Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 26. září 2019 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace v ulici Tázlerova, k. ú. Turnov z důvodu odvozu suti z demolice domu č. p. 256 v ul. Tázlerova v Turnově v termínu 19.09.2019 - 21.09.2019 v době od 08:00 do 14:00 hodin
17. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace v ulici Tázlerova, k. ú. Turnov z důvodu odvozu suti z demolice domu č. p. 256 v ul. Tázlerova v Turnově v termínu 19.09.2019 - 21.09.2019 v době od 08:00 do 14:00 hodin
17. 09. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov: Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část
16. 09. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov: Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část
13. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace č. II/282 (průjezd městem) za účelem konání "'Svatováclavské pouti" v Rovensku pod Troskami, v termínu 23.09.2019 - 29.09.2019
13. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace č. III/28726, p. p. č. 639, k. ú. Jenišovice u JBC z důvodu umístění inženýrských sítí v termínu 10.10.2019 - 12.10.2019
13. 09. 2019 Záměr směny částí pozemku z vlastnictví Města Turnov p. č. 2600/1 o výměře cca 66 m², ost. plocha, ost. komun., v k. ú. Turnov, za část poz. v soukr. vlast. p. č. 887/23, o výměře cca 66 m², zahrada, k. ú. Mašov u Turnova
13. 09. 2019 Záměr směny pozemků v k. ú. Malý Rohozec, z vlast. Města Turnov, oddělená část p. č. 478/1 o v. cca 50 m² bude převedena do soukr. vlast. p. ..., směnou za oddělenou část ze soukr. p. p. č. 95/3 o v. cca 24 m², která bude převedena do vlast. města Turnov
13. 09. 2019 Záměr prodeje částí pozemku z vlastnictví Města Turnov p. č. 1331/4, o celkové výměře cca 33 m², v k. ú. Mašov u Turnova do soukromého vlastnictví majitelů sousedních nemovitostí
13. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví Města Turnov st. p. č. 446, o výměře 1m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mašov u Turnova, do soukromého vlastnictví majitelů rodinného domu na něm stojícím
13. 09. 2019 Elektronická dražba nemovité věci - 6. 11. 2019 v 13:00 hod. (Wara Consulting, a. s., Praha x Martin Pruknar, Havlovice)
13. 09. 2019 Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 694/13 v k. ú. Mašov u Turnova o výměře 35 m² za cenu 1,50 Kč/m²/rok pro ..........
13. 09. 2019 Výpůjčka části pozemku p. č. 711/131 v k. ú. Daliměřice o výměře 176 m² pro ..........
13. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-007 - Geopark Český ráj o. p. s.
13. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace č. II/282 (průjezd městem) za účelem konání "'Svatováclavské pouti" v Rovensku pod Troskami, v termínu 23.09.2019 - 29.09.2019
13. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace č. III/28726, p. p. č. 639, k. ú. Jenišovice u JBC z důvodu umístění inženýrských sítí v termínu 10.10.2019 - 12.10.2019
12. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace č. II/282 (průjezd městem) za účelem konání "'Svatováclavské pouti" v Rovensku pod Troskami, v termínu 23.09.2019 - 29.09.2019
12. 09. 2019 Záměr přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace č. III/28726, p. p. č. 639, k. ú. Jenišovice u JBC z důvodu umístění inženýrských sítí v termínu 10.10.2019 - 12.10.2019
07. 09. 2019 Záměr směny částí pozemku z vlastnictví Města Turnov p. č. 2600/1 o výměře cca 66 m², ost. plocha, ost. komun., v k. ú. Turnov, za část poz. v soukr. vlast. p. č. 887/23, o výměře cca 66 m², zahrada, k. ú. Mašov u Turnova
07. 09. 2019 Záměr směny pozemků v k. ú. Malý Rohozec, z vlast. Města Turnov, oddělená část p. č. 478/1 o v. cca 50 m² bude převedena do soukr. vlast. p. ..., směnou za oddělenou část ze soukr. p. p. č. 95/3 o v. cca 24 m², která bude převedena do vlast. města Turnov
