Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Optotrasa-ul.Durychov a okolí, Turnov" v kú Turnov
21. 03. 2023 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení změny přechodné úpravy provozu části silnice č. III/28719, III/28727 a místní komunikace v Jenišovicích u JBC na návsi směrem k ZŠ, v termínu: 27.04.2023 od 9:00 do 30.04.2023 do 18:00 hodin
21. 03. 2023 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Rakousy - obnova prameniště Kalich”
21. 03. 2023 Telefonní spojení do volební místnosti obce Radimovice při konání nových voleb do zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 25.03.2023
21. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Optotrasa-ul.Durychov a okolí, Turnov" v kú Turnov
21. 03. 2023 Vodohospodářské sdružení Turnov: „Rakousy - obnova prameniště Kalich”
17. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "JN, Frýdštejn, č. parc. 417, kNN, SS100" v k. ú. Frýdštejn
17. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "JN, Frýdštejn, č. parc. 417, kNN, SS100" v k. ú. Frýdštejn
17. 03. 2023 Přechodná úprava provozu při úplné uzavírce pozemní komunikace silnice č. II/283 ul. 5. května u č. p. 1664 v Turnově za účelem manipulačních prací při instalaci mobilheimu
17. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035 - zahájení zjišťovacího řízení SEA
17. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060872784 dne 06.04.2023 od 7:30 do 14:30 hodin - Turnov (okres Semily) část obce Malý Rohozec ...
16. 03. 2023 Přechodná úprava provozu při úplné uzavírce pozemní komunikace silnice č. II/283 ul. 5. května u č. p. 1664 v Turnově za účelem manipulačních prací při instalaci mobilheimu
16. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035 - zahájení zjišťovacího řízení SEA
16. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060872784 dne 06.04.2023 od 7:30 do 14:30 hodin - Turnov (okres Semily) část obce Malý Rohozec ...
16. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Optotrasa - Antonína Dvořáka, Turnov" v k. ú. Turnov
16. 03. 2023 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Ing. Josef Wranovský
16. 03. 2023 Stanovisko SEA k návrhu koncepce "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
15. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Optotrasa - Antonína Dvořáka, Turnov" v k. ú. Turnov
15. 03. 2023 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Ing. Josef Wranovský
15. 03. 2023 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Klokočí
15. 03. 2023 Stanovisko SEA k návrhu koncepce "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
15. 03. 2023 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov o výměře 60 m2 - zařízení staveniště pro stavbu na pozemku p. č. 541, k. ú. Turnov
15. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885198 dne 05.04.2023 od 7:30 do 18:30 hodin - Turnov (okres Semily) ul. Brigádnická a Za Sokolovnou, k. ú. Turnov
15. 03. 2023 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Klokočí
15. 03. 2023 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 545, k. ú. Turnov o výměře 60 m2 - zařízení staveniště pro stavbu na pozemku p. č. 541, k. ú. Turnov
15. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885198 dne 05.04.2023 od 7:30 do 18:30 hodin - Turnov (okres Semily) ul. Brigádnická a Za Sokolovnou, k. ú. Turnov
14. 03. 2023 Přechodná úprava provozu na silnici III/28315 v ulici Antonína Dvořáka v Turnově při úplné uzavírce části silnice v úseku od křižovatky s náměstím Českého Ráje po křižovatku s ulicí Markova z důvodu rekonstrukce v termínu od 13.03.2023 do 30.09.2023
14. 03. 2023 Přechodná úprava provozu na silnici III/28315 v ulici Antonína Dvořáka v Turnově při úplné uzavírce části silnice v úseku od křižovatky s náměstím Českého Ráje po křižovatku s ulicí Markova z důvodu rekonstrukce v termínu od 13.03.2023 do 30.09.2023
14. 03. 2023 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci silnici č. III/2829 p. p. č. 1240/5 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem v obci Kozákov za účelem výstavby nového zdroje pitné vody
13. 03. 2023 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci silnici č. III/2829 p. p. č. 1240/5 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem v obci Kozákov za účelem výstavby nového zdroje pitné vody
12. 03. 2023 Výpůjčka nebytových prostor v objektu čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov - provozování poradenské činnosti společnosti Déčko Liberec, z. s.
12. 03. 2023 Usnesení Zastupitelstva města Turnov ze zasedání dne 1. března 2023
10. 03. 2023 Výpůjčka nebytových prostor v objektu čp. 2031, ul. Žižkova, Turnov - provozování poradenské činnosti společnosti Déčko Liberec, z. s.
10. 03. 2023 Usnesení Zastupitelstva města Turnov ze zasedání dne 1. března 2023
10. 03. 2023 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 3H6 5728, Tovární značky: KIA, barvy: modrá metal - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2548/35 v k. ú. Turnov, ul. Máchova č. p. 2144, Turnov
10. 03. 2023 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 4M8 3066, Tovární značky: Škoda Octavia, barvy: modrá metal - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1907 v k. ú. Turnov, ul. Krátká, Turnov
10. 03. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace
09. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: SM, Tatobity, pč. 447/3-SP, kNN, SS, IP-12-4012701 v kú Tatobity
09. 03. 2023 Usnesení ustanovení opatrovníka v územním řízení o umístění stavby: SM, Tatobity, pč. 447/3-SP, kNN, SS, IP-12-4012701 v kú Tatobity
09. 03. 2023 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 3H6 5728, Tovární značky: KIA, barvy: modrá metal - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 2548/35 v k. ú. Turnov, ul. Máchova č. p. 2144, Turnov
09. 03. 2023 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla - RZ: 4M8 3066, Tovární značky: Škoda Octavia, barvy: modrá metal - umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1907 v k. ú. Turnov, ul. Krátká, Turnov
09. 03. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace
09. 03. 2023 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: SM, Tatobity, pč. 447/3-SP, kNN, SS, IP-12-4012701 v kú Tatobity
09. 03. 2023 Usnesení ustanovení opatrovníka v územním řízení o umístění stavby: SM, Tatobity, pč. 447/3-SP, kNN, SS, IP-12-4012701 v kú Tatobity
09. 03. 2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Optotrasa - Na Piavě, Turnov" v kú Turnov
09. 03. 2023 Exekuční úřad Hradec Králové, soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková: Elektronická dražba dne 12.04.2023 v 10:00 hodin (opr. Jana Malá Drahošová, Hradec Králové x pov. Marcela Ciprichová, Nový Bohumín, Eva Vavříčková, Ostrava )
09. 03. 2023 Honební společenstvo Turnov-Vesecko: Pozvánka všem členům honebního společenstva na jednání valné hromady HS Turnov-Vesecko, která se koná v úterý 30.3.2023 na střelnici Myslivecké společnosti Vesecko Turnov v Malém Rohozci od 10 hodin
08. 03. 2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Optotrasa - Na Piavě, Turnov" v kú Turnov
08. 03. 2023 Exekuční úřad Hradec Králové, soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková: Elektronická dražba dne 12.04.2023 v 10:00 hodin (opr. Jana Malá Drahošová, Hradec Králové x pov. Marcela Ciprichová, Nový Bohumín, Eva Vavříčková, Ostrava )
08. 03. 2023 Honební společenstvo Turnov-Vesecko: Pozvánka všem členům honebního společenstva na jednání valné hromady HS Turnov-Vesecko, která se koná v úterý 30.3.2023 na střelnici Myslivecké společnosti Vesecko Turnov v Malém Rohozci od 10 hodin

XML