Obec Albrechtice nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Písek

http://albrechticenadvltavou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 79
398 16 Albrechtice nad Vltavou

Datová schránka: nq9br5t
E-mail: starosta@albrechticenadvltavou.cz, ou@albrechticenadvltavou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 52. záměr prodeje části pozemku parc.č. 1739/1 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou
20. 05. 2019 51. záměr prodeje pozemku parc.č. 515/6 v k.ú. Jehnědno
20. 05. 2019 50. záměr prodeje pozemku parc.č. 512/4 v k.ú. Jehnědno
20. 05. 2019 40. Záměr pronájmu ordinace praktického lékaře
20. 05. 2019 85. Záměr pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 79 Albrechtice nad Vltavou
20. 05. 2019 84. Záměr bezplatných výpůjček nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 79 Albrechtice nad Vltavou
20. 05. 2019 56. Záměr pronájmu prodejny v Údraži
20. 05. 2019 Záměr na pronájem zubní ordinace
20. 05. 2019 47. závěrečný účet Obce Albrechtice nad Vltavou za rok 2018
20. 05. 2019 46. rozpočtové opatření č. 5/2019
20. 05. 2019 43. rozpočtové opatření č. 4/2019
20. 05. 2019 36. rozpočtové opatření č. 3/2019
20. 05. 2019 29. rozpočtové opatření č. 2/2019
20. 05. 2019 16. rozpočtové opatření č. 1/2019
20. 05. 2019 7. střednědobý výhled rozpočtu Obce Albrechtice nad Vltavou na roky 2020 až 2021
20. 05. 2019 6. rozpočet Obce Albrechtice nad Vltavou na rok 2019
20. 05. 2019 2. střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou na roky 2020 a 2021
20. 05. 2019 1. rozpočet ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou na rok 2019
20. 05. 2019 55. Dražební vyhláška - prodej movitých věcí
20. 05. 2019 54. pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
20. 05. 2019 53. DSO Blanicko-Otavského regionu - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 49. Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 48. Oznámení o době a místě konání voleb
20. 05. 2019 45. Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
20. 05. 2019 44. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
20. 05. 2019 42. pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva Obce Albrechtice nad Vltavou
20. 05. 2019 39. Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 38. veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20. 05. 2019 34. DSO Blanicko - otavského regionu - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 32. Informace o počtu a sídle volebních okrsků
20. 05. 2019 31. Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 30. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
20. 05. 2019 28. DSO Blanicko-Otavského regionu - rozpočtové opatření č. 2/2019
20. 05. 2019 22. DSO Blanicko-Otavského regionu - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 18. DSO Blanicko - Otavského regionu - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 10. Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Albrechtice nad Vltavou
20. 05. 2019 9. Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 4. DSO Blanicko- Otavského regionu - rozpočtové opatření
20. 05. 2019 80. Svazek obcí regionu Písecko - smlouva o partnerství a spolupráci
20. 05. 2019 61. Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy Jehnědno
20. 05. 2019 49. Oznámení o ustanovení opatrovníka - komplexní pozemkové úpravy Chřešťovice
20. 05. 2019 provoz sběrného místa - I. pololetí 2019
20. 05. 2019 Sběrné místo - seznam elektrozařízení k uložení
20. 05. 2019 CETIN - telekomunikační vedení
20. 05. 2019 Sazby daně z nemovitostí platné k 1.1.2010
20. 05. 2019 Upozornění na prořezávku stromů - vedení E.ON
11. 02. 2019 Svazek obcí regionu Písecko
11. 02. 2019 Svazek obcí regionu Písecko
08. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle zák.č. 106/1999 Sb.
08. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle zák.č. 106/1999 Sb.

XML