Město Mariánské Lázně

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://muml.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně

Datová schránka: bprbqms
E-mail: muml@marianskelazne.cz, epodatelna@marianskelazne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Křepkovice
30. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Teplá
30. 07. 2021 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2021 ul. Tyršova
29. 07. 2021 Dražební vyhláška - dražba 15.9.2021 ve 13:00 hod. - předmětem dražby jsou nemovitosti
29. 07. 2021 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2021 ul. Hlavní třída
29. 07. 2021 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2021 Velká Hleďsebe
29. 07. 2021 Ohlášení o provedení ohňostroje 1.8.2021
28. 07. 2021 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.8.2021 (Ovesné Kladruby a Zádub-Závišín)
27. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
27. 07. 2021 OZNÁMENÍ - zahájení územního řízení - Mnichov
27. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh změny č. 3 Územního plánu Teplá
26. 07. 2021 Karlovarský kraj - kulturní akce "Kraj dokořán" 3.9.2021
26. 07. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí podle rizika nákazy COVID-19
24. 07. 2021 Oznámení o konání opakované dražby 9.9.2021
22. 07. 2021 Návrh koncepce - Posuzování vlivů na životní prostředí
21. 07. 2021 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.8.2021 (ul. Poštovní )
20. 07. 2021 PRODEJ - hmotné nemovité věci - nebytový prostor v bytovém domě č.p. 371
19. 07. 2021 Záměr obce - úprava nájemní smlouvy, č.p. 131
19. 07. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 19.7.2021
19. 07. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci - III/20173 Krásné, Tři Sekery, Chodovská Huť, III/20175 Tachovská Huť
16. 07. 2021 Dokument "Dražba - SUKRAM, s.r...." již není dostupný.
16. 07. 2021 Referent oddělení přestupků - zástup za rodičovskou dovolenou
16. 07. 2021 Oznámení o nálezu č. 8/21 - kolo
16. 07. 2021 Mimořádné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - nařízení, oznámení o konání akce nad 1000 osob s účinností od 19.7,.2021
14. 07. 2021 Mimořádné opatření ke COVID-19 MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN - určení termínu pro podání druhé dávky léčivého přípravku proti Covid-19 s účinností od 15.7.2021
12. 07. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci - silnice II/212, p.p.č. 4696/2, Stará Voda
12. 07. 2021 Sdělení MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN - Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy COVID-19 - s účinností od 12.7.2021
12. 07. 2021 Pronájem - ul. Hlavní tř. 319 (nebytový prostor), M.L.
12. 07. 2021 Pronájem - ul. Hlavní tř., bez č.p. (nebytový prostor), M.L.
12. 07. 2021 Pronájem - ul. Hroznatova bez č.p. (nebytový prostor), M.L.
12. 07. 2021 Ochranné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN - vstup osob na území ČR s účinností od 9.7.2021
12. 07. 2021 Ochranné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN - vstup osob do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 s účinností od 9.7.2021
07. 07. 2021 Pronájem - ul. Hlavní tř. 133 (nebytový prostor), M.L.
07. 07. 2021 Mimořádné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN - změna v očkování osob s účinností od 9.7.2021
07. 07. 2021 Mimořádné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN - změna v účinnosti mimořádného opatření MZDR ČR č.j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN s účinností od 6.7.2021
07. 07. 2021 Sdělení MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN - Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy COVID-19 - s účinností od 5.7.2021
07. 07. 2021 Ochranné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN - vstup osob na území ČR s účinností od 9.7.2021
07. 07. 2021 Ochranné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN - vstup osob do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 s účinností od 5.7.2021
07. 07. 2021 Zveřejnění záměru pachtu - p.p.č.266/1 k.ú.Úšovice (u Elektrometallu)
02. 07. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci - ul. Tyršova, Havlíčkova, Petra Bezruče, V.H.
01. 07. 2021 Mimořádné opatření ke COVID-19 MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN - zrušení mimořádných opatření MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN, MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN s účinností od 1.7.2021
30. 06. 2021 Dokument "Rozhodnutí, schválení..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Opatření obecné povahy v ochranném pásmu vodních zdrojů Zádub - změna podmínek v ochr. pásmu II. stupně
30. 06. 2021 Opatření obecné povahy - Zákaz vstupu do lesa - LHC Teplá, Rájov, Sítiny
30. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu - ul. U Rybníčka, M.L.
30. 06. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci - II/212 úsek Lázně Kynžvart - Zlatá
30. 06. 2021 Dokument "Zrušení dražby naříze..." již není dostupný.
30. 06. 2021 GRANT/PROGRAMOVÁ DOTACE - Mariánskolázeňský vánoční trh 2021
30. 06. 2021 Mimořádné opatření ke COVID-19 MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.7.2021

XML