Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2023 s komentářem, související účetní výkazy, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2023 a Návrh Střednědobého výhledu na roky 2025 - 2027
19. 04. 2024 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - tovární značky: Chrysler Grand Voyager, barvy: černé - umístěného na parkovišti u hvězdárny v Turnově p. p. č. 3368/2 v k. ú. Turnov, ul. U Tří svatých
17. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění změny a stanovení přechodné úpravy provozu části silnice č. III/2791 v úseku části obce Radimovice, před zámkem Sychrov až k obci Husa, v termínu: 20.4.2024 od 7:00 do 18:00 h
17. 04. 2024 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 25. dubna 2024 od 17 hodin ve velkém sále KC Střelnice, Markova ulice
16. 04. 2024 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Zastavení řízení - ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu kriticky ohroženého vlka obecného
16. 04. 2024 Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery Malá Skála - část odlučovač ropných látek a dešťová kanalizace včetně výústního objektu
16. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru a stanovení přechodné úpravy provozu na části poz. komunikace sil. č. III/28727 za účelem rek. kom. p. p. č. 2610 v k. ú. Jenišovice u JBC, v termínu: 26.04.2024 - 19.07.2024
16. 04. 2024 ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny dne 7.5.2024 od 7:30 do 19:30 h, v lokalitě: Turnov (Semily), Benátky, Hruštice, K Vodárně, Károvsko, Kozákovská, Vršek a Mírová pod Kozákovem (okr. Semily) č. obce Bělá a Chloumek, k. ú. Bělá u T.
16. 04. 2024 Oznámení o projednání návrhu 3. Zprávy o uplatňování Územního plánu Modřišice
15. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024
12. 04. 2024 Adresný záměr směny části pozemků p. č. 595/1, k. ú. Malý Rohozec - z vlastnictví města Turnova za pozemek p. č. 513, k. ú. Malý Rohozec - z vlastnictví soukromé osoby
12. 04. 2024 Finanční úřad pro Liberecký kraj: Daň z nemovitých věcí na rok 2024
12. 04. 2024 Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek soudní exekutor: Usnesení o nařízení elektronické dražby se zahájením dne 05.06.2024 v 10:00 h (opr. VZP ČR x pov. Blašková Alžběta)
11. 04. 2024 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Turnov - výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko - II. etapa”
11. 04. 2024 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru změny - místní úpravy na pozemní komunikaci na p. p. č. 3878/1 u p. p. č. 2975/8 a u p. p. č. 3009, vše v k. ú. Turnov
11. 04. 2024 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: koordinátor komunitního plánování ORP Turnov odbor kanceláře tajemníka
11. 04. 2024 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: projektový manažer odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
10. 04. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/610 a III/2797 v souvislosti s úplnou uzavírkou dálnice D10 při demolici mostu 2797-4 v obci Čtveřín, v termínu: 13.4.2024 19:00 h - 14.4.2024 9:00 h
10. 04. 2024 Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení podle 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů na pozici pracovník sociálně právní ochrany dětí odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
09. 04. 2024 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 4L8 5490, tovární značky: Citroen Xsara Picasso, barvy: šedé - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1660/38 v k. ú. Turnov, ul. Diamantová před č. p. 1906 na parkovišti, Turnov
09. 04. 2024 Záměr pachtu části pozemku - zahrádek, p. p. č. 595/2 o výměře 410 m² a p. p. č. 595/2 o výměře 410 m², vše k. ú. Malý Rohozec za cenu 10 Kč/m²/rok
09. 04. 2024 Záměr pachtu části pozemků - zahrádek: p. p. č. 695/110 o výměře 400 m², p. p. č. 698/26 o výměře 700 m², p. p. č. 698/24 a 698/27 o výměře 350 m², vše k. ú. Daliměřice za cenu 10 Kč/m²/rok
09. 04. 2024 Adresný záměr podnájmu pozemku p. č. 1245/3 o výměře 963 m², k. ú. Mašov u Turnova
08. 04. 2024 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "11010-090378 WTTx9_NT:L_SIR_OK - optická přípojka pro BTS SIR u rozhledny Dubecko" v k. ú. Sekerkovy Loučky
08. 04. 2024 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Turnov a Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 4 Územního plánu Turnov na udržitelný rozvoj území
