Obec Stehelčeves

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://obecstehelceves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

Datová schránka: n6vbnzm
E-mail: starosta@obecstehelceves.cz, podatelna@obecstehelceves.cz, ou@obecstehelceves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 Záměr prodeje pozemků a částí pozemků
17. 07. 2019 Závěrečný účet obce Stehelčeves za rok 2018
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.5
26. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.5
24. 06. 2019 OZV č. 1/2019 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stehelčeves a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
24. 06. 2019 OZV č. 2/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
18. 06. 2019 Informace o konání akce – Raskwer Fest
14. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích – uzavírka Zákolany
14. 06. 2019 Oprava sil.č. II/101 Zákolany – mapa
14. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – uzavírka Libochovičky
14. 06. 2019 Oprava sil. č. III/00721 – Libochovičky
12. 06. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
05. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
27. 05. 2019 Výsledky voleb do EP – Stehelčeves
27. 05. 2019 Rozpočtové opatřené č. 4
27. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Stehelčeves za rok 2018
20. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
15. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
13. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění – Návrh závěrečného účtu VKM
13. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška
25. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.2/2019
25. 04. 2019 Svolání prvního zasedání OVK
15. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí SKL/006/2019
15. 04. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018
15. 04. 2019 Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018
15. 04. 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
15. 04. 2019 Závěrečný účet DSO MÚLP za rok 2018
11. 04. 2019 Oprava místní komunikace 1c, části ulice V. Moravce v obci Stehelčeves
11. 04. 2019 Pozvánka na zasedání ZO Stehelčeves
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Oprava schváleného rozpočtu obce na rok 2019
05. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
03. 04. 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
03. 04. 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
03. 04. 2019 Rozvaha k 31.12.2018
03. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
27. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace
26. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SKL/008/2019
20. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
13. 03. 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
13. 03. 2019 Finanční výkazy 2018
13. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
13. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
12. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č.1

XML