MČ Praha - Troja

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Troja
Trojská 230/96
171 00 Praha 7

Datová schránka: 9qsbzvx
E-mail: info@mctroja.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Oznámení o konání voleb
22. 09. 2021 Oznámení o vyhrazení plochy pro vyvěšení volebních plakátů
15. 09. 2021 Žádost o zveřejnění výběrového řízení na ÚD
09. 09. 2021 Žádost o uveřejnění dražební vyhlášky dražebníkem Realit Praha, s.r.o.
08. 09. 2021 Rozpočtové opatření Městské části Praha - Troja - srpen 2021
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
08. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
26. 08. 2021 Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise
26. 08. 2021 Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29
24. 08. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3321/19 vlny 19
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26
24. 08. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00
23. 08. 2021 Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
10. 08. 2021 Záměr změnit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č.1372/1 o výměře 388m2 k.ú.Troja
09. 08. 2021 Oznámení o počtu členů okrskové volební komise-Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
09. 08. 2021 Rozpočtové opatření Městské části Praha - Troja - červenec 2021
02. 08. 2021 Oznámení o volném pracovním místu
27. 07. 2021 Záměr prodloužení nájemní smlouvy
21. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům Troja Horizons, Bohnice, K Pazderkám
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
16. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
15. 07. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy
15. 07. 2021 Záměr změny nájemní smlouvy
13. 07. 2021 Informace o konání 22. zasedání ZMČ Praha - Troja
13. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
07. 07. 2021 Rozpočtové opatření Městské části Praha-Troja - červen 2021
01. 07. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z3344/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání
21. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
17. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
17. 06. 2021 Nařízení HMP - zvýšené nebezpečí vzniku požáru
15. 06. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00
15. 06. 2021 Informace o konání 21. zasedání ZMČ Praha - Troja
15. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
09. 06. 2021 Záměr pronájmu pozemku
08. 06. 2021 Stanovení umístění DZ - ICF 2021 vodní slalom
07. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V
02. 06. 2021 Rozpočtové opatření Městské části Praha - Troja - květen 2021
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 a VVURÚ
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00
27. 05. 2021 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Novostavba rodinného domu - rezidenční vil
24. 05. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z3344/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání
19. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 05. 2021 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu Městské části Praha - Troja za rok 2020

XML