Město Vysoké Mýto

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://vysoke-myto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

Datová schránka: 47jbpbt
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Smlouva o dotaci ČČK
22. 08. 2019 VV - návrh OOP - MÚP na MK Vysoké Mýto - Tisová (Sárovec)
22. 08. 2019 Záměr propachtovat pozemek parc.č. 214_2 v k.ú. Javorníček, část pozemku parc.č. 766 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a část pozemku parc.č. 807_1 v k.ú. Svařeň
22. 08. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 203 Ex 50201/18-61
22. 08. 2019 Dražební vyhláška - opakovaná elektronická dražba č.j. 063 EX 2819/08-417/dr.
22. 08. 2019 VV- rozhodnutí Provedení vrtané studny p.č. 1263/31 k.ú. Choceň
21. 08. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/3156 v k.ú. a obci Oucmanice
21. 08. 2019 ÚZSVM - Aukční vyhláška č.j. UZSVM/HSY/3391/2019-HSYM
21. 08. 2019 Záměr prodat stavbu neevid. v KN stojící na pozemku parc. č. 2819 v k.ú. Tisová u Vys. Mýta a pozemek parc. č. 5159/5 v k.ú. Vysoké Mýto
21. 08. 2019 Záměr prodat pozemek parc. č. 255/28 v k.ú. Domoradice
21. 08. 2019 Záměr prodat byt. jedn. v čp. 804 v ul. Plk. B. Kohouta osobám, které mají uzavřenou SoB
21. 08. 2019 Záměr prodat byt. jedn. v čp. 806 v ul. Plk. B. Kohouta osobám, které mají uzavřenou SoB
21. 08. 2019 Záměr prodat byt. jedn. v čp. 805 v ul. Plk. B. Kohouta osobám, které mají uzavřenou SoB
21. 08. 2019 Záměr prodat pozemek parc. č. 2946/131 v k.ú. Vysoké Mýto
20. 08. 2019 VV-OOP-Stanovení PÚPP na MK ul. Pražská, Tůmova, Šafaříkova, A.V. Šembery s ul. Choceňská ve VM
16. 08. 2019 Dražební vyhláška č.j. 040 EX 4829/10-188
16. 08. 2019 Dražební vyhláška č.j. 040 EX 4829/10-186
14. 08. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Sv. Čecha v Chocni - z důvodu překopu MK u č.p. 1086
14. 08. 2019 Druhá zpráva o uplatnění ÚP Radhošť
14. 08. 2019 Stavební úpravy Vysoké Mýto č. kat. st. 1837/5 (bývalá kotelna na bydlení)
13. 08. 2019 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Stromovka, U Hřiště a Smetanova v Chocni
12. 08. 2019 Záměr prodat pozemky parc. č. 698/26, 698/27 a 698/28 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta
12. 08. 2019 Záměr prodat pozemky parc. č. 739/4 a 739/5 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta
12. 08. 2019 Záměr prodat pozemky parc. č. 1193/4 a 1196/5 v k.ú. Vysoké Mýto
12. 08. 2019 Záměr prodat pozemky parc. č. 1515/65 a 1515/76 v k.ú. Vysoké Mýto
12. 08. 2019 Záměr prodat pozemky parc. č. 1515/233 a 1515/234 v k.ú. Vysoké Mýto
08. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
07. 08. 2019 ČR-SPÚ_ Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Svařeň
02. 08. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/35721 v obci Leština
02. 08. 2019 Záměr prodat bytovou jednotku č. 362_2 v ul. Vraclavská
02. 08. 2019 VV-OOP stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I_35
01. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Stavební povolení Vodovod Zaháj; Vodovodní řad B6
31. 07. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Smetanova a T.N.Kautníka v Chocni
31. 07. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Tůmova ve Vysoké Mýtě - z důvodu opravy střešní krytiny velké věže Litomyšlské brány
30. 07. 2019 rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního povolení - Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 02
29. 07. 2019 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. M. Alše v Chocni
25. 07. 2019 VV-OOP-Stanovení PÚP na ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě
24. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 197..." již není dostupný.
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - torzo hlavně zn. Rusko
22. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EX6..." již není dostupný.
19. 07. 2019 Masarykovy sady - revitalizace parku
17. 07. 2019 VV - návrh OOP - MÚP na PK v k.ú. Vračovice
17. 07. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/357 v k.ú. a obci Libecina
17. 07. 2019 Vyhláška 1/2019 o nočním klidu
16. 07. 2019 Záměr prodat movité věci - části technologie bývalé fermentační stanice
15. 07. 2019 informace o návrhu VPS - Přístavba haly pro třídící linku ve Vysokém Mýtě
12. 07. 2019 Výběrové řízení 11/2019 - referent/ka pro územní plánování
12. 07. 2019 VV - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a upuštění od ústního projednání - "Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 02"
10. 07. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na PK v ul. Karosářská a ÚK u Lídlu
09. 07. 2019 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Nábřeží v Chocni - z důvodu pořadání Městských trhů

XML