Obec Veselá

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://veselauzlina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Veselá
Veselá 33
763 15 Veselá

Datová schránka: v74bkdg
E-mail: starosta@veselauzlina.cz, ou@veselauzlina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2019 Exekutorský úřad Přerov – Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 31072/09-190
19. 02. 2019 Exekutorský úřad Přerov – Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 31072/09-189
19. 02. 2019 Exekutorský úřad Přerov – Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203Ex 31072/09-188
18. 02. 2019 DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu DSO
11. 02. 2019 Exekutorský úřad ve Zlíně – Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 186/04-112
01. 02. 2019 OU – Rozpočtové opatření č. 1/2019
01. 02. 2019 OU – Rozpočtové opatření č. 9/2018
29. 01. 2019 MěÚ Slušovice – Oznámení Zahájení územního řízení Veřejná vyhláška „Čerpací stanice odpadních vod Veselá“
29. 01. 2019 MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – MUVIZ 001567/2019
29. 01. 2019 SVS – Změna nařízení SVS č.j. SVS/2019/007309-Z
18. 01. 2019 OU – Pozvánka na 3. zasedání ZO Veselá dne 28. 1. 2019
16. 01. 2019 Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 2
10. 01. 2019 OÚ – Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2019
10. 01. 2019 OÚ – Schválený rozpočet Základní školy a Mateřské školy Veselá, příspěvková organizace na rok 2019
10. 01. 2019 OÚ – Schválený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Veselá na rok 2020 – 2021
02. 01. 2019 OU – Rozpočtové opatření č. 8/2018
20. 12. 2018 SVS – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/155180-Z
20. 12. 2018 SVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/155176Z
17. 12. 2018 OU – Rozpočtové opatření č. 7/2018
17. 12. 2018 OU – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 10/2018
10. 12. 2018 DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 1
10. 12. 2018 KVS – Změna nařízení SVS č.j. SVS/2018/133384-Z
10. 12. 2018 KVS – Úplné znění nařízení SVS č.j. SVS/2018/134101-Z
08. 12. 2018 OÚ – Pozvánka na 2. zasedání ZO Veselá 17. 12. 2018
22. 11. 2018 OU – Návrh rozpočtu obce Veselá na rok 2019
22. 11. 2018 ZŠ a MŠ Veselá – Střednědobý rozpočtový výhled PO na rok 2020-2021
22. 11. 2018 ZŠ a MŠ Veselá – Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Veselá, příspěvkové organizace na rok 2019
16. 11. 2018 OU – Pozvánka na 1. zasedání ZO Veselá 26. 11. 2018
15. 11. 2018 OU – Rozpočtové opatření č. 6/2018
13. 11. 2018 DSO Mikroregion Slušovicko – Pozvánka na valnou hromadu 20. 11. 2018
13. 11. 2018 KÚ – Veřejná vyhláška doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2
02. 11. 2018 KÚ – Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle ustanovení § 56 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
26. 10. 2018 OU – Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Veselá
09. 10. 2018 OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 8/2018
06. 10. 2018 OU – Volby do zastupitelstev obcí 5. 10. – 6. 10. 2018
04. 10. 2018 OU – Rozpočtové opatření č. 5/2018
01. 10. 2018 KVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/115465-Z
24. 09. 2018 DSO Mikroregion Slušovicko – Pozvánka na valnou hromadu 3. 10. 2018
20. 09. 2018 Krajský úřad Zlínského kraje – Závěr zjišťovacího řízení – Vedení elektrické energie 2×110 kV Slavičín – Slušovice
17. 09. 2018 MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 09. 2018 ČEZ Distribuce, a.s. – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 09. 2018 OU – Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise – volby do ZO Veselá
10. 09. 2018 OU – Pozvánka na 33. zasedání ZO Veselá
03. 09. 2018 OU – Oznámení o době a místě konání voleb do ZO Veselá
21. 08. 2018 KVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/097459-Z
20. 08. 2018 OÚ – Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do ZO
06. 08. 2018 KÚ Zlín – Informace o zveřejnění Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostření, v platném znění – Vedení elektrické energie 2×110 kV Slavičín – Slušovice
03. 08. 2018 OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí
31. 07. 2018 OÚ – Rozpočtové opatření č. 4/2018
12. 07. 2018 OÚ – Volby do zastupitelstva obce Veselá konané v roce 2018 – Oznámení

XML