Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 04. 2021 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s.
21. 04. 2021 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 po 1.rozpočtovém opatření
20. 04. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks dřevin druhu bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
20. 04. 2021 Uzavírka silnice č. II/307 Vlčkovice v Podkrkonoší - stavba vodovodu a kanalizace
20. 04. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - stavba vodovodu a kanalizace Vlčkovice v Podkrkonoší
20. 04. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "VOD6C_H_LO_TUKOC_OK, Vysílač Vodafone silo Kocbeře optický kabel, Výstavba sítě elektronických komunikací"
19. 04. 2021 Dne 17. 04. 2021 byl do útulku pro zvířata ve Dvoře Králové nad Labem umístěn pes.
19. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení platnosti SP a termínu dokončení stavby kanalizace Žireč
16. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 o nočním klidu
16. 04. 2021 Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby spojeného s řízením o odstranění stavby - "Hájemství - rekonstrukce nn"
15. 04. 2021 Dne 13. 04. 2021 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna kočka.
15. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na III/29931, II/299, II/300, III/29928 v rámci výstavby kanalizace v Nemojově od 14.04. - 16.05.2021
13. 04. 2021 Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška.
09. 04. 2021 Záměr prodat části pozemkových parcel č. 2240/13 a č. 2240/15 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
09. 04. 2021 Záměr prodat část p.p.č. 490/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci.
08. 04. 2021 Exekutorský úřad České Budějovice - dražební vyhláška.
07. 04. 2021 Dne 30. 03. 2021 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna kočka.
07. 04. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu dub v k. ú. Verdek
06. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PO VYDÁNÍ AKTUALIZACÍ Č. 1, 2, 3 A 4
06. 04. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu borovice v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
06. 04. 2021 Informace o podaném návrhu na změnu obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 07.07.2017 č.j. MUDK-VUP/55168-2017/bre737-2018 - "Změna rekonstrukce objektu č.p. 53 v Litíči, okr. Trutnov st.p.č. 35, poz. p. č. 60, 1310, 1385 a 1386 v k.ú. Litíč
01. 04. 2021 Sdělení - "OC Zálabí - Dvůr Králové nad Labem" obchodní areál, tvořený prodejnou potravin, retaily 1 a 2, parkovištěm vč. dopravního napojení a připojení areálu na inženýrské sítě“
01. 04. 2021 Program 14. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 13.04.2021
31. 03. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks borovice v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
31. 03. 2021 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky školství
31. 03. 2021 Výběrové řízení na obsazení pozice sociálního pracovníka - zajišťování sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úprav provozu na ul. Slunečná a na Na Vyhlídce od 06.04. - 28.05.2021, z důvodů rekonstrukce plynovodu
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení vodovodu KOHOUTOV SEVER
30. 03. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu dub a 5 ks dřevin druhu bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
30. 03. 2021 Usnesení vlády ČR č. 314 o prodloužení nouzového stavu na území ČR do 11. 4. 2021
30. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Opatření obecné povahy - návrh stanovení opatření obecné povahy v rámci úpravy dopr. značení na ul. Krkonošská po provedené rekonstrukci silnice
29. 03. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Záměr prodat část p.p.č. 366/1 v k. ú. Žireckká Podstráň
26. 03. 2021 Opatření obecné povahy stanovení trvalé úpravy provozu na komunikacích v obci Bílé Poličany, z důvodů doplnění dopravního značení a snížení rychlosti průjezdu vozidel
26. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé úpravy provozu na příjezd. komunikacích obce Zvičina, spočívající v omezení rychlosti průjezdu vozidel
24. 03. 2021 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE
24. 03. 2021 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TROTINA
23. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu v Choustníkově Hradišti
22. 03. 2021 Dne 16. 03. 2021 byl do útulku pro zvířata ve Dvoře Králové nad Labem umístěn pes.
19. 03. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks dřevin druhu smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
19. 03. 2021 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu modřín v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
19. 03. 2021 Vyhlášení nálezu č. 05/21 a 06/21 - dne 10. 02. 2021 byla v ul. Seifertova nalezena snowboardová helma a dne 09. 03. 2021 byl v OD Kaufland nalezen mobilní telefon.
19. 03. 2021 Záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
18. 03. 2021 Dokument "Společné povolení na..." již není dostupný.
17. 03. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Rozšíření vodovodu Nemojov
17. 03. 2021 Pronájem bytu č. 1 v čp. 830, Kotkova

XML