Město Vysoké Mýto

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://vysoke-myto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

Datová schránka: 47jbpbt
E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Českých bratří, Javornického a Jeronýmova ve Vysokém Mýtě - z důvodu opravy povrchu komunikace a omezení provozu na jeden jízdní pruh
08. 07. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Fibichova v k.ú. a obci Choceň - výkopové práce při ukládání vodovodní přípojky
08. 07. 2020 Rozhodnutí - zamítnutí žádosti - Domoradice
08. 07. 2020 Záměr prodat pozemek parc. č. 497/8 v k.ú. Vysoké Mýto
07. 07. 2020 Výběrové řízení na rwferenta staveb. úřadu - Luže
07. 07. 2020 Dražební vyhláška EX 3680/15-188
03. 07. 2020 výběrové řízení na přidělení bytu č. 3 v č.p. 777 v ul. V Břízkách 1+1
03. 07. 2020 výběrové řízení na přidělení bytu SPO v ul. Husova v č.p.156_719
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška Změny č. 1 ÚP Svatý Jiří Opatřením obecné povahy
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti SŘ změna příjmení
30. 06. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na místních komunikacích v ulici Pražská, Komenského a Vladislavova a na sil. II/357 v ul. Pražská ve Vysokém Mýtě
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti SŘ změna příjmení Chmelíkovi
29. 06. 2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň - parkoviště LIDL
29. 06. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - "Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko k.ú. Týnišťko"
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh třetí Zprávy o uplatnění ÚP Leština
26. 06. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na místních komunikacích v ulici Pražská, Komenského, na nám. Přemysla Otakara II. a na silnicích II/357 v ulicích Pražská a Čelakovského a silnici III/3576 v ulici Choceňská ve Vysokém Mýtě
26. 06. 2020 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1515_2 v ul. Husova v k.ú. Vysoké Mýto
25. 06. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Pernerova v k.ú. a obci Choceň - stavební práce v rámci výstavby terminálu
24. 06. 2020 Dokument "VV - rozhodnutí o spo..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Řízení o změně č. 1 Územního plánu Vračovice - Orlov
23. 06. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Mistra Choceňského v k.ú. a obci Choceň - uzavírka MK z důvodu pořádání mše svaté
23. 06. 2020 Vyhláška 2/2020 o nočním klidu
22. 06. 2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Klicperova ve Vysokém Mýtě
22. 06. 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - Veřejná vyhláška č. j. KRPE-64831-4/ČJ-2019-1700IY-OD
22. 06. 2020 ÚZSVM - Informace o konání veřejné dražby dobrovolné
19. 06. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě se společností VS Lhůta
19. 06. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě se společností Agrokiwi
19. 06. 2020 Záměr pronajmout plynovod v lokalitě Za pivovarem
18. 06. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Komenského ve Vysokém Mýtě
18. 06. 2020 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Jiráskova a na silnici III/30523 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě
18. 06. 2020 Záměr prodat stavební parcelu parc. č. 4666_406 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM - I. etapa
18. 06. 2020 Záměr prodat stavební parcelu parc. č. 4666_405 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM - I. etapa
18. 06. 2020 Záměr prodat stavební parcely - POLE ZA PIVOVAREM - II. etapa
18. 06. 2020 Záměr propachtovat pozemky v k.ú. Vysoké Mýto a Slatina u Vysokého Mýta
17. 06. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Modernizace technologie na provozovně Vysoké Mýto"
17. 06. 2020 Dokument "výzva k vyzvednutí ro..." již není dostupný.
16. 06. 2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. V Peklovcích, Rokycanova, Pivovarská, Prokopa Velikého a Žižkova ve Vysokém Mýtě - z důvodu uzavírky části MK v ul. V Peklovcích a Rokycanova
16. 06. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým se rozšíří předmět nájmu o nebytové prostory - výčep v Domoradicích
16. 06. 2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK v ul. Gen. Závady a Jiráskova ve Vysokém Mýtě
12. 06. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
10. 06. 2020 VV - návrh OOP - MÚP na PK v k.ú. Zámrsk - výjezdy z areálu společnosti BOHEMIA RINGS s.r.o.
09. 06. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 712 mezi městem Vysokým Mýtem a ContiTrade Services s.r.o.
09. 06. 2020 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 17.6.2020
08. 06. 2020 Výběrové řízení na přidělení bytů 1+1 a 2+1
08. 06. 2020 výběrové řízení na přidělení bytu SPO v ul. Husova v č.p.156_1 1+0
08. 06. 2020 oznámení zahájení společného řízení - revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto
05. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2019
05. 06. 2020 Veřejná zakázka - Rekonstrukce kotelny budovy M - klubu, Litomyšlská čp. 69 - 72, 566 01 Vysoké Mýto
04. 06. 2020 výzva k vyzvednutí rozhodnutí o zrušení údaje o trv. pobytu Richardu Beránkovi
04. 06. 2020 Záměr prodat k demontáži ocelovou montovanou halu (areál býv. pivovaru)

XML