Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2019 u0179ádost o stanovení úpravy doprav. značení - Říčany-Radošovice - odpověď
19. 02. 2019 u0179ádost o stanovení úpravy doprav. značení - Modřínová, Sovova, Říčany - odpověď
19. 02. 2019 39868-2019 Sdělení informace-zahájení vodopráv. řízení-vrt. studna na poz.p.č.1012/8 v k.ú.Vlkančice
19. 02. 2019 39868-2019 Sdělení informace-zahájení vodopráv. řízení-vrt. studna na poz. p.č.651-3 v k.ú.Vlkančice
19. 02. 2019 41724-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Jiří Moravec
19. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 05.03.2019 od 11.30 do 15.00 hod. - Říčany-Kuří
19. 02. 2019 Stanovení úpravy dopravního značení, silnice III/1014, II/107 k.ú. Strančice
19. 02. 2019 stav. povolení - chodíky v ul. Ondřejovská, Pražská, Mnichovice - odpověď
19. 02. 2019 Dražební vyhláška č.j. 030 EX 4076/14-166 - povinný Antonín Urbanec
19. 02. 2019 Dražební vyhláška č.j. 191EX 153/17-125 - povinný Bořivoj Bohuslav
19. 02. 2019 Oznámení záměru bezúplatně převést pozemky v k.ú. Říčany do vlastnictví města
18. 02. 2019 Oznámení o změně otevírací doby kanceláře ověřování a Czech POINTU na Masarykově náměstí
15. 02. 2019 Dražební vyhláška č.j. 139EX 03974/18 - povinná Simona Vávrová
15. 02. 2019 42235-2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Sběrný dvůr Klokočná a parkovací zpevn. plocha
15. 02. 2019 Blokové čištění - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
14. 02. 2019 39247-2019 Sdělení informace-zahájení vodopráv. řízení-studna na poz.parc.č.885-7,k.ú.Černé Voděrady
13. 02. 2019 OSAD- žádost o stanovení přechodné úpravy provozu v rámci DO č. 7/2019 - odpověď
13. 02. 2019 Přechodná úprava DZ - 3GMEDIA - Jiráskova
13. 02. 2019 22196-2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Světice, vodovod a kanalizace
12. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody 12.02.2019 od 10.00 do 18.00 hod. - Říčany, Azalková, Boubínská...
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
11. 02. 2019 VV - Návrh dopravního značení - Doubek
11. 02. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 26.02.2019 od 08.00 do 15.00 hod. - Říčany, 5.května ....
11. 02. 2019 zahájení březí chodníky
11. 02. 2019 Oznámení o uzavření pracoviště ověřování a CzechPoint na Komenského náměstí 1619
11. 02. 2019 206445-2018 Rozhodnutí o umístění stavby - Říčany - obnova NN - Nedbalova, V Hliníku
08. 02. 2019 Oznámení - VŘ - vedoucí odd. hospodářské správy
08. 02. 2019 43A 9/2019-18 přípis + vz. 08 + vz. 12 + návrh, lh. 1/3,-1-13 ,-16 ,-17
07. 02. 2019 Oznámení - výběrové řízení - odbor školství
07. 02. 2019 Oznámení - VŘ - odd. technické správy
07. 02. 2019 Oznámení - VŘ - odd. technické správy
07. 02. 2019 35239-2019 Sdělení o dooznámení zahájení řízení - vrtaná studna na poz.parc.č. 264-67,k.ú.Jevany
07. 02. 2019 33404-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - paní Daniella Navarová
07. 02. 2019 pronájem kina
06. 02. 2019 Pozvánka a program na zasedání Zastupitelstva města Říčany dne 13. 2. 2019
06. 02. 2019 33441-2019 Vyrozumění o pokračování územního řízení - plot na pozemku p.č. 431-61, k.ú. Tehov
06. 02. 2019 33291-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Jan Pařízek
06. 02. 2019 27985-2019 Vydání stavebního povolení - Mukařov, Srbín, Žernovka - vodovod rozšíření
06. 02. 2019 Oznámení o změně otevírací doby
05. 02. 2019 32717-2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Rozšíření parku Nupaky, hala NU3
05. 02. 2019 030 EX 5870/17-93 Dražební vyhláška,
05. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
05. 02. 2019 31008-2019 Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody - odvolává a ruší zákaz
04. 02. 2019 Dokumenty 067 EX 117962/09-107-dražební vyhláška - povinný Karel Krejný
04. 02. 2019 120 EX 4001/10-14-EPN,101-Dražební vyhláška - povinný Miloslav Cerman
04. 02. 2019 27309-2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Říčany, Cesta Svobody, IZ-12-6000476
01. 02. 2019 Dražební vyhláška č.j. 003EX 676/13-51 - povinný Trunečka Eduard
31. 01. 2019 26767-2019 Doručení veřejnou vyhláškou - pan Miloslav Řehák
31. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody 31.01.2019 od 10.45 do 20.00 hod. HAVÁRIE - Říčany, ul. 5. května

XML