Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2023 Společné povolení - Malá průmyslová a obytná zóna - SO 100.2 Komunikace Seifertova - část 2
24. 03. 2023 Společné povolení - Malaá průmyslová a obytná zóna, SO 100.02 Komunikace - Seifertova - část 2
24. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 7/23 - jízdní kolo.
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na sil. č. III/30012 v obci Bílá Třemešná z důvodů výstavby chodníkové plochy podél komunikace od 27.03.2023 - 31.06.2023
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na míst. kom. Husitská, Táboritská z důvodů rekonstrukce plynovodu od 27.03. - 31.06.2023 dle postupu prací
24. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na silnici II/299 Hradecká a míst. kom. Zborovská, Husitská, K Vodárně, V Lužánkách z důvodů rekonstrukce plynovodu od 27.03. - 28.05.2023 na etapy dle postupu prací
24. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 2 dřeviny druhu javor v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
23. 03. 2023 Výzva-seznámení s podklady rozhodnutí (odstranění stavby garáže a dodatečné povolení stavebních úprav BD č. p. 1662, ul. Čechova, Dvůr Králové n. L.)
22. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení trv. úpravy provozu na silnici č. III/30011 u most. objektu č. ev. 30011-1 v odstranění současného dopravního značení k zatížitelnosti mostu
22. 03. 2023 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBENEC
21. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru dopravního a správního
21. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 6 ks dřevin druhu smrk v k. ú. Žirecká Podstráň
21. 03. 2023 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÝ VŘEŠŤOV
21. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks dřevin druhu smrk a 2 ks dřevin druhu borovice v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
21. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks túje v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
20. 03. 2023 14. RM z 16.03.2023
17. 03. 2023 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2023.
16. 03. 2023 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška.
16. 03. 2023 Pozvánka na 3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 23.03.2023
16. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku - Labe - Vodní dílo Les Království
14. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks borovice a 2 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
13. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky na úseku rozvoje města a dotací odboru RISM
13. 03. 2023 Exekutorský úřad Prachatice - dražební vyhláška.
13. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na III/32547 Mostek - Zadní Mostek, z důvodů úplné uzavírky silnice a nařízení obj. trasy
10. 03. 2023 Veřejná vyhláška
10. 03. 2023 Rozhodnutí, společné povolení - "RD Zábřezí - Řečice Novostavba"
10. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu sakura v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
08. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 6/23 - bylo nalezeno jízdní kolo.
07. 03. 2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 28. 03. 2023.
07. 03. 2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 23. 03. 2023.
07. 03. 2023 Dokument "Oznámení - "Dvůr Král..." již není dostupný.
06. 03. 2023 Záměr pronájmu prostor sloužící podnikání č. 1 v čp. 2957, ul. Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem stávajícímu nájemci.
06. 03. 2023 13. RM z 02.03.2023
03. 03. 2023 Dokument "Exekutorský úřad Trut..." již není dostupný.
03. 03. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na ul. Zborovská, R.A. Dvorského, Sadová, Čelakovského, Přímá, Dukelská, Legionářská, Hradecká, Tyršova, Sladkovského z důvodů rekonstrukce ul. Zborovská od 06.03. - 29.10.2023
03. 03. 2023 Záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4869/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci.
03. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks javor v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
03. 03. 2023 Rozpis dispečerů pro zimní údržbu komunikací a chodníků na březen 2023
03. 03. 2023 Záměr převést do vlastnictví společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, formou navýšení základního kapitálu společníkem o vybrané stavební a pozemkové parcely v ul. Raisova.
02. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu)
02. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
02. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
01. 03. 2023 OOP - kácení stromů II/325, Mostek Debrné
01. 03. 2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - zapojený porost druhu zerav v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
28. 02. 2023 Výzva k přihlášení se vlastníků nedostatečně identifikovaných nemovitostí a pokyny
28. 02. 2023 Rozhodnutí (společné povolení) na stavbu "Revitalizace areálu bývalé Mayerovi továrny ve DKnL"
28. 02. 2023 Dne 25. 02. 2023 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna kočka.
27. 02. 2023 Dne 25.02.2023 byla do depozitu Další šance z.s. umístěna kočka
27. 02. 2023 Rozhodnutí - společné povolení - veřejná vyhláška - ČOV v k.ú. Kladruby u Kohoutova
27. 02. 2023 Informace o podaném návrhu na uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy "Expozice Jihozápadní Afrika - ZOO Dvůr Králové nad Labem"

XML