Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Realizace místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na p. p. č. 1055, 1056, k. ú. Paceřice v lipové aleji Rohanka u zámku Sychrov
19. 07. 2019 Pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov pro MUDr. Tomáše Kilevníka na provozování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
19. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby - Demontáž vrchního vedení a přípojek NN a podzemních kabelů NN: SM - Turnov, Komenského, Švermova, Rokycanova v kú Turnov
19. 07. 2019 Usnesení - přerušení územního řízení o umístění stavby: Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála v kú Vranové I a Vranové II
19. 07. 2019 Pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov pro FOKUS Turnov, z. s. a Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.
19. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví Města Turnov p.č. 702/6 o výměře 34 m², v k.ú. Turnov, do vlastnictví soukromého vlastníka, za kupní cenu ve výši 34.000,- Kč
19. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví Města Turnov p.č. 1258/8 o výměře 1246 m², v k.ú. Turnov, do vlastnictví spolumajitelů bytového domu čp. 1330, za kupní cenu ve výši 790.598,- Kč
19. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku z vlastnictví Města Turnov p.č. 830/1, 831/1, 831/4 v k.ú. Turnov, do vlastnictví soukromého vlastníka
19. 07. 2019 Pronájem zahrádky na pozemku p. č. 1007/56 v k. ú. Turnov o výměře 119 m² za cenu 2 Kč/m²/rok pro .....
19. 07. 2019 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 27. června 2019
19. 07. 2019 Optotrasa - Křišťálová - Vrchhůra, Na Kamenci a sídliště Výšinka, Turnov, Etapa I na pozemcích v katastrálním území Turnov
19. 07. 2019 SM - Turnov, Komenského, Švermova a Rokycanova: IE-12-4005746 na pozemcích v katastrálním území Turnov
19. 07. 2019 Program letního kina - červenec 2019
19. 07. 2019 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: Citroen Jumpy, barvy: červená, bez RZ umístěného na pozemní komunikaci - veřejné parkoviště Na Lukách v Turnově, k.ú. Turnov
19. 07. 2019 Výzva k odstranění vraku motorového vozidla značky: Peugeot 307, barvy: modré, bez RZ umístěného na pozemní komunikaci - veřejné parkoviště Na Lukách v Turnově, k.ú. Turnov
19. 07. 2019 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha: Elektronická dražba dne 28.8.2019 v 13:00 hodin (opr. Wara Consulting, a.s. x pov. Martin Pruknar)
19. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zákona 312/2002 Sb.: agenda lesního hospodářství a myslivosti - Odbor životního prostředí, Město Turnov
19. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č. 2/2019 + Závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - MIKROREGION JIZERA
19. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb.: Vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov
19. 07. 2019 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D.: Elektronická dražba dne 24.7.2019 v 10:00 hodin (opr. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost x pov. Karel Jareš)
19. 07. 2019 Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
19. 07. 2019 Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
19. 07. 2019 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 8/2019: Spokojený domov, o.p.s.
19. 07. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů - Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2018 + Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2018
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 3/2019: Centrum pro rodinu NÁRUČ, z.ú.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 11/2019: FOKUS Turnov, z.s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 4/2019: Sbor Jednoty bratrské v Turnově
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 12/2019: SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-19-108 - Modrý kocour z. s.
19. 07. 2019 Výzva k odstranění vraku motorového značky: Opel Omega, barvy: zelené, RZ: 2L2 31-31 umístěného na pozemní komunikaci v Turnově, ul. Mírová v Turnově
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-19-105: Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-19-102
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-19-104
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-19-105
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-19-106 - Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
19. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-001: AC Turnov, z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-002: Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-003: Vodohospodářské sdružení Turnov
19. 07. 2019 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-102: Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-107: ŠK ZIKUDA Turnov, z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-110: Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o dílo č. 21-19-01- Mgr. Alžběta Kulíšková
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-108 - Tenisový klub Turnov z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-104 - AC Turnov, z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-101 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-103 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov
19. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-106 - HC Turnov 1931, z. s.

XML