Obec Doubravník

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://doubravnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61 Doubravník

Datová schránka: 5nxbem6
E-mail: mestys@doubravnik.cz, doubravnik@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
22. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemku
20. 07. 2021 Záměr pronájmu prostor určených k podnikání
05. 06. 2021 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravník - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
03. 06. 2021 Svolání zastupitelstva městyse Doubravník
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška
27. 05. 2021 Oznámení o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření
25. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu městyse Doubravník včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020
24. 05. 2021 Záměr prodeje pozemku
20. 05. 2021 Pozvánka na zasedání valné hromady Mikroregionu Pernštejn
20. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn za rok 2020
20. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO Tišnovsko za rok 2020 včetně příloh
14. 05. 2021 Řád veřejného pohřebiště
26. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška
21. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné
15. 04. 2021 Oznámení
07. 04. 2021 Svolání zastupitelstva městyse Doubravník
01. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Vyhlášení dotačního programu 2021
04. 03. 2021 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
01. 03. 2021 Změna místa konání jednání Zastupitelstva městyse Doubravník
25. 02. 2021 Svolání zastupitelstva městyse Doubravník
09. 02. 2021 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
13. 01. 2021 Svolání zastupitelstva
10. 12. 2020 Svolání zastupitelstva
01. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Doubravník na rok 2021-2023
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu městyse Doubravník na rok 2021
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu 2021 a Střednědobý rozpočtový výhled 2022 - 2023 - návrh
01. 12. 2020 Střednědobý rozpočtový výhled 2022 - 2023 - návrh
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2021
19. 11. 2020 Svolání zastupitelstva
18. 11. 2020 Pozvánka na zasedání valné hromady Mikroregionu Pernštejn
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Pernštejn na rok 2021
16. 11. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
10. 11. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravník - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
06. 11. 2020 Záměr prodeje části pozemku
06. 11. 2020 Záměr prodeje části pozemku
28. 10. 2020 Návrh Rozpočtu na rok 2021
27. 10. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2024
26. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
21. 10. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška
10. 10. 2020 Omezení úředních hodin Úřadu městyse Doubravník
09. 10. 2020 Pozvánka na členskou schůzi DSO Tišnovsko
07. 10. 2020 Svolání zastupitelstva městyse
22. 09. 2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Sokolí skála
17. 09. 2020 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb

XML