Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 08. 2022 Exekutorský Úřad Praha 5, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - dražební vyhláška
18. 08. 2022 Společné povolení - "Přístřešek u stávající skladové haly a nová skladová hala na p.p.č. 3985/1, 3985/2, 3985/3, 3985/8, 4879, 4892 a 4893, k.ú. Dvůr Králové n. L."
18. 08. 2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem: "Nová Ves, knn pro p.č. 969" (číslo stavby IV-12-2023247)
18. 08. 2022 Dne 09. 08. 2022 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna dvě koťata.
17. 08. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Hřibojedy, které se koná 19.09.2022
17. 08. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Hřibojedy, které se koná 19.09.2022
16. 08. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 05. 09. 2022.
16. 08. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu)
12. 08. 2022 Vyhlášení nálezu č. 17/22 - dne 03.08.2022 byla nalezena hotovost.
12. 08. 2022 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027
11. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé místní úpravy provozu na silnici č. III/30011 Zálesí - Doubravice za účelem úpravy dopravního značení po provedené rekonstrukci komunikace
11. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks javor a 1 ks jírovec maďal v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
11. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 7 exemplářů volavky proměnlivé - ZOO Dvůr Králové a.s.
11. 08. 2022 Dne 29. 07. 2022 byl do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěn rezatý kocour.
11. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks borovice a 1 ks bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
11. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na sil. č. III/30014 a III/29923 v rámci konání jarmarku "Lidová řemesla Kohoutov 2022" dne 13.08.2022
11. 08. 2022 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - kanalizace Lužánka - Dvůr Králové nad Labem
11. 08. 2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška
11. 08. 2022 120. RM z 10.08.2022
09. 08. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 29. 08. 2022.
09. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 20 ks lípa v k. ú. Dvůr Králové nad Labem - lipová alej
08. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks jedle v k. ú. Sylvárov
05. 08. 2022 Exekutorský úřad Chomutov - exekuční příkaz.
05. 08. 2022 Exekutorský úřad Chomutov - dražební vyhláška.
05. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
04. 08. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 23. 08. 2022.
04. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 1 exemplář husy velké
02. 08. 2022 Dne 29. 07. 2022 bylo do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěno kotě.
02. 08. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks jedle v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Petr Vačkář pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Petr Vačkář ml. pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Markéta Tomešová pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Kamil Šabata pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Kateřina Peterová pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Radek Palán pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Tereza Pajasová, DiS. pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany MUDr. Tomáš Minář pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Radek Liberský pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Mgr. Tomáš Lacina pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Bc. Martin Kulhánek pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. O
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Libor Kňourek, DiS. pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Petr Jonáš pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Vlastimil Hlaváček pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Ing. Iva Gracíková pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Lukáš Fof pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Jiří Elišák pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Libor Dufek pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Jiří Dufek pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Bc. Martina Čížková pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.
02. 08. 2022 Rozhodnutí o registraci - volební strany Mgr. Barbora Cermanová pro volby do zastupitelstva obce Třebihošť, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

XML