Město Vysoké Mýto

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://vysoke-myto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

Datová schránka: 47jbpbt
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2021 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 213 EXD 155/2021-1
24. 09. 2021 Výběrové řízení 6/2021 referent/ka památkové péče
23. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR
21. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. III/30523, 35711, II/357, MK a PK v k.ú. a obci Vysoké Mýto - z důvodu částečné uzavírky silnice III/30523 ulice Vraclavská
20. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v k.ú. a obci Sruby - z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci stávající dešťové kanalizace
20. 09. 2021 Výběrové řízení na přidělení bytu - V Peklovcích 447_2 1+1
20. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060797217
17. 09. 2021 VV - OOP - PÚP - na místních komunikacích v ulicích Chmelová, Pivovarská, V Peklovcích a Sodomkova ve Vysokém Mýtě
17. 09. 2021 VV - návrh OOP - MÚP na MK na p.p.č. 155/8 a 155/19 a VPÚK na p.p.č. 173/2 a 178/4 v k.ú. a obci Běstovice
17. 09. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. KrÚ 66504/2021/OŽPZ/UD
16. 09. 2021 Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 209 Ex 189/2009-318
16. 09. 2021 Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 209 Ex 189/2009-317
16. 09. 2021 Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 209 Ex 189/2009-316
16. 09. 2021 Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 209 Ex 189/2009-315
16. 09. 2021 Záměr prodat pozemek parc. č. 1522/102 v k.ú. Vysoké Mýto
15. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212
15. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060793728
15. 09. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje - OOP _ stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Husova
09. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Vladislavova a sil. III/3576 v ul. Choceňská a Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě - z důvodu uzavírky ul. Vladislavova
09. 09. 2021 Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí
09. 09. 2021 Výzva provozovateli vozidla Peugeot 406 - Masarykovo nám., Vysoké Mýto
08. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/315 a PK v k.ú. Rzy a Dobříkov - z důvodu stavebních úprav vodovodu
08. 09. 2021 Město Skuteč - Výběrové řízení č.1/2021 na obsazení funkčního místa "vedoucí oddělení majetek a investice"
07. 09. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta
06. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Záměstí a na Tyršově náměstí v Chocni - uzavření části Tyršova náměstí v rámci akce "Světový den první pomoci"
06. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve Vysokém Mýtě
02. 09. 2021 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na PK v V Peklovcích ve Vysokém Mýtě
02. 09. 2021 VV - OOP - stanovení MÚP na VPÚK v k.ú. a obci Choceň - z důvodu vyznačení vyhrazeného parkoviště pro vozidla MěÚ a Správy budov Choceň
02. 09. 2021 VV-OOP-Stanovení PÚP na silnicích II/317 v ul. Na Bílé a III/31610 v ul. Na Křepčích a MK v ul. Na Bílé, Dvořákova, Záměstí a T.N. Kautníka v k.ú. a obci Choceň
01. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na PK ul. Husova ve Vysokém Mýtě - z důvodu provádění stavebních úprav a uzavírky čerpací stanice Benzina
01. 09. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/315 a PK v k.ú. a obci Sruby - z důvodu buování chodníku
01. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060793715
31. 08. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. III/31710 v obecní části Pekárka v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta
25. 08. 2021 VV-OOP-Stanovení PÚP na ul. Karosářská, Slunečná, Dobrovského ve Vysokém Mýtě
24. 08. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP na silnicích II/3357, II/358, II/356 a II/305 v rámci uzavírky sil. II/357 v k.ú. a obci Mokrá Lhota
24. 08. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče - z důvodu opravy ohradní zdi u kostela Sv. Jakuba Většího
24. 08. 2021 VV-OOP-Stanovení PÚPP na MK ul. Stříbříkova, Sv. Čecha, Klášterní, nám. Přemysla Otakara II, Vladislavova ve VM
23. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Vysokém Mýtě pro volby do Poslanecké sněmovny PČR
23. 08. 2021 Výběrové řízení na jednatele společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.
23. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
23. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
19. 08. 2021 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2021
19. 08. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/31610 v k.ú. Choceň - uzavírka a rekonstrukce mostu ev. č. 31610- u obce Koldín
18. 08. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Vladislavova a PK v Jungmannových sadech ve Vysokém Mýtě
18. 08. 2021 Záměr prodat podíly na bytech - Horizont, na základě uzavřené SoB
17. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška (o ..." již není dostupný.
12. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Vydání změny č. 2 ÚP Kosořín
11. 08. 2021 VV - návrh OOP - MÚP na PK - cyklostezce Zámrsk - Týnišťko v k.ú. Týnišťko a Janovičky u Zámrsku
10. 08. 2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/316, II/317 a III/31611 v k.ú. Běstovice, Skořenice a Rájec - z důvodu uzavřeného úseku sil. II/316 v k.ú. Běstovice
10. 08. 2021 0309_Veřejná zákazka - Přechody pro chodce na ul. Kpt. Poplera

XML