Obec Popice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://obecpopice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Popice
Hlavní 62
691 27 Popice

Datová schránka: f4sbue4
E-mail: oupopice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 08. 2020 ČOV Strachotín, Popice - informace o zveřejnění 27.6.2020
29. 07. 2020 Oznámení o svolání 1.zasedání OVK v Popicích
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy 33784-2020-MZE-16212MZ
28. 07. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků-Volby do zastupitelstev krajů
28. 07. 2020 Stanovení min. počtu členů OVK- Volby do zastupitelstev krajů
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží lesní hospodářskou osnovu
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na poz
08. 07. 2020 Informace o zveřejnění k 08.07.2020-Mikroregion Hustropečsko
29. 06. 2020 Záměr č. 2-2020 na směnu pozemku
18. 06. 2020 Pozvánka na členskou schůzi 26.6.2020
17. 06. 2020 Program zasedáni ZO 24.06.2020
17. 06. 2020 Informace o zveřejnění DSO ČJV k 16.06.2020
14. 06. 2020 VPS 2020 -Římskokatolická farnost Popice
14. 06. 2020 VPS 2020 - TJ Sokol Popice, z.s.
01. 06. 2020 Inventarizační zpráva 2019-MH
01. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 - Čistý Jihovýchod
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - návrh závěrečného účtu za rok 2019
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - zpráva o přezkumu hospodaření
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - výkaz hospodaření za rok 2019
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - rozvaha
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - výkaz zisku a ztrát
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN,POPICE - inventarizační zpráva
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - přílohy
30. 05. 2020 ČOV STRACHOTÍN, POPICE - komentář za hospodaření svazku
29. 05. 2020 Pozvának na 33. členskou schůzi DSO ČJV
29. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 - Čistý Jihovýchod
29. 05. 2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019- ČJV
29. 05. 2020 Fin 2-12M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 - DSO ČJ
29. 05. 2020 Rozvaha k 31.12.2019 - DSO ČJ
29. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - DSO ČJ
29. 05. 2020 Příloha k 31.12.2019 - DSO ČJ
26. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 - Mikroregion Hustopečsko
26. 05. 2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019- MH
26. 05. 2020 finka 12 19
26. 05. 2020 rozvaha (003) MH
26. 05. 2020 Výkaz ZZ- MH
26. 05. 2020 Příloha Mikr.H.
25. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy-dop-
25. 05. 2020 Informace o zveřejnění obce Popice k 20.05.2020
21. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 16.06.2020- Větrná
21. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.06. - Hlavní, Sklepn
21. 05. 2020 MF-Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
15. 05. 2020 Dokument "Oznámení - Aktualizac..." již není dostupný.
14. 05. 2020 Pozvánka členské schůze 22.5.2020
13. 05. 2020 Program 16. zasedání ZO Popice-20.05.2020
08. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška čj. ..." již není dostupný.
07. 05. 2020 Pokyn - sňatečné obřady od 11.05.2020
06. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el.energie 29.05.2020
25. 04. 2020 Opatření obecné povahy - znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška FÚ - poplatníci nepřihlášení k placení daně p

XML