Obec Týn nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://tynnb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68
751 31 Týn nad Bečvou

Datová schránka: 77ibvpt
E-mail: obectyn@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 dle ust. §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,… (1 příloha)
14. 02. 2020 Usnesení 17. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 10.02.2020 (1 příloha)
13. 02. 2020 Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (2 přílohy)
13. 02. 2020 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou dne 20.02.2020. (1 příloha)
29. 01. 2020 Usnesení 16. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 20.01.2020 (1 příloha)
29. 01. 2020 Oznámení zahájení územního řízení stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení" (1 příloha)
23. 01. 2020 Státní pozemkový úřad - OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických… (1 příloha)
08. 01. 2020 Vyhlášení záměru na prodej pozemku (2 přílohy)
06. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění - Rozpočet Obce Týn nad Bečvou na rok 2020 (1 příloha)
06. 01. 2020 Usnesení 15. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 30.12.2019 (1 příloha)
06. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových… (1 příloha)
06. 01. 2020 Kalendářní plán společenských, kulturních a sportovních akcí na rok 2020 (1 příloha)
06. 01. 2020 Časový plán řádných zasedání komisí Rady obce Týn nad Bečvou v roce 2020 (1 příloha)
06. 01. 2020 Časový plán řádných schůzí Rady obce a Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou na 1. pololetí r. 2020 (1 příloha)
06. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění - rozpočtová opatření v roce 2020 k rozpočtu obce pro rok 2020 (1 příloha)
19. 12. 2019 Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 16.12.2019 (1 příloha)
17. 12. 2019 OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,… (1 příloha)
17. 12. 2019 OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (1 příloha)
17. 12. 2019 OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného (1 příloha)
17. 12. 2019 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1 příloha)
17. 12. 2019 OZV č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu (1 příloha)
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (2 přílohy)
09. 12. 2019 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou dne 16.12.2019. (1 příloha)
29. 11. 2019 Usnesení 14. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 20.11.2019 (1 příloha)
23. 11. 2019 Návrh rozpočtu Obce Týn nad Bečvou na rok 2020 + Oznámení o zveřejnění (2 přílohy)
21. 11. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu dle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech… (2 přílohy)
21. 11. 2019 Výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu obce Týn nad Bečvou v oblasti kultury, sportu a… (4 přílohy)
18. 11. 2019 Podpora Olomouckého kraje v r. 2019 z dotačního programu "Program na podporu obnovy drobného… (1 příloha)
08. 11. 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Mikroregion Záhoří - Helfštýn (1 příloha)
07. 11. 2019 Vyhlášení záměru na směnu části pozemků (2 přílohy)
07. 11. 2019 Vyhlášení záměru na prodej pozemku (2 přílohy)
05. 11. 2019 Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obcné povahy Aktualizace č.… (1 příloha)
05. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020 Mikroregionu Lipensko (1 příloha)
04. 11. 2019 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 21.10.2019 (1 příloha)
22. 10. 2019 Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Nakládání s odpady v obci Týn nad… (1 příloha)
21. 10. 2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů… (1 příloha)
21. 10. 2019 Mgr. Michal Špaček, notář - Prodej majetku v souvislosti s likvidací dědictví (1 příloha)
16. 10. 2019 Plán zimní údržby komunikací a chodníků v obci Týn nad Bečvou pro období 2019/2020 (2 přílohy)
16. 10. 2019 Usnesení 13. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 14.10.2019 (1 příloha)
14. 10. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou dne 21.10.2019. (1 příloha)
09. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva s Městem Lipník nad Bečvou o výkonu přenesené působnosti na úseku… (1 příloha)
02. 10. 2019 Státní pozemkový úřad Přerov - Oznámení o rozšíření obvodu KoPÚ Týn nad Bečvou + mapa
23. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným… (1 příloha)
18. 09. 2019 Usnesení 12. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 9.9.2019 (1 příloha)
18. 09. 2019 Časový plán řádných schůzí Rady obce a Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou na 2. pololetí r. 2019 (1 příloha)
18. 09. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (1 příloha)
10. 09. 2019 Dokument "Městský úřad Lipník n..." již není dostupný.
04. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (2 přílohy)
03. 09. 2019 Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 29.8.2019 (1 příloha)
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 3 územního plánu Týn nad…

XML