Město Vysoké Mýto

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://vysoke-myto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

Datová schránka: 47jbpbt
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Pivovarská, Chmelová a V Peklovcích ve Vysokém Mýtě
28. 01. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/3152 v k.ú. Dobříkov a Zámrsk
28. 01. 2020 VV- rozhodnutí Studna a ĆOV k.ú. Choceň, Kamil Urban
27. 01. 2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemku p.č. 643/1 v k.ú. Zářecká Lhota
27. 01. 2020 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4289_15 v k.ú. Vysoké Mýto
24. 01. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 4289_95 v k.ú. Vysoké Mýto
21. 01. 2020 oznámení o zahájení územního řízení - přeložka VVN a VN (dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto)
20. 01. 2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Smetanova v Chocni
20. 01. 2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. T. N. Kautníka, Dvořákova a Pod Vinicí v Chocni
20. 01. 2020 vyhlášení výběrového řízení na přidělení bytu SPO - Husova 857_8 1+0
17. 01. 2020 Výběrové řízení 1/2020 referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví - SPOD
16. 01. 2020 Městský úřad Králíky - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví
16. 01. 2020 Městský úřad Králíky - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru organizačního a správního
15. 01. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II. a III. tř. ve správním obvodu MěÚ VM - běžná údržba pro rok 2020
15. 01. 2020 rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního povolení - Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 01
15. 01. 2020 Výběrové řízení - byt č. 2 v č.p.857 v ul.Husova 1+0
15. 01. 2020 Stavební úpravy a nástavba Vysoké Mýto, ul. Choceňská 377-prodloužení termínu k dokončení stavby- Klofanda
14. 01. 2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK - Tyršovo náměstí a ul. Záměstí, Bj. Krawce, Jungmanova a Dolní v Chocni
13. 01. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/315 a III/3152 v rámci uzavírky žel. přejezdu P4893 mezi obcemi Zámrsk a Dobříkov
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška projednání návrhu třetí Zprávy o uplatnění ÚP Zádolí
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška projednání návrhu třetí Zprávy o uplatnění ÚP Pustina
13. 01. 2020 VV - rozhodnutí o opravě výroku rzhodnutí č.j. MUVM/000038/2020 o povolení omezení veřejního přístupu a pevné překážce na účelové komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň
10. 01. 2020 Oznámení o podaných žádostech o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
10. 01. 2020 Záměr pronajmout budovu bez čísla popisného v k.ú. Vysoké Mýto
09. 01. 2020 Město Česká Třebová - výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru životního prostředí
09. 01. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Dokument "výzva k vyzvednutí pí..." již není dostupný.
07. 01. 2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 5047/2 v k.ú. Vysoké Mýto, v místní části Vinice
06. 01. 2020 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK - parkovišti na pozemku p.č. 1289 ve Vysokém Mýtě
06. 01. 2020 VV - usnesení o opravě zřejmých nesprávností v opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na PK na pozemcích p.č. 898 a 368/1 v k.ú. Leština
06. 01. 2020 VV - rozhodnutí o povolení pevné překážky a omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - parkoviště před prodejnou Lidl na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň spočívající v umístění parkovacích závor
03. 01. 2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v uliciTisovská a na pozemku p.č. 5140 v k.ú. Vysoké Mýto a na navazující pozemní komunikaci na pozemku p.č. 1217 v k.ú. Hrušová
02. 01. 2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemcích p.č. 898 a 368/1 v k.ú. Leština
27. 12. 2019 Veřejná zakázka - MŠ Čtyřlístek (Lidická) - rekonstrukce kuchyně
23. 12. 2019 Dokument "usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
19. 12. 2019 Dokument "VV - oznámení o zaháj..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument "územní rozhodnutí "II..." již není dostupný.
19. 12. 2019 VV-sdělení seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Studna a ČOV v k.ú. Chocni
17. 12. 2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě
16. 12. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Vyhláška 4/2019 o místním poplatku z odpadu
13. 12. 2019 Vyhláška 3/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Vyhláška 2/2019 o nočním klidu
12. 12. 2019 20191212 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta
12. 12. 2019 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a Vysoké Mýto
11. 12. 2019 Výběrové řízení 16/2019 - referent/ka odboru dopravních a správních agend
11. 12. 2019 Výběrové řízení na přidělení bytu č.20 v č.p.782 v ul. V Břízkách
10. 12. 2019 Dokument "výzva k vyzvednutí ro..." již není dostupný.

XML