Město Turnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://turnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datová schránka: vehbxe9
E-mail: mu@turnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: RVDSL1801_C_L_TURN215-TURN1HR_OK-podzemní sítě elektronických komunikací sloužící k poskytování služeb rychlostního internetu, modernizace telekomunikační sítě v kú Turnov
13. 04. 2021 Výpůjčka pozemku p. č. 3266/1 o výměře 19 507 m² v k. ú. Turnov pro ....................
13. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ochranných pásem vodního zdroje Turnov - Dolánky
13. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ochranných pásem vodního zdroje Turnov - Dolánky
13. 04. 2021 Krajský úřad Libereckého kraje: Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
12. 04. 2021 Krajský úřad Libereckého kraje: Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764656 - 29. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 hod. - Turnov (okres Semily), část obce Pelešany, část obce Turnov - Nová Ves
09. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060760605 - 29. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 hod. - Turnov (okres Semily) - Benátky
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764656 - 29. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 hod. - Turnov (okres Semily), část obce Pelešany, část obce Turnov - Nová Ves
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060760605 - 29. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 hod. - Turnov (okres Semily) - Benátky
08. 04. 2021 Přechodná úprava provozu na části pozemní komunikace ul. Benátky, p. p. č. 3878/1, k. ú. Turnov, kde bude v komunikaci proveden výkop (výstavba nové přípojky plynu) v termínu 21.04.2021 - 30.04.2021 max. 3 dny
08. 04. 2021 Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvis. zákonů, ve znění pozděj. předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766740 - Turnov (okres Semily) - ul. B. Smetany, Budovcova, Máchova, Šlikova a Vrchlického (k. ú. Turnov) - 23. 4. 2021 od 7:00 do 18:00 hod.
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764692 - Turnov (okres Semily), část obce Kobylka, část obce Vazovec - k. ú. Bukovina u Turnova a k. ú. Turnov - 23. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 hod.
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060768599 - Turnov (okres Semily), ul. Žižkova - 26. 4. 2021 od 10:00 do 12:00 hod.
08. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060762334 - Turnov (okres Semily), ul. Luční, Na Kamenci - k. ú. Turnov - 27. 4. 2021 od 7:30 do 12:00 hod.
06. 04. 2021 Přechodná úprava provozu na části pozemní komunikace ul. Benátky, p. p. č. 3878/1, k. ú. Turnov, kde bude v komunikaci proveden výkop (výstavba nové přípojky plynu) v termínu 21.04.2021 - 30.04.2021 max. 3 dny
06. 04. 2021 Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvis. zákonů, ve znění pozděj. předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027"
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060766740 - Turnov (okres Semily) - ul. B. Smetany, Budovcova, Máchova, Šlikova a Vrchlického (k. ú. Turnov) - 23. 4. 2021 od 7:00 do 18:00 hod.
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764692 - Turnov (okres Semily), část obce Kobylka, část obce Vazovec - k. ú. Bukovina u Turnova a k. ú. Turnov - 23. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 hod.
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060768599 - Turnov (okres Semily), ul. Žižkova - 26. 4. 2021 od 10:00 do 12:00 hod.
06. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060762334 - Turnov (okres Semily), ul. Luční, Na Kamenci - k. ú. Turnov - 27. 4. 2021 od 7:30 do 12:00 hod.
