Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 10. 2019 Oznámení - VŘ - odd. dopravy
16. 10. 2019 DIO Mozartova okružní křižovatka - návrh
16. 10. 2019 DIO Strančice zákaz odbočení Kunická - návrh
16. 10. 2019 DZ Ke Školce Strančice - odpověď
16. 10. 2019 OOP - GAS Blaník - Říčany, Vltavská
16. 10. 2019 ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník - stav k 1.8.2019
16. 10. 2019 KÚSK - Závěr ZŘ - "Strategie rozvoje územního obvodu SK na období 2019-2024, s výhledem do 2030"
16. 10. 2019 Oznámení o změně otevírací doby kanceláře ověřování a CzechPOINTu, Masarykovo náměstí 53/40
15. 10. 2019 Zveřejnění záměru - směna pozemku (Rozpakov)
15. 10. 2019 Dražební vyhláška Č.j. 099 EX 4644/09-303 - povinný - Kapitán Jaroslav
14. 10. 2019 341616-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - pan Vojtěch Belza
11. 10. 2019 Oznámení - Správci sportovišť - Hospodářská správa
11. 10. 2019 Oznámění - VŘ - Vodohospodář
11. 10. 2019 Oznámení - VŘ - odd. dopravy
11. 10. 2019 341618-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - paní Marie Podroužková
11. 10. 2019 Finanční úřad - Dražební vyhláška - rekreační chata, parc.č.st. 164 v k.ú. Chocerady
10. 10. 2019 338574-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - p. Anna Pecháčková, Antonín Pecháček, František Horák,...
10. 10. 2019 338980-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - paní Ing. Jana Valášková
10. 10. 2019 340452-2019 Doručení veřejnou vyhláškou-oznámení o uložení písemnosti - paní Marie Čermáková
10. 10. 2019 MěÚ Jesenice - oznámení o zahájení řízení o změně stavby - Areál bydlení PARK KLUB
09. 10. 2019 Oznámení o změně otevírací doby matriky
09. 10. 2019 VV - oznámení - schválení Územní studie BI 20 Mukařov - k. ú. Srbín
09. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 124 EX 6138/17-160 - povinný Martin Vondrák
08. 10. 2019 323579-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - M.Lacina,R.Lacinová,F.Lacina,J.Lacina,P.Lacina
08. 10. 2019 stavební povolení chdníky Nučice 3 etapa
08. 10. 2019 OOP - Adam - pacov, Stará
08. 10. 2019 ST Říčany - DIO Mnichovice, Pražská - obnova NN(Potoční, Potočiny a Úzká) - odpověď
08. 10. 2019 Město Říčany zveřejňuje záměr obce pronajmout garážové stání č. 38 v suterénu DPS Senior a stacionář
08. 10. 2019 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
08. 10. 2019 Dražební vyhláška č.j. 174 EX 1275/16-88 - povinný Milan Čanecký
08. 10. 2019 203 Ex 44903/12 Exekuční příkaz NV
08. 10. 2019 KÚSK - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů
08. 10. 2019 Usn. zrušení dražby Č.J. 120 EX 35652/12-591- povinná Eva Růžena Veselá
08. 10. 2019 281350-2019 Rozhodnutí - vydání stavebního povolení - Řepčice - vodovod
08. 10. 2019 321708-2019 Oznámení o zahájení společného řízení - Výstavba vodovodní sitě k.ú. Myšlín, Mnichovice
08. 10. 2019 Oznámení o změně otevírací doby matriky
08. 10. 2019 Pozvánka a program na zasedání Zastupitelstva města Říčany dne 9. 10. 2019
08. 10. 2019 328272-2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Rozšíření parku Nupaky, hala NU5
08. 10. 2019 325990-2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Kanalizace a ČOV, Klokočná
30. 09. 2019 OOP - K. Uhlíř - MK Barákova
30. 09. 2019 Žádost o stanovení úpravy doprav. značení - III/33316, oprava povrchu,Na Staré cestě, k.ú. - odpověď
30. 09. 2019 Dokument "Dražební vhláška Č.J...." již není dostupný.
27. 09. 2019 320097-2019 Rozhodnutí - sválení stavebního záměru - Rozšíření parku Nupaky, hala NU5
26. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.10.2019 od 08.000 do 14.00 hod. - Voděrádky a Říčany
26. 09. 2019 KUSK - OOP stanovení PÚP na I/2, ul. Černokostelecká, Říčany - vyznačení pracovního místa a objížďky
26. 09. 2019 Oznámení o uzavření kanceláře ověřování a CzechPOINTu, Komenského náměstí 1619
26. 09. 2019 Dokument "317108-2019 Oznámení ..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.10.2019 od 08.000 do 14.00 hod. - Říčany, Jizerská,...
25. 09. 2019 Žádost o stanovení úpravy DZ - Na Vysoké - odpověď
25. 09. 2019 Žádost o stanovení úpravy doprav. značení - ul. Husova, připojení k IS, k.ú. Říčany - odpověď

XML