Obec Postřižín

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecpostrizin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Postřižín
Pražská 42
250 70 Postřižín

Datová schránka: 4rfajux
E-mail: info@obecpostrizin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2024 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Postřižín 15.5.2024
18. 05. 2024 Rozpočtové opatření 3/2024
18. 05. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
17. 05. 2024 veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Máslovice.
17. 05. 2024 Souhrn usnesení ze zasedání 15.5.2024
17. 05. 2024 Oznámení o době konání voleb do EP 7. a 8. června 2024
16. 05. 2024 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín 24.4.2024
16. 05. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16. 05. 2024 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE
16. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 4/2024
13. 05. 2024 Referendum - informace o místě a době konání
12. 05. 2024 Veřejná vyhláška- Návrh ÚP Vodochody pro 2. opakované veřejné projednání
12. 05. 2024 Rozpočtové opatření č 2/2024
10. 05. 2024 DSO - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
08. 05. 2024 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Postřižín 15.5.2024
07. 05. 2024 Svolání okrskové volební komise
06. 05. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci
06. 05. 2024 Vyrozumnění o školení okrskové volební komise
05. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 - vlk
05. 05. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
05. 05. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci, silnici č. III/24219, ulice Máslovická v obci Postřižín
05. 05. 2024 Rozhodnutí o poskytnuté dotaci Dětský klub Postřižínek
05. 05. 2024 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
02. 05. 2024 Rozhodnutí o uzavírce II/522 - Postřižín - Odolena Voda
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška- Návrh ÚP Vodochody pro 2. opakované veřejné projednání
30. 04. 2024 Obecně závazná vyhláška obce Postřižín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
30. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 - vlk
29. 04. 2024 Zrušení exekuce
29. 04. 2024 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín 24.4.2024
28. 04. 2024 Rozpočtové opatření 3/2024
27. 04. 2024 Dražební vyhláška
27. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
27. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci – MK ul. Zlončická v obci Postřižín
27. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - SZ_147417/2023/KUSK/2
26. 04. 2024 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Postřižín 28.2.2024
26. 04. 2024 Porovnání všech položek stočného a vodného za rok 2023
26. 04. 2024 Informace k místnímu referendu
26. 04. 2024 Stanovení min. počtu členů okrskové komise místního referenda
26. 04. 2024 stanovení výši odměn členům okrskové komise místního referenda
25. 04. 2024 Vyhlášení místního referenda - schváleno 24.4.2024 zastupitelstvem obce Postřižín
22. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
17. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci, silnici č. III/24219, ulice Máslovická v obci Postřižín
17. 04. 2024 Informace pro voliče, který si změní bydliště po 29.4.2024
16. 04. 2024 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Postřižín 24.4.2024
15. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
09. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
08. 04. 2024 Přerušení - přeložky silnice „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa“
03. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové vol. komise pro volby do Evropského parlamentu
22. 03. 2024 Rozhodnutí o poskytnuté dotaci Dětský klub Postřižínek

XML