Obec Hořice na Šumavě

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://horicenasumave.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Hořice na Šumavě
Hořice na Šumavě 40
382 22 Hořice na Šumavě

Datová schránka: vaebead
E-mail: info@horicenasumave.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
09. 07. 2019 Záměr prodeje pozemků 1233 a část 1200_1 Mýto a 1458_1 Šebanov
04. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení KPÚ Mýto
27. 06. 2019 VV OOP výjimka k odchytu bobra evropského
17. 06. 2019 22. zasedání Zastupitelstva Jč kraje
13. 06. 2019 Účetní závěrka městyse Hořice na Šumavě za rok 2018
13. 06. 2019 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření ÚSC
13. 06. 2019 Hodnotící zpráva za rok 2018
12. 06. 2019 Program 6 zasedání ZM 20 06 2019
06. 06. 2019 Rozpočtové opatření č 3 2019
06. 06. 2019 Rozpočtové opatření č 4 2019
05. 06. 2019 VV OOP Odchylný postup pro usmrcování kormorána
31. 05. 2019 VV Návrh změny č 2ÚPO Hořice na Šumavě
29. 05. 2019 Dokument "EÚ Plzeň dražba movit..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Řád veřejného pohřebiště městyse Hořice na Šumavě
27. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č 1 2019 kterou se ruší OZV 3 2003 Řád veřejného pohřebiště
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu městys Hořice na Šumavě
25. 05. 2019 VV OOP Změna č 1 územního plánu Hořice na Šumavě
25. 05. 2019 VV OOP Změna č 1 ÚPO Hořice na Šumavě PŘÍLOHY
15. 05. 2019 Program 5. zasedání ZM Hořice na Šumavě
14. 05. 2019 21 zasedání Zastupitelstva Jč kraje
13. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele a oznámení o konání
07. 05. 2019 Nařízení Újezdního úřadu Boletice
02. 05. 2019 Dokument "Zrušení dražební vyhl..." již není dostupný.
02. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemků - zahrádka pod KD
26. 04. 2019 VV hromadný předpisný seznam
11. 04. 2019 Program 4 ZM 18 04 2019
04. 04. 2019 VV OOP MZ odbor ochrany lesů
04. 04. 2019 VV OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
03. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu
03. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EÚ ..." již není dostupný.
02. 04. 2019 20 zasedání Zastupitelstva Jč kraje
26. 03. 2019 Záměr prodeje pozemků v k ú Hořice na Šumavě a Šebanov
18. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EÚ ..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška EÚ ..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Pozvánka na VH SLO 12 4 2019 a rozpočet na rok 2019
13. 03. 2019 Program 3. zasedání ZM Hořice na Šumavě
12. 03. 2019 SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu 354_14 Žestov
06. 03. 2019 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. městys Hořice na Šumavě
04. 03. 2019 Záměr prodeje pozemků p.č. 81 a 82v k.ú. Skláře a 60/1 v k.ú. Žestov
26. 02. 2019 VV OOP - Odchylný postup pro usmrcování kormorána
26. 02. 2019 Návrh rozpočtu městyse Hořice na Šumavě na rok 2019
25. 02. 2019 Aukční vyhláška - venkovské stavení u Hořic na Šumavě
14. 02. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚPO Hořice na Šumavě
14. 02. 2019 Program 2. zasedání ZM Hořice na Šumavě
11. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 17_2018
08. 02. 2019 19. zasedání Zastupitelstva Jč kraje
28. 01. 2019 Záměr prodeje části pozemku 1200/1 v k.ú. Mýto a pronájmu pozemků 1077/2 a 1077/7 v k.ú. Hořice na Šumavě

XML