MČ Praha - Troja

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Troja
Trojská 230/96
171 00 Praha 7

Datová schránka: 9qsbzvx
E-mail: info@mctroja.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 04. 2019 Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy, Trojská 110, Praha 7
01. 04. 2019 Rozpočet Městské části Praha - Troja na rok 2019 a jeho změny-Střednědobý výhled rozpočtu do roku 20
01. 04. 2019 Informace o zveřejnění-Rozpočet MČ Praha-Troja a jeho změny,Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024
28. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odb.financí a rozpočtu MČ Praha-Zbraslav
26. 03. 2019 Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Troja
25. 03. 2019 Oznámení o počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška_příkaz Kučerová
12. 03. 2019 Dokument "120 EX 38239/12-23-EP..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Dokument "Aukční síň JUSTITIAS ..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Troja
22. 02. 2019 Výběrové řízení - tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Čakovice
18. 02. 2019 Informace o místě zveřejnění návrhu rozpočtu MČ na r2019,návrhu Střednědobého výhl.rozpočt.dor2024
18. 02. 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha - Troja na rok 2019
15. 02. 2019 Záměr pronajmout pozemky parc. č. 1497/4 a parc. č. 1495 k.ú. Troja
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
12. 02. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
05. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
31. 01. 2019 Dokument "DV 139EX 36121/14-095..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu
25. 01. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
18. 01. 2019 Dokument "Aukční síň JUSTITIAS ..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory spolku Underground Club Troja
14. 01. 2019 Rozpočtová opatření Městské části Praha - Troja za měsíc prosinec 2018
07. 01. 2019 Zásady hospodaření MČ Praha - Troja v období rozpočtového provizoria na rok 2019
07. 01. 2019 Informace o zveřejnění Zásady hospodaření MČ Praha-Troja v období rozpočtového provizoria na rok2019
07. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu-referent/referentka životního prostředí
17. 12. 2018 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha - Troja 2019
14. 12. 2018 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha - Troja 2019
11. 12. 2018 Rozpočtová opatření Městské části Praha - Troja za měsíc listopad 2018
10. 12. 2018 Oznámení vyhlášení výběrového řízení - pracovník Referent samosprávy
03. 12. 2018 Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Troja
20. 11. 2018 Žádost o vyvěšení výběrových řízení na úřední desce
13. 11. 2018 Rozpočtová opatření Městské části Praha - Troja za měsíc říjen 2018
07. 11. 2018 Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
07. 11. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
31. 10. 2018 ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
24. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZMČ
22. 10. 2018 VV - V Podhoří 2 - IP11a
19. 10. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP
17. 10. 2018 Oznámení o vydání změn 2776/00 a 2794/00
08. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha - Troja 2018
08. 10. 2018 Rozpočtová opatření Městské části Praha - Troja za měsíc září 2018
08. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha - Troja 2018
04. 10. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 10. 2018 Informace ve věci doručování úplného znění ÚP SÚ HMP
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška_Kučerová
24. 09. 2018 oznámení zahájení SŘ: Pod Hrachovkou,kom., SP- rekonstrukce stávající komunikace, 2.etapa PODHOŘÍ
24. 09. 2018 Oznámení o vyhrazení plochy pro vyvěšení volebních plakátů pro volby do zastupitelstva obce 2018
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

XML