Obec Starovičky

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://www.starovicky.cz.local

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Starovičky
Starovičky 43
691 68 Starovičky

Datová schránka: x69ane9
E-mail: starovicky@starovicky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Informace o zveřejnění rozpočtu a SF obce Starovičky na rok 2020 a SDVR 2020 - 2023
17. 01. 2020 Informace o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a SDVR ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2020-2022
10. 01. 2020 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a SF obce Starovičky na rok 2020 a SDVR 2020 - 2023
09. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Hustopečsko
03. 01. 2020 Záměr obce zřídit věcné břemeno distribuční soustavy kabelového vedení optické sítě
03. 01. 2020 Záměr obce zřídit věcné břemeno distribuční soustavy vedení VN - Tálky IV.
21. 12. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - pozemkové úpravy Starovičky
21. 12. 2019 Schválení rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2021 - 2022
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 12. 2019 Oznámení o ceně stočného od 1.1.2020
21. 12. 2019 Ceník vodného na kalendářní rok 2020
21. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
08. 12. 2019 Pozvánka na jednání ZO - 12.12.2019
28. 11. 2019 Informace o zveřjnění návrhu rozpočtu a návrhu SDVR ZŠ a MŠ na rok 2020
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2020
28. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Starovičky na rok 2020-2022
27. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Starovičky 2020 - 2023
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Starovičky na rok 2020
27. 11. 2019 Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Starovičky a SDVR na rok 2020
27. 11. 2019 DSO - ČJV Návrh rozpočtu na rok 2020
27. 11. 2019 DSO - ČJV Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-22
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020 - Mikroregion Hustopečsko
20. 11. 2019 Návrh - SVR Mikroregion Hustopečsko 2020-2024
05. 11. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 591/35
24. 10. 2019 Pozvánka na jednání ZO - 31.10.2019
17. 10. 2019 Dokument "Rozhodnutí - Komplexn..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí č. ..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - uzavírka železničního přejezdu sil. III/4203 Starovičky - Šakvice
09. 10. 2019 Uzavírka železničního přejezdu sil. III/4203
08. 10. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 480
27. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
09. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice
06. 09. 2019 PÚP železniční trať Šakvice-Hustopeče
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oprava železniční trati Šakvice - Hustopeče
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - Ministerstvo zemědělství
28. 08. 2019 Mapa - II-420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č.420-012
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012
28. 08. 2019 2. část obce - Přerušení dodávky el. energie 18.9.2019 a 20.9.2019
28. 08. 2019 1. část obce - Přerušení dodávky el. energie 18.9.2019 a 20.9.2019
22. 08. 2019 Pozvánka na jednání ZO 29.8.2019 v 19:00 hod.
22. 08. 2019 Vyhlaseni skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu
22. 08. 2019 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
22. 08. 2019 Dokument "Usnesení - nařízení d..." již není dostupný.
05. 08. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
05. 08. 2019 Návrh Změny č. 2 územního plánu Starovičky
30. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. BBV-18-2019
30. 07. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BVV 18 2019 - zkrácený inzerát

XML