Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 02. 2020 9. zasedání zastupitelstva města dne 29.01.2020
25. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh - Dolní Bušínov
25. 02. 2020 Výzva k vyjádření k podanému odvolání ve věci WANEMI CZ, a. s.
25. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/31535 v úseku mezi obcemi Nemile a Hněvkov
25. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Květoslava Koňaková/1965
21. 02. 2020 Elektronická aukce podílu o vel. id. 1/2 p.č. 5191/4 v k.ú. Zábřeh na Moravě
21. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh, Hněvkov
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - O konání veřejného projednání změny č.1 Územního plánu Leština
14. 02. 2020 Volné nabídkové řízení - prodej osobního automobilu
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice č. III/3703 Šumperk - Sudkov
13. 02. 2020 25. jednání RM ze dne 11.02.2020
13. 02. 2020 Oznámení zahájení územního řízení - Rovensko - č. parc. 574/7, NNk
13. 02. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu
12. 02. 2020 Oznámení záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce ulice Smetanova, Zábřeh
10. 02. 2020 Personální výběrové řízení - Strážník Městské policie Zábřeh
10. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh - ul. ČSA, Na Křtaltě, Sadová, U Dráhy
10. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
07. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - endokrinologie a diabetologie, kardiologie, neurologie, forma ambulantní péče pro území Zábřeh
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - I. oznamuje návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - silnice II/315 Zábřeh (ul. Leštinská, parkoviště u PENNY Marketu)
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 02. 2020 24. jednání RM ze dne 29.01.2020
04. 02. 2020 23. jednání RM ze dne 21.01.2020
04. 02. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - Zábřeh - Nemilská, Havlíčkova, Oborník - Veřejné osvětlení
04. 02. 2020 Dokument "Sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Oznámení - o uzavření veřejnoprávní smlouvy
04. 02. 2020 Dodatek č. 12 k VPS uzavřené mezi Městem Šumperk a Městem Zábřeh
04. 02. 2020 Výběrové řízení - referent Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Zábřeh
04. 02. 2020 Usnesení o přerušení řízení - Wanemi CZ a. s.
04. 02. 2020 Návrh na zrušení části opatření obecné povahy č. 1/2019 - Změna č. 1 územního plánu Zábřeh - Wanemi CZ
04. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
04. 02. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - Referent/ka odboru výstavby - Městský úřad Hanušovice
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení ke stavbě vodního díla - Bludov - obchvat
04. 02. 2020 Rozhodnutí - k prodloužení stavebního povolení stavby vodního díla a k prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla - Splašková kanalizace Václavov
04. 02. 2020 Rozhodnutí - k prodloužení stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla - Vodovod Václavov
04. 02. 2020 Rozhodnutí - Splašková kanalizace Svébohov
04. 02. 2020 Nabídka k pronájmu části pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění - XIII. rozpočtová změna pro rok 2019
04. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - V..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Václav, z. s.
17. 01. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh - Sokolská, Račice
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení - Dopravní obslužnost na ulici Na Drahách v Zábřeh
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení - Postřelmov, ÚK Nový Dvůr
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška o konání společného jednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Kosov
17. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.

XML