Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 09. 2022 DZ
28. 09. 2022 Oznámení o uzavření kanceláře správy hřbitova
28. 09. 2022 294482-2022 Oznámení o zahájení společného řízení - stavba Srbín -Na Pískách - BI 20, Mukařov, Srbín
27. 09. 2022 DZ - III/1014 Vávrov - odpověď
26. 09. 2022 DZ,ul.Husova,p.č.485,k.ú.Říčany - odpověď
26. 09. 2022 DZ Kostelec nad Č. l., K Trativodům - návrh
26. 09. 2022 DZ III/1015 ve Stránčicích - oprava žel.přejezdu P5667 - odpověď
26. 09. 2022 Pronájem bytu číslo 6, dispozice 3 + 1 na adrese Komenského náměstí 1850
26. 09. 2022 Pronájem bytu číslo 3, dispozice 1 + 1, Lázeňská 10, Říčany
26. 09. 2022 293894-2022 Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy - D1 Land Čestlice
24. 09. 2022 Pronájem bytu číslo 13, dispozice 2 + kk na adrese masarykovo náměstí 35, Říčany
24. 09. 2022 Pronájem bytu číslo 1, dispozice 3 + kk na adrese masarykovo náměstí 35, Říčany
24. 09. 2022 Pronájem bytu číslo 21, Masarykovo náměstí 35
23. 09. 2022 doručení veřejnou vyhláškou
22. 09. 2022 287345-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - paní Jaroslava Rybářová
22. 09. 2022 288279-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení neznámým dědicům po zemřelé Jarmile Karevové
21. 09. 2022 148312-2022 Doručení VV - oznámení o uložení písemnosti - Martina Fidrová, Olga Lišková
21. 09. 2022 DZ MÚ - Kostelní Střímelice, TEMO - odpověď
21. 09. 2022 DZ í,p.č.1690/12,Říčany - odpověď
21. 09. 2022 DZ, silnice č. II/101, Modletice - odpověď
21. 09. 2022 DZ III/1016 pod mostem dálnice D1 - odpověď
21. 09. 2022 Záměr ZUŠ Folkolorika Čechy s.r.o.
21. 09. 2022 Dražba dobrovolná - č.j. 213 EXD 366-2022-1 - pozemek p.č. 216 - k.ú. Mirošovice
21. 09. 2022 Prodloužení NS nebytový prostor Masarykovo nám. č.p.35
21. 09. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2023-2026
21. 09. 2022 Informace na úřední desku o schváleném rozpočtu a výhledu
21. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 06.10.2022 od 8.00 do 15.00 hod - Říčany č.p. 375, Světice
21. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
21. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku a opatřeních k jeho zabezpečení
20. 09. 2022 VV - vydání Územního plánu Senohraby.
20. 09. 2022 278910-2022 VV Sdělení o přerušení společného řízení - vrtaná studna - k.ú. Lensedly, p.č. 1036-1
20. 09. 2022 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. VS/00013/2017/OP
19. 09. 2022 283974-2022 Sdělení informace o zahájení řízení - vrt pro tepelné čerpadlo - k.ú. Říčany, p.č. 786-4
19. 09. 2022 283903-2022 Sdělení informace o zahájení řízení - průzkumný vrt - k.ú. Říčany, p.č. 801-191
19. 09. 2022 Schválené dotační programy AKCE a PROVOZ na rok 2023
16. 09. 2022 přechodná místní úprava provozu na pozemních komunikacích
16. 09. 2022 Žádost o stanovení úpravy,p.č.Pod borováčkem,k.ú.Myšlín - odpověď
16. 09. 2022 DZ na poz. kom. - k.ú. Mnichovice - odpověď
16. 09. 2022 Žádost o stanovení úpravy,p.č.848/1,k.ú.Lojovice - odpověď
16. 09. 2022 DZ MK ul. Politických vězňů ve městě Říčany - odpověď
15. 09. 2022 277431-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - RNDr. Veronika Bláhová PhD
15. 09. 2022 OOP - UNIVES - Sulice
15. 09. 2022 276500-2022 Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna - k.ú. Ládví, p.č. 102-4
13. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29.09.2022 od 8.00 do 13.00 hod - Říčany, ul. Hálkova
12. 09. 2022 DZ Struhařov ,ul.Ondřejovská - odpověď
12. 09. 2022 DZ Petříkov, č.parc.678/37, IV-12-6028083 - odpověď
09. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.09.2022 od 8.00 do 17.00 hod - Říčany, Blahoslavova, .....
09. 09. 2022 265884-2022 Seznámení s podklady rozhodnutí- III-00325 Jažlovice a most č. 00325-2, Říčany,Jažlovice
09. 09. 2022 264303-2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby - Tlaková kanalizace Všedobrovice a Štiřín
09. 09. 2022 263327-2022 Rozhodnutí stavební povolení - Stezka Otice, Strančice - k.ú. Otice u Svojšovic

XML