Obec Starovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://starovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Starovice
Starovice 180
693 01 Starovice

Datová schránka: 6qwbg6v
E-mail: obec@starovice.cz, starosta@starovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 12. 2020 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č. 5/2020
04. 12. 2020 2020 Provoz finančního úřadu na konci roku 2020
04. 12. 2020 2020 Oznámení informace o zveřejnění - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
04. 12. 2020 2020 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
04. 12. 2020 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
04. 12. 2020 2020 Ceník stočného na rok 2021
03. 12. 2020 2020 Výzva k podání nabídky do výběrového řízení "STAROVICE - Výsadby podél cyklostezky"
03. 12. 2020 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2020
30. 11. 2020 2020 Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. - Ceník vodného na rok 2021
30. 11. 2020 2020 Rozhodnutí povolení kácení
26. 11. 2020 2020 Svolání veřejného zasedání ZO Starovice č. 4/2020
25. 11. 2020 2020 DSO Čistý jihovýchod - Návrh rozpočtu na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023
23. 11. 2020 2020 Mikroregion Hustopečsko - Návrh rozpočtu na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024
17. 11. 2020 Dokument "2020 Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
11. 11. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
05. 11. 2020 2020 Zveřejnění záměru obce č.j. OUST-583/2020
04. 11. 2020 2020 Městský úřad Hustopeče - Veřejná vyhláška - Návrh změny č.3 Územního plánu Popice
04. 11. 2020 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
19. 10. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
12. 10. 2020 2020 Městský úřad Hustopeče - Oznámení zrušení veřejného projednávání
09. 10. 2020 2020 Omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu Starovice
09. 10. 2020 2020 Řád veřejného pohřebiště
09. 10. 2020 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
09. 10. 2020 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření od 12.10.2020 do 25.10.2020
09. 10. 2020 2020 Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření od 9.10.2020 do 11.10.2020
03. 10. 2020 2020 Volby do zastupitelstva kraje - výsledek hlasování v obci Starovice
01. 10. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Hustopeče
01. 10. 2020 2020 Zveřejnění záměru obce č.j. OUST-501/2020
11. 09. 2020 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 09. 2020 2020 Zveřejnění záměru obce č.j. OUST-474/2020
11. 09. 2020 2020 Zveřejnění záměru obce č.j. OUST-473/2020
09. 09. 2020 2020 Volby do zastupitelstev krajů - Oznámení o době a místě konání voleb
07. 09. 2020 2020 VaK Břeclav a.s. - Zprovoznění nové poruchové linky
02. 09. 2020 2020 Volby do zastupitelstev krajů - Vyrozumění o povinnosti zúčastnit se školení
02. 09. 2020 2020 Volby do zastupitelstev krajů - Oznámení o svolání
02. 09. 2020 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
01. 09. 2020 2020 Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Starovice č. 3/2020
10. 08. 2020 2020 Zveřejnění záměru obce č.j. OUST-410/2020
10. 08. 2020 2020 Zveřejnění záměru obce č.j. OUST-409/2020
31. 07. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy
28. 07. 2020 2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, stanovení počtu a sídla okrsků, jmenování zapisovatele
28. 07. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)
24. 07. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží lesní hospodářskou osnovu
24. 07. 2020 2020 Rozpočtové opatření č.5/2020
16. 07. 2020 2020 Mikroregion Hustopečsko - Závěrečný účet za rok 2019 I.část
16. 07. 2020 2020 Mikroregion Hustopečsko - Závěrečný účet za rok 2019 II.část
01. 07. 2020 2020 Rozpočtové opatření č.4/2020
16. 06. 2020 2020 DSO Čistý jihovýchod - Informace o zveřejnění
12. 06. 2020 Dokument "2020 Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
10. 06. 2020 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML