Obec Luká

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://obec-luka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Luká
Luká 80
783 24 Luká

Datová schránka: w29bqga
E-mail: obec_luka@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2020 Tisková zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
26. 03. 2020 Informace pro veřejnost o evidenci nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem
20. 03. 2020 Mimořádné opatření – otevírací doba pro seniory
20. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020
19. 03. 2020 Sbírka-zákonů-č.-041-2020
19. 03. 2020 Informace o omezení otevírací doby České pošty
19. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Olomoucký kraj pomáhá Informace o nákaze COVID – 19 na jednom místě
19. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020
19. 03. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. března 2020 o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
17. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 238 o přijetí krizového opatření
17. 03. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Nařízení mimořádného opatření při epidemii
16. 03. 2020 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
16. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 Nařízení vlády – o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
16. 03. 2020 Opatření vlády – dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška – nařízení mimořádného opatření při epidemii – KHS
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 – Nouzový stav
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197
13. 03. 2020 Mimořádné opratření – ochrana vnitřních hranic
10. 03. 2020 Mimořádné opatření – zrušení konání akcí
10. 03. 2020 Mimořádné opatření – uzavření škol
10. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 7.
09. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 6.
09. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 5.
09. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 4.
09. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 3.
09. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 2.
09. 03. 2020 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 1.
04. 03. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Luká
28. 02. 2020 Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst !!!
27. 02. 2020 Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19
21. 02. 2020 Sdělení – informace o výskytu druhého ohniska vysocepatogenní aviární influenzy v ČR
20. 02. 2020 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 19. 2. 2020
20. 02. 2020 Výběrové řízení na pronájem parkoviště v k.ú. Javoříčko na rok 2020
20. 02. 2020 Zveřejnění záměru obce Luká
19. 02. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Luká
18. 02. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Luká
18. 02. 2020 Rozpočet ZŠ 2020, Střednědobý výhled ZŠ
18. 02. 2020 Rozpočet obce na r. 2020
12. 02. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Luká
04. 02. 2020 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření 9/2019
23. 01. 2020 Rozpočtové opatření 8/2019
08. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 Obce Luká o poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
19. 12. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Luká
11. 12. 2019 Příloha č. 1 k Veřejné vyhlášce – opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
09. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
25. 11. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Luká č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

XML