Město Roudnice Nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://roudnicenl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

Datová schránka: qdwbviv
E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz, starosta@roudnicenl.cz, mesto@roudnicenl.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Příloha č 4 ZD Rozhodnutí památkové péče
16. 05. 2019 Příloha č 5 ZD Položkový rozpočet k ocenění
16. 05. 2019 Přílohy č 1-2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů - ID dokumentu: 20877 - Přesný čas zveřejnění: 00:00
16. 05. 2019 Příloha č 3 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo
16. 05. 2019 Výzva k podání nabídky
16. 05. 2019 Zadávací dokumentace
16. 05. 2019 Straškov
16. 05. 2019 Straškov
14. 05. 2019 Dražební vyhláška Ex. úřad Rakovník čj. 221ED5-17-8
14. 05. 2019 Dražební vyhláška Ex. úřad Rakovník čj. 221ED5-17-8
14. 05. 2019 Záměr
13. 05. 2019 Dražební vyhláška Ex. úřad Přerov čj. 203EX11688-12-106
10. 05. 2019 Usnesení o zrušení dražby Ex. úřad Plzeň-město čj.134 EX 05506-18-145 - ID dokumentu: 20814
10. 05. 2019 Dražební vyhláška Ex. úřad Praha 9 čj. 55EXE612-2017-27
09. 05. 2019 Usnesení o odročení dražby Ex. úřad Litoměřice 124EX1339-17-245 - ID dokumentu: 20810
09. 05. 2019 Vědomice
09. 05. 2019 Vědomice OOP
07. 05. 2019 Příloha č 4 - Seznam objektů
07. 05. 2019 Přílohy č 1-2 ZD
07. 05. 2019 Příloha č 3 ZD Závazný návrh smlouvy management
07. 05. 2019 Výzva k podání nabídky
07. 05. 2019 Zadávací dokumentace
06. 05. 2019 Příloha č 1 ZD Projektová dokumentace
06. 05. 2019 Příloha č 2 ZD Krycí list nabídky
06. 05. 2019 Příloha č 4 ZD Položkový rozpočet k ocenění vybavení objektu
06. 05. 2019 Příloha č 3 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo
06. 05. 2019 Zadávací dokumentace
06. 05. 2019 Příloha č 1 k vysvětlení ZD I Neoceněný výkaz výměr po opravě - ID dokumentu: 20737 - Přesný čas zveřejnění: 00:00
06. 05. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace I
03. 05. 2019 Dražební vyhláška Ex. úřad Teplice čj. 110EX2003-18-445
03. 05. 2019 Dražební vyhláška Ex. úřad Teplice čj. 110EX2003-18-440
02. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
30. 04. 2019 Severočeská vodárenská společnost - zveřejnění informací
30. 04. 2019 Oznámení o VŘ s aukcí č. ULT-031-2019
30. 04. 2019 POZVÁNKA na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 17. 5. 2019
30. 04. 2019 Usnesení ze 4. veřejného zasedání ZM Roudnice n.L.
29. 04. 2019 Prodej pozemku 447 2 a 443 2
29. 04. 2019 Dodatek č 2 k zadávací dokumentaci
29. 04. 2019 Příloha č 1 k Dodatku č 2 k ZD Položkový rozpočet k ocenění po 2 opravě - ID dokumentu: 20656 - Přesný čas zveřejnění: 00:00
29. 04. 2019 Příloha č 1 k Vysvětlení ZD III Položkový rozpočet k ocenění po 2 opravě - ID dokumentu: 20656 - Přesný čas zveřejnění: 00:00
29. 04. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace III
26. 04. 2019 2500 1901281014 02
26. 04. 2019 2500 1901281014 03
26. 04. 2019 2500 1901281014 04
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška
25. 04. 2019 II RO ZM 2019
25. 04. 2019 IV RO RM 2019
25. 04. 2019 foto fotoaparátu I J
25. 04. 2019 foto fotoaparátu II
25. 04. 2019 foto tašky JPG

XML