Obec Osvětimany

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://osvetimany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Osvětimany
Osvětimany 350
687 42 Osvětimany

Datová schránka: 5cqbgy8
E-mail: starosta@osvetimany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.9.2021 Informace
15. 09. 2021 Rozhodnutí o společném povolení vodního díla Veřejná vyhláška
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
13. 09. 2021 Pozvánka členů okrskové volební komise Informace
13. 09. 2021 Volby do PSP ČR - pozvánka na první zasedání volební komise Informace
10. 09. 2021 Žádost o součinnost 2 Seznam
10. 09. 2021 Žádost o součinnost 1 Informace
24. 08. 2021 Volby do PSP ČR - informace Informace
23. 08. 2021 Dotace Zlínský kraj Informace
13. 08. 2021 Pozvánka zastupitelstvo 23.8.2021 Informace
13. 08. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o společném povolení stavby vodního díla Veřejná vyhláška
10. 08. 2021 Volby 8-9. října 2021 Informace
05. 08. 2021 Záměr městyse Informace
09. 07. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 Informace
02. 07. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Svazek obcí Osvětimansko
23. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu 2020 Svazek obcí Osvětimansko
23. 06. 2021 Výkaz zisku a ztráty 2020 Svazek obcí Osvětimansko
22. 06. 2021 Zasedání zastupitelstva Informace
16. 06. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
11. 06. 2021 Účetní závěrka 2020 Informace
11. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu 2020 Informace
11. 06. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020 Informace
11. 06. 2021 Příloha 2020 Informace
11. 06. 2021 Rozvaha 2020 Informace
11. 06. 2021 Výkaz zisku a ztráty 2020 Informace
11. 06. 2021 Pozvánka na valnou hromadu Informace
11. 06. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Informace
03. 06. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu - Osvětimansko Informace
03. 06. 2021 Fin – 120 Informace
03. 06. 2021 Výkaz zisku a ztrát 2019 - Osvětimansko Informace
03. 06. 2021 Závěrečný účet 2019 - Osvětimansko Informace
03. 06. 2021 Přezkum hospodaření 2019 - Osvětimansko Informace
03. 06. 2021 Návrh závěr. účtu 2019 - Osvětimansko Informace
03. 06. 2021 Schválený rozpočet 2020 - Osvětimansko Informace
02. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy Informace
02. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy Oznámení
01. 06. 2021 Zasedání zastupitelstva 7.6.2021 Infromace
26. 05. 2021 Dokument "Dražební vyhláška Dra..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Mikroregion Buchlov - zpráva o výsledku Informace
25. 05. 2021 Mikroregion Buchlov - schválený závěrečný účet Informace
25. 05. 2021 Mikroregion Buchlov - FIN2-12M Informace
24. 05. 2021 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Osvětimany 2020 Informace
24. 05. 2021 Záměr městyse Informace
21. 05. 2021 Rozpočtový výhled Osvětimany 2020-2022 Informace
10. 05. 2021 Záměr městyse - prodej nebo směna nemovitého majetku Informace
10. 05. 2021 Záměr městyse - směna nemovitého majetku Informace
10. 05. 2021 Přechodná úprava provozu na Dolních Pasekách Veřejná vyhláška
03. 05. 2021 Městys Osvětimany - kalkulace cen vodné a stočné Informace
03. 05. 2021 Svazek Osvětimansko - kalkulace cen vodné a stočné Informace

XML