Město Uničov

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://unicov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov

Datová schránka: zbdb4bg
E-mail: mu@unicov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Dražební vyhláška - sp. zn. 095 Ex 407/12-196
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
11. 05. 2021 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
05. 05. 2021 Porovnáni všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
04. 05. 2021 Hasiči radí - Na cestách bezpečně
03. 05. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům změnu způsobu informování o odstávkách elektřiny
29. 04. 2021 Vyhláška o určení data smrti zemřelého
27. 04. 2021 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Uničova
26. 04. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - (..." již není dostupný.
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2021
22. 04. 2021 Informace z odboru organizačního a vnitřních věcí
22. 04. 2021 Dokument "Usnesení - odročení ..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Porovnáni všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
19. 04. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu . „Uničov, ulice Pionýrů, obnova stoky Da A DII“
18. 04. 2021 Rozpočtová opatření schválená v roce 2021 - oznámení o zveřejnění
17. 04. 2021 Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu. „Inženýrské sítě a komunkace pro lokalitu výstavby RD Újezd, místní část Rybníček
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu . „Obecní úřad Želechovice – fasáda“ – stání lešení
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu .„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“ – rekonstrukce železničního přejezdu
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu . „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“ – rekonstrukce železničního přejezdu
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
31. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Sukolom
15. 03. 2021 Nařízení č. 1/2021 kterým se vymezuje oblast obce, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
10. 03. 2021 Dokument "Usnesení č.j.: 196EX ..." již není dostupný.
10. 03. 2021 Kampaň „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
04. 03. 2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nová Dědina
03. 03. 2021 Vyhláška o určení data smrti zemřelého
03. 03. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova
26. 02. 2021 Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů
24. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
10. 02. 2021 Vyhláška o určení data smrti zemřelého
09. 02. 2021 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
08. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - u..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
05. 02. 2021 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
05. 02. 2021 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
03. 02. 2021 Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci - Renoty a Dětřichov
03. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška -el..." již není dostupný.
25. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška -el..." již není dostupný.
25. 01. 2021 Vyhláška o určení data smrti zemřelého
22. 01. 2021 Vyhláška o určení data smrti zemřelého
21. 01. 2021 Vyhláška o určení data smrti zemřelého
20. 01. 2021 Mikroregion Uničovsko - SOMU - oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOMU na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024, Rozpočtového opatření č. 1 a č. 2
18. 01. 2021 Mikroregion Uničovsko - rozpočet SOMU na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2024, rozpočtové opatření č. j. 01, 02
18. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
13. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Schválený rozpočet Města Uničova na rok 2021 - oznámení o zveřejnění
04. 01. 2021 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Sukolom

XML