Město Roudnice Nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://roudnicenl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: qdwbviv
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz, starosta@roudnicenl.cz, mesto@roudnicenl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 vyhláška
06. 04. 2020 zpráva o uplatnovanínávrh zadání změny č 1 3 4 2020
06. 04. 2020 vyhláška ZRUŠENÍ VP
02. 04. 2020 Vysvětlení ZD IV.
01. 04. 2020 01 Výkres základního členění území
01. 04. 2020 02 Hlavni vykres
01. 04. 2020 03 VPS
01. 04. 2020 04 Koordinacni vykres
01. 04. 2020 05 ZPF
01. 04. 2020 06 Sirsi vztahy
01. 04. 2020 OOP Z1 návrh
01. 04. 2020 S1 Schema vodniho hospodarstvi
01. 04. 2020 S2 Schema energetiky a spoju
01. 04. 2020 S3 Schema povodnovych rizik
01. 04. 2020 S4 Schema zmen
01. 04. 2020 vyhláška
01. 04. 2020 Změna č 1 UP Žabovřesky N52
01. 04. 2020 Oznámení o změně způsobu otevírání obálek
01. 04. 2020 Vysvětlení ZD III.
01. 04. 2020 Oznámení o změně způsobu otevírání obálek
01. 04. 2020 vyhláška
01. 04. 2020 zpráva o uplatnovanínávrh zadání změny č 1 30 3 2020
31. 03. 2020 Mimořádné opatření č 3 úřední hodiny
31. 03. 2020 Oznámení Zahájení společného řízení MURCE 13147-2020 Popa
30. 03. 2020 Dražební vyhláška-č j 112 EX 2019-16-167
30. 03. 2020 Příloha č. 1 Vysvětlení ZD II. - Položkový rozpočet k ocenění
30. 03. 2020 Vysvětlení ZD II.
26. 03. 2020 Zrušení VŘ- referent odboru sociálních věcí - oddělení sociální práce
25. 03. 2020 Dražební vyhláška č. j. 4 EX 466-04-154
25. 03. 2020 Vysvětlení ZD I.
24. 03. 2020 Mimořádné opatření č. 2 Starosta města Roudnice nad Labem
20. 03. 2020 Krizové opatření starosty města č 3
19. 03. 2020 Dražební vyhláška-č j 067 EX 17783-15-316
19. 03. 2020 Dražební vyhláška-č j 067 EX 17783-15-315
19. 03. 2020 Dražební vyhláška č j 067 EX 17783-15-314
18. 03. 2020 Krizová opatření Vlády ČR č. 247 a č. 249
18. 03. 2020 Krizové opatření starosty města č.2
18. 03. 2020 záměr prodeje části pozemku
17. 03. 2020 I RO RM 2020
17. 03. 2020 Krizové opatření
16. 03. 2020 Mimořádné opatření
16. 03. 2020 Oznámení - Katastrálního úřadu
16. 03. 2020 Příloha č 4 ZD Položkový rozpočet k ocenění
16. 03. 2020 Příloha č 5 ZD Specifikace oken
16. 03. 2020 Příloha č 6 ZD Rozhodnutí památkové péče
16. 03. 2020 Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
16. 03. 2020 Příloha č 3 ZD Závazný návrh Smlouvy o dílo
16. 03. 2020 Výzva k podání nabídky
16. 03. 2020 Zadávací dokumentace
16. 03. 2020 Příloha č 1 ZD Fotodokumentace

XML