Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 02. 2020 Záměr „JUTA, a.s., Výrobní závod 08, Turnov, Výrobní hala pro linku CORMATEX“ - závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí
28. 02. 2020 Program: Podpora zahraniční spolupráce - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
28. 02. 2020 Program: Podpora obecně prospěšné činnosti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
28. 02. 2020 Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce silnice
28. 02. 2020 Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu vymezení zastavěného území obce Loučky a výzva k uplatnění připomínek a námitek
27. 02. 2020 Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce silnice
27. 02. 2020 Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu vymezení zastavěného území obce Loučky a výzva k uplatnění připomínek a námitek
27. 02. 2020 Opatření obecné povahy - změna a stanovení přechodné úpravy provozu při úplné a částečné uzavírce části silnice č. II/610 v Turnově, Příšovicích a Ohrazenicích
27. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
27. 02. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: Úvěr VHS Turnov na rekonstrukce ČOV
27. 02. 2020 Vybudování infrastruktury pro 5 RD - lokalita Na Urale: Komunikace + odvodnění, na pozemcích v katastrálním území Příšovice
27. 02. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Nad Perchtou v Turnově
27. 02. 2020 Exekutorský úřad Semily, soudní exekutor Mgr. Jan Jindra: Dražební jednání dne 30.03.2020 v 11:00 hodin (opr. KAŠÍR s.r.o. x pov. KONYVKA s.r.o.)
27. 02. 2020 Podnájem části pozemku p. č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4 v k. ú. Turnov na parkovací místo č. 3 a parkovací stání č. 12 pro .......... v Jiráskově ulici v Turnově za cenu 1 000,- Kč za měsíc + DPH za jedno parkovací stání
27. 02. 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 27. února 2020 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.
27. 02. 2020 Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře na pozemku parc. č. 96/1, 96/29 v k. ú. Přepeře u Turnova
27. 02. 2020 Rozhodnutí o odvolání - KAMAX, s. r. o., Nudvojovice 1474, Turnov
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - Městská sportovní Turnov, s. r. o.
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
27. 02. 2020 Rada Libereckého kraje vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. SUPŠ a VOŠ, Turnov, Skálova 373, p. o., 2. SZŠ a VOŠ zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, p. o. a 3. Dětského domova, Dubá-Deštná 6, p. o.
27. 02. 2020 Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, soudní exekutor JUDr. Jiří Štrincl: Dražební jednání dne 13.03.2020 v 11:00 hodin (opr. Společenství Plavy 95-7 x pov. Lucie Ruprechtová)
27. 02. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Turnov - intenzifikace ČOV - I. etapa“
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2020: Zdravotně sociální služby Turnov
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova č. 02/2020: Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace
27. 02. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Chuchelna, Sídliště - výstavba a obnova VH sítí“
27. 02. 2020 Rozpočet na rok 2020 - VHS Turnov
27. 02. 2020 Exekutorský úřad Klatovy, soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M.: Elektronická dražba dne 18.03.2020 v 11:00 hodin (opr. PROFI CREDIT Czech, a.s. x pov. Luboš Lachman)
27. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Turnov na rok 2020
27. 02. 2020 Program: Podpora sociální oblasti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
27. 02. 2020 Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova
27. 02. 2020 Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
27. 02. 2020 Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
27. 02. 2020 Program: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
27. 02. 2020 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
27. 02. 2020 Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
27. 02. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov - Zveřejnění schváleného dokumentu: Střednědobý výhled VHS Turnov na období 2020-2024
27. 02. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov - Zveřejnění schválených dokumentů: Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2019, Rozpočtové provizorium na rok 2020 VHS Turnov
27. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období 2021 - 2023
27. 02. 2020 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
27. 02. 2020 Program: Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dataci
27. 02. 2020 Mikroregion Jizera: Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020, střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 a rozpočtového opatření č. 4/2019
27. 02. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 26.02.2019 - Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
27. 02. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby ze dne 19.03.2019: Městská sportovní Turnov, s.r.o. + Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby: Městská sportovní Turnov, s.r.o
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace č. 7-19-009: Mikroregion Jizera
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-008: FK Turnov z. s.
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-007 - Geopark Český ráj o. p. s.
27. 02. 2020 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
27. 02. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-006: ROKO service plus s.r.o.

XML