Obec Hladké Životice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://hladkezivotice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Název 75/2020 ČEZ Distribuce, a.s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 09. 2020 Název 74/2020 Záměr obce prodat pozemek parc. č. 853 v k. ú. Hladké Životice, ul. Hlavní
14. 09. 2020 73/2020 Záměr obce prodat části pozemku parc. č. 1025/27 v jejím vlastnictví, k.ú. Hladké Životice, ul. Na Stráni
08. 09. 2020 Název 72/2020 Záměr obce pronajmout učebny v budově ZŠ a MŠ Hladké Životice, p.o.
01. 09. 2020 Název 71/2020 Pozvánka na jednání Valné hromady Regionu Poodří
01. 09. 2020 70/2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
31. 08. 2020 Název 69/2020 Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 22/2020
25. 08. 2020 Název 68/2020 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
21. 08. 2020 Název 67/2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Tabulka
21. 08. 2020 67/2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva
20. 08. 2020 Název 66/2020 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 4
17. 08. 2020 Název 65/2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 2. a 3.10.2020
17. 08. 2020 64/2020 Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ZŠ a MŠ Hladké Životice, p.o.
14. 08. 2020 Název 63/2020 Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 20/2020
07. 08. 2020 Název 62/2020 Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 18/2020
04. 08. 2020 Název 61/2020 Oznámení o konání veřej. projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 08. 2020 Název 60/2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
24. 07. 2020 Název 59/2020 Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 16/2020
23. 07. 2020 Název 58/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
23. 07. 2020 Dokument " 57/2020 Dražební vy..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Název 56/2020 Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 15/2020
16. 07. 2020 Název 55/2020 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočtové opatření č. 3/2020
16. 07. 2020 54/2020 Informace o dokumentaci záměru "Průmyslový park Hladké Životice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
09. 07. 2020 Název 53/2020 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2019
09. 07. 2020 51/2020 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech - rozpočtové opatření č. 2
09. 07. 2020 50/2020 Oznámení o zveřejňovaných dokumentech - Schválený závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2019
02. 07. 2020 Název 52/2020 Mimořádné opatření KHS Ostrava č. 11/2020
02. 07. 2020 49/2020 Lesy ČR - podmínky výběrového řízení S 696/19
29. 06. 2020 Název 48/2020 MÚ Nový Jičín-Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 06. 2020 47/2020 Informace o změně času konání 10.zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice
23. 06. 2020 Název 46/2020 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice
22. 06. 2020 Název 45/2020 Návrh závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2019
22. 06. 2020 44/2020 Pozvánka na Valnou hromadu Regionu Poodří
18. 06. 2020 Název 43/2020 Záměr obce pronajmout objekt "kiosku" v Životickém parku na pozemku parc. č. 93, k.ú. Hladké Životice
18. 06. 2020 42/2020 Záměr obce pronajmout část pozemku před budovou OÚ (hospůdky Na Návsi) parc. č. 25 v k.ú. Hladké Životice
10. 06. 2020 Název 41/2020 Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce
10. 06. 2020 40/2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunik.
08. 06. 2020 Název 39/2020 SOMPO 2016 - pozvánka na shromáždění delegátů
05. 06. 2020 Název 38/2020 Návrh - závěrečný účet obce za rok 2019
03. 06. 2020 Název 37/2020 Stávková pohotovost starostů
26. 05. 2020 Název 36/2020 Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
21. 05. 2020 Název 35/2020 Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví
20. 05. 2020 Název 34/2020 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Hl. Životice pro šk. rok 2020/2021
18. 05. 2020 Název 33/2020 Výběrové řízení - Lesy ČR, s.p.
15. 05. 2020 Název 32/2020 Informace o zrušení konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice
11. 05. 2020 Dokument "Název 31/2020 Dražeb..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Dokument " 30/2020 Usnesení o ..." již není dostupný.
11. 05. 2020 29/2020 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Hladké Životice
06. 05. 2020 24/2020 SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
04. 05. 2020 Název 28/2020 ZŠ a MŠ Hladké Životice - Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Hladké Životice, p.o. k 01.09.2020

XML