Obec Veselá

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://veselauzlina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Veselá
Veselá 33
763 15 Veselá

Datová schránka: v74bkdg
E-mail: starosta@veselauzlina.cz, ou@veselauzlina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MUVIZ 005730/2019
16. 04. 2019 DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočet na rok 2019
16. 04. 2019 DSO Mikroregion Slušovicko – Závěrečný účet za rok 2018
16. 04. 2019 Exekutorský úřad Přerov – Usnesení o odročení dražebního jednání 203 Ex 31072/09-206
16. 04. 2019 Exekutorský úřad Přerov – Usnesení o odročení dražebního jednání čj. 203 Ex 31072/09-205
16. 04. 2019 Exekutorský úřad Přerov – Usnesení o odročení dražebního jednání čj. 203 Ex 31072/09-204
12. 04. 2019 OU – Informace volby do EP květen 2019
08. 04. 2019 OU – Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Veselá při volbách do EP 2019
04. 04. 2019 MěÚ Slušovice – Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby „Čerpací stanice odpadních vod Veselá“
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212
03. 04. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě
01. 04. 2019 OU – Volby do Evropského parlamentu 2019 – Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. 4. 2019
26. 03. 2019 OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 1/2019
26. 03. 2019 OU – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – Volby do EP
22. 03. 2019 OU – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2018
22. 03. 2019 OU – Návrh závěrečného účtu obce Veselá za rok 2018
20. 03. 2019 MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MUVIZ 004472/2019
18. 03. 2019 SVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/029706-Z
12. 03. 2019 DSO Mikroregion Slušovicko – Pozvánka na valnou hromadu 20. 3. 2019
11. 03. 2019 SVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/030444-Z
08. 03. 2019 OU – Pozvánka na 4. zasedání ZO Veselá dne 18. 3. 2019
28. 02. 2019 DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh rozpočtu na rok 2019
28. 02. 2019 E.ON Distribuce – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
25. 02. 2019 SVS – Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/024960-Z
21. 02. 2019 FÚ Zlín – Podávání daňových přiznání z příjmů fyzických osob za období roku 2018
19. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
18. 02. 2019 DSO Mikroregion Slušovicko – Návrh závěrečného účtu DSO
11. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad ve Z..." již není dostupný.
01. 02. 2019 OU – Rozpočtové opatření č. 1/2019
01. 02. 2019 OU – Rozpočtové opatření č. 9/2018
29. 01. 2019 Dokument "MěÚ Slušovice – Oznám..." již není dostupný.
29. 01. 2019 MěÚ Vizovice – Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – MUVIZ 001567/2019
29. 01. 2019 SVS – Změna nařízení SVS č.j. SVS/2019/007309-Z
18. 01. 2019 OU – Pozvánka na 3. zasedání ZO Veselá dne 28. 1. 2019
16. 01. 2019 Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 2
10. 01. 2019 OÚ – Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2019
10. 01. 2019 OÚ – Schválený rozpočet Základní školy a Mateřské školy Veselá, příspěvková organizace na rok 2019
10. 01. 2019 OÚ – Schválený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Veselá na rok 2020 – 2021
02. 01. 2019 OU – Rozpočtové opatření č. 8/2018
20. 12. 2018 SVS – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/155180-Z
20. 12. 2018 SVS – Změna nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/155176Z
17. 12. 2018 OU – Rozpočtové opatření č. 7/2018
17. 12. 2018 OU – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 10/2018
10. 12. 2018 DSO Mikroregion Slušovicko – Rozpočtové opatření č. 1
10. 12. 2018 KVS – Změna nařízení SVS č.j. SVS/2018/133384-Z
10. 12. 2018 KVS – Úplné znění nařízení SVS č.j. SVS/2018/134101-Z
08. 12. 2018 OÚ – Pozvánka na 2. zasedání ZO Veselá 17. 12. 2018
22. 11. 2018 OU – Návrh rozpočtu obce Veselá na rok 2019

XML