Obec Hrabětice

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://hrabetice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hrabětice
Kostelní 230
671 68 Hrabětice

Datová schránka: vhba2da
E-mail: obec.hrabetice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (propachtování parcely č. 10238)
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (propachtování parcely č. 10276)
19. 06. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 11 (Obec Hrabětice)
19. 06. 2019 Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Hevlín
19. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Krajský úřad Jihomoravského kraje
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (výpůjčka parcel č. 10280 a č. 10281)
19. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
19. 06. 2019 Opatření obecné povahy (KÚ Jm kraje - odbor životního prostředí)
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení
19. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BZN/54/2017
19. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BZN/55/2017
19. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 12 (Obec Hrabětice)
19. 06. 2019 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 (Zájmové sdružení obcí Hrušovansko)
19. 06. 2019 Oznámení obce Hrabětice - zahájení obnovy katastrálního operátu
19. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrabětice
19. 06. 2019 Rozcestníky o učiněných rozpočtových opatřených ZSO Hrušovansko
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (propachtování pozemků)
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (propachtování pozemků)
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)
19. 06. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2020 (DSO Čistší střední Podyjí)
19. 06. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 (DSO - Cyklistická stezka Brno - Vídeň)
19. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v KÚ Hrabětice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
19. 06. 2019 Informace o sídle a počtu volebních okrsků (Volba prezidenta ČR)
19. 06. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Hrabětice
19. 06. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 (ZŠ a MŠ Hrabětice)
19. 06. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 - dle závazných ukazatelů
19. 06. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hrabětice pro období 2019 - 2021
19. 06. 2019 Volby přísedících pro období 2018 - 2022
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (prodej parcel)
19. 06. 2019 Opatření obecné povahy (KÚ Jm kraje - odbor životního prostředí)
19. 06. 2019 První zasedání okrskové volební komise (volba prezidenta ČR)
19. 06. 2019 Oznámení o provedení a zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2017 (ZSO Hrušovansko)
19. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Informace o omezení provozu pokladny OSSZ Znojmo
19. 06. 2019 Návrh střednědobého výhledu ZSO VaK Znojmemsko na období 2019 - 2021
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (propachtování pozemků)
19. 06. 2019 Záměr obce Hrabětice (propachtování pozemků)
19. 06. 2019 Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2016
19. 06. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 (DSO - Čistší střední Podyjí)
19. 06. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3/2017 (Poskytnutí neinvestiční dotace)
19. 06. 2019 Oznámení o zveřejněných dokumentech - rozpočtová opatření (ZSO Hrušovansko)
19. 06. 2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
19. 06. 2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Hrabětice na rok 2018
19. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hrabětice
19. 06. 2019 Rozpočet obce Hrabětice na rok 2018 - dle závazných ukazatelů
19. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2019 - 2021
19. 06. 2019 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
19. 06. 2019 Oznámení o zveřejněných dokumentech - rozpočtová opatření (VAK Znojemsko)
19. 06. 2019 Opatření obecné povahy (MÚ Znojmo - odbor dopravy)

XML