Město Varnsdorf

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://varnsdorf.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Datová schránka: kabbfuj
E-mail: epodatelna@varnsdorf.cz, varnsdorf@varnsdorf.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 OSMI - zveřejnění záměru převést p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf PDF
23. 08. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSVZ PDF
23. 08. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OSVZ PDF
23. 08. 2019 SÚ - rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení - propoj ulice B. Němcové - Seifertova PDF
22. 08. 2019 Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení - dražební jednání nařízení na den 02.09.2019 se odročuje na neurčito (povinný Josef Kolář) PDF
20. 08. 2019 KÚÚK - oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území a konání veřejného projednání PDF
16. 08. 2019 Exekutorský úřad Děčín - Dražební vyhláška - č. p. 2904 Varnsdorf - povinný Houngbedji Gaston PDF
15. 08. 2019 SÚ - Územní rozhodnutí - kabelové vedení NN, DC-Rybniště, č. p. 117 PDF
13. 08. 2019 Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - elektronická dražba (povinný Jan Teichmann) PDF
08. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Zlín..." již není dostupný.
07. 08. 2019 OSMI - Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Stavební úpravy ul. Karlova, Varnsdorf PDF
07. 08. 2019 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu PDF
06. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
06. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
06. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
02. 08. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného doprav. značení či zařízení - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v lokalitě Varnsdorf, ul. Kollárova v úseku mezi ul. Východní a Nová, ul. Východní v úseku mezi ul. Kollárova a Poštovní PDF
02. 08. 2019 OSMI - Usnesení z 19. schůze RM, ze dne 31.07.2019 PDF
01. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Libe..." již není dostupný.
30. 07. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného doprav. značení či zařízení - Rekonstrukce vodovodu v lokalitě Horní Nábřeží PDF
30. 07. 2019 OSMI - Usnesení z 18. schůze RM, ze dne 10.07.2019 PDF
26. 07. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě místní komunikace ul. Erbenova p.p.č. 357 PDF
26. 07. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného doprav. značení či zařízení do doby dokončení stavby zásobovací rampy pro RP Varnsdorf v lokalitě ul. 5. května PDF
26. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY OSČ A ObŽÚ PDF
26. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: VEDOUCÍ OSČ a ObŽÚ PDF
26. 07. 2019 SÚ - oznámení zahájení územního řízení - veřejné osvětlení ul. Petra Bezruče PDF
25. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
23. 07. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě Chřibská (rekonstrukce mostu) PDF
23. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: ÚČETNÍ EKONOMICKÉHO ODBORU PDF
23. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
22. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PDF
22. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSVZ PDF
22. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
19. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: ASISTENT / ASISTENTKA OSČ a ObŽÚ PDF
19. 07. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU OSČ a ObŽÚ PDF
19. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Katastrální úřad Rumburk - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí PDF
18. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
18. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Pros..." již není dostupný.
18. 07. 2019 SÚ - oznámení zahájení územního řízení - veřejné osvětlení - propoj ulice B. Němcové - Seifertova PDF
16. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
16. 07. 2019 KÚÚK - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (označení pracovních míst při provádění prací na odstraňování usazenin a opravách odvodňovacích systémů komunikací) PDF
16. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.
10. 07. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě Varnsdorf, ul. Kubelíkova PDF
10. 07. 2019 OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyznačení nového svislého dopravního značení v lokalitě na pozemní komunikaci p. p. č. 888 v k.ú. Studánka PDF
10. 07. 2019 OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyznačení nového svislého dopravního značení v lokalitě na pozemní komunikaci p. p. č. 365 v k.ú. Studánka PDF
10. 07. 2019 SÚ - oznámení zahájení územního řízení - kabelové vedení NN PDF
09. 07. 2019 SÚ - rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Varnsdorf - Prašná+2 PDF
08. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Žďár..." již není dostupný.
08. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.

XML