Město Roudnice Nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://roudnicenl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: qdwbviv
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz, starosta@roudnicenl.cz, mesto@roudnicenl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 670, Roudnice nad Labem
22. 05. 2023 Záměr výpůjčky-nájmu pozemku p.č. 2613 vč. domu čp. 1395, částí pozemků p.č. 2614-1, 2615-1, 2616-1 vše v k.ú. Roudnice na Labem
22. 05. 2023 Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 4133/1, parc.č. 4141/1, parc.č. 3926/1 a parc.č. 4114/29 v k.ú. Roudnice nad Labem
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení spol. řízení
17. 05. 2023 Referent/referentka obecního živnostenského úřadu
17. 05. 2023 Seznámení s doplňujícím podkladem územního řízení 1641/2020
17. 05. 2023 Aukční vyhláška EAS - ULT - 049 - 2023
17. 05. 2023 Nabídka pracovní pozice - referent OŽÚ
17. 05. 2023 Veřejná vyhláška Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - VÝZVA
12. 05. 2023 Dokument "Dražební vyhláška 151..." již není dostupný.
09. 05. 2023 Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR
05. 05. 2023 Záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 2614/1, parc.č. 2615/1 a parc.č. 2616/1 v k.ú. Roudnice nad Labem
05. 05. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Dražební vyhláška 183..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Porovnání cen vodné a stočné za rok 2022
27. 04. 2023 Veřejná vyhláška Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - VÝZVA
26. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení práv. předpisu 5-2023
26. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení práv. předpisu 4-2023
26. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení práv. předpisu 3-2023
26. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení práv. předpisu 2-2023
26. 04. 2023 Usnesení ze 4. veřejného zasedání ZM
26. 04. 2023 Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3254/7, parc.č. 3254/8 a parc.č. 3254/9 v k.ú. Roudnice nad Labem
26. 04. 2023 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 4087/13 v k.ú. Roudnice nad Labem
25. 04. 2023 Dotační program " Podpora sociálních služeb 2023 - 2 kolo
25. 04. 2023 Záměr výpůjčky domu č.p. 1395 v Roudnici nad Labem
24. 04. 2023 II RO RM 2023
24. 04. 2023 I RO RM 2023
24. 04. 2023 I RO ZM 2023
24. 04. 2023 Územní rozhodnutí -REKO MS ( NTL plynovody) Roudnice nad Labem - ul. Houskova +1
24. 04. 2023 Schválené návrhy rozpočtu PO 2023
24. 04. 2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 2024-2026
21. 04. 2023 Oznámení nálezu - klíče
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška č.j. 947102-23-2500-11420-501400
19. 04. 2023 SONO – Oznámení o zveřejnění č. 1/2023
19. 04. 2023 Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR
13. 04. 2023 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 3835/1 v k.ú. Roudnice nad Labem
13. 04. 2023 Aukční vyhláška_prodej parcely č.2727 území Roudnice_n_L
06. 04. 2023 Informace - opravné broušení kolejnic
06. 04. 2023 Pozvánka na 4.veřejné zasedání Zastupitelstva
03. 04. 2023 Výzva - Usnesení SU/1641/2020/We
28. 03. 2023 Záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. st. 598 a parc.č. st. 601 v k.ú. Vědomice
27. 03. 2023 Návrh struktury nákladů a výnosů PO -střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
27. 03. 2023 Návrh strukury nákladů a výnosů PO 2023
27. 03. 2023 Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu odpadového hospořádství Ústeckého kraje...
27. 03. 2023 Oznámení nálezu - naslouchadlo
24. 03. 2023 Oznámení náletu - finanční hotovost , bankomat
23. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška Č.j..." již není dostupný.
22. 03. 2023 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA NOVÉ DVORY
20. 03. 2023 Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 847-1 a parc.č. 847-2 vše v k.ú. Roudnice nad Labem
20. 03. 2023 Záměr pachtu pozemku parc.č. 4087-11 k.ú. Roudnice nad Labem

XML