Město Čelákovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://celakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Čelákovice
náměstí 5. května 1/11
250 88 Čelákovice

Datová schránka: fn6bxia
E-mail: mu@celakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Záměr města na prodej byt. jednotek 601/46, 502/14, 502/30, 502/43, 606/13, 606/16, 606/21, 606/25, 606/29, 606/37, 606/40, 606/41, 621/24 v Milovicích
16. 07. 2019 Záměr města na prodej byt. jednotek 606/2, 621/38, 606/45, 606/10, 606/14 v ul. Průběžná, Lesní v Milovicích
16. 07. 2019 Záměr města na pronájem prostor k podnikání č. 133, 134, 135 a 136 v části B domu č. p. 109, st. p. č. 662, v k. ú. a obci Čelákovice
16. 07. 2019 Záměr města na prodej pozemků p. č. 2154 a p. č. 2155 v k. ú. a obci Káraný
16. 07. 2019 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na pracovní místo Strážník MP Milovice
16. 07. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou - uložení písemnosti
10. 07. 2019 Oznámení - Změna - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rozdělení pozemku parc. č. 996/26 a umístění stavby dvojdomu
09. 07. 2019 Vyhlášení odchyceného toulavého psa - kříženec NO, hnědé zbarvení, v lokalitě Husova ul.
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka sociálních věcí a referent/ka společné státní správy a samosprávy, Odbor pro občanské záležitosti MěÚ Čelákovice
09. 07. 2019 Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice Referent MÚ Milovice na pozici: referent/ka SÚ, referent/ka OŠKZ - pracovník Turistického informačního centra, referent/ka OSMM - odpadové hospodářství
09. 07. 2019 Vyhlášení nálezu č. 19/2019 - florbalová hokejte ze dne 28. 6. 2019
09. 07. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ Čelákovice, č. p. 414
05. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "Komunikace včetně odvodnění městské části Jiřina"
04. 07. 2019 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce Mochov, Mateřská škola Mochov
04. 07. 2019 Záměr města na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č. p. 231 na st. p. č. 447 v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice
04. 07. 2019 Vyhlášení nálezu č. 18/2019 ze dne 7. 6. 2019 - nález peněženky u vlakové zastávky v Jiřině
04. 07. 2019 Záměr města uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2018/001 ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 10. 1. 2018
04. 07. 2019 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1789 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 46 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
04. 07. 2019 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1789 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
04. 07. 2019 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1789 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 30 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
04. 07. 2019 Záměry města na prodej bytových jednotek č. 501/42, 502/34, 502/31, 501/20, 502/8, 502/18, 606/27, 501/19, 501/26, 621/5, 621/31, 502/25, 501/8, 501/12, 501/29, 501/44, 501/47 v Milovicích
04. 07. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci - výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení o změně stavby před dokončením – 3 lávky přes Čelákovický potok - SO 202 Sady 17. listopadu - MDDM
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "Komunikace včetně odvodnění městské části Jiřina"
02. 07. 2019 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace obce Mochov, Mateřská škola Mochov
02. 07. 2019 Záměr města na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č. p. 231 na st. p. č. 447 v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice
02. 07. 2019 Vyhlášení nálezu č. 18/2019 ze dne 7. 6. 2019 - nález peněženky u vlakové zastávky v Jiřině
02. 07. 2019 Záměr města uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. SML/2018/001 ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 10. 1. 2018
02. 07. 2019 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1789 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 46 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
02. 07. 2019 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1789 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 38 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
02. 07. 2019 Záměr města na pronájem části pozemku p. č. 1789 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 30 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
25. 06. 2019 Záměry města na prodej bytových jednotek č. 501/42, 502/34, 502/31, 501/20, 502/8, 502/18, 606/27, 501/19, 501/26, 621/5, 621/31, 502/25, 501/8, 501/12, 501/29, 501/44, 501/47 v Milovicích
25. 06. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti
25. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
19. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci - výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů
19. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 26. 6. 2019 od 19:00 hod
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci - výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - výměna sekčních šoupat uzavíracích uzlů
18. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 26. 6. 2019 od 19:00 hod
16. 06. 2019 VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města
16. 06. 2019 VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města

XML