Město Varnsdorf

Město, městys, obec, MČ
Okres Děčín

http://varnsdorf.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Datová schránka: kabbfuj
E-mail: epodatelna@varnsdorf.cz, varnsdorf@varnsdorf.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 ZM - informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf PDF
16. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA AGENDY PŘESTUPKŮ PDF
15. 05. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení v lokalitě na silnici č II/265 ul. Čsl. mládeže na katastru obce Varnsdorf PDF
15. 05. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení v lokalitě na místní komunikaci ul. Melantrichova a ul. Národní v obci Varnsdorf PDF
15. 05. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení a dopravního zařízení v lokalitě na místní komunikaci ul. Děčínská v obci Varnsdorf PDF
15. 05. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení svislého dopravního značení a dopravního zařízení v lokalitě na stávajícím parkovišti před budovou MěÚ Varnsdorf PDF
15. 05. 2019 SÚ - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení (zateplení a stavební úpravy bytového domu č. p. 2545-2546) PDF
15. 05. 2019 Exekutorský úřad Praha 2 - usnesení - nový termín dražebního jednání (povinný Josef Kolář) PDF
14. 05. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - usnesení - změna dražební vyhlášky (povinný Jaroslav Matyásko) PDF
13. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ASISTENT / ASISTENTKA STAVEBNÍHO ÚŘADU PDF
13. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ÚŘEDNÍK / ÚŘEDNICE STAVEBNÍHO ÚŘADU PDF
13. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ASISTEN PREVENCE KRIMINALITY PDF
10. 05. 2019 OSMI- oznámení o zahájení stavebního řízení (úprava autobusové zastávky a parkování, Východní ul., Varnsdorf) PDF
10. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ / KOMISAŘKA PDF
10. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA AGENDY PŘESTUPKŮ PDF
10. 05. 2019 VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU PDF
07. 05. 2019 EKO - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za rok 2016 PDF
07. 05. 2019 OSMI - zveřejnění záměru převést část pozemkové parcely; zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady nebo sekání trávy PDF
07. 05. 2019 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu PDF
07. 05. 2019 Exekutorský úřad Brno-venkov - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (povinná Marcela Skalová) PDF
02. 05. 2019 OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení nového svislého dopravního značení a dopravního zařízení v lokalitě místní komunikace ul. Hradní a ul. Petra Bezruče ve Varnsdorfu PDF
02. 05. 2019 EKO - Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019; Rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2019; Střednědobý výhled rozpočtu; Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2018 - odkazy k nahlédnutí PDF
02. 05. 2019 SÚ - rozhodnutí o umístění stavby (veřejné osvětlení v ul. Žilinská, Náchodská) PDF
02. 05. 2019 SVS - vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 PDF
02. 05. 2019 Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemků PDF
02. 05. 2019 PČR - vyhlášení popisu věcí PDF
26. 04. 2019 FÚ - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam + informační letáky PDF
26. 04. 2019 VOLBY - oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu PDF
26. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
25. 04. 2019 VOLBY - informace o svolání 1. zasedání okrskové volební komise PDF
19. 04. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě místní komunikace ul. Kostelní a ul. Chmelařská v k. ú. Varnsdorf PDF
18. 04. 2019 OSMI - zveřejnění pozemků za účelem zřízení zahrady, sekání trávy nebo pachtu PDF
18. 04. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK / PRACOVNICE ZTRÁTY BYDLENÍ PDF
16. 04. 2019 OSMI - veřejná výzva k podání nabídek na pronájem objektu Autobusové stanice č. p. 3537 ve Varnsdorfu PDF
16. 04. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa: ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY PDF
15. 04. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení v lokalitě na křižovatce silnic č. II/263 a č. II/264 v obci Rybniště PDF
13. 04. 2019 OSMI - zveřejnění záměru pronajmout část nebytových prostor PDF
12. 04. 2019 ZM - informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf PDF
12. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
12. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
12. 04. 2019 SÚ - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti (zateplení a stavební úpravy bytového domu č. p. 2545-2546) PDF
10. 04. 2019 OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - posunutí a vyznačení svislého dopravního značení v lokalitě na silnici č. II/265, ul. Čsl. mládeže na katastru obce Varnsdorf PDF
10. 04. 2019 OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyznačení svislého dopravního značení v lokalitě ul. Děčínská v obci Varnsdorf PDF
10. 04. 2019 OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyznačení svislého dopravního značení v lokalitě ul. nám. E. Beneše v obci Varnsdorf PDF
10. 04. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení v lokalitě ul. Západní v obci Varnsdorf PDF
10. 04. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení v lokalitě ul. Lesní v obci Varnsdorf PDF
10. 04. 2019 OSMI - opatření obecné povahy - umístění dopravního značení v lokalitě ul. Západní v obci Varnsdorf PDF
10. 04. 2019 EKO - návrh závěrečného účtu města Varnsdorf za rok 2018 (celý materiál k nahlédnutí zde: https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/dokumenty/rozpocet-hospodareni) PDF
09. 04. 2019 VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU (agenda přestupků v silniční dopravě) PDF
09. 04. 2019 VOLBY - informace o počtu a sídle volebních okrsků města Varnsdorf PDF

XML