02. 04. 2021 „Logistická a skladovací hala“ v k. ú. Daliměřice - změna územního rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne 7.10.2011 pod spis. zn. SÚ/5093/11/HOZ, č. j. SU/11/6573/HOI
02. 04. 2021 Polní cesty HPC1, HPC10 a VPC12 Ohrazenice na pozemku p. č. 886/1, 1107, 1138, 1158/1, 1163/1, 1220 v katastrálním území Ohrazenice
02. 04. 2021 Polní cesta C39 Vyskeř na pozemku p. č. 2048 v katastrálním území Kacanovy p. č. 3570, 3939, 3942, 3943, 3944, 3947, 3977, 3996, 4000, 4175 v katastrálním území Vyskeř
02. 04. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: Oznámení zahájení řízení s velkým počtem účastníků o žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
02. 04. 2021 ČEZ Distribuce, a. s.: ZRUŠENÍ plánované odstávky elektřiny dne 06.04.2021 v lokalitách: Turnov (okres Semily) - ul. Františka Závorky, Legionářů, Nad Farářstvím, Zborovská - k. ú. Turnov
02. 04. 2021 Záměr směny pozemků: město Turnov převede pozemek p. č. 370/2 o výměře 78 m², k. ú. Turnov manželům ...., a manželé ..... převedou pozemek p. č. 2064/2 o výměře 447 m², k. ú. Turnov městu Turnov
02. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021
02. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení opatření obecné povahy týkající se změny přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace ul. Karla Vika před č. p. 1494, p. p. č. 987/1, k. ú. Turnov, v termínu: 14.04.2021 - 23.04.2021 max. 3 dny
02. 04. 2021 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemní komunikaci p. p. č. 34/4 v k. ú. Rakousy
02. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy provozu z důvodu pořádání sportovní akce: Český ráj dětem - pěší pochod Turnov, Valdštejn, Turnov v termínu sobota 24.4.2021 od 08:30 h do 12:00 h
02. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení záměru přechodné úpravy provozu na části silnice č. III/28719 z důvodu pořádání kulturních akcí v areálu pivovaru Rohozec: Slavnosti piva a Rohozecké prázdniny
02. 04. 2021 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 25. března 2021
02. 04. 2021 Výzva k odstranění vraku provozovateli motorového vozidla bez RZ č. VIN - TMBJY46Y354252181 Fabia Combi barvy šedé metal, umístěného na pozemní komunikaci p. p. č. 1884/1 v k. ú. Turnov, ul. Kudrnáčova, parkoviště
02. 04. 2021 Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4: Dražba dobrovolná se zahájením dne 29.04.2021 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb (dl. Renata Mikulová, Turnov)
02. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060743061 - 20. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin - Turnov (okres Semily), část obce Mašov
01. 04. 2021 „Logistická a skladovací hala“ v k. ú. Daliměřice - změna územního rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne 7.10.2011 pod spis. zn. SÚ/5093/11/HOZ, č. j. SU/11/6573/HOI
01. 04. 2021 Polní cesty HPC1, HPC10 a VPC12 Ohrazenice na pozemku p. č. 886/1, 1107, 1138, 1158/1, 1163/1, 1220 v katastrálním území Ohrazenice
01. 04. 2021 Polní cesta C39 Vyskeř na pozemku p. č. 2048 v katastrálním území Kacanovy p. č. 3570, 3939, 3942, 3943, 3944, 3947, 3977, 3996, 4000, 4175 v katastrálním území Vyskeř
01. 04. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: Oznámení zahájení řízení s velkým počtem účastníků o žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
01. 04. 2021 ČEZ Distribuce, a. s.: ZRUŠENÍ plánované odstávky elektřiny dne 06.04.2021 v lokalitách: Turnov (okres Semily) - ul. Františka Závorky, Legionářů, Nad Farářstvím, Zborovská - k. ú. Turnov
01. 04. 2021 Záměr směny pozemků: město Turnov převede pozemek p. č. 370/2 o výměře 78 m², k. ú. Turnov manželům ...., a manželé ..... převedou pozemek p. č. 2064/2 o výměře 447 m², k. ú. Turnov městu Turnov
01. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 na rok 2021
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení opatření obecné povahy týkající se změny přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace ul. Karla Vika před č. p. 1494, p. p. č. 987/1, k. ú. Turnov, v termínu: 14.04.2021 - 23.04.2021 max. 3 dny
01. 04. 2021 Návrh opatření obecné povahy - zveřejnění záměru místní úpravy provozu na pozemní komunikaci p. p. č. 34/4 v k. ú. Rakousy
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy provozu z důvodu pořádání sportovní akce: Český ráj dětem - pěší pochod Turnov, Valdštejn, Turnov v termínu sobota 24.4.2021 od 08:30 h do 12:00 h
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení záměru přechodné úpravy provozu na části silnice č. III/28719 z důvodu pořádání kulturních akcí v areálu pivovaru Rohozec: Slavnosti piva a Rohozecké prázdniny
01. 04. 2021 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 25. března 2021
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - zveřejnění a stanovení opatření obecné povahy týkající se změny přechodné úpravy provozu na části pozemní komunikace ul. Karla Vika před č. p. 1494, p. p. č. 987/1, k. ú. Turnov, v termínu: 14.04.2021 - 23.04.2021 max. 3 dny

XML