Město Čelákovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://celakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1/11
250 88 Čelákovice

Datová schránka: fn6bxia
E-mail: mu@celakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2022 Pozvánka na ZM č. 2 dne 7. 12. 2022
25. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026
21. 11. 2022 Rozpočet 2022 - informace o očekávaném plnění rozpočtu
21. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023
21. 11. 2022 Výzva k podávání žádostí o dotaci na rok 2023
21. 11. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - silnice č. III/10162 a III/2455 v k. ú. Čelákovice + silnice č. II/101 v k. ú. Mstětice
19. 11. 2022 Doručení veřejnou vyhláškou - uložení písemnosti
19. 11. 2022 Záměr města na pronájem pozemku st. p. č. 256 a části pozemku p. č. 431/3 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
19. 11. 2022 Záměr města na pronájem pozemku st. p. č. 257 a části pozemku p. č. 431/3 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
19. 11. 2022 Záměr města uzavřít Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SML/2015/100
19. 11. 2022 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 500/59 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
19. 11. 2022 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 177
10. 11. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - Čelákovice, 26. 11. 2022
04. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2022
04. 11. 2022 Oznámení záměru prodat pozemky v k. ú. Čelákovice a Mstětice
03. 11. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
03. 11. 2022 Záměr města na pronájem bytu č. 8 v domě č. p. 1648, Čelákovice, J. A. Komenského
01. 11. 2022 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
01. 11. 2022 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
20. 10. 2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 10. 2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Stavební úpravy - revitalizace administrativní budovy KH Čelákovice
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - Čelákovice, ul. J. A. Komenského, Vančurova, Rumunská, V Rybníčkách, Hybešova
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - Čelákovice, silnice č. II/245 - přeložka kanalizační šachty
19. 10. 2022 Pozvánka na ZM č. 1 dne 19. 10. 2022
19. 10. 2022 Záměr města na pronájem bytu č. 6 v domě č. p. 1448, ul. Rumunská, Čelákovice
19. 10. 2022 Oznámení o zahájení společného řízení - "Domov seniorů", ul. U Kovárny, Čelákovice
19. 10. 2022 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 73/26 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP silnic č.: III/10162, III/2453, III/2456, III/2458, III/2455 - sklizeň řepy "Řepná kampaň 2022"
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán velký
19. 10. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. pozice - Správce informačních a komunikačních technologií
19. 10. 2022 Oznámení záměru - bezúplatný převod pozemků - Čelákovice, Mstětice
19. 10. 2022 Oznámení záměru - Záluží u Čelákovic, p. č. 243/1 - budoucí bezúplatný převod stavby úseku silnice III/2456
19. 10. 2022 VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města
19. 10. 2022 VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města
19. 10. 2022 VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města
19. 10. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
14. 10. 2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Stavební úpravy - revitalizace administrativní budovy KH Čelákovice
13. 10. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - Čelákovice, ul. J. A. Komenského, Vančurova, Rumunská, V Rybníčkách, Hybešova
11. 10. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - Čelákovice, silnice č. II/245 - přeložka kanalizační šachty
11. 10. 2022 Pozvánka na ZM č. 1 dne 19. 10. 2022
10. 10. 2022 Záměr města na pronájem bytu č. 6 v domě č. p. 1448, ul. Rumunská, Čelákovice
07. 10. 2022 Oznámení o zahájení společného řízení - "Domov seniorů", ul. U Kovárny, Čelákovice
07. 10. 2022 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 73/26 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
07. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení PÚP silnic č.: III/10162, III/2453, III/2456, III/2458, III/2455 - sklizeň řepy "Řepná kampaň 2022"
05. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán velký
30. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. pozice - Správce informačních a komunikačních technologií
30. 09. 2022 Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - Čelákovice, silnice č. III/2455, II/2456, II/611 - dopravní značení
25. 09. 2022 Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí
22. 09. 2022 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Stavební úpravy - revitalizace administrativní budovy KH Čelákovice - rozšíření parkoviště

XML