Město Roudnice Nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://roudnicenl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: qdwbviv
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz, starosta@roudnicenl.cz, mesto@roudnicenl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 10. 2021 Opatření obecné povahy - zrušení železničního přejezdu P2520 Ctiněves
19. 10. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny
18. 10. 2021 Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx
18. 10. 2021 Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc
18. 10. 2021 Výkaz výměr_Roudnice nad Labem - přechod Neklanova - Nabídkový rozpočet pro VZ.xls
18. 10. 2021 Výzva k podání nabídek.pdf
18. 10. 2021 Zadávací dokumentace.pdf
18. 10. 2021 Projektová dokumentace.zip
15. 10. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Předonín uzavírka místní komunikace
15. 10. 2021 Příloha č. 1 Vysvětlení ZD I. - Položkový rozpočet k ocenění
15. 10. 2021 Vysvětlení ZD I.
14. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ
14. 10. 2021 01_Výkres_základního_členění_území_Z2.pdf
14. 10. 2021 02_Hlavni_vykres_Z2.pdf
14. 10. 2021 04_Koordinacni_vykres_Z2.pdf
14. 10. 2021 05_ZPF_Z2.pdf
14. 10. 2021 06_Sirsi_vztahy.pdf
14. 10. 2021 S3_Schema_povodnovych_rizik_Z2.pdf
14. 10. 2021 veř_vyhl_OOP.pdf
14. 10. 2021 veř_vyhl_OOP_1.pdf
14. 10. 2021 Změna_č_2_UP_Žabovřesky.pdf
14. 10. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ
14. 10. 2021 Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška č. j. OF/6023/21-8
14. 10. 2021 Usnesení č. j. 120 EX 19768/19-205
13. 10. 2021 Výběrové řízení referent/ka odboru dopravy
12. 10. 2021 V.RO ZM_2021.pdf
12. 10. 2021 XII. RO RM 2021
12. 10. 2021 XI.RO RM 2021
11. 10. 2021 01_Zakladni_cleneni_uzemi.pdf
11. 10. 2021 02_Hlavni_vykres.pdf
11. 10. 2021 03_Hlavni_vykres_VPS.pdf
11. 10. 2021 04_Hlavni_vykres_koncepce_usporadani_krajiny.pdf
11. 10. 2021 05_Koncepce_veřejné_infrastruktury_doprava.pdf
11. 10. 2021 09_VPS.pdf
11. 10. 2021 10_Koordinacni_vykres.pdf
11. 10. 2021 11_ZPF.pdf
11. 10. 2021 12_Sirsi_vztahy.pdf
11. 10. 2021 OOP_Z5.pdf
11. 10. 2021 vyhláška.pdf
11. 10. 2021 Zpráva.pdf
11. 10. 2021 Dražební vyhláška ČEZ
11. 10. 2021 Oznámení nálezu
09. 10. 2021 Výsledky - Volby Poslanecká sněmovna 2021
08. 10. 2021 Dražební vyhláška č.j. 197 EX 90294 13 136.pdf
08. 10. 2021 Podřipsko - schválené rozpočtové opatření č. 1-2021
07. 10. 2021 záměr pachtu části p.č. 1337-100 k.ú. Roudnice nad Labem.pdf
07. 10. 2021 Záměr pachtu části p.č.1337-100 v k.ú. Roudnice nad Labem.pdf
05. 10. 2021 03_VPS.pdf
05. 10. 2021 04_Koordinacni_vykres.pdf

XML