Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060789505, Turnov (okres Semily) Žižkova č. p. 81, 1356, 2023, 2025-2029, katastrální území Turnov
30. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s.: Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060789505, Turnov (okres Semily) Žižkova č. p. 81, 1356, 2023, 2025-2029, katastrální území Turnov
29. 07. 2021 Oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy a o nabytí účinnosti
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/2791, III/2792, II/279 a II/610 z důvodu konání akce cyklistického závodu „Cena pivovaru Svijany“ v termínu dne 1.8.2021 od 10:00 hodin do 13:00 hodin
26. 07. 2021 Oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy a o nabytí účinnosti
26. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/2791, III/2792, II/279 a II/610 z důvodu konání akce cyklistického závodu „Cena pivovaru Svijany“ v termínu dne 1.8.2021 od 10:00 hodin do 13:00 hodin
25. 07. 2021 Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení včetně výzvy - omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc.č. 406/19 v kú Příšovice
25. 07. 2021 Usnesení ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení - omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc.č. 406/19 v kú Příšovice
25. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-203 - FK Turnov, z. s.
25. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1296 o výměře 225 m², v k. ú. Mašov u Turnova, obec Turnov, ve vlastnictví Města Turnov do vlastnictví soukromého vlastníka za kupní cenu 22.500 Kč (tj. 100 Kč/m²)
25. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-21-108 - Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
25. 07. 2021 Rozhodnutí o povolení stavby - Hala AWENOR - prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Příšovice
25. 07. 2021 Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Pěnčín
25. 07. 2021 Rozhodnutí - stavba chodníku podél autobusové zastávky Turnov, Lidl, který se nachází na p. 1812/31 v k.ú. Turnov do kategorie místní komunikace
25. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/27910 v Soběslavicích při částečné uzavírce silnice III/27910 z důvodu realizace pokládky kabelů NN v termínu od 16.08.2021 do 24.08.2021
25. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Turnov za rok 2020
24. 07. 2021 Oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení včetně výzvy - omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc.č. 406/19 v kú Příšovice
24. 07. 2021 Usnesení ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení - omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc.č. 406/19 v kú Příšovice
24. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-203 - FK Turnov, z. s.
24. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1296 o výměře 225 m², v k. ú. Mašov u Turnova, obec Turnov, ve vlastnictví Města Turnov do vlastnictví soukromého vlastníka za kupní cenu 22.500 Kč (tj. 100 Kč/m²)
22. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-21-108 - Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
22. 07. 2021 Rozhodnutí o povolení stavby - Hala AWENOR - prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Příšovice
21. 07. 2021 Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Pěnčín
21. 07. 2021 Rozhodnutí - stavba chodníku podél autobusové zastávky Turnov, Lidl, který se nachází na p. 1812/31 v k.ú. Turnov do kategorie místní komunikace
20. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/27910 v Soběslavicích při částečné uzavírce silnice III/27910 z důvodu realizace pokládky kabelů NN v termínu od 16.08.2021 do 24.08.2021
19. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Turnov za rok 2020
17. 07. 2021 Oznámení a sdělení - pozvání k ústnímu jednání ve věci: omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 3765/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Turnov
17. 07. 2021 Smlouva o dílo č. 01/2021 - zhotovení loga oslav výročí města Turnov 750 let a zpracování grafického manuálu - Jiří Lode, Liberec (IČ: 06412866)
16. 07. 2021 Oznámení a sdělení - pozvání k ústnímu jednání ve věci: omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 3765/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Turnov
16. 07. 2021 Smlouva o dílo č. 01/2021 - zhotovení loga oslav výročí města Turnov 750 let a zpracování grafického manuálu - Jiří Lode, Liberec (IČ: 06412866)
15. 07. 2021 Přechodná úprava provozu části silnice č. II/282, III/27921, III/2823, kde bude probíhat objízdná trasa přes Rovensko p. Tr. s dále do Štěpánovic a do Radvánovic a na druhé straně do Borku a Hrubé Skály v termínu 26.07.2021 do 01.08.2021
15. 07. 2021 Přechodná úprava provozu při částečné a úplné uzavírce části silnice č. III/28721, p. p. č. 1639/2 a 1639/1, k. ú. Mukařov u JBC v úseku od Sněhova až na křižovatku se silnicí č. III/28719 osada Filka
15. 07. 2021 Usnesení - přerušení odvolacího řízení vedené pod sp. zn. OÚPSŘ 191/2021 OSŘ
15. 07. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou
15. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060785408 - 05.08.2021 od 7:30 do 18:00 hodin - Turnov (okres Semily) - Durychov, ul. Hruboskalská, Na Stebni a Valdštejnská
15. 07. 2021 Pronájem části pozemku p. č. 708/3, k. ú. Turnov o výměře 542 m² za cenu 5,- Kč/m²/rok na zařízení zahrádky pro ..........
15. 07. 2021 Usnesení Zastupitelstva města Turnov ze zasedání dne 7. července 2021
15. 07. 2021 Přechodná úprava provozu části silnice č. II/282, III/27921, III/2823, kde bude probíhat objízdná trasa přes Rovensko p. Tr. s dále do Štěpánovic a do Radvánovic a na druhé straně do Borku a Hrubé Skály v termínu 26.07.2021 do 01.08.2021
15. 07. 2021 Přechodná úprava provozu při částečné a úplné uzavírce části silnice č. III/28721, p. p. č. 1639/2 a 1639/1, k. ú. Mukařov u JBC v úseku od Sněhova až na křižovatku se silnicí č. III/28719 osada Filka
15. 07. 2021 Usnesení - přerušení odvolacího řízení vedené pod sp. zn. OÚPSŘ 191/2021 OSŘ
15. 07. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou
15. 07. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060785408 - 05.08.2021 od 7:30 do 18:00 hodin - Turnov (okres Semily) - Durychov, ul. Hruboskalská, Na Stebni a Valdštejnská
14. 07. 2021 Pronájem části pozemku p. č. 708/3, k. ú. Turnov o výměře 542 m² za cenu 5,- Kč/m²/rok na zařízení zahrádky pro ..........
13. 07. 2021 Usnesení Zastupitelstva města Turnov ze zasedání dne 7. července 2021
13. 07. 2021 Vyhlášení užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově pro společnost Milan Zachariáš Autodoprava, Dolany nad Vltavou, která na tento terminál zajíždějí za poplatek 13,- Kč/vjezd + DPH
12. 07. 2021 Vyhlášení užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově pro společnost Milan Zachariáš Autodoprava, Dolany nad Vltavou, která na tento terminál zajíždějí za poplatek 13,- Kč/vjezd + DPH
12. 07. 2021 Přechodná úprava provozu při úplné uzavírce části silnice č. III/2791, p.p.č. 1918, k.ú. Radostín u Sych. a p.p.č. 1270/1, k.ú. Radimovice u Sych. až po náves v obci Radimovice ..., Sychrov, Husa, Pěnčín, Čtveřín a Lažany v termínu 04.09.2021 - 05.09.2021
12. 07. 2021 Přechodná úprava provozu při úplné uzavírce části silnice č. III/2791, p.p.č. 1918, k.ú. Radostín u Sych. a p.p.č. 1270/1, k.ú. Radimovice u Sych. až po náves v obci Radimovice ..., Sychrov, Husa, Pěnčín, Čtveřín a Lažany v termínu 04.09.2021 - 05.09.2021
09. 07. 2021 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Přepeře - ČSOV Přepeře A + ČSOV Přepeře B“
09. 07. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění realizace místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vesec p. Kozákovem p.p.č. 1864 v k.ú. Vesec p. Kozákovem

XML