Obec Hrabišín

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://www.hrabisin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hrabišín
Hrabišín 65
788 04 Hrabišín

Datová schránka: i85bkvp
E-mail: obec@hrabisin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Hrabišín č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
02. 04. 2020 Unsesení č. 13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 1.4. 2020
24. 03. 2020 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 01.04. 2020
19. 03. 2020 Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana OL kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě
19. 03. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Nařízení mimořádného opatření
19. 03. 2020 Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj - Koronavirus
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - OOP- Nařízení mimořádného opatření při epidemii
16. 03. 2020 Mimořádné opatření - ochrana vnitřních hranic ČR
16. 03. 2020 Sbírka zákonů - krizové opatření KORONAVIRUS
12. 03. 2020 Změna rozpočtu č. 1-2020
10. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus - Zákaz kulturních akcí
10. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus - uzavření ŠKOL
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
05. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPL za rok 2019
05. 03. 2020 Závěrečný účet
05. 03. 2020 Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky
05. 03. 2020 Rozvaha- Územní samosprávné celky svazky obcí
05. 03. 2020 Příloha - Územní samosprávné celky svazky obcí
05. 03. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - závazné ukazatele
05. 03. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - rozpis
05. 03. 2020 FIN - SOPL
05. 03. 2020 Inventarizační zpráva SOPL
02. 03. 2020 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku parc.č. 1845 v k.ú. Hrabišín
02. 03. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 svazku obcí Povodí Loučka
02. 03. 2020 Usnesení č. 12 z veřejného zasedání ZO dne 26.02. 2020
18. 02. 2020 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín
04. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 53 v k.ú. Hrabišín
22. 01. 2020 Schválený rozpočet obce 2020
22. 01. 2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hrabišín 2020
22. 01. 2020 Schválený rozpočet obce 2020
22. 01. 2020 Rozpočtová změna č. 7-2019
21. 01. 2020 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Dolní Studénky
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - OOP Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Šumperk
16. 01. 2020 Informace o konání veřejného zasedání ZO č. 11 dne 30.12. 2019
16. 01. 2020 Informace o konání veřejného zasedání ZO č. 11 dne 30.12. 2019
16. 01. 2020 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 30.12. 2019
16. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
16. 01. 2020 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 01. 2020 OZV č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabišín
16. 01. 2020 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného
16. 01. 2020 OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

XML