Obec Bělkovice-Lašťany

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://belkovice-lastany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bělkovice-Lašťany
Bělkovice-Lašťany 139
783 16 Bělkovice-Lašťany

Datová schránka: z6mbv37
E-mail: obec@belkovice-lastany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2021 49/2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany č. 5 konaného dne 23. 6. 2021 v… (1 příloha)
12. 06. 2021 48/2021 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na MK v Bělkovicích-Lašťanech–… (2 přílohy)
11. 06. 2021 46/2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - Vedoucí pracovník údržby… (1 příloha)
10. 06. 2021 46/2021 Veřejná vyhláška – usnesení o zastavení řízení – I/46 Týneček - Šternberk (1 příloha)
07. 06. 2021 45/2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021 (1 příloha)
04. 06. 2021 44/2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (3 přílohy)
03. 06. 2021 43/2021 Usnesení zasedání Zastupitelstva č. 4 obce Bělkovice-Lašťany (1 příloha)
01. 06. 2021 42/2021 Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – Cyklistický závod Bělkovice-Lašťany (2 přílohy)
01. 06. 2021 41/2021 Návrhy opatření obecné povahy - Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje (5 příloh)
01. 06. 2021 40/2021 Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – údržba silnice I/46 u Bohuňovic (2 přílohy)
25. 05. 2021 39/2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Mikroregionu Šternbersko (1 příloha)
19. 05. 2021 38/2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 (1 příloha)
19. 05. 2021 37/2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany č. 4 konaného dne 26. 5. 2021 v… (1 příloha)
18. 05. 2021 36/2021 Veřejná vyhláška – zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. kraje a… (1 příloha)
11. 05. 2021 35/2021 Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek – části pozemků (6 příloh)
11. 05. 2021 34/2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765157 RD č. p. 695,… (1 příloha)
11. 05. 2021 33/2021 Usnesení zasedání Zastupitelstva č. 3 obce Bělkovice-Lašťany (1 příloha)
04. 05. 2021 32/2021 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu – uzavírka jednoho jízdního pruhu v… (2 přílohy)
30. 04. 2021 31/2021 Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření - včelí… (1 příloha)
29. 04. 2021 30/2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Bělkovice – Lašťany opatřením obecné… (1 příloha)
28. 04. 2021 29/2021 Ceny při napojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a… (1 příloha)
23. 04. 2021 28/2021 Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí – zpřístupnění hromadného předpisového seznamu (1 příloha)
22. 04. 2021 27/2021 Vyrozumění o svolání ústního jednání - veřejná vyhláška – stavba „I/46 Týneček – Šternberk“ (1 příloha)
22. 04. 2021 26/2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060750153 - chatoviště (1 příloha)
21. 04. 2021 24/2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany č. 2 konaného dne 28. 4. 2021 v… (1 příloha)
21. 04. 2021 25/2021 Návrh rozhodnutí o námitkách k novému územnímu plánu a vyhodnocení připomínek. (2 přílohy)
14. 04. 2021 23/2021 Usnesení zasedání Zastupitelstva č. 2 obce Bělkovice-Lašťany (1 příloha)
13. 04. 2021 22/2021 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek – část pozemku (2 přílohy)
08. 04. 2021 21/2021 Sčítání lidu – aktualizované informace (2 přílohy)
24. 03. 2021 20/2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany č. 2 konaného dne 31. 3. 2021. (1 příloha)
23. 03. 2021 19/2021 Veřejná vyhláška – osnámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov (1 příloha)
19. 03. 2021 18/2021 Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek – části pozemků (4 přílohy)
16. 03. 2021 17/2021 Oznámení o konání sčítání ludu, domů a bytů v roce 2021 v ČR (2 přílohy)
12. 03. 2021 Dokument "17/2021 Veřejná vyhl..." již není dostupný.
09. 03. 2021 15/2021 Sdružení obcí střední Moravy - zveřejnění dokumentů (5 příloh)
08. 03. 2021 14/2021 Rozpočtové opatření č. 1/2020 (1 příloha)
03. 03. 2021 13/2021 Výzva podle § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí… (2 přílohy)
03. 03. 2021 12/2021 Usnesení zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Bělkovice-Lašťany (1 příloha)
23. 02. 2021 11/2021 Cena stočného pro rok 2021 (1 příloha)
09. 02. 2021 10/2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany č. 1 konaného dne 17. 2. 2021. (1 příloha)
02. 02. 2021 9/2021 Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném… (1 příloha)
26. 01. 2021 8/2021 Rozpočtové opatření č. 7/2020 (1 příloha)
14. 01. 2021 Dokument "7/2021 Usnesení – Dr..." již není dostupný.
14. 01. 2021 6/2021 Rozpočtové opatření č. 6/2020 (1 příloha)
05. 01. 2021 5/2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 31/18 – Větrný park Jívová (1 příloha)
04. 01. 2021 4/2021 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 (1 příloha)
04. 01. 2021 3/2021 Rozpočet obce pro rok 2021 (1 příloha)
04. 01. 2021 2/2021 Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory části nemovitosti č.p. 248 (kuchyň s… (3 přílohy)
04. 01. 2021 1/2021 Rozpočtové opatření č. 5/2020 (1 příloha)
21. 12. 2020 132/2020 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany č. 5/2020. (1 příloha)

XML