Město Hlučín

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hlucin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín

Datová schránka: mfpbhkb
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 74801 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
27. 02. 2021 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. : 203 Ex 51217/18-84
27. 02. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j. 120 EX 5356/07-396
27. 02. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
27. 02. 2021 Ztráty a nálezy - KLÍČE
27. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení, Vyjádření k podkl. rozhodnutí o zahájení spol. územního a stavebního řízení - Inženýrské sítě lokalita Na Rozhraní v Darkovicích
27. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - MK Malá, MK Jandová (chodník) Hlučín - Darkovičky
27. 02. 2021 Usnesení o zrušení exekučního příkazu č.j. 203 EX 37994/20-10
27. 02. 2021 MŽP - Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027
27. 02. 2021 Veřejná vyhláška - vyjádření se k podkladům rozhodnutí - Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva
27. 02. 2021 OZNÁMENÍ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
27. 02. 2021 Město Hlučín - Zásady participativního rozpočtu 2021 JE TO NA VÁS !
27. 02. 2021 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy fotovoltaická elektrárna Hlučín č.p. 1915, Dlouhoveská 91
27. 02. 2021 Výběrové řízení č. 3/2021 - referent odboru životního prostředí a komunálních služeb
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout obálkovou metodou nebyt. prost. umístěné v přízemí bud. č.p. 129 v Hlučíně - Bobrovníky
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor o vým. 22.30 m2 v přízemí bud. čp. 1915 v k.ú. Hlučín za účelem provozu bufetu
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout za účelem provozu Pošty Partner v Darkovičkách část nebytových prostor
27. 02. 2021 Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - prodat stávajicímu nájemci část poz. parc. č. 299 v k. ú. Hlučín - zahrada o výměře 104 m2
27. 02. 2021 Svazek obcí mikroregionu Hlučínská - Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021
27. 02. 2021 Vodovody a kanalizace Hlučín , s.r.o. - Cena vodného a stočného pro rok 2021
27. 02. 2021 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2021 Oznámení o volném pracovním místě - REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
27. 02. 2021 Ministerstvo zemědělství Praha - Veřejná vyhláška o lesích a o změně a doplnění lesního zákonu
27. 02. 2021 Informace o kontrolách dle par. 26, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole za rok 2019
27. 02. 2021 Opatření obecné povahy
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - pronájem pozemku parc. č. 366 v k.ú. Hlučín o výměře 157 m2
27. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout stávajicímu uživateli část poz. parc.č. 453/2 o výměře 135m2 v Hlučíně
27. 02. 2021 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)
27. 02. 2021 Oznámení SOMH
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemků parc. č. 3071/105 a 3071/90 ulice Okrajová , Hlučín
27. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
27. 02. 2021 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS"
27. 02. 2021 Záměr směny pozemků Města Hlučín v k.ú. Hlučín za pozemky ČR SPÚ v k.ú. Hlučín
27. 02. 2021 SOH - Oznámení o vyvěšení dokumentů
27. 02. 2021 Informace o uzavření VS s obcí Kozmice obecní policie
27. 02. 2021 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti orgány sociálně-právní ochraně dětí
27. 02. 2021 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy
27. 02. 2021 Zveřejnění záměru Města Hlučína - Směnit části poz. parc.č. 367 a 370/2 za část poz. parc.č. 387 v k.ú. Hlučín ( ul. U Bašty )
27. 02. 2021 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína
27. 02. 2021 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Hlučín
27. 02. 2021 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
27. 02. 2021 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
26. 02. 2021 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. : 203 Ex 51217/18-84
26. 02. 2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j. 120 EX 5356/07-396
25. 02. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
25. 02. 2021 Ztráty a nálezy - KLÍČE
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení, Vyjádření k podkl. rozhodnutí o zahájení spol. územního a stavebního řízení - Inženýrské sítě lokalita Na Rozhraní v Darkovicích
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - MK Malá, MK Jandová (chodník) Hlučín - Darkovičky

XML