Obec Starovičky

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://www.starovicky.cz.local

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Starovičky
Starovičky 43
691 68 Starovičky

Datová schránka: x69ane9
E-mail: starovicky@starovicky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 08. 2020 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
24. 08. 2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, stanovení počtu a sídla okrsků, jmenování zapisovatele
19. 08. 2020 Pozvánka na jednání ZO - 27.8.2020
19. 08. 2020 Umístění vzduchotechniky do tříd a kuchyně ZŠ v obci Starovičky
14. 08. 2020 Přerušení dodávky el. energie 2.9.2020
11. 08. 2020 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
10. 08. 2020 Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
03. 08. 2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, stanovení počtu a sídla okrsků, jmenování zapisovatele
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Ministerstvo zemědělství
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží lesní hospodářskou osnovu
21. 07. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
09. 07. 2020 DSO MH - Závěrečný účet roku 2019
09. 07. 2020 DSO MH -Informace o zveřejnění - závěrečný účet
03. 07. 2020 Záměr směny pozmků ve vlastnictví obce
26. 06. 2020 Informace o zveřejnění závěrečného účtu Obce Starovičky za rok 2019
17. 06. 2020 Pozvánka na jednání ZO 25.6.2020 v 19.00 hod.
16. 06. 2020 DSO Čistý jihovýchod - Informace o zveřejnění
12. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení VŘ - Vyhlídka U obrázku
04. 06. 2020 Záměr prodeje pozemků - Tálky IV.
04. 06. 2020 Záměr zřízení věcného břemene distribuční soustavy kabelového vedení NN za účelem jejího provozování
04. 06. 2020 Záměr zřízení věcného břemene distribuční soustavy kabelového vedení NN
04. 06. 2020 Záměr pronájmu pozemku p.č. 1293/75
02. 06. 2020 Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Starovičky
29. 05. 2020 Úprava dopravního značení v obdobní 6-8/2020 v lokalitě Levandulové farmy Starovičky
29. 05. 2020 DSO ČJV - Fin 2-12M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 - DSO ČJ
29. 05. 2020 DSO - ČJV Návrh závěrečného účtu 2019
29. 05. 2020 DSO ČJV - Příloha k 31.12.2019
29. 05. 2020 DSO - ČJV Rozvaha k 31.12.2019
29. 05. 2020 DSO ČJV - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - DSO ČJ
29. 05. 2020 DSO ČJV - Změna rozpisu č. 1-2019
29. 05. 2020 DSO ČJV - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
29. 05. 2020 DSO ČJV - zpráva z dílčího přezkoumání
29. 05. 2020 DSO MH - Závěrečný účet roku 2019-návrh
29. 05. 2020 DSO MH - Inventarizační zpráva 2019
29. 05. 2020 DSO MH - Fin 2 - 12 M
29. 05. 2020 DSO MH - Rozvaha
29. 05. 2020 DSO MH - Výkaz Z a Z
29. 05. 2020 DSO MH - Příloha
29. 05. 2020 DSO MH - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
12. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - ná..." již není dostupný.
30. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
28. 04. 2020 Vysvětlení - podměty občanů
24. 04. 2020 Finanční úřad - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
22. 04. 2020 Záměr zřízení věcného břemene
17. 04. 2020 MěÚ Hustopeče - Pracovní doba pro veřejnost a kontakty na pracovníky během mimořádných opatření
17. 04. 2020 Oznámení - úřední hodiny MěÚ Hustopeče od 20.4 2020
09. 04. 2020 Oznámení o přerušení el.energie (dálniční odpočívka)
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Magistrát města Brna
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Ministerstvo zemědělství

XML