Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení "Chodník v Bílých Poličanech"
22. 05. 2024 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání "Zahrádková chata na p.p.č. 1107/11"
21. 05. 2024 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení trvalé místní úpravy provozu na silnici č. III/30012 v k.ú. Bílá Třemešná od místní části Nové Lesy po provedené rekonstrukci chodníku a zřízení přechodu pro chodce
21. 05. 2024 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - úprava splaškové kanalizace v k. ú. Kohoutov
21. 05. 2024 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška.
20. 05. 2024 Oznámení o zahájení stavebního řízení - D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DSP – vodohospodářské objekty
20. 05. 2024 50. RM z 16.05.2024
20. 05. 2024 Komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ve složení k 16.05.2024
17. 05. 2024 Zveřejnění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. KTÚ/VERJ-2018/548 - stacionární měřič rychlosti - Choustníkovo Hradiště
17. 05. 2024 Zveřejnění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. KTÚ/VERJ-2018/830 - stacionární měřič rychlosti - Kocbeře
17. 05. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny dne 05. 06. 2024.
16. 05. 2024 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky – správa a údržba bytových domů v majetku města odboru ekonomiky a majetku města
16. 05. 2024 Návrh stanovení trvalé místní úpravy provozu umístění 2ks krátkých příčných prahů na místní komunikaci 19c na p. č. 441/14 v obci Třebihošť v místní části Horní Dehtov. Z důvodu zvýšení bezpečnosti.
16. 05. 2024 Návrh stanovení trvalé místní úpravy provozu na místní komunikaci 19c na p. č. 441/14 v obci Třebihošť v místní části Horní Dehtov, z důvodu chybějícího dopravního značení.
14. 05. 2024 Oznámení "Komunikace k čp. 80,81,82 v obci Kohoutov"
13. 05. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny dne 03. 06. 2024.
13. 05. 2024 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a na nám. Václava Hanky v k. ú. Dvůr Králové z důvodu konání řemeslného Flerjarmarku
09. 05. 2024 Oznámení o konání prvního zasedání okrskových volebních komisí
09. 05. 2024 Opatření obecné povahy stanovení místní přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních a účelových komunikacích na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem dle vybraných schémat TP 66
09. 05. 2024 Opatření obecné povahy stanovení místní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. III/2854, č. III/32542, č. III/32543, č. III/2855 z důvodu omezení nákladní dopravy
09. 05. 2024 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 4 v čp. 400, ul. Švehlova, Dvůr Králové nad Labem
07. 05. 2024 Rozhodnutí (společné povolení) - "Novostavba obchodního centra Dvůr Králové nad Labem, ulice 17. listopadu"
07. 05. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení - "FVE Dehtov"
07. 05. 2024 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/29920, III/29915, III/30011, III/32544, III/2854, II/300, II/325 a II/299 a na místních a účelových komunikacích z důvodu konání běžeckého závodu Zkus maraton Kuks
07. 05. 2024 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Nad Parkem před domem s č. p. 2831 k vyznačení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP průkazu
06. 05. 2024 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci (přidání nájemce)
06. 05. 2024 Konkurs na obsazení pozice ředitele/ředitelky Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444
06. 05. 2024 49. RM z 02.05.2024
03. 05. 2024 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/307 a na pozemních komunikacích p. č. 672/1, 701/1, 679/1 v k. ú. Horní Vlčkovice z důvodu konání jarmarku 04.05.2024
02. 05. 2024 Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí o umístění stavby s povolením kácení dřevin
30. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
30. 04. 2024 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací č. II/300, č. II/325, č. III/30011, č. III/3005 a č. III/32543 v termínu 06.05.2024 – 08.09.2024
30. 04. 2024 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška.
29. 04. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
29. 04. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Návrh stanovení trvalé místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Věžní v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, z důvodu zvýšení bezpečnosti procházejících dětí
26. 04. 2024 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření při výskytu moru včelího plodu
26. 04. 2024 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a jejich částech nám. Václava Hanky a Odboje a ul. Rooseveltova, Riegrova, vše v k. ú. Dvůr Králové, z důvodu umístění lunaparku
24. 04. 2024 Záměr pronájmu vybraných pozemků a části pozemků, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, pozemkových parcel č. 350/1 a č. 350/2, obě v k. ú. Sylvárov a časti pozemkové parcely č. 62/42 v k. ú. Žirecká Podstráň, vše pro zemědělskou činnost předem určenému zájemc
24. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání v k. ú. Kohoutov - povolení k nakládání s vodami
24. 04. 2024 Záměr města prodat formou obálkové metody čtyři pozemkové parcely č. 233/1 až č. 233/4, všechny v k. ú. Žirecká Podstráň, a to pouze jako celek.
24. 04. 2024 Upozornění na odstávku elektřiny dne 14. 05. 2024.
24. 04. 2024 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s.
24. 04. 2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška.
23. 04. 2024 Veřejná vyhláška - společné povolení - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
22. 04. 2024 Oznámení - "Novostavba RD v obci Dolní Brusnice"
22. 04. 2024 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Slunečná, Nedbalova, Jiráskova a komunikaci č. III/300 z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace
22. 04. 2024 48. RM z 19.04.2024
22. 04. 2024 47. RM z 18.04.2024

XML