. 2024 Záměr města na pronájem bytu č. 36 v domě č. p. 621, Milovice, ul. Lesní
12. 02. 2024 Záměr města na pronájem bytu č. 33 v domě č. p. 621, Milovice, ul. Lesní
09. 02. 2024 Záměr města na pronájem částí pozemku p. č. 3682/19 o výměře 2037 m2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
07. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení na uvolněné vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 9/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 8/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 7/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 5/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 6/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 4/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 3/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 2/2024
06. 02. 2024 Vyhlášení nálezu č. 1/2024
06. 02. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Čelákovice, ul. J. Zeyera
31. 01. 2024 Dokument "Usnesení o prodloužen..." již není dostupný.
30. 01. 2024 Záměr města na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 109, Čelákovice, ul. Sedláčkova
30. 01. 2024 Záměr města na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 1440, Čelákovice, ul. Prokopa Holého
30. 01. 2024 Záměr města na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 618, Milovice, ul. Topolová
24. 01. 2024 Záměr na prodej podílů na pozemcích v k. ú. Káraný

XML