Město Hlučín

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hlucin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín

Datová schránka: mfpbhkb
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení , Usnesení o ustanovení opatrovníka L. Škrábalovi roč. 1993
24. 06. 2021 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Darkovičky 15.07.2021 od 08:00 - 17:00
23. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
22. 06. 2021 Zveřejnění záměru města Hlučína prodat část pozemku parc. č. 2088/77 v k. ú. Hlučín
22. 06. 2021 Zveřejnění záměru města Hlučína pronajmout část pozemku parc. č. 4488/1 v k.ú. Hlučín
21. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
18. 06. 2021 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Darkovičky 09.07.2021 od 08:0 - 16:00
18. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
18. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
18. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - silnice II/469 (ul. Celní), MK Jahodová v Hlučíně
18. 06. 2021 Rozhodnutí - Určení právního vztahu - Základní organ. Českého zahradkařského svazu Kocibenda II Hlučín
18. 06. 2021 Město Hlučín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění ob. závazná vyhl. č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlučínem
17. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
16. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
15. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - silnice II/469 (ul. Celní), MK Jahodová v Hlučíně
15. 06. 2021 Rozhodnutí - Určení právního vztahu - Základní organ. Českého zahradkařského svazu Kocibenda II Hlučín
11. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
11. 06. 2021 Město Hlučín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění ob. závazná vyhl. č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlučínem
11. 06. 2021 Rozhodnutí - schválení - Obnova tůní a revitalizace mokřadů Kozmické louky - pozorovatelna 3
11. 06. 2021 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 01.07.2021 od 08:0 - 18:00
11. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
10. 06. 2021 Rozhodnutí - schválení - Obnova tůní a revitalizace mokřadů Kozmické louky - pozorovatelna 3
10. 06. 2021 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 01.07.2021 od 08:0 - 18:00
09. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
03. 06. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
01. 06. 2021 Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 20. zasedání zastupitelstva města v úterý dne 8.6.2021 v 15:00 hodin v KD v Hlučíně
01. 06. 2021 MZE - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe , Odry a Dunaje
01. 06. 2021 Výzva vyjádření k podanému odvolání - K. Theuer / ČEZ Distribuce, a.s.
01. 06. 2021 Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout část pozemku parc. č. 4495/3 v k.ú. Hlučín o výměře 13 m2
01. 06. 2021 Zveřejnění záměru města Hlučína - vypůjčit, pronajmout v k.ú. Hlučín část pozemku p.č. 424/1 o výměře 45m2
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. III/4696 ul. Střední, MK Spojovací v obci Šilheřovice
01. 06. 2021 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Tyršova - akumulace dešt´ových vod z komunikace Tyršova , Hlučín
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti staveb. povolení - Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku v Hlučíně
31. 05. 2021 Město Hlučín - POZVÁNÍ na veřejné 20. zasedání zastupitelstva města v úterý dne 8.6.2021 v 15:00 hodin v KD v Hlučíně
28. 05. 2021 MZE - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe , Odry a Dunaje
26. 05. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
25. 05. 2021 Výzva vyjádření k podanému odvolání - K. Theuer / ČEZ Distribuce, a.s.
25. 05. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
24. 05. 2021 Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout část pozemku parc. č. 4495/3 v k.ú. Hlučín o výměře 13 m2
24. 05. 2021 Zveřejnění záměru města Hlučína - vypůjčit, pronajmout v k.ú. Hlučín část pozemku p.č. 424/1 o výměře 45m2
24. 05. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. III/4696 ul. Střední, MK Spojovací v obci Šilheřovice
21. 05. 2021 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Tyršova - akumulace dešt´ových vod z komunikace Tyršova , Hlučín
20. 05. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti staveb. povolení - Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku v Hlučíně
20. 05. 2021 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
20. 05. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout byt. jednotku č. 6 na adrese Hlučín, Opavská 772/10 - obálkovou metodou
20. 05. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout nebyt. prostory v provozní budově vodního lyžařského vleku - parc. č. 4314/5 v k.ú. Hlučín
20. 05. 2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
20. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu města Hlučína za rok 2020
20. 05. 2021 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 08.06.2021 od 08:00 - 17:00

XML