Obec Vyskytná nad Jihlavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://vyskytnanadjihlavou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou 67
588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Datová schránka: 6ktax23
E-mail: ou@vyskytnanadjihlavou.cz, starosta@vyskytnanadjihlavou.cz, ekoobecvyskytnanjihl@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2023, dne 12. 12. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje…
01. 12. 2023 Rozpočet obce Vyskytná nad Jihlavou na rok 2024
24. 11. 2023 Zveřejnění - předvolání účastníka řízení
20. 11. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vyskytná n. J. dne 27.11.2023
20. 11. 2023 Veřejná vyhláška Rozhodnutí povolení odběru podzemních vod
20. 11. 2023 Veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost
10. 11. 2023 Varování Ministerstva práce a sociálních věcí před podvodnými sms a e-maily
10. 11. 2023 Vyhlášení elektronické aukce na prodej majetku státu
03. 11. 2023 Lesy ČR: vyhlášení Výběrového řízení na prodej lesních pozemků 824, 825/2, 827 a 828 k. ú. Vyskytná…
03. 11. 2023 Rozpočtové opatření 5/2023 Vyskytná nad Jihlavou
03. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce Vyskytná nad Jihlavou na rok 2024
30. 10. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne č. 06/2023, které se bude konat dne 7. 11. 2023 v 10…
30. 10. 2023 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek pro katastrální území…
12. 10. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
05. 10. 2023 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení vrtaná…
05. 10. 2023 Rozpočtové opatření 4/2023 Vyskytná nad Jihlavou
26. 09. 2023 Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) p.č. 234 a…
13. 09. 2023 dokument
13. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky el.en. dne 06.10.2023 od 07:30 do 15:00h ve Vyskytné n.J. č.p.15,22,44…
13. 09. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 4. 9. 2023
07. 09. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 12. 9. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina,…
28. 08. 2023 Lesy ČR: vyhlášení Výběrového řízení na prodej lesních pozemků k. ú. Vyskytná nad Jihlavou
28. 08. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Vyskytné n.J. v horní řadě chat k Rantířovu 14…
28. 08. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou dne 4.9.2023
28. 08. 2023 Rozpočtové opatření č.3/2023 obce Vyskytná nad Jihlavou
04. 08. 2023 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby Vyskytná n.J. Rounek obnova TS Obec II
02. 08. 2023 Oznámení Veřejnou vyhláškou - 13.8. 2023 - Pouťová uzavírka průjezdu obcí Vyskytná nad Jihlavou od…
31. 07. 2023 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně určení vlastníci
31. 07. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby Vyskytná n. J. - Rounek, chaty u řeky, kabel VN,TS NN
12. 07. 2023 Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby Vyskytná n. J. Rounek, obnova TS Obec II.
12. 07. 2023 Rozpočtové opatření č.2/2023 obce Vyskytná nad Jihlavou
23. 06. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p č 341/3 k ú Vyskytná nad Jihlavou
20. 06. 2023 Veřejná vyhláška Zahájení územního řízení Rounek chaty u řeky, kabel VN, TS, NN
20. 06. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 12. 6. 2023
20. 06. 2023 Závěrečný účet obce Vyskytná nad Jihlavou 2022, zpráva o přezkoumání hospodaření, hospodaření…
05. 06. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou dne 12.6.2023
01. 06. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. 6. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje…
01. 06. 2023 Veřejná vyhláška Oznámení Zahájení územního řízení Rounek Obnova TS Obec II
23. 05. 2023 Úprava podpory uprchlíků z Ukrajiny od 1. července 2023 na základě legislativních změn
23. 05. 2023 Lesy ČR: vyhlášení Výběrového řízení na prodej lesního pozemku k ú Rounek parc. č. 293/7 o výměře…
23. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Vyskytná nad Jihlavou 2022, zpráva o přezkoumání hospodaření,…
04. 05. 2023 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 341-3 Vyskytná nad Jihlavou
04. 05. 2023 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 24.4.2023
28. 04. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2023, které se bude konat dne 9. 5. 2023 v 10:00…
28. 04. 2023 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za 2022 a dosažené skutečnosti v témže…
28. 04. 2023 Záměr prodeje p č st. 52-1 k ú Hlávkov o výměře 11m2
28. 04. 2023 Záměr pronájmu obecního hostince Vyskytná n. J.
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška Finanční úřad - daň z nemovitostí 2023 - o zpřístupnění hromadných předpisů do 26…
18. 04. 2023 Veřejná vyhláška Finančního úřadu o zpřístupnění hromadného předpisového seznamu DAŇ Z NEMOVITÝCH…
17. 04. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou dne 24. 4. 2023

XML