Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru: Malá Skála, rekonstrukce vodovodu Sněhov na pozemcích v katastrálním území Sněhov
26. 03. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu Změny č.1 Územního plánu Modřišice - 15.05.2019 od 16 hod. na obecním úřadu - Modřišice
25. 03. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu Změny č.1 Územního plánu Modřišice - 15.05.2019 od 16 hod. na obecním úřadu - Modřišice
23. 03. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Bytový dům Turnov, ulice Žižkova v kú Turnov
23. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-108 - Tenisový klub Turnov z. s.
23. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-104 - AC Turnov, z. s.
22. 03. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Bytový dům Turnov, ulice Žižkova v kú Turnov
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-108 - Tenisový klub Turnov z. s.
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-104 - AC Turnov, z. s.
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v Turnově, Ohrazenicích, Přepeřích, Příšovicích a Svijanech při realizaci akce rekonstrukce silnice II/610 a III/2797 v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019
22. 03. 2019 Elektronická dražba - 18. 4. 2019 ve 13:00 hod. (SČVK, a. s., Teplice x Marta Znamenáčková, Mírová p. Koz.)
22. 03. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 28. března 2019 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.
22. 03. 2019 Oznámení o pokračování územního řízení o umístění stavby - Rodinný dům a sezónní restaurace v kú Lestkov pod Kozákovem
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-101 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-103 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-106 - HC Turnov 1931, z. s.
22. 03. 2019 Smlouva o dílo č. 21-19-02 - Pavel Charousek
22. 03. 2019 Semily - Rekonstrukce a výstavba VH sítí v lokalitě Pod Vartou
22. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - vydání Opatření obecné povahy č. 2
22. 03. 2019 Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-105 - FK Turnov z. s.
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-112 - Klub lyžařů Turnov, z. s.
22. 03. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek: Dražba dne 16.04.2019 v 13:00 hodin (opr. Prefa Aluminiumprodukte s.r.o., Praha x pov. Duvemaro, společnost s ručením omezeným, Turnov)
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-108 - Tenisový klub Turnov z. s.
22. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-104 - AC Turnov, z. s.
22. 03. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 28. března 2019 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-108 - Tenisový klub Turnov z. s.
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-104 - AC Turnov, z. s.
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v Turnově, Ohrazenicích, Přepeřích, Příšovicích a Svijanech při realizaci akce rekonstrukce silnice II/610 a III/2797 v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019
21. 03. 2019 Elektronická dražba - 18. 4. 2019 ve 13:00 hod. (SČVK, a. s., Teplice x Marta Znamenáčková, Mírová p. Koz.)
21. 03. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 28. března 2019 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.
21. 03. 2019 Oznámení o pokračování územního řízení o umístění stavby - Rodinný dům a sezónní restaurace v kú Lestkov pod Kozákovem
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-101 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-103 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-106 - HC Turnov 1931, z. s.
21. 03. 2019 Smlouva o dílo č. 21-19-02 - Pavel Charousek
21. 03. 2019 Semily - Rekonstrukce a výstavba VH sítí v lokalitě Pod Vartou
21. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - vydání Opatření obecné povahy č. 2
21. 03. 2019 Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-105 - FK Turnov z. s.
21. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-19-112 - Klub lyžařů Turnov, z. s.
21. 03. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek: Dražba dne 16.04.2019 v 13:00 hodin (opr. Prefa Aluminiumprodukte s.r.o., Praha x pov. Duvemaro, společnost s ručením omezeným, Turnov)
21. 03. 2019 Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 2027/12 v k. ú. Turnov o výměře 420 m² za cenu 2,- Kč/m²/rok pro ...
21. 03. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 21. března 2019 od 17 hodin v historické budově radnice, zasedací místnost č. 215
21. 03. 2019 Úpravy veřejných prostranství v obci Jenišovice část C - úpravy v blízkosti návsi na pozemcích v katastrálním území Jenišovice u Jablonce nad Nisou
21. 03. 2019 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. února 2019 (2. zasedání v roce)
21. 03. 2019 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha: Elektronická dražba dne 9.5.2019 v 13:00 hodin (opr. Česká spořitelna, a.s. x pov. Jan Cigla)
21. 03. 2019 Rozhodnutí stavební povolení: Rekonstrukce silnice III/2828 Karlovice v k.ú. Karlovice
21. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: 1/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - pozemky v k.ú. Hnanice pod Troskami a Ktová
21. 03. 2019 Pronájem zahrádky na části pozemků p. č. 698/10 a 698/27 v k. ú. Daliměřice o výměře 1000 m² za cenu 2,50 Kč/m²/rok

XML