Město Hlučín

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hlucin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín

Datová schránka: mfpbhkb
E-mail: podatelna@hlucin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - silnice III/46819 v Bohuslavicích
22. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
21. 08. 2019 Zveřejnění záměru - směnit poz. parc.č. 1927/5, části pozemků parc.č. 4421 a parc.č. 4426 v Hlučíně za části poz. parc.č. 1594/1, 1596, 2076, 2063, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061 a 2062 v k.ú. Hlučín
21. 08. 2019 Zveřejnění záměru - pronajmout stávajicímu uživateli část poz. parc.č. 453/2 o výměře 135m2 v Hlučíně
21. 08. 2019 Zveřejnění záměru - pronajmout stávajicímu uživateli část poz. parc.č. 453/2 v Hlučíně
21. 08. 2019 Zveřejnění záměru - prodat stávajícímu nájemci část poz. parc.č. 3071/132 a parc.č. 3071/134 v k.ú. Hlučín
21. 08. 2019 Zveřejnění záměru - vypůjčky části poz. parc.č. 735/2 a 730 v k.ú. Hlučín
21. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
21. 08. 2019 Veřejna vyhláška - Společné územní rozhodnutí a stavební povolení Hat´- Domovní čerpací jímky s podružnými řady tlakové kanalizace - dostavby 2018
21. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
21. 08. 2019 Dražební vyhláška č.j.: 124 EX 6409/15-123
20. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
19. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
19. 08. 2019 Dražební vyhláška č.j.: 124 EX 6409/15-123
15. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
14. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
14. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
14. 08. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení 181 EX 11175/16-436
14. 08. 2019 Oznámení - Omezení provozu pošty na PJ 073 Bobrovníky - Hlučín od 19.8.2019 - 30.8.2019
13. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
13. 08. 2019 Dražební vyhláška - Usnesení 181 EX 11175/16-436
13. 08. 2019 Oznámení - Omezení provozu pošty na PJ 073 Bobrovníky - Hlučín od 19.8.2019 - 30.8.2019
13. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
12. 08. 2019 Oznámení - Omezení provozu pošty na PJ 073 Bobrovníky - Hlučín od 19.8.2019 - 30.8.2019
12. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
12. 08. 2019 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek
12. 08. 2019 Výběrové řízení č.6/2019 na obsazení pracovního místa REFERENT ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ ÚSEKU TISKOVÉHO MLUVČÍHO
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení opakované projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Děhylov
12. 08. 2019 Ztráty a nálezy - LODNÍ MOTOR
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 3071/132 o výměře 115 m2 v Hlučíně
12. 08. 2019 Informace o nálezu - jízdní kolo
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - PK silnice II/466, II/469, III/4695, MK Mlýnská, U potoka, Májová, Kovářská, Luční, Polní, Spojovací, Školní, Hasičská
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru města Hlučína - o pronájmu části pozemku p.č. 306/1 v k.ú. Hlučín, výpůjčky pozemku p.č. 299, 308, 306/1 v k.ú. Hlučín příspěvkové organizaci ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8, Hlučín od 1.9.2019 do 30.6.2020
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru města Hlučína - uzavřít, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/1/000191/SML-OMM-10-121/2012/Pa-2012, o nájmu nebytových prostor v I.NP budovy č.p. 29 v Hlučíně
12. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Marcel Rodko
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Ztráty a nálezy - batoh, finanční hotovost
12. 08. 2019 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout nebytové prostory v I. NP budovy č.p. 1265 v objektu družiny ZŠ Hornická v Hlučíně
12. 08. 2019 VV - oznámení řízení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu na poz. kom. - silnice III/4697 Markvartovice
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout část pozemku p.č. 4489/1 Hlučín
12. 08. 2019 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku parc. č. 199, Hlučín
12. 08. 2019 Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 00290/08-101
12. 08. 2019 Výběrové řízení č. 5/2019 na obsazení pracovního místa - REFERENT ODBORU PRÁVNÍHO
12. 08. 2019 Dražební vyhláška - Usneseni č.j. : 203 Ex 66094/12-96
12. 08. 2019 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)
12. 08. 2019 Informace o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2018
12. 08. 2019 Dražební vyhláška č. j. 144 EX 1739/11-101
12. 08. 2019 Oznámení SOMH

XML