Obec Rozdrojovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

https://www.rozdrojovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rozdrojovice
Na Dědině 7
664 34 Rozdrojovice

Datová schránka: s2aa2f7
E-mail: rozdrojovice@volny.cz, urad@rozdrojovice.cz, podatelna@rozdrojovice.cz, starosta@rozdrojovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2018 Oznámení o záměru na pronájem nebytových prostor
18. 01. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků -Volby prezidenta České republiky
18. 01. 2018 Přístavba základní školy - výzva k podání nabídek
18. 01. 2018 Oznámení o vydání Územního plánu Rozdrojovice formou opatření obecné povahy
18. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce Rozdrojovice na r. 2018
18. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce Rozdrojovice na r. 2018
18. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce Rozdrojovice na r. 2018
18. 01. 2018 Opatření obecné povahy - bobr evropský
18. 01. 2018 Opatření obecné povahy - bobr evropský
18. 01. 2018 Návrh rozpočtu na r.2018 Svazek obcí Panství hradu Veveří
18. 01. 2018 Návrh opatření veřejné povahy
18. 01. 2018 Závěrečný účet za r. 2016
18. 01. 2018 Závěrečný účet obce Rozdrojovice za rok 2016
18. 01. 2018 Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2017
18. 01. 2018 Oznámení o záměru pronájem pozemku p.č.755 k.ú. Rozdrojovice
18. 01. 2018 Oznámení o záměru pronájem pozemku p.č.755 k.ú. Rozdrojovice
18. 01. 2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
18. 01. 2018 Pozvánka na XXII. jednání zastupitelstva obce na 21.12.2016
18. 01. 2018 Veřejná vyhláška Vyrozumění o podaném odvolání -účelová kmunikace Za Humny
18. 01. 2018 Věřejná vyhláška - určení existence veřejné přístupové cesty
18. 01. 2018 Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice
18. 01. 2018 Pozvánka na XVI. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice
18. 01. 2018 Veřejná vyhláška_Stavební povolení - výstavba vodovodu pro chatovou oblast
18. 01. 2018 Veřejná vyhláška FÚ JMK Hromadný předpisný seznam
18. 01. 2018 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení - výstavba vodovodu pro chatvou oblast
18. 01. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků volba prezidenta II.kolo 2018
18. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení město Kuřim
18. 01. 2018 Informace o vyvěšení dokumentů - Svazek obcí panství hradu Veveří
18. 01. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků -Volby prezidenta České republiky
18. 01. 2018 SVaK Tišnovsko -Výpis z usnesení VH Rozpočtové provizorium I. čtvrtletí 2018
18. 01. 2018 Přístavba základní školy - výzva k podání nabídek
18. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 obec Rozdrojovice
18. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 ZŠ A MŠ Rozdrojovice
18. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 ZŠ A MŠ Rozdrojovice
18. 01. 2018 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků _ Volby prezidenta ČR 2018
18. 01. 2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta ČR
18. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
18. 01. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Rozdrojovice v elektronické podobě
18. 01. 2018 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § 64-65
18. 01. 2018 Rozpočtový výhled Svazku obcí Panství hradu Veveří 2017 -2019
18. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Rozdrojovice na rok 2019
18. 01. 2018 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků věcí nemovitých
18. 01. 2018 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
18. 01. 2018 Výzva vlastníkům - Seznam nedost.identifikovaných vlastníků,
18. 01. 2018 Informace pro veřejnost- Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

XML