Obec Střelské Hoštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://strelskehostice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střelské Hoštice
Střelské Hoštice 83
387 15 Střelské Hoštice

Datová schránka: 9nfba7h
E-mail: starosta@strelskehostice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2019 Hodnotící zpráva za rok 2018 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice
19. 06. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střelské Hoštice dne 26.06.2019
14. 06. 2019 Záměr prodeje nemovitosti - části pozemku p.č. 473/2 , o výměře cca 25,5 m2 v k.ú. Střelské Hoštice
14. 06. 2019 Záměr vzájemného darování nemovitostí
14. 06. 2019 Záměr prodeje nemovitosti - pozemku p.č. 1286/4 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 28 m2
07. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Střelské Hoštice za rok 2018
07. 06. 2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č. 3/2019
03. 06. 2019 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona 229/1991 Sb
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO - Svazek obcí středního Pootaví za rok 2018
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2018
28. 05. 2019 Aukční řízení CST/EAS/033/2019 - na prodej movitých věcí, vyhlášený ÚZSVM
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, mezi obcí Střelské Hoštice a obcí Katovice
27. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.05. - 25.05.2019 ve Střelských Hošticích
23. 05. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střelské Hoštice dne 29.05.2019
13. 05. 2019 Záměr odkoupení pozemků - p.č. 1336/16, p.č. 1336/18, p.č. 1336/35 v k.ú. Kozlov nad Otavou
13. 05. 2019 Záměr prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 9/5 v domě č.p. 9 ve Střelských Hošticích
10. 05. 2019 ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže období
10. 05. 2019 rozpočet Svazku obcí středního Pootaví 2017
09. 05. 2019 Informace o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25.05.2019
05. 05. 2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č. 2/2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 111885/19/2200 -11460-301165 - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
26. 04. 2019 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí č.j 023 EX 00303/18-065
24. 04. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
18. 04. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střelské Hoštice dne 24.04.2019
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. - 25.5.2019
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, mezi obcí Střelské Hoštice a Katovice
09. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydané podle ustanovení § 51 a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích - Ministerstvem zemědělství
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019
01. 04. 2019 Záměr pronájmu nemovitosti - bytové jednotky pro příjmově vymezené osoby v objektu č.p. 1 ve Střelských Hošticích včetně podmínek pro  žadatele
26. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
26. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu silnice I/22 v k.ú. Střelské Hoštice z důvodu výstavby chodníku po levé straně silnice I/22 ve směru jízdy na Horažďovice
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení I. ochranného pásma vodního zdroje na pozemku p.č. 1056/143 v k.ú. Kozlov nad Otavou
23. 03. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14 dubnu 2019
15. 03. 2019 Výroční zpráva Obce Střelské Hoštice za rok 2018 podle § 18 zákona č.106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-části pozemku parc.č. 473/2 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 246 m2
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-části pozemku parc.č. 473/2 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 60 m2
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-části pozemku parc.č. 473/2 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 99 m2
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti pozemku parc.č. 1285/12 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 42 m2
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování KORMORÁNA VELKÉHO
07. 03. 2019 Aukční vyhláška CST/EAS/01/2019 - palivové dřevo
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 1/2019 o nočním klidu
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 6/2017 o nočním klidu
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Střelské Hoštice
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Střelské Hoštice
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 4/2017, ktero se stanoví část společného školského obvodu základní školy

XML