07. 09. 2019 Záměr prodeje částí pozemku z vlastnictví Města Turnov p. č. 1331/4, o celkové výměře cca 33 m², v k. ú. Mašov u Turnova do soukromého vlastnictví majitelů sousedních nemovitostí
07. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví Města Turnov st. p. č. 446, o výměře 1m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mašov u Turnova, do soukromého vlastnictví majitelů rodinného domu na něm stojícím
06. 09. 2019 Záměr směny částí pozemku z vlastnictví Města Turnov p. č. 2600/1 o výměře cca 66 m², ost. plocha, ost. komun., v k. ú. Turnov, za část poz. v soukr. vlast. p. č. 887/23, o výměře cca 66 m², zahrada, k. ú. Mašov u Turnova
06. 09. 2019 Záměr směny pozemků v k. ú. Malý Rohozec, z vlast. Města Turnov, oddělená část p. č. 478/1 o v. cca 50 m² bude převedena do soukr. vlast. p. ..., směnou za oddělenou část ze soukr. p. p. č. 95/3 o v. cca 24 m², která bude převedena do vlast. města Turnov
06. 09. 2019 Záměr prodeje částí pozemku z vlastnictví Města Turnov p. č. 1331/4, o celkové výměře cca 33 m², v k. ú. Mašov u Turnova do soukromého vlastnictví majitelů sousedních nemovitostí
06. 09. 2019 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví Města Turnov st. p. č. 446, o výměře 1m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Mašov u Turnova, do soukromého vlastnictví majitelů rodinného domu na něm stojícím
05. 09. 2019 Změna přechodné úpravy provozu v obci Loučky, Koberovy, Líšný a Malá Skála z důvodu pořádání cyklistického závodu "3 x kolem Kalicha" v termínu 14. 9. 2019 od 10:00 hod. do 14:00 hod.
05. 09. 2019 Dokument "Elektronická dražba n..." již není dostupný.
05. 09. 2019 Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 694/13 v k. ú. Mašov u Turnova o výměře 35 m² za cenu 1,50 Kč/m²/rok pro ..........
05. 09. 2019 Výpůjčka části pozemku p. č. 711/131 v k. ú. Daliměřice o výměře 176 m² pro ..........
05. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-007 - Geopark Český ráj o. p. s.
05. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
04. 09. 2019 Změna přechodné úpravy provozu v obci Loučky, Koberovy, Líšný a Malá Skála z důvodu pořádání cyklistického závodu "3 x kolem Kalicha" v termínu 14. 9. 2019 od 10:00 hod. do 14:00 hod.
04. 09. 2019 Dokument "Elektronická dražba n..." již není dostupný.
04. 09. 2019 Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 694/13 v k. ú. Mašov u Turnova o výměře 35 m² za cenu 1,50 Kč/m²/rok pro ..........
04. 09. 2019 Výpůjčka části pozemku p. č. 711/131 v k. ú. Daliměřice o výměře 176 m² pro ..........
04. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-007 - Geopark Český ráj o. p. s.
02. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
02. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků
02. 09. 2019 Dokument "Nová pozemní komunika..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Dokument "Demontáž vrchního ved..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na silnici č. III/28719 Jenišovice
02. 09. 2019 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizera: Pozvánka na veřejnou členskou schůzi - zasedání dne 5. září 2019 od 17,00 hodin v obci Svijanský Újezd, v restauraci V Chaloupkách
02. 09. 2019 Dokument "Vybudování infrastruk..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře na pozemku parc. č. 96/1, 96/29 v katastrálním území Přepeře u Turnova
02. 09. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov - středa 25.09.2019 od 15:00 hodin na Městském úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov v zasedací místnosti č. 215 (1. patro budovy radnice)
02. 09. 2019 Paceřice - VO v nové zástavbě na pozemkových parcelách v katastrálním území Paceřice
02. 09. 2019 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. srpna 2019

XML