Město Loštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Loštice
nám. Míru 66/1
789 83 Loštice

Datová schránka: wneb267
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice pronajmout nemovitý majetek, část pozemku parc.č. 2037/1, k.ú. Loštice
18. 04. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice prodat nemovitý majetek parc.č. 1729/2, 1735/1, 1734/2, k.ú. Loštice
18. 04. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice pronajmout nemovitý majetek, nebytové prostory na pč. 464/3 k.ú. Loštice
17. 04. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice pronajmout nemovitý majetek (Chata v Borovém lese)
16. 04. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou, OOP, stanovení přechodné úpravy provozu na PK, silnice III/4442 Moravičanská a sil. II/635 ul. Palackého
15. 04. 2024 Přehled Usnesení Rady města Loštice č. 34 ze dne 08.04.2024
15. 04. 2024 Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Pokračování těžby v lokalitě Kozí vrch v k. ú. Loštice“
15. 04. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou, stanovení přechodné úpravy provozu, na silnicích č. III/37322, III/37324, III/37326, III/37327, III/03539, II/644, II/635 a místních komunikací v Lošticích
10. 04. 2024 Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do pasportu místních komunikací do IV. třídy pod evidenčními čísly 108d, 109d, 110d
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů OkVk a poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2024
08. 04. 2024 Veřejná vyhláška - zpřístupnění Hromadného předpisného seznamu čj. 614946/24/3100-11530-805743 Daň z nemovitých věcí na rok 2024
08. 04. 2024 Zápis do první třídy Základní školy Loštice ve dnech 25. a 26. dubna 2024
05. 04. 2024 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2023
05. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Slavoj Loštice, z.s. - zveřejnění smlouvy
05. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Loštice 1923, z.s. - zveřejnění smlouvy čj. 668/2024/7
05. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Charita Zábřeh - zveřejnění smlouvy čj. 668/2024/8
05. 04. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Český Rybářský Svaz MO Loštice, z.s. - zveřejnění smlouvy
26. 03. 2024 Přehled Usnesení Rady města Loštice č. 33 ze dne 18.03.2024
26. 03. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice směnit nemovitý majetek pč. 1718/8 k.ú. Loštice, lokalita u Husova sboru
26. 03. 2024 Přehled Usnesení Rady města Loštice č. 33 ze dne 18.03.2024
21. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejná pozemní účelová komunikace na pč. 1008/1, 943/2 v obci Loštice
21. 03. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, uzavírka Moravičany průtah II. etapa
21. 03. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice prodat nemovitý majetek, pč. 1407 k.ú. Loštice, lokalita ul. Jevíčská
21. 03. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice pronajmout nemovitý majetek, pč. 2256/4 v k.ú. Loštice, lokalita Jevíčská
18. 03. 2024 Přehled Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Loštice ze dne 11.03.2024
15. 03. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice a navazujících částí k. ú. Líšnice u Mohelnice a k. ú. Pavlov
13. 03. 2024 Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu města Loštice na rok 2024
13. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 2/2024 o nočním klidu
13. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze vstupného
11. 03. 2024 Přehled Usnesení Rady města Loštice č. 32 ze dne 04.03.2024
01. 03. 2024 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Loštice dne 11.03.2024
26. 02. 2024 Přehled Usnesení RM č. 31 ze dne 19.02.2024
26. 02. 2024 Pozvánka na veřejné projednání s občany Návrh rekonstrukce Sídliště, Loštice dne 06.03.2024 od 16.00 hod.
22. 02. 2024 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Loštice na rok 2024
22. 02. 2024 Návrh rozpočtu města Loštice na rok 2024
22. 02. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice směnit nemovitý majetek, pč. 304/56 k.ú. Žádlovice
22. 02. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice směnit nemovitý majetek pč. 91/1 k.ú. Loštice, Moravičanská ul.
20. 02. 2024 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, příspěvková organizace
20. 02. 2024 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška OOP - Stanovení PÚP v ORP Mohelnice, r.24-25 (KAVOPLYN)
14. 02. 2024 Informace o záměru Rady města Loštice pronajmout byt 2+1 v domě čp. 454/27, Moravičanská ul., Loštice
12. 02. 2024 Přehled Usnesení RM č. 30 ze dne 05.02.2024
01. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2/2024-Strážník/strážnice Městské policie Loštice
01. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení VŘ č. 1/2024-Velitel/velitelka Městské policie Loštice
29. 01. 2024 Pravidla pro přidělování městských bytů s účinností od 01.02.2024
29. 01. 2024 Přehled Usnesení Rady města Loštice č. 29 ze dne 22.01.2024
25. 01. 2024 Informace podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
22. 01. 2024 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
18. 01. 2024 Přehled Usnesení Rady města Loštice č. 28 ze dne 08.01.2024
18. 01. 2024 Veřejná vyhláška, OOP - Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř. v ORP Mohelnice, r. 2024 (SSOK)

XML