Město Mariánské Lázně

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://muml.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně

Datová schránka: bprbqms
E-mail: muml@marianskelazne.cz, epodatelna@marianskelazne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Pronájem - ul. Hlavní tř. 133 (nebytový prostor), M.L.
09. 04. 2021 Oznámení o nálezu č. 4/21 - mačeta
08. 04. 2021 Pronájem - ul. Hlavní tř. 319 (nebytový prostor), M.L.
08. 04. 2021 Pronájem - ul. Franze Kafky 833 (nebytový prostor, nebyt. jednotka B2 V), M.L.
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN omezení provozu škol s účinností od 12.4.2021
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN dodržování podmínek pro všechny poskytovatele soc. služeb s účinností od 12.4.2021
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - školní přijímací zkoušky
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - podmínky na pracovištích pro pedagogické pracovníky a zaměstnance škol
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - podmínky přítomnosti žáků a studentů ve školách
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN zákaz návštěv pacientů ve všech zdrav. zařízeních s účinností od 12.4.2021
07. 04. 2021 Mimořádné opatření ke COVID-19 MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 12.4.2021
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN omezení návštěv ve vaz. věznicích, věznicích a det. ústavech s účinností od 12.4.2021
07. 04. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN omezení činnosti obchodních, výrobních provozoven a maloobchodních prodejen s účinností od 12.4.2021
06. 04. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Mariánské Lázně dne 13.4.2021
06. 04. 2021 Pronájem nebytového prostoru - Hlavní 133, M.L.
06. 04. 2021 Zveřejnění záměru obce - Prodloužení nájmu - p.p.č. 141/6, ul. Chebská, M.L.
06. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/2114, Valy
06. 04. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027"
06. 04. 2021 Odročení dražebního roku - Drahomíra Mouchová, Michal Moucha
06. 04. 2021 Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne 9.4.2021 - ML
06. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764139 dne 26.4.2021 - M.L.
06. 04. 2021 Sdělení MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-68/MIN/KAN - Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy COVID-19 - s účinností od 5.4.2021
06. 04. 2021 Ochranné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - vstup osob na území ČR s účinností od 5.4.2021
01. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
01. 04. 2021 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva 13.4.2021
01. 04. 2021 Poskytování dotace z Fondu sportu pro rok 2021
31. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
31. 03. 2021 Ochranné opatření - zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19
30. 03. 2021 Zveřejnění záměru obce - Prodloužení nájmu - ul. Chebská
29. 03. 2021 Pronájem nebytového prostoru - Hlavní 133
29. 03. 2021 OMEXON - Oznámení duben 2021 - září 2021 výstavba kioskové transformační stanice vč. pokládky kabelového vedení VN
29. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
29. 03. 2021 Sbírka zákonů částka 57 usnesení vlády ČR č. 146 a 147
25. 03. 2021 Rozhodnutí, schválení stavebního záměru - Nástavba objektu č.p. 209, změna dokončené stavby, ul. Školní čp. 209 Mariánské Lázně
25. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765315 dne 9.4.2021
25. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765382 dne 15.4.2021 M.L.
23. 03. 2021 Pronájem - ul. Franze Kafky 835 (B2-I, nebytový prostor), M.L. - prodloužení náj. vztahu
23. 03. 2021 Oznámení, zahájení společného řízení o vydání povolení na stavbu - rodinný dům, na pozemku parc.č. 16, Úšovice
23. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
22. 03. 2021 Zveřejnění záměru obce - Prodloužení nájmu - ul. Skalníkova 471, M.L.
22. 03. 2021 Zveřejnění záměru obce - Prodloužení nájmu - ul. Hlavní 233, M.L.
22. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - podélný výkop, Ovesné Kladruby
22. 03. 2021 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci - ul. Nerudova, p.p.č. 958/1, M.L.
22. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765322 dne 9.4.2021 - M.L.
22. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765327 dne 12.4.2021 - M.L.
22. 03. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy COVID-19
22. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - Plán dílčího povodí Berounky 2022-2027
22. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022-2027
22. 03. 2021 Sdělení MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN - Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy COVID-19 - s účinností od 22.3.2021
22. 03. 2021 Mimořádná opatření ke COVID-19 MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - povinné testování zaměstnanců škol a školských zařízení s účinností od 19.3.2021

XML