Obec Týn nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://tynnb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68
751 31 Týn nad Bečvou

Datová schránka: 77ibvpt
E-mail: obectyn@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě (2 přílohy)
15. 09. 2020 VOLBY 2020 - Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
14. 09. 2020 VOLBY 2020 - Pozvánka na 1. zasedání OVK (1 příloha)
08. 09. 2020 Usnesení 23. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 02. 09. 2020 (1 příloha)
08. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Osoba oprávněná a odpovědná za provozování vodovodu a… (1 příloha)
26. 08. 2020 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb./poskytnutí informace (1 příloha)
22. 08. 2020 VOLBY 2020 - Jmenování zapisovatele (1 příloha)
18. 08. 2020 VOLBY 2020 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků (1 příloha)
18. 08. 2020 Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 06.08.2020 (1 příloha)
05. 08. 2020 MÚ Lipník nad Bečvou, Veřejná vyhláška - sdělení o zpětvzetí odvolání (2 přílohy)
31. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (2 přílohy)
31. 07. 2020 MÚ Lipník nad Bečvou, Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy stanovení přechodné… (2 přílohy)
30. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise V Týně nad Bečvou (1 příloha)
29. 07. 2020 Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou dne 06. 08. 2020. (1 příloha)
29. 07. 2020 Usnesení 22. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 21. 07. 2020 (1 příloha)
23. 07. 2020 Vyhlášení záměru na směnu pozemků. (2 přílohy)
21. 07. 2020 Dokument "MÚ Lipník nad Bečvou,..." již není dostupný.
08. 07. 2020 Usnesení 21. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 30. 06. 2020 (1 příloha)
03. 07. 2020 Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oplocení hřbitova - Týn nad Bečvou… (2 přílohy)
03. 07. 2020 Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Revitalizace sídelní zeleně - Týn… (2 přílohy)
03. 07. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení" (4 přílohy)
03. 07. 2020 Městský úřad Lipník nad Bečvou - Veřejná vyhláška (6 příloh)
02. 07. 2020 Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Týn nad Bečvou - Dopravní… (2 přílohy)
24. 06. 2020 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 15.06.2020 (1 příloha)
23. 06. 2020 Závěrečný účet obce Týn nad Bečvou za rok 2019 - Oznámení o zveřejnění (1 příloha)
23. 06. 2020 Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2020"… (1 příloha)
05. 06. 2020 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou dne 15. 06. 2020. (1 příloha)
04. 06. 2020 Usnesení 20. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 28. 05. 2020 (1 příloha)
02. 06. 2020 MÚ Lipník nad Bečvou, Veřejná vyhláška - Řízení o Návrhu změny č. 4 územního plánu Týn nad Bečvou. (1 příloha)
29. 05. 2020 Návrh Závěrečného účtu Obce Týn nad Bečvou za rok 2019 (11 příloh)
29. 05. 2020 Vyhlášení záměru na směnu pozemků (2 přílohy)
28. 05. 2020 OOP - ochrana vnitřních hranic České republiky (1 příloha)
27. 05. 2020 Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH"… (1 příloha)
27. 05. 2020 MÚ Lipník nad Bečvou, Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí separátů lesních… (1 příloha)
13. 05. 2020 Vyhlášení záměru na pronájem srubu u parkoviště pod Helfštýnem. (2 přílohy)
13. 05. 2020 Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení… (1 příloha)
06. 05. 2020 Usnesení 19. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 30.04.2020 (1 příloha)
06. 05. 2020 Rada obce Týn nad Bečvou po projednání schvaluje prodej DHM a DDHM - seznam vyřazeného majetku… (2 přílohy)
30. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné… (1 příloha)
30. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 (1 příloha)
07. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy (3 přílohy)
07. 04. 2020 Usnesení 18. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 30.03.2020 (1 příloha)
02. 04. 2020 Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek (1 příloha)
19. 03. 2020 Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou ze dne 12.03.2020 (1 příloha)
13. 03. 2020 MÚ Lipník nad Bečvou - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy, přechodná úprava… (2 přílohy)
10. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ - zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce s účastí… (1 příloha)
10. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ - zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a… (1 příloha)
10. 03. 2020 Návrh Závěrečného účtu DSO MORAVSKÁ BRÁNA za rok 2019 včetně příloh. (6 příloh)
09. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Lipensko za rok 2019 včetně příloh. (6 příloh)

XML