Město Aš

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Aš
Kamenná 473/52
352 01 Aš

Datová schránka: 5nubqy8
E-mail: podatelna@muas.cz, mestoas@muas.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2022 Oznámení o rozpočtu
29. 11. 2022 Výběrové řízení - Vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Aš
29. 11. 2022 Oznámení ceny pro vodné a stočné pro rok 2023
29. 11. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
28. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 16/2022 (výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily)
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - OOP č. 14/2022 (stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Vyhlídce k.ú Hranice u Aše)
24. 11. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení - Novostavba multifunkčního resortu, Ul. Selbská, Aš
22. 11. 2022 Upozornění na uložení písemnosti
21. 11. 2022 Záměr prodat nemovitý majetek města Aše
17. 11. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
15. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 14/2022 (komunikace p.p.č. 321/1, k.ú. Nový Žďár)
15. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 13/2022 (Parkování a rekonstrukce MK u panelových domů ve Studánce)
15. 11. 2022 Výběrové řízení - Odborný GESTOR (Garant) – koordinátor komunitní práce
15. 11. 2022 Výběrové řízení - Komunitní pracovník
15. 11. 2022 Výběrové řízení - Finanční manažer projektu
15. 11. 2022 Výběrové řízení - Úředník(ce) - referent(ka) Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Aš - sociální pracovník
14. 11. 2022 Výběrové řízení - Vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Aš
14. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SA 2023-2024
14. 11. 2022 Návrh rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2023
10. 11. 2022 Návrh rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2023
10. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SA 2023-2024
09. 11. 2022 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Mokřiny u Aše
08. 11. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
07. 11. 2022 Záměr prodat nemovitý majetek města Aše
04. 11. 2022 Sezam nalezených věcí
04. 11. 2022 Program 23. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
04. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 11. 2022 Rozhodnutí - parkování a rekonstrukce místní komunikace u panelových domů ve Studánce
03. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Sdělení o účastenství v řízení ve věci zrušení honitby Hazlov dle ust. § 31 odst. 6 písm. a) zákona o
03. 11. 2022 Pozvánka na 1. zasedání ZM
01. 11. 2022 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
01. 11. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
01. 11. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny - Aš, ul. Alešova, Bratrská, Hlávkova, Karolíny Světlé, Luční, Skřivánčí, Táborská, Východní
27. 10. 2022 Plán zimní údržby 2022-2023
26. 10. 2022 Záměr prodat nemovitý majetek města Aše
25. 10. 2022 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
24. 10. 2022 Program 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
21. 10. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
20. 10. 2022 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
14. 10. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny- Aš - ul. Kostelní, Husovo nám., Na Háji, Purkyňova, Republikánská, Saská, Studenská a Údolní
14. 10. 2022 Záměr pronájmu nemovitý majetek města Aše
14. 10. 2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 10. 2022 POZVÁNKA na ustavující zasedání Zastupitelstva města Aše konané dne 19.10.2022
12. 10. 2022 seznam nalezených věcí
12. 10. 2022 Stanovisko k návrhu koncepce ¨Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021-2027¨
12. 10. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny - Aš, ul. Hlavní, Chebská, Kotkova, Krátká, Mánesova, Mírová, Nedbalova, Příční,..............
12. 10. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny - Aš, ul. Dukelská, Hlavní, Na Vrchu a Neumannova
07. 10. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu - Studánka u Aše, Pastviny u Studánky
07. 10. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny - Aš, Okružní 53 a 55
07. 10. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.

XML