Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Turnova - čtvrtek 31. ledna 2019 od 17 hod. ve velkém sále KC Střelnice, Markova ul.
23. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek: Elektronická dražba dne 05.03.2019 ve 13.00 hodin (opr. Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. x pov. Jan Brož, Turnov)
22. 01. 2019 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů: POST BELLUM, o. p. s.
22. 01. 2019 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů: POST BELLUM, o. p. s.
22. 01. 2019 Krajský úřad Libereckého kraje: Doručení rozhodnutí dosud neznámým dědicům po zemřelém Josefu Novákovi, Přepeře 252, 512 61 Přepeře
22. 01. 2019 Oznámení: Záměr odstranění stavby - budova bývalého kina, Žižkova č.p. 2136, Turnov
22. 01. 2019 Oznámení: Paceřice - prodloužení vodovodního řádu v k.ú. Paceřice
22. 01. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis: Dražební jednání dne 04.03.2019 v 10:00 hodin (opr. Bohemia Faktoring, a.s. x pov. Miloslav Cihelník)
22. 01. 2019 Rozhodnutí: Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky v k.ú. Rakousy
22. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka: Elektronická dražba dne 13.2.2019 v 12:30 hodin (opr. Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň x pov. Olina Pořízková, Kynšperk nad Ohří)
22. 01. 2019 Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova
22. 01. 2019 Program: Podpora sociální oblasti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
22. 01. 2019 Nařízení města Turnov č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
22. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Rekonstrukce silnice III/2828 Karlovice v k.ú. Karlovice
22. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou a v k.ú. Skuhrov u Jablonce nad Nisou
21. 01. 2019 Krajský úřad Libereckého kraje: Doručení rozhodnutí dosud neznámým dědicům po zemřelém Josefu Novákovi, Přepeře 252, 512 61 Přepeře
18. 01. 2019 Oznámení: Záměr odstranění stavby - budova bývalého kina, Žižkova č.p. 2136, Turnov
18. 01. 2019 Oznámení: Paceřice - prodloužení vodovodního řádu v k.ú. Paceřice
18. 01. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis: Dražební jednání dne 04.03.2019 v 10:00 hodin (opr. Bohemia Faktoring, a.s. x pov. Miloslav Cihelník)
17. 01. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov: Jilemnice - vodovod Bátovka 1. stavba - II. část
17. 01. 2019 Elektronická dražba - 6. 2. 2019 v 12:30 hod. (Egert Miroslav, Turnov x PROFI CREDIT Czech, a. s., Praha)
17. 01. 2019 Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
16. 01. 2019 Rozhodnutí: Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky v k.ú. Rakousy
16. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka: Elektronická dražba dne 13.2.2019 v 12:30 hodin (opr. Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň x pov. Olina Pořízková, Kynšperk nad Ohří)
16. 01. 2019 Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova
16. 01. 2019 Program: Podpora sociální oblasti - Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci
15. 01. 2019 Nařízení města Turnov č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
14. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Rekonstrukce silnice III/2828 Karlovice v k.ú. Karlovice
14. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou a v k.ú. Skuhrov u Jablonce nad Nisou
13. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/001/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu v k. ú. Žernov
13. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018
13. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Turnov na rok 2019
13. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období 2020 - 2022
13. 01. 2019 Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
13. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů rozpočtového hospodaření příspěvkových organizací města Turnov
13. 01. 2019 Vodní zdroj "Mukařov - studna" - stanovení ochranných pásem vodního zdroje
13. 01. 2019 Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře na pozemku parc. č. 96/1, 96/29 v kú Přepeře u Turnova
13. 01. 2019 Přerušení řízení o odstranění stavby - Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře na pozemku parc. č. 96/1, 96/29 v kú Přepeře u Turnova
12. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení č. HSM/001/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu v k. ú. Žernov
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Turnov na rok 2019
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Turnov na období 2020 - 2022
10. 01. 2019 Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Turnov
10. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů rozpočtového hospodaření příspěvkových organizací města Turnov
10. 01. 2019 Vodní zdroj "Mukařov - studna" - stanovení ochranných pásem vodního zdroje
09. 01. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Bytová zóna Hruštice - Károvsko, etapa VII v kú Turnov
09. 01. 2019 Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Turnov p. č. 736/33 o výměře 277 m² v k. ú. Daliměřice, do vlastnictví soukromého vlastníka
09. 01. 2019 Bytový dům včetně stavby přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, přívodního vedení nn, dešťové kanalizace s akumulační nádrží a přepadem do vsaku a zpěvněných ploch na p. p. č. 100/11 v k. ú. Ohrazenice u Turnova
08. 01. 2019 Krajský úřad Libereckého kraje: Usnesení o přerušení odvolacího řízení proti rozhodnutí MÚ Turnov, stavebního řádu - územní rozhodnutí o umístění stavby: Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery - Malá Skála v k. ú. Vranové I a II
08. 01. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov: Rozpočtové provizorium na rok 2019

XML