Obec Horní Město

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://hornimesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Město
Horní Město 97
793 44 Horní Město

Datová schránka: azrbd7c
E-mail: podatelna@hornimesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2019 Rozpočtová opatření 6/6/2019 (1 příloha)
24. 06. 2019 Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018 (1 příloha)
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška-NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ MĚSTO-veřejné projednání
17. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO-25.6.2019 (1 příloha)
13. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2018 (1 příloha)
10. 06. 2019 Vyúčtování vodného a stočného-r.2018 (2 přílohy)
03. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Město dne 11.6.2019 (1 příloha)
29. 05. 2019 Opis výsledku hlasování - Volby do Evropského parlamentu (2 přílohy)
27. 05. 2019 ODIS-Výlukový pokyn č.3/2019+Upozornění cestujícím (1 příloha)
27. 05. 2019 Nařízení města Rýmařov č.1/2019 (1 příloha)
22. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 (5 příloh)
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření č.5/5/2019 (1 příloha)
21. 05. 2019 Pozvánka na veř.zasedání Zastupitelstva obce Horní Město (1 příloha)
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Rýmařov-Stanovení přechodné úpravy provozu (3 přílohy)
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (1 příloha)
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška-FÚ Bruntál (1 příloha)
26. 04. 2019 Rozpočtová opatření č.4/4/2019 (1 příloha)
25. 04. 2019 Pozvánka - první zasedání členů okrskových volebních komisí (1 příloha)
25. 04. 2019 OÚ Malá Morávka-výběrové řízení (1 příloha)
24. 04. 2019 záměr pronájmu z 11.4.2019 (1 příloha)
24. 04. 2019 Záměr prodeje z 11.4.2019 (1 příloha)
23. 04. 2019 Výběrové řízení-zaměstnanec technických služeb (1 příloha)
17. 04. 2019 Jmenování zapisovatelů-volby do Evropského parlamentu (1 příloha)
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Horní Město (1 příloha)
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-kůrovcová kalamita (1 příloha)
03. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 11.4.2019 (1 příloha)
27. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
26. 03. 2019 Rozpočtové opatření 3/3/2019 (1 příloha)
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích (1 příloha)
26. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-budova na st.p.č.240 v k.ú.Horní Město (1 příloha)
26. 03. 2019 Záměr pronájmu - pachtu - k.ú. Skály (1 příloha)
26. 03. 2019 Záměry pronájmů (1 příloha)
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody (1 příloha)
21. 03. 2019 Oznámení o termínech provádění odečtů elektroměrů (1 příloha)
21. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK (1 příloha)
18. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (1 příloha)
01. 03. 2019 pozvánka na veř.zasedání ZO dne 11.3.2019 (1 příloha)
28. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů SOR (1 příloha)
27. 02. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2/2019 (1 příloha)
20. 02. 2019 Dodatečné vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí (1 příloha)
11. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-č.j..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-č.j..." již není dostupný.
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na míst.komunikacích (1 příloha)
30. 01. 2019 Oznámení o konání veř.licitačního řízení (1 příloha)
30. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (1 příloha)
18. 01. 2019 Rozpočtová opatření č.1/1/2019 (1 příloha)
15. 01. 2019 Informace Finančního úřadu pro Moravsoslezský kraj-daň z nemovitých věcí (1 příloha)
15. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-č.j..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Veřenoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Diakonie ČCE (1 příloha)

XML