Obec Horní Město

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://hornimesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Město
Horní Město 97
793 44 Horní Město

Datová schránka: azrbd7c
E-mail: podatelna@hornimesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 02. 2019 Dražební vyhláška-č.j.200EX 152/08-503 (1 příloha)
05. 02. 2019 Dražební vyhláška-č.j.187 Ex 00815/14-200 (1 příloha)
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na míst.komunikacích (1 příloha)
30. 01. 2019 Oznámení o konání veř.licitačního řízení (1 příloha)
30. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (1 příloha)
18. 01. 2019 Rozpočtová opatření č.1/1/2019 (1 příloha)
15. 01. 2019 Informace Finančního úřadu pro Moravsoslezský kraj-daň z nemovitých věcí (1 příloha)
15. 01. 2019 Dražební vyhláška-č.j.:180 EX 1309/16-96 (1 příloha)
07. 01. 2019 Veřenoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Diakonie ČCE (1 příloha)
03. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů SOR (1 příloha)
20. 12. 2018 Záměr prodeje budovy v k.ú.Horní Město (1 příloha)
19. 12. 2018 dokument
19. 12. 2018 Veřejná vyhláška-usnesení-oprava zřejmé nesprávnosti-KÚ (1 příloha)
19. 12. 2018 Schválený Rozpočet na rok 2019
18. 12. 2018 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023
18. 12. 2018 Schválený Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019
18. 12. 2018 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2019 -2021
17. 12. 2018 OZV č.1/2018 o místním poplatku za KO na rok 2019 (1 příloha)
17. 12. 2018 Jednací řád ZO Horní Město (1 příloha)
12. 12. 2018 Rozpočtové opatření č.17/12/2018
11. 12. 2018 Rozpočtové opatření č.16/11/2018
11. 12. 2018 Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy č.1 (1 příloha)
07. 12. 2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikaci-rekonstrukce mostu Dobřečov (1 příloha)
05. 12. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce-13.12.2018 (1 příloha)
03. 12. 2018 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro r.2019-Vak Bruntál (1 příloha)
03. 12. 2018 Návrh střednědobého výhledu na léta 2020-2022-Sdružení obcí Rýmařovska (1 příloha)
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019-Sdružení obcí Rýmařovska (1 příloha)
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 (5 příloh)
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 PO ZŠ a MŠ Horní Město (2 přílohy)
28. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020-2022 DSO Sdružení obcí Rýmařovska (2 přílohy)
28. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-Město Břidličná (1 příloha)
26. 11. 2018 Záměr pronájmu-pozemek p.č.39 v k.ú.Horní Město (1 příloha)
26. 11. 2018 Záměr prodeje-pozemek-p.p.č.69/1-k.ú.Dobřečov (1 příloha)
15. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horní Město ze dne 1.11.2018 (1 příloha)
13. 11. 2018 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 21.11.2018 - viz. příloha (1 příloha)
09. 11. 2018 Veřejná vyhláška-Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (1 příloha)
07. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška-143..." již není dostupný.
01. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 15/10/2018
26. 10. 2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37015 v obci Dobřečov (1 příloha)
24. 10. 2018 POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (1 příloha)
15. 10. 2018 Výběrové řízení - referent SÚ Břidličná (1 příloha)
11. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 14/9/2018
03. 10. 2018 Nabídka nepronajatých pozemků-Státní pozemkový úřad (1 příloha)
03. 10. 2018 Dokument "Dražegní vyhláška- 13..." již není dostupný.
02. 10. 2018 Veřejná vyhláška-odvolání zákazu odběru povrchových vod (1 příloha)
25. 09. 2018 dokument
25. 09. 2018 Veřejná soutěž na pronájem rybníku ve Skalách - viz. příloha (1 příloha)
20. 09. 2018 Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Horní Město - viz. příloha (1 příloha)
17. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 13/9/2018
17. 09. 2018 Záměr prodeje nemovitosti-pozemků p.č.212/2 v k.ú. Skály u Rýmařova, p.p.č.15/1 a st.p.č. 11 v k.ú.… (1 příloha)

XML