Obec Dražovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://drazovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dražovice
Dražovice 7
683 01 Dražovice

Datová schránka: zhebs7k
E-mail: drazovice@drazovice.cz, podatelna@drazovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Dražovice za rok 2023
17. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Dražovice za rok 2023
16. 05. 2024 Krajský úřad JMK - Opatření obecné povahy - Zásady regulace pajasanu žláznatého v ČR
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 7/2024 - Klub maminek a tatínků Dražovice, z. s.
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 6/2024 - Klub maminek a tatínků Dražovice, z. s.
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 4/2024 - SDH Dražovice
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 3/2024 - Římskokatolická farnost Dražovice
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 2/2024 - Myslivecký spolek
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 1/2024 - TJ Dražovice, z. s.
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 7/2023 - Klub maminek a tatínků Dražovice
10. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvetiční individuální dotace č. 6/2023 - Klub maminek a tatínků Dražovice
09. 05. 2024 Oznámení o konání 1. zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2024 Hospůdka u Toma -Májová Hard párty 4. 5. 2024
29. 04. 2024 FÚ pro JMK - Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
25. 04. 2024 Dokument "MěÚ Bučovice - Veřejn..." již není dostupný.
19. 04. 2024 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do EP 2024
17. 04. 2024 MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Opratření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0478 - průtah obcí Dražovice
17. 04. 2024 MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva ve věci stanovení místní úpravy provozu v obci Dražovice
15. 04. 2024 MěÚ Bučovice - Veřeřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva ve věci stanovení místní úpravy provozu v obci Dražovice
15. 04. 2024 Finanční úřad pro JMK - Veřejná vyhláška - Hromadné předpisné seznamy k nahlédnutí týkající se poplatníků přihlášených k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
12. 04. 2024 MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení pořízení 6. úplné aktualizace "Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bučovice"
28. 03. 2024 Krajský úřad JMK - Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje"
22. 03. 2024 Velikonoční zábava 31. 3. 2024
18. 03. 2024 MěÚ Bučovice - Veřeřejná vyhláška - Opratření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 03. 2024 Krajský úřad JMK - Opatření obecné povahy - Odchylný postup od zákazu úmyslně umsrcovat jedince kormorána velkého
06. 03. 2024 Dokument "MěÚ Bučovice - Veřejn..." již není dostupný.
26. 02. 2024 Informace o konání VII. zasedání Zastupitelstva obce Dražovice dne 6. 3. 2024
26. 02. 2024 Krajský úřad JMK - Oznámení koncepce o posuzování vlivů na životní prostředí
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - Stanovení místní úpravy provozu III/0478 - Průtah
02. 02. 2024 Ostatky 10. - 11. 2. 2024
01. 02. 2024 Záměr obce č. 2/2024 - pacht pozemků
29. 01. 2024 Výroční zpráva za rok 2023 - dle zákona č. 106/1999 Sb.
24. 01. 2024 Krajský úřad JMK - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení odchylného postupu od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
19. 01. 2024 Myslivecký ples 27. 1. 2024
12. 01. 2024 Záměr obce č. 1/2024 pacht pozemků zemědělsky využívaných
20. 12. 2023 Krajský úřad JMK - Opatření obecné povahy - Výjimka bobr evropský
07. 12. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 01/2023 o vydání Změny č. 1 Územního plánu Dražovice
29. 11. 2023 Návrh rozpočtový výhled SO Větrník na roky 2025-2026
29. 11. 2023 Návrh rozpočtu SO Větrník na rok 2024
27. 11. 2023 Informace o konání VI. zasedání Zastupitelstva obce Dražovice dne 6. 12 .2023
20. 11. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dražovice na období 2025 - 2026
20. 11. 2023 Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Dražovice na rok 2024
20. 11. 2023 Návrh Rozpočtu obce Dražovice na rok 2024
16. 11. 2023 Záměr obce č. 7/2023 směna pozemků
13. 11. 2023 Kateřinská zábava 25. 11. 2023
08. 11. 2023 Cimbálová muzika Ohnica 2. 12. 2023
06. 11. 2023 Cimbálová muzika Ohnica 2. 12. 2023
06. 11. 2023 Kateřinská zábava 25. 11. 2023
01. 11. 2023 JMK - Návrh opatření obecné povahy - Výjimka pro bobra evropského
25. 10. 2023 MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 21/2023 - Územní rozhodnutí o umístění stavby Optické trasy INFOS (2023) - Dražovice

XML