Město Hlučín

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hlucin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín

Datová schránka: mfpbhkb
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
17. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
17. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - společenství honitby Ludgeřovice
17. 11. 2019 Usnesení o ZRUŠENÍ elektronické dražby č.j. 139EX 19299/17-111
17. 11. 2019 Ztráty a nálezy - FINANČNÍ HOTOVOST
15. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - společenství honitby Ludgeřovice
15. 11. 2019 Usnesení o ZRUŠENÍ elektronické dražby č.j. 139EX 19299/17-111
14. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
14. 11. 2019 Ztráty a nálezy - FINANČNÍ HOTOVOST
14. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
14. 11. 2019 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 02.12.2019 od 08:00 - 16:00
14. 11. 2019 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 104 o výměře 4 m2 - novinového stánku v Hlučíně
14. 11. 2019 Zveřejnění záměru - uzavřít dadatek č.1 ke smlouvě č. 2012/1/000251/SML-OMM-12-153/2012/Pa-2012 ke smlouvě s TS Hlučín
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) v MSK
13. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
13. 11. 2019 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 02.12.2019 od 08:00 - 16:00
12. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
12. 11. 2019 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 104 o výměře 4 m2 - novinového stánku v Hlučíně
12. 11. 2019 Zveřejnění záměru - uzavřít dadatek č.1 ke smlouvě č. 2012/1/000251/SML-OMM-12-153/2012/Pa-2012 ke smlouvě s TS Hlučín
12. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 104 o výměře 4 m2 - novinového stánku v Hlučíně
11. 11. 2019 Zveřejnění záměru - uzavřít dadatek č.1 ke smlouvě č. 2012/1/000251/SML-OMM-12-153/2012/Pa-2012 ke smlouvě s TS Hlučín
11. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
10. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
10. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) v MSK
10. 11. 2019 Veřejná vyhláška - ztráty a nálezy
10. 11. 2019 Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 10. zasedání zastupitelstva města 14.11.2019 v 16:00 v Kulturním domě v Hlučíně
08. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) v MSK
08. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - ztráty a nálezy
08. 11. 2019 Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 10. zasedání zastupitelstva města 14.11.2019 v 16:00 v Kulturním domě v Hlučíně
08. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodej a směny pozemků v k.ú. Bobrovníky
08. 11. 2019 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 4430/15 - geom. plánem ozn. jako pozemek parc.č. 4430/58 o výměře 33m2 v k.ú. Hlučín
07. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - ztráty a nálezy
06. 11. 2019 Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 10. zasedání zastupitelstva města 14.11.2019 v 16:00 v Kulturním domě v Hlučíně
06. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodej a směny pozemků v k.ú. Bobrovníky
06. 11. 2019 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 4430/15 - geom. plánem ozn. jako pozemek parc.č. 4430/58 o výměře 33m2 v k.ú. Hlučín
06. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
05. 11. 2019 Zveřejnění záměru prodej a směny pozemků v k.ú. Bobrovníky
05. 11. 2019 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 4430/15 - geom. plánem ozn. jako pozemek parc.č. 4430/58 o výměře 33m2 v k.ú. Hlučín
05. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
05. 11. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
05. 11. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení elektronická dražba č.j. : 139EX 19299/17-104
05. 11. 2019 Výběrové řízení č. 10/2019 na obsazení pracovního místa REFERENT ODBORU DOPRAVY
05. 11. 2019 Výběrové řízení č. 9/2019 na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODBORU INVESTIC
05. 11. 2019 Oznámení zahájení společ. územního a staveb. řízení a veřejná vyhláška - Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky
05. 11. 2019 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Darkovičky dne 20.11.2019 od 8:00 - 15:00

XML