08. 04. 2024 Opatření obecné povahy - týkající se změny a stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. III/27926 v k. ú. Vyskeř a pozemních komunikacích v obci Vyskeř, v termínu: 22.4.2024 - 03.05.2024
08. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru a stanovení přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace silnice č. II/610 v k. ú. Svijany v úseku mezi křižovatkou s. č. III/27917 a kruh. obj. s. č. II/279, v termínu: 22.4.2024 - 26.04.2024
08. 04. 2024 Adresný záměr směny částí pozemků p. č. 611/2 a p. č. 570 o celkové výměře 166 m², k. ú. Turnov ve vlastnictví města za pozemek p. č. 549 (trvalý travní porost) o výměře cca 166 m², k. ú. Turnov ve vlastnictví soukromé osoby
05. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-24-104
05. 04. 2024 Rozhodnutí o umístění stavby: ST, PMCZ/006 - Optotrasa - Mírová, Hruborohozecká, Achátová, Čistá, Na Osadě, Solidarity, Lesní, Vesecká, Polní, Turnov k. ú. Daliměřice
05. 04. 2024 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemku p. č. 999 v k. ú. Sekerkovy Loučky
05. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění změny a stanovení přechodné úpravy provozu části ul. Skálova, u stř. Žlutá ponorka, v ul. Husova a bytová čtvrť Hruštice - „staročeské řemeslné trhy”
05. 04. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Trávnice při úplné uzavírce místní komunikace u č. p. 159, v termínu: 8.4.2024 - 12.04.2024
05. 04. 2024 ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny dne 26.04.2024 od 7:30 do 18:30 hodin, v lokalitě: Turnov (okres Semily) Na Lukách
04. 04. 2024 Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu "Oprava povrchů ul. Jiráskova a veřejné osvětlení" v k. ú. Turnov
04. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 4-24-101: Jindřich Svoboda
04. 04. 2024 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/282 v Radostné pod Kozákovem - obnova mostního objektu 282-007 přes Václavský potok, v termínu od 3.6.2024 - 30.9.2024
04. 04. 2024 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 2L5 4296, tovární značky: Škoda Fabia, barvy: šedá metal - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2544/1 v k. ú. Turnov, ul. Studentská č. p. 1611 na parkovišti, Turnov
04. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru a stanovení přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace silnice II/283, k. ú. Rovensko pod Troskami, v termínu: v sobotu 06.04.2024
04. 04. 2024 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: investiční technik odbor správy majetku Městského úřadu Turnov
04. 04. 2024 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: účetní na finančním odboru
03. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru a stanovení přechodné úpravy provozu, v termínu: Slavnosti piva - od 22.06.2024 od 10:00 h do 23.06.2024 03:00 h a Rohozecké prázdniny od 01.07.2024 do 30.09.2024 ve vybraných dnech od 16:00 do 02:00 h
03. 04. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-24-011: Klub českých turistů Sokol Turnov
03. 04. 2024 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření „ RD Přepeře, SO Prodloužení vodovodu, přípojky, SO Splašková kanalizace, přípojky, SO Dešťová kanalizace” p. p. č. 93/45, k. ú. Přepeře u Turnova
03. 04. 2024 ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění na odstávku elektřiny dne 24.04.2024 od 11:00 do 16:00 hodin, v lokalitě: Turnov (okres Semily), 5. května, Děkanská, Havlíčkovo nám., Markova, Mikulášská, nám. Českého ráje a Skálova
03. 04. 2024 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: účetní na finančním odboru
02. 04. 2024 Opatření obecné povahy - zveřejnění záměru a stanovení přechodné úpravy provozu, v termínu: Slavnosti piva - od 23.06.2024 od 10:00 do 03:00 h a Rohozecké prázdniny od 01.07.2024 do 30.09.2024 ve vybraných dnech od 16:00 do 02:00 h
02. 04. 2024 ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění na odstávku elektřiny dne 22.04.2024 od 8:30 do 16:30 hodin, v lokalitách: katastrální území Turnov
28. 03. 2024 Oznámení o volném pracovním místě - Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: účetní na finančním odboru
28. 03. 2024 Usnesení č. 3/2024 z jednání Zastupitelstva města Turnov dne 21. března 2024 od 17:00 hodin

XML