Obec Postřižín

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obecpostrizin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Postřižín
Pražská 42
250 70 Postřižín

Datová schránka: 4rfajux
E-mail: info@obecpostrizin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby - oprava polní cesty
03. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
02. 08. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - přípojka komunikačního vedení v obci Postřižín – silnice č. II/608, ul. Teplická, přechodná, úprava silničního provozu na silnici č. II/608
31. 07. 2020 Nabídka pracovní pozice v obci Postřižín - Pracovník údržby veřejné zeleně, řidič traktoru
30. 07. 2020 Veřejné jednání zastupitelstva
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23. 07. 2020 Výběrové řízení - obchvat okolo obce Postřižín
22. 07. 2020 Veřejné jednání zastupitelstva
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaného veřejného projednání - Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby - oprava polní cesty
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - přípojka komunikačního vedení v obci Postřižín – silnice č. II/608, ul. Teplická, přechodná, úprava silničního provozu na silnici č. II/608
16. 07. 2020 Výběrové řízení - územní studie - „Zpracování územně technické studie pro vymezení koridoru a proveditelnosti nově vzniklé komunikace, která by měla vést přes pozemky p.č. 323, 195/3, 195/1 ,195/2 a 193, vše v k.ú. Postřižín, tedy propojení ulice Ježkové
12. 07. 2020 Schválený závěrečný účet DSO za rok 2019
06. 07. 2020 Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - Pod Vinicí
06. 07. 2020 Smlouva o dílo - oprava polní cesty Postřižín
03. 07. 2020 Vyrozumění o odvolání 8 RD
03. 07. 2020 Schválený závěrečný účet obce Postřižín za rok 2019
03. 07. 2020 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.6.2020
03. 07. 2020 Rozpočtové opatření č.2/2020
02. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
29. 06. 2020 Rozhodnutí - protihluková stěna ul. Teplická
27. 06. 2020 Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělání do MŠ Postřižín
27. 06. 2020 Smlouva o dílo - zpracování architektonicko - urbanistické studie
27. 06. 2020 Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby - oprava polní cesty v obci Postřižín
25. 06. 2020 Schválený závěrečný účet DSO za rok 2019
25. 06. 2020 Výběrové řízení - obchvat okolo obce Postřižín
24. 06. 2020 Darovací smlouva TE.Capital Investment
19. 06. 2020 Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - Pod Vinicí
19. 06. 2020 Výběrové řízení - územní studie - „Zpracování územně technické studie pro vymezení koridoru a proveditelnosti nově vzniklé komunikace, která by měla vést přes pozemky p.č. 323, 195/3, 195/1 ,195/2 a 193, vše v k.ú. Postřižín, tedy propojení ulice Ježkové
19. 06. 2020 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.5.2020
19. 06. 2020 Smlouva o dílo - oprava polní cesty Postřižín
18. 06. 2020 Rozhodnutí o povolení užívání pozemní komunikace "Pod Vinicí"
16. 06. 2020 Schválený závěrečný účet obce Postřižín za rok 2019
16. 06. 2020 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.6.2020
16. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.2/2020
16. 06. 2020 Vyrozumění o odvolání 8 RD
15. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
14. 06. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - přípojka komunikačního vedení v obci Postřižín – silnice č. II/608, ul. Teplická, přechodná, úprava silničního provozu na silnici č. II/608
13. 06. 2020 Rozpočtové opatření č.1/2020
12. 06. 2020 Rozhodnutí - protihluková stěna ul. Teplická
11. 06. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Postřižín 10.6.2020
11. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
11. 06. 2020 Zadávací dokumentace a výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavebních prací - Oprava Polní cesty
10. 06. 2020 Smlouva o dílo - zpracování architektonicko - urbanistické studie
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby - oprava polní cesty v obci Postřižín
10. 06. 2020 Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělání do MŠ Postřižín
06. 06. 2020 Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2020
02. 06. 2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Postřižín 10.6.2020
02. 06. 2020 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.5.2020
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - přípojka komunikačního vedení v obci Postřižín – silnice č. II/608, ul. Teplická, přechodná, úprava silničního provozu na silnici č. II/608

XML