Obec Hvožďany

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://hvozdany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hvožďany
Hvožďany 80
262 44 Hvožďany

Datová schránka: 4xvbtn7
E-mail: obec@hvozdany.cz, podatelna@hvozdany.cz, starosta@hvozdany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška o doručování veřejnou vyhláškou Hana Monika Jelena van Steenveldtová Tatarová
13. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
12. 05. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů - online sčítání prodlouženo do 11.5.2021
12. 05. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů - seznam objektů + sčítací komisaři+kontaktní místa
12. 05. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
11. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.5.2021 Hvožďany, Roželov
11. 05. 2021 Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 226/1
09. 05. 2021 Přijatá usnesení z jednání OZ dne 7.4.2021
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků -Agentura ochrany přírody
05. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2021 Roželov
03. 05. 2021 Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace + program dotací + přílohy
30. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
30. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy na MK č.II/176,č. III/1763
29. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
29. 04. 2021 Nařízení Státní Veterinární Správy - Ukončení nařízení Počaply
27. 04. 2021 Mimořádná celostátní opatření upravující podmínky chovu drůbeže - ptačí chřipka
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška -Finanční úřad- vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
23. 04. 2021 Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 226/1
23. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2021 Hvožďany
22. 04. 2021 Přijatá usnesení z jednání OZ dne 7.4.2021
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků -Agentura ochrany přírody
19. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.5.2021 Roželov
18. 04. 2021 Nařízení Státní Veterinární Správy - změna ochranného pásma a pásma dozoru
17. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnicích č.III/1762,II/176,III/1769 a III/1763 c obci Hvožďany
16. 04. 2021 Porovnání položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
16. 04. 2021 Agentura ochrany přírody - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy na MK č.II/176,č. III/1763
12. 04. 2021 Nařízení Státní Veterinární Správy - Ukončení nařízení Počaply
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů - online sčítání prodlouženo do 11.5.2021
08. 04. 2021 Pozvánka na jednání OZ dne 7.4.2021
08. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/191 a II/176
07. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6.4.2021 Vacíkov
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2021 Hvožďany
04. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - pokládka kabelového vedení
01. 04. 2021 Nařízení Státní Veterinární Správy - změna ochranného pásma a pásma dozoru
31. 03. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK a silnicích č.III/1762,II/176,III/1769 a III/1763 c obci Hvožďany
31. 03. 2021 Agentura ochrany přírody - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
31. 03. 2021 Zrušení plánované odstávky elektrické energie dne 30.3.2021 v Roželově
31. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30.3.2021 Roželov Zrušeno dne 25.3.2021
30. 03. 2021 Pozvánka na jednání OZ dne 7.4.2021
29. 03. 2021 Nařízení Státní Veterinární Správy - mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
25. 03. 2021 Zrušení plánované odstávky elektrické energie dne 30.3.2021 v Roželově
25. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30.3.2021 Roželov Zrušeno dne 25.3.2021
22. 03. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/191 a II/176
18. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů - seznam objektů + sčítací komisaři+kontaktní místa
18. 03. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - pokládka kabelového vedení
16. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 6.4.2021 Vacíkov
15. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 30.3.2021 Roželov

XML