Obec Vyskytná nad Jihlavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://vyskytnanadjihlavou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vyskytná nad Jihlavou
Vyskytná nad Jihlavou 67
588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Datová schránka: 6ktax23
E-mail: ou@vyskytnanadjihlavou.cz, starosta@vyskytnanadjihlavou.cz, ekoobecvyskytnanjihl@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2020 Rozpočtové opatření VnJ 04-2020 (1 příloha)
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Zrušení trvalého pobytu (1 příloha)
01. 08. 2020 Uzavírka ve Vyskytné nad Jihlavou o pouti 9.8.2020 (1 příloha)
14. 07. 2020 Nařízení KHS Jihlava ze dne 14.7.2020 s platností od 15ti hodin (1 příloha)
13. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - z..." již není dostupný.
02. 07. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 22.6.2020 (1 příloha)
02. 07. 2020 Závěrečný účet obce Vyskytná nad Jihlavou za rok 2019, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření… (1 příloha)
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření VnJ 03 - 2020 (1 příloha)
22. 06. 2020 Přerušení dodávky elek. energie 28.7.2020 od 11 hod do 13 hod část Rounku - chaty, část Rantířova (1 příloha)
22. 06. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
16. 06. 2020 Pozvánka za zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou 22.6.2020 na OÚ Vyskytná nad Jihlavou (1 příloha)
04. 06. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 25.5.2020 (1 příloha)
28. 05. 2020 Rozpočtové opatření 02/2020 VnJ (1 příloha)
28. 05. 2020 Vyhlášení záměru pronájmu obchodu Vyskytná nad Jihlavou č.pop. 176 (1 příloha)
28. 05. 2020 Vyhlášení záměru prodeje poz. č.53/55 k.ú Hlávkov o výměře 2 m2 (1 příloha)
19. 05. 2020 Rozhodnutí Uzavírka v úseku mezi Hlávkovem a Vyskytnou n.J. od 22.5. od 19h do 23.5.2020 19h (2 přílohy)
19. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou na 25.5.2020 v kulturním domě v… (1 příloha)
19. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Vyskytná nad Jihlavou za rok 2019, zpráva o výsledku přezkoumání… (1 příloha)
15. 05. 2020 Záměr pronájmu bytu čís. 5 Vyskytná nad Jihlavou čís. pop. 94 (1 příloha)
08. 05. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce V.n.J ze dne 27.4.2020 (1 příloha)
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Kraj Vysočina - hromadný předpisový seznam - daň z nemovitých… (1 příloha)
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení změny termínu konání opak.veřej.projednání Aktualizace č.4 Zásad územního… (1 příloha)
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních… (1 příloha)
21. 04. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce V.n.J 27.4.2020 od 18h v KD Rounek (1 příloha)
15. 04. 2020 Zápis dětí do MŠ VnJ na šk.r. 2020-2021 - pokyny (1 příloha)
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení opakovaného veř.projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad úz.rozvoje Kraje… (1 příloha)
09. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2019 VnJ (2 přílohy)
08. 04. 2020 Oznámení Kraje Vysočina k období déle trvajícího sucha (1 příloha)
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, těžba v lesích ČR (1 příloha)
25. 03. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020 obce Vyskytná nad Jihlavou (1 příloha)
25. 03. 2020 Záměr směny pozemků ve spoluvlatnictví LD Štoky (1 příloha)
16. 03. 2020 Úprava úředních hodin OÚ Vyskytná nad Jihlavou od 16.3.2020 (1 příloha)
15. 03. 2020 Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 5.3.2020 (1 příloha)
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí vydání stavebního povolení VD Hubenov - Jiřínský přivaděč (1 příloha)
11. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Územ..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška- Výz..." již není dostupný.
09. 03. 2020 Vyhlášení záměru směny pozemků 53/54 a 53/53 k.ú. Hlávkov (1 příloha)
09. 03. 2020 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku 1705 k.ú. Vyskytná nad Jihlavou (1 příloha)
05. 03. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou ze dne 24.2.2020 (1 příloha)
03. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Předání závěru zjišťovacího řízení Aktualizace Územní energetické koncepce Jihlava 2017 - 2042 (1 příloha)
03. 03. 2020 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce VnJ na 5.3.2020 (1 příloha)
17. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce V.n.J 24.2.2020 v 18h na OÚ VnJ (1 příloha)
13. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2020 obce VnJ: Stanovení společného školského obvodu VnJ s obcí Plandry… (1 příloha)
13. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č.2/2018 obce VnJ: Stanovení společného školského obvodu VnJ se Základní… (1 příloha)
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Vyskytná nad Jihlavou (1 příloha)
10. 02. 2020 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku 683/2 v k.ú. Jiřín (1 příloha)
10. 02. 2020 Vyhlášení záměru prodeje pozemku 72/7 a 51 st. v k.ú. Rounek (1 příloha)
06. 02. 2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce V.n.J ze dne 27.1.2020 (1 příloha)
06. 02. 2020 Oznámení o doplnění podkladů a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí VD Hubenov - Jiřínský… (1 příloha)

XML