Obec Střelské Hoštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://strelskehostice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střelské Hoštice
Střelské Hoštice 83
387 15 Střelské Hoštice

Datová schránka: 9nfba7h
E-mail: starosta@strelskehostice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střelské Hoštice dne 24.04.2019
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. - 25.5.2019
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22, mezi obcí Střelské Hoštice a Katovice
09. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydané podle ustanovení § 51 a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích - Ministerstvem zemědělství
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019
01. 04. 2019 Záměr pronájmu nemovitosti - bytové jednotky pro příjmově vymezené osoby v objektu č.p. 1 ve Střelských Hošticích včetně podmínek pro  žadatele
26. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
26. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu silnice I/22 v k.ú. Střelské Hoštice z důvodu výstavby chodníku po levé straně silnice I/22 ve směru jízdy na Horažďovice
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení I. ochranného pásma vodního zdroje na pozemku p.č. 1056/143 v k.ú. Kozlov nad Otavou
23. 03. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14 dubnu 2019
15. 03. 2019 Výroční zpráva Obce Střelské Hoštice za rok 2018 podle § 18 zákona č.106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-části pozemku parc.č. 473/2 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 246 m2
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-části pozemku parc.č. 473/2 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 60 m2
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti-části pozemku parc.č. 473/2 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 99 m2
13. 03. 2019 Záměr prodeje nemovitosti pozemku parc.č. 1285/12 v k.ú. Střelské Hoštice o výměře 42 m2
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování KORMORÁNA VELKÉHO
07. 03. 2019 Aukční vyhláška CST/EAS/01/2019 - palivové dřevo
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 1/2019 o nočním klidu
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 6/2017 o nočním klidu
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Střelské Hoštice
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Střelské Hoštice
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 4/2017, ktero se stanoví část společného školského obvodu základní školy
07. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a třídění odpadů
07. 03. 2019 OZV c.2-2011 o mistnim poplatku ze psu
07. 03. 2019 OZV c. 1-2011 o mistnich poplatcich
07. 03. 2019 OZV c. 2-2008 - dvouslozkova forma ceny vody
07. 03. 2019 O uprave uzivani nekterych druhu paliv pro male spalovaci zdroje
02. 03. 2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č. 1/2019
12. 02. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střelské Hoštice dne 20.02.2019
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Pasport dopravního značení - Střelské Hoštice
08. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 13/2018
08. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2018
29. 01. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Střelské Hoštice-veřejné osvětlení-chodníky
15. 01. 2019 Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Střelské Hoštice
10. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kozlov dne 31.1.2019
10. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lhota, Sedlo dne 6.2.2019
09. 01. 2019 Schválený Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
09. 01. 2019 Schválený rozpočet SMOOS 2019
09. 01. 2019 Rozpočtový opatření č. 11/2018
08. 01. 2019 Schválený rozpočet SOSP na rok 2019
07. 01. 2019 Schválený rozpočet obce Střelské Hoštice na rok 2019
07. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled obce Střelské Hoštice na období 2020 - 2021
07. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
04. 01. 2019 Záměr pronájmu NP v objektu č.p. 19 ve Střelských Hošticích o celkové výměře 26 m2
04. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Střelské Hoštice 2020 - 2021
03. 01. 2019 Schválený rozpočet obce Střelské Hoštice na rok 2018
03. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Střelské Hoštice na roky 2019 - 2020

XML