Obec Dražovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://drazovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dražovice
Dražovice 7
683 01 Dražovice

Datová schránka: zhebs7k
E-mail: drazovice@drazovice.cz, podatelna@drazovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2023 Informace o konání IV. zasedání Zastupitelstva obce Dražovice dne 7. 6. 2023
29. 05. 2023 MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Dražovice zkráceným postupem
26. 05. 2023 MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - SO-101 - Rekonstrukce místní komunikace, obec Dražovice
18. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Dražovice za rok 2022
18. 05. 2023 Záměr obce č. 5/2023 směna pozemků
18. 05. 2023 Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - hromadný předpisný seznam
18. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 4/2023 - SDH Dražovice
18. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 3/2023 - Římskokatolická farnost Dražovice
18. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 2/2023 - Myslivecký spolek Dražovice
18. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 1/2023 - TJ Dražovice, z. s.
15. 05. 2023 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - D1 zatěžovací zkoušky mostů ev. č. D1-260 a mostů ev. č. D1-262
11. 05. 2023 Záměr obce č. 4/2023 pacht nemovitých věcí (bufet koupaliště)
04. 05. 2023 eg.d - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 24. 5. 2023
26. 04. 2023 Dokument "MěÚ Bučovice - Veřejn..." již není dostupný.
19. 04. 2023 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem - Obecně závazná vyhláška obce Dražovice, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
04. 04. 2023 eg.d - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 19. 4. 2023 - část areálu ZD
27. 03. 2023 Velikonoční zábava 9. 4. 2023
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení - SO-101 - Rekonstrukce místní komunikace, obec Dražovice
28. 02. 2023 Dokument "MÚ Bučovice - Vejná v..." již není dostupný.
28. 02. 2023 Informace o konání III. zasedání Zastupitelstva obce Dražovice 8. 3. 2023
27. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - III/0478 Dražovice - průtah
24. 02. 2023 eg.d - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 14. 3. 2023 - vypnutá oblast v příloze
22. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva "Hájek"
20. 02. 2023 Záměr obce č. 3/2023
17. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Komořany
11. 02. 2023 Tradiční Ostatky 18. 2. 2023
11. 02. 2023 Záměr obce č. 2/2023
11. 02. 2023 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212
11. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 7/2022 - Klub maminek a tatínků Dražovice
11. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 6/2022 - Klub maminek a tatínků Dražovice
11. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 4/2022 - SDH Dražovice
11. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 3/2022 - Římskokatolická farnost Dražovice
11. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 2/2022 - Myslivecký spolek Dražovice
11. 02. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 1/2022 - TJ Dražovice
11. 02. 2023 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční individuální dotace č. 1/2021 - TJ Dražovice, z. s.
05. 10. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 10. 2021 eg.d - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19. 10. 2021 v části obce Záhumenice
29. 09. 2021 Vinobraní 16. 10. 2021
27. 09. 2021 Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva obce Dražovice 5.10.2021
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě voleb
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna a doplnění OOP vydané MZ pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
13. 09. 2021 Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise
31. 08. 2021 Zveřejnění okruhu údajů, ke kterým má Obecní úřad Dražovice (správce poplatku) zřízen automatizovaný přístup
30. 08. 2021 Zveřejnění okruhu údajů, ke kterým má Obecní úřad Dražovice (správce poplatku) zřízen automatizovaný přístup
23. 08. 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
20. 07. 2021 Rockový parket 24. 7. 2021
15. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 18/2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Optické trasy Infos (2021) - Letonice - přípoj
13. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 17/2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Optické trasy Infos (2021) - Dražovice - přípoj

XML