Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zřizování pracovních míst pro odstraňování havárií na distribuční soustavě vysokého napětí a nízkého napětí
20. 03. 2023 Personální výběrové řízení - referent/ka Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Odboru správního Městského úřadu Zábřeh
17. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní kluby Zábřeh, z. s.
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Rekonstrukce mostu Václavov ev. č. MO 4“
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Masarykovo nám. Zábřeh - lunapark
16. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahyve - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Stavební úprava kanalizace, ul. Uzká, Zábřeh”
16. 03. 2023 Vyhláška - zjištění data smrti zemřelého Petra Sroky/1955
15. 03. 2023 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností - ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Postřelmov – U Kapličky NNk VNk DTS“
13. 03. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh“ – frézování
13. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice Mánesova ve městě Zábřeh
13. 03. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - Zábřeh - Olomoucká, parc. č. 5493/8, NNk, VN IV-12-8018681
13. 03. 2023 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Drozdov, Svébohov, Pivonín, Václavov, Zábřeh, Rovensko
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně kategorie pozemní komunikace
10. 03. 2023 Výzva k odstranění odstaveného vozidla - FORD, šedé-metal barvy, RZ: 4M5 5415
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Milan Šimek/1979
09. 03. 2023 Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 2204/1 o vým. 25 m2, na kterém je umístěn novinový stánek, za účelem jeho provozování
09. 03. 2023 Oznámení záměru pronájmu majetku města, a to budovy č. p. 112 na pozemku p. č. 749, stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 751/7 (spojovací krček), pozemků p. č. 751/6 a 751/8 vše v k. ú. Zábřeh na Moravě , Interně Zábřeh s.r.o.,
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace - chodník ulice Kozinova ve městě Zábřeh
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Silnice III/31527 ulice Postřelmovská, místní komunikace ulice Háječkova, Polní, Severovýchod a Mánesova ve městě Zábřeh
08. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I. třídy v okresech Šumperk a Jeseník
03. 03. 2023 Aukční vyhláška - p.č. 2798/1, k.ú. Zábřeh na Moravě
03. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Běh za břehem
02. 03. 2023 Personální výběrové řízení - investiční referent/referentka Odboru technické správy Městského úřadu Zábřeh
01. 03. 2023 Rozhodnutí - „Morava, hráz Háj - dosypání hráze“
01. 03. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice náměstí Osvobození, naproti domům č. o. 7 a 13 ve městě Zábřeh, viz situace v příloze, z důvodu pořádání farmářských trhů
28. 02. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - Pivonín - chatoviště, DTS SU_0797
24. 02. 2023 Oznámení - zahájení územního řízení - Rájec - rekonstrukce VO
24. 02. 2023 Oznámení záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 4008/11 a 4008/12 o výměře cca 3100 m2 společnosti KOVO-PML s.r.o.
24. 02. 2023 Dodatek č. 2 k Programu v oblasti podpory vybudování nových a výměny stávajících přípojek splaškové kanalizace u nemovitostí ve městě Zábřeh na období let 2018 – 2025
23. 02. 2023 Oznámení o zveřejnění - I. rozpočtová změna roku 2023
22. 02. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
22. 02. 2023 Výlukový jízdní řád
22. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Hněvkov
22. 02. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Parkoviště za kulturním domem v Zábřehu“
21. 02. 2023 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - rekonstrukce budovy obecního úřadu v Dubicku
21. 02. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - INS_FTTTH_CZ_2593_77094_Postřelmov_3
21. 02. 2023 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
16. 02. 2023 Veřejná vyhláška o kkonání veřejného projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Zábřeh
15. 02. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Horní Studénky, lokalita nad školou
14. 02. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice Kahlikova ve městě Zábřeh
13. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o zv..." již není dostupný.
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - těžba dřevní hmoty
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve správním obvodu MěÚ Zábřeh - Provádění oprav havárií plynovodů
10. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
09. 02. 2023 Oznámení zahájení územního řízení - Rohle - Janoslavice, propojení VN 359_91 - VN IE-12-8006988
09. 02. 2023 Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - Zábřeh - č. 110060875234
08. 02. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby Veřejná část kanalizačních přípojek Jedlí

XML