Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace Postřelmov - lokalita Vyhnálov jih“ - výstavba nové místní komunikace
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Výstavba cyklostezky ke kapličce
28. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/315 mezi městem Zábřeh a obcí Leština a silnice III/3701 mezi městem Zábřeh a obcí Lesnice (viz situace v příloze) v rámci rekonstrukce v
27. 06. 2022 Rozhodnutí - Kanalizace a ČOV Jedlí
27. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - parkovací stání - ul. Žižkova Zábřeh
27. 06. 2022 Dražební vyhláška - Přírodní park Česká Kanada
24. 06. 2022 Rozhodnutí - Welzlův kvadriatlon v sobotu 16.07.2022
24. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „REKO NTL plynovodu MS Zábřeh-Indrova + 3“
23. 06. 2022 Oznámení o zahájení územního řízení - INS_FTTH_CZ_2750_77140_Zabreh_4
23. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060833527
22. 06. 2022 Rozhodnutí - Společné povolení - „Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh“
22. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v obci Václavov z důvodu úplné uzavírky provozu v rámci celoplošných oprav komunikací po výstavbě inženýrských sítí
20. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841401
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Spanilá jízda vojenských historických vozidel
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/315 v obci Kosov v rámci akce: „Kosov - chodníky“
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - „Welzlův kvadriatlon“
20. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060841397
20. 06. 2022 Oznámení o opatřeních v oblasti správních poplatků v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina II)
17. 06. 2022 Usnesení - přerušní řízení o odstranění stavby - „Mohelnice - cyklostezka Újezd – Líšnice“
15. 06. 2022 73. jednání RM ze dne 14.06.2022
15. 06. 2022 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba závodu - stavba 4 "zavedení sériové výroby inovovaných výrobků ve společnosti MAGNA automotive Stity s.r.o."
10. 06. 2022 Výlukový jízdní řád - výluka žst. Mohelnice 13. 6. 2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení dopravním značením míst jednorázového umístění velkoobjemových kontejnerů na ukládání odpadů a materiálu v roce 2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice U Horního rybníka, před domem 1311/3, umístěním svislého dopravního značení č. IJ 4b „Zastávka“
08. 06. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II/370, III/3701 a III/3702, místních komunikacích MK 1c až 12c a veřejně přístupných účelových komunikacích 3u a 5u k.ú. Lesnice (konkrét
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Administrativní budova ŠPVS ul. Havlíčkova, Zábřeh“ – stání lešení, pohyb pracovníků stavby, viz situace v příloze
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/31537 ul. Havlíčkova a místní komunikaci ul. Dvořákova v Zábřeze
06. 06. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Komunikace a Inženýrské Sítě k RD - Horní Studénky
03. 06. 2022 Rozhodnutí - Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu
03. 06. 2022 „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
03. 06. 2022 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa - ředitel/la Mateřská škola Kosov
03. 06. 2022 Personální výběrové řízení - vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh
03. 06. 2022 Veřejná vyhláška - zjištění data úmrtí - Jaroslav Tomaštík/1946
03. 06. 2022 Rozhodnutí - Dopravní obslužnost na ulici Na Drahách v Zábřehu
01. 06. 2022 Personální výběrové řízení - referent/ka oddělení spisové a archivní služby
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zábřeh, ulice Sokolská, od křižovatky Sokolská x Sokolská po konec chodníku směrem na ulici Sušilova
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/31534 ulice Sokolská ve městě Zábřeh v rámci akce: „Zábřeh, ul. Sokolská“ – rekonstrukce komunikace
31. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Místní komunikace ulice U Bořin před domem 1444/4 ve městě Zábřeh z důvodu stání jeřábu na pozemní komunikaci – pokládka betonových panelů
31. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění - V. rozpočtová změna pro rok 2022
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jestřebí – č. parc. 163/1 9RD NNk
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Dráhy, Zábřeh
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - blokové čištění
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Postřelmov
27. 05. 2022 Příloha č. 2 ke stanovení přechodné úpravy provozu - přemostění mostu ev.č. 3703-8 mezi obcemi Postřelmov a Sudkov v době: 28.6.2022 – 24.6.2024
27. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vedení objízdné trasy při úplné uzavírce silnice III/31518 v úseku Dlouhá Ves – Maletín
26. 05. 2022 Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - hospodářský objekt u rodinného domu č. p. 72 Zábřeh
26. 05. 2022 Návrh - Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2021
26. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění – návrh Závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2021
26. 05. 2022 72. jednání RM ze dne 24.05.2022

XML