Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Ministerstvo dopravy - VV Rozhodnutí - D1-EXIT-12- Zvýšení bezpečnosti nájezdové větve směr Praha
07. 05. 2021 Návrh OOP - dočasné omezení užívání pitné vody - Kostelec n/Č.L., Jevany, Vyžlovka, Štíhlice .....
06. 05. 2021 21.5.2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Říčany, ul. Blahoslavova, Komenského náměstí
06. 05. 2021 131841-2021 VV Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna - kú Všestary, pč 932-20
05. 05. 2021 Zveřejnění záměru obce pronajmout část parc.č. 1541/6 v k.ú. Říčany u Prahy
05. 05. 2021 DZ Strančice, Na Výsluní - GAS Blaník - odpověď
05. 05. 2021 Dražba dobrovolná - č.j. 185 EX 2-21-2 - nemovité věci na parcele st. 684 v k.ú. Velké Popovice
05. 05. 2021 128529-2021 Sdělení informace zahájení řízení-nakládání s vodami -studna na poz.č. 1447-30,kú Říčany
05. 05. 2021 pozvánka a program na jednání zastupitelstva 12. 5. 2021
04. 05. 2021 Oznámení - VŘ - odbor územního plánování
04. 05. 2021 MŽP - Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027
04. 05. 2021 Dražební vyhláška - č.j. 124 EX 2247-18-128 - povinný Vladimír Boháček
04. 05. 2021 127253-2021 Sdělení informace zahájení řízení, nakládání s vodami - vrt na poz.p.č. 1749/4,kú Říčany
04. 05. 2021 127724-2021 Sdělení informace zahájení řízení, nakládání s vodami -vrt na poz.p.č. 1749/82,kú Říčany
04. 05. 2021 127020-2021 Sdělení informace zahájení řízení, nakládání s vodami-studna, poz.p.č. 1012-7, kú Říčany
04. 05. 2021 128319-2021 Sdělení informace zahájení řízení, nakládání s vodami -vrt na poz.p.č. 749-18, kú Říčany
03. 05. 2021 Zveřejnění záměru - pronájem pozemku k.ú. Strašín
03. 05. 2021 VV_O_zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Kozojedy
30. 04. 2021 DZ Mnichovice, Nádražní - odpověď
30. 04. 2021 VV, oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚP Říčan
30. 04. 2021 OOP - Světice - ZEPRIS
30. 04. 2021 Záměr pronájmu výstavního sálu v 1.NP budovy čp. 83 Masarykovo náměstí, Říčany
29. 04. 2021 120690-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Michael Simek
29. 04. 2021 1.SčV Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
29. 04. 2021 120069-2021 Seznámení s podklady rozhodnutí - vrtaná studbna - kú Zvánovice - pč 966-15
29. 04. 2021 DZ Říčany, Radošovice ul.Kubelíkova - odpověď
29. 04. 2021 DZ MK Říčany, Elmoz - odpověď
29. 04. 2021 MŽP - Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027
28. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky vody dne 29.04.2021 od 09.00 do 11.0 hod. - Říčany
28. 04. 2021 DIO Ondřejovská ve městě Mnichovice - odpověď
28. 04. 2021 Zveřejnění záměru - pronájem pozemků Jažlovice
27. 04. 2021 114788-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Jaroslav Šulc
27. 04. 2021 116282-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Jaroslav Pražák
27. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.05.2021 od 08.00 hod do 15.00 hod - Říčany-Radošovice
27. 04. 2021 DZ opravy MK Řepčice - odpověď
27. 04. 2021 Záměr pronájmu garážového stání č. 2 v budově čp. 2000 (JS)
27. 04. 2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - hromadné předpisné seznamy - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
27. 04. 2021 Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 08795-16-65 - povinný Jiří Prokop
27. 04. 2021 115043-2021 Sdělení - zahájení řízení - nakládání s vodami - studna na poz. p.č.1447/36 v k.ú Říčany
22. 04. 2021 109530-2021 Rozhodnutí-prodloužení platnosti územ.rozhodnutí - Dům pro aktivní seniory, Říčany Pacov
22. 04. 2021 94083-2021 Doručení VV - oznámení o uložení písemnosti - dědicové po zemřelém Václavu Mováčkovi
22. 04. 2021 DZ Mnichovice, Rybniční Birková - odpověď
22. 04. 2021 106474-2021 Sdělení - seznámení s novým podkladem -vrtaná studna na poz. p.č. 200/7, k.ú. Mnichovice
21. 04. 2021 Masojedy - Hradešín - oprava propustku - žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - odpověď
21. 04. 2021 106121-2021 Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna, parc.č. 200-7 v k.ú. Mnichovice
21. 04. 2021 Oznámení - VŘ - sociální věci a zdravotnictví
21. 04. 2021 Oznámení - VŘ - odd. územního a stavebního řízení
21. 04. 2021 106206-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - Petr a Božena Jurkvičovi
20. 04. 2021 106047-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Jan Manhart
20. 04. 2021 95831-2021 Obec Svojetice - SP - Rekonstrukce komunikací, ul. V Průhonu a U Parku

XML