Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 09.05.2019 od 08.00 do 15.00 hod. - Říčany, 5.května, ...
23. 04. 2019 Žádost o stanovení přechodné úpravy silničního provozu - odpověď
23. 04. 2019 Žádost o stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Šibeničky v Mnichovicích - odpověď
23. 04. 2019 OOP - Mnichovice - Nepraš - VPK Suchý
23. 04. 2019 112819-2019 Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu - obec Konojedy
23. 04. 2019 112827-2019 Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody-Jevany,Kostelec nad Č.l., ....
23. 04. 2019 112791-2019 Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu - obec Sluštice
19. 04. 2019 112683-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - paní Anastázie Kalibová
19. 04. 2019 111681-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - paní Emílie Nenadálová, pan Antonín Nenadál
19. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 06.05.2019 od 08.00 do 20.00 hod. - Jažlovice a Voděrádky
19. 04. 2019 Záměr směny s Hlavním městem Prahou
18. 04. 2019 Žádost o stanovení úpravy dopr.značení na pozemních komunikacích - odpověď
17. 04. 2019 109686-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - pan Jan Kubásek
17. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 03.05.2019 od 08.00 do 15.00 hod. - Jažlovice, Hlavní ...
17. 04. 2019 Žádost o stanovení úpravy dopr.značení na poz.komunikacích - odpověď
17. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Štěchovická DZ
17. 04. 2019 DZ - uzavírka - Nova - Otice
17. 04. 2019 Žádost o stanovení úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích - odpověď
17. 04. 2019 109221-2019 Návrh opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody - Mnichovice,Božkov
17. 04. 2019 Přehled poskytnutých dotací - program AKCE 2019
17. 04. 2019 108471-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - paní Věra Stárková
17. 04. 2019 OSAD žádost o stavení DO č. 12/2019 - odpověď
17. 04. 2019 Žádost o vydání zvláštního užívání II/113 - odbahnění vodní nádrže Srbín - odpověď
17. 04. 2019 Dopravní značení - Turkovice - Janeš
17. 04. 2019 Záměr pronájmu pozemků část parc.č. 465/11 a část parc.č. 465/22 v k.ú. Voděrádky
17. 04. 2019 Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 21707-14-130 - povinný Tomáš Jirásek
17. 04. 2019 Oznámení o změně otevírací doby kanceláře ověřování a Czech POINTU na Masarykově náměstí
17. 04. 2019 106841-2019 Rozhodnutí-dodatečné povolení stavby - rozvod optic. kabelů v lokalitě Mukařov-Žernovka
15. 04. 2019 106784-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - MUDr. Alena Krtilová, DrSc.
15. 04. 2019 106971-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - Mgr. Katarína Emma Schapiro
15. 04. 2019 106976-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - Ing. Jiří Polanský
15. 04. 2019 Dražební vyhláška č.j. 101 EX 07761/17-075 - povinný WestKo s.r.o.
15. 04. 2019 Přehled poskytnutých dotací - program AKCE 2019
15. 04. 2019 Závěrečný účet města za rok 2018 - návrh
12. 04. 2019 DZ přechodné Táborská Říčany
12. 04. 2019 Přehled poskytnutých dotací - program Provoz 2019
11. 04. 2019 104115-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pačes, Zuzana Pačesová
11. 04. 2019 Žádost o stanovení úpravy doprav. značení - překop komunikace, Na Vráži, Mnichovice - odpověď
11. 04. 2019 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky k HPS 2016 - trvalý pobyt
11. 04. 2019 104072-2019 Rozhodnutí-schválení-kanalizační řád stokové sítě pro veřejnou potřebu v Obci Nupaky
11. 04. 2019 Oznámení o uzavření pracoviště ověřování a CzechPoint na Masarykkově nám. 53/40
11. 04. 2019 Oznámení o uzavření pracoviště ověřování a CzechPoint na Masarykkově nám. 53/40
10. 04. 2019 Dokument "103465-2019 Doručení ..." již není dostupný.
10. 04. 2019 Žádost o stanovení úpravy doprav. značení - II/101 - most evč. 101-082, Sluštice - odpověď
10. 04. 2019 Magistrát hl.m. Praha - VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
10. 04. 2019 Žádost o stanovení úpravy doprav. značení, silnice III/10172, k.ú. Žernovka, vodovodní řad - odpověď
10. 04. 2019 OOP - Asig - T 4 - Nebřenice
10. 04. 2019 OOP - Podholová - Bulygin - Myšlín
10. 04. 2019 Zveřejnění záměru výpůjčky SčK
10. 04. 2019 záměr prodloužení

XML