Obec Vysoká

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecvysoka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vysoká
Vysoká 32
277 24 Vysoká

Datová schránka: 4gkbrzs
E-mail: obec.vysoka@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 04. 2019 SOK - Rozpočtové opatření č.1/2019
26. 04. 2019 Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic
25. 04. 2019 Řehtání - tradiční velikonoční obchůzka ve Vysoké
25. 04. 2019 Řehtalo se i letos
25. 04. 2019 VÝSTRAHA - zvýšené nebezpečí vzniku požárů!
18. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
17. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Vysoká
17. 04. 2019 Roční kronikářský zápis 2009
17. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí s rozvazovací podmínkou
16. 04. 2019 Usnesení č. 4 ZO Vysoká ze dne 30.5.2017
15. 04. 2019 Úprava provozu vybraných ambulancí - nemocnice Mělník
15. 04. 2019 Pozvánka na zasedání ZO 24.4.2019
15. 04. 2019 Opis výsledků hlasování Volba prezidenta republiky I.kolo dne 12. a 13.1.2018
15. 04. 2019 Informace finančního úřadu k dani nemovitých věcí rok 2018
15. 04. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti ( neznámý vlastník)
15. 04. 2019 Záměr směny části pozemků 1900 a 1860 k.ú. Vysoká - komplexní pozemkové úpravy Vysoká
15. 04. 2019 Závěrečný účet za rok 2017 v Kč
15. 04. 2019 ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VYSOKÁ
15. 04. 2019 Příměstský tábor Liběchov 2018
15. 04. 2019 Příměstský tábor Liběchov
15. 04. 2019 O obci
15. 04. 2019 Úprava trasy autobusové linky 474
15. 04. 2019 Zdravotní středisko
15. 04. 2019 Kultura a volný čas
15. 04. 2019 Informace ZŠ a MŠ Vysoká
15. 04. 2019 Služby občanům
15. 04. 2019 Sběrný dvůr, svoz odpadu
15. 04. 2019 V Chodči vysadili lípu republiky
15. 04. 2019 Uzavření železničního přejezdu v Kokořínské ulici, změna jízdního řádu linky 474
15. 04. 2019 Znalecký posudek na akci oprava komunikace Bosyně I. a II.etapa
15. 04. 2019 Z historie obce
15. 04. 2019 Informace k podání přiznání daně z příjmů FO za rok 2018
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška KoPÚ Chodeč u Mělníka
15. 04. 2019 Informace k dani z nemovitosti
15. 04. 2019 My tři králové jdeme k Vám...
15. 04. 2019 Naši občané se účastnili záchranné akce při dopravní nehodě na Harasově
15. 04. 2019 Služby v obci
15. 04. 2019 V Chodči mají vlastní kalendář
15. 04. 2019 Setkání u živého Betlému v Chodči
15. 04. 2019 SOK - Rozpočtové opatření č.3/2018 a schválený rozpočet 2019
15. 04. 2019 Chodčí i letos obcházely Barborky
15. 04. 2019 Aktuální informace pro občany
15. 04. 2019 Upozornění - úprava webových stránek
15. 04. 2019 Dětský maškarní karneval s Inkou Rybářovou se vydařil
15. 04. 2019 Na chodečský masopust dorazil rekordní počet maškar
13. 04. 2019 Rozpočtové opatření č.2 2019
10. 04. 2019 Pozvánka - pietní akt - pokládání věnců
10. 04. 2019 MÚ Mělník - odbor výstavby - Oznámení veřejné projednání návrhu ÚP obce Vysoká
09. 04. 2019 Aktuální informace pro občany
09. 04. 2019 Aktuality - aktuální informace pro občany

XML