Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2020 Lov geograficky nepůvodních druhů živočichů
26. 05. 2020 Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova na p. č. 2826, 2829, 2828/3 v k. ú. Turnov
26. 05. 2020 Záměr směny pozemků v k. ú. Turnov se soukromým vlastníkem v tomto rozsahu: město Turnov převede pozemek p. č. 1004/14 a část pozemku p. č. 1004/12 a získá části pozemku p. č. 2870/23, v k. ú. Turnov
26. 05. 2020 Veřejné osvětlení v ulici Komenského a Švermova, Turnov na pozemcích par. č. 700, 714/2 a 715 v katastrálním území Turnov
26. 05. 2020 Opatření obecné povahy - změna a stanovení přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce části silnice p. p. č. 1318 k. ú. Mašov u Turnova a v Pelešanech až po č. p. 77
26. 05. 2020 Mikroregion Jizera: Závěrečný účet za rok 2019 - návrh. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizera, IČO 70226342, za rok 2019
26. 05. 2020 Sedmihorský mokřad na pozemcích v katastrálním území Karlovice
26. 05. 2020 Sedmihorský mokřad na pozemcích v katastrálním území Karlovice
26. 05. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů: Zpráva o kontrole hospodaření VHS Turnov za rok 2019 a Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2019
26. 05. 2020 Řád veřejného pohřebiště města Turnova
26. 05. 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 28. května 2020 od 17 hodin ve velkém sále KC Střelnice, Markova ulice
26. 05. 2020 Pronájem zahrádky na pozemku p. č. 695/211 v k. ú. Daliměřice o výměře 298 m² pro ..........
26. 05. 2020 Pronájem zahrádky na části pozemku p. č. 2585/2 v k. ú. Turnov o výměře 200 m² pro ..........
26. 05. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí - územní řízení o umístění stavby "Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála" v kú Vranové I a Vranové II.
26. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška města Turnova č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu
26. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 2/2020 o nočním klidu
26. 05. 2020 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Karlovice
26. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020
26. 05. 2020 Vyhlášení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 84, ul. Skálova, Turnov
26. 05. 2020 Veřejné osvětlení, ulice Pekařova, Turnov na pozemcích parc. č. 2599/1, 2600/171, 2667/6 a 3905/55 v katastrálním území Turnov
26. 05. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - rozpočtové změny č. 1 pro rok 2020
26. 05. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: Jilemnice - prodloužení kanalizace ve třech ulicích
26. 05. 2020 Vodohospodářské sdružení Turnov: Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí kotce
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-109: Klub lyžařů Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici: pracovník sociálně právní ochrany dětí , kurátor pro děti a mládež, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
26. 05. 2020 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.: Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2019
26. 05. 2020 Obec Příšovice nabízí výhodný pronájem plně vybavené zubní ordinace od 01.01.2021
26. 05. 2020 Finanční úřad pro Liberecký kraj: Daň z nemovitých věcí na rok 2020
26. 05. 2020 Usnesení o odročení dražby nemovitostí s příslušenstvím, která byla nařízena usnesením č. j.209 Ex 337/2017-46 ze dne 28.05.2020 na termín 10.09.2020 od 13:00 do 15:00 hodin (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Paříž, Francie x Milan Koucký, Kobylka, Turnov)
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-108 - Tenisový klub Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Elektronická dražba - 28. 5. 2020 v 13:00 hod. (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Paříž, Francie x Milan Koucký, Kobylka, Turnov)
26. 05. 2020 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-001
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-002
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-102 - Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Odložení plateb poplatků za odpady a psy
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-101 - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-103 - FK Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-104 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-106 - HC Turnov 1931, z. s.
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-107 - ŠK ZIKUDA Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-110 - Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-111 - Orel jednota Turnov
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-112 - Klub českých turistů Sokol Turnov
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003 - Městská sportovní Turnov, s. r. o.
26. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-105 - AC Turnov, z. s.
26. 05. 2020 Program: Podpora obecně prospěšné činnosti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - ÚPRAVA: PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
26. 05. 2020 Program: Podpora zahraniční spolupráce - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - ÚPRAVA: PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
26. 05. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o povinnosti dodávat výrobky za nouzového stavu č. 7/2020/COV19
26. 05. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraj o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 5/2020/COV19

XML