Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Dražební vyhláška - č.j. 091 EX 13108-21-021 - povinný Marek Žídek
24. 06. 2022 Dražební vyhláška - č.j. 204 EX 4633-19-806 - povinný Jaroslav Hubner
24. 06. 2022 DZ - Skalice - 3.c, 3.d
24. 06. 2022 95668-2022 Rozhodnutí o vydání povolení - povolení výjimky - vrtaná studna - kú Vlkančice, pč 986-14
23. 06. 2022 Výběrové řízení Investiční technik
22. 06. 2022 Výběrové řízení Referent oddělení technické správy u2013 údržba zeleně
22. 06. 2022 Ladův kraj - Oznámení o schvalení zavěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2021
21. 06. 2022 OOP - Čestlice - pouť
21. 06. 2022 Uzavření NS pronájem bytu č.19 dispozice 2 + 1 ve 3.NP, Masarykovo náměstí 35 s paní Terezou Vítovou
21. 06. 2022 Pronájem bytu č.5 dispozice 2 + 1 o výměře 104,72 ve 3.NP
21. 06. 2022 Pronájem bytu číslo 10, dispozice 1 + 1 o výměře 51,15 m2 ve 4. NP.
21. 06. 2022 Pronájem bytu č.12 dispozice 2 + 1 o výměře 84,88 ve 4.NP
21. 06. 2022 Uzavření NS pronájem bytu č.19 dispozice 2 + 1 ve 3.NP, Masarykovo náměstí 35 s paní Terezou Vítovou
21. 06. 2022 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č.18 dispozice 1 + kk v 6.NP s panem Miroslavem Koštuříkem
21. 06. 2022 Dražební vyhláška - č.j. 180 EX 15520-11-173 - povinný Jan Vaněk
20. 06. 2022 Obezně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
17. 06. 2022 žádost o stanovení "D1 nadjezd ev.č. 031, rekonstrukce" - odpověď
17. 06. 2022 174390-2022 Rozhodnutí - schválení staveb. záměru - Vodovod Kostelní Střimelice - Hradové Střimelice
17. 06. 2022 KÚSK-OOP-Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I-2 - Černokostelecká, vyhrazené park. ELON
16. 06. 2022 Výběrové řízení - vodohospodář
16. 06. 2022 odbor dopravy - akce Babice - stanovení DZ - odpověď
15. 06. 2022 Sluštice - rekonstrukce povrchu komunikace - odpověď
15. 06. 2022 Žádost o stanovení DZ - Velké Popovice - Nové Habří - odpověď
15. 06. 2022 Žádost o stanovení úpravy DZ - přechodné ul. Úvalská, Říčany - odpověď
15. 06. 2022 KÚ Jihočeského kraje - Rozhodnutí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1
15. 06. 2022 174321-2022 Sdělení informace o zahájení řízení - vrtaná studna - parc.č. 95-75, Radošovice
15. 06. 2022 174348-2022 Sdělení informace o zahájení řízení - vrtaná studna - parc.č. 95-73, Radošovice
15. 06. 2022 MŽP ZZŘ - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 - 2027
15. 06. 2022 Dražební vyhláška - č.j. 094 EX 02293-21-146 - povinný Petr Hubinger
14. 06. 2022 173847-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - Jitka Tůmová
14. 06. 2022 173817-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - M. Nigrinová, B. Staňková
14. 06. 2022 173720-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - James a Luisa Hellmannovi
14. 06. 2022 VV - vydání Změny č.2 a č.3 Územního plánu Klokočná
14. 06. 2022 167668-2022 Rozhodnutí o vydání povolení - Vodovod a splašková kanalizace v ul. Na Bělidle, Vyžlovka
13. 06. 2022 Výběrové řízení Referent územního plánování
13. 06. 2022 170028-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o ul.pís. -E. Eisenstein, B. Ludvík, M.D. Simon
13. 06. 2022 170052-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - Růžena Stárková, V. Belza
13. 06. 2022 169822-2022 Doručení veřejnou vyhláškou oznámení o uložení písemnosti - RNDr. Veronika Bláhová, PhD
13. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29.6.2022 od 8.00 do 15.00 hod. -Říčany, ul. Na Obci, Otavská
13. 06. 2022 DZ - Senohraby - opěrná zeď
13. 06. 2022 Záměr - Smlouva o výpůjčce MŠ Větrník
13. 06. 2022 171037-2022 Oznámení zahájení řízení - stavba vrtané studny - k.ú. Lensedly, p.č. 1036-1
13. 06. 2022 167719-2022 Rozhodnutí o vydání povolení - stavba vrtané studny - k.ú. Kaliště, p.č. 584-9
13. 06. 2022 158013-2022 Rozhodnutí o vydání povolení - novostavba jednogeneračního RD - k.ú. Březí, p.č. 379-5
13. 06. 2022 173794-2022 Rozhodnutí spol. pov.- chodník pro pěší Hlubočinka-Křížka podél komunikace II-603 Sulice
10. 06. 2022 Zveřejnění záměru obce pronajmout část pozemku parc.č. 1440/16 v k.ú. Říčany u Prahy, Z-Box
08. 06. 2022 DZ .Nušlova,obec Ondřejov(parkování-závody - odpověď
08. 06. 2022 167644-2022 Sdělení informace o zahájení řízení -nakládání s vodami -studna na p.č.st. 63, kú Říčany
08. 06. 2022 167659-2022 Rozhodnutí o vydání povolení - studna vrtaná - k.ú. Kaliště u Ondřejova, parc.č. 584-9
08. 06. 2022 Dokument "167827-2022 Oznámení ..." již není dostupný.

XML