Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Štefanikova, v rámci omezení rychlosti provozu vozidel podél bourané budovy čp. 770 od 19.11. - 19.12.2019
18. 11. 2019 Dne 26. 10. 2019 bylo do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové na Labem umístěno kotě.
18. 11. 2019 Dne 13. 11. 2019 bylo do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěno kotě.
18. 11. 2019 Valná hromada Královská věnná města
18. 11. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks bříza, 3 ks borovice, 6 ks smrk v k. ú. Sylvárov
18. 11. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě"
18. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na části nám. V. Hanky z důvodů pořádání benefiční akce Noc venku dne 21.11.- 22.11.2019
15. 11. 2019 Rozhodnutí - "Stavební úpravy a změna v užívání části haly RTM (části suterénu) bývalé střihárny na sklad pryskyřice, Nové Kocbeře č. p. 49"
15. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úravy provozu z důvodu zabezpečení havárie svahu a provádění oprav na sil. č. III/29928
14. 11. 2019 Záměr č. 74/2019 darovat nemovitosti v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem.
14. 11. 2019 Záměr směny částí pozemkových parcel č. 2322/10 a č. 2250, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za pozemek a části pozemků ve vlastnictví předem určeného zájemce.
14. 11. 2019 Oznámení o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky a společného úz. a st. řízení - Doubravice, chodníky podél II/325
13. 11. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu prodloužení uzavírky ulic Vrchlického/Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem
13. 11. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks ořešák a 1 ks bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
13. 11. 2019 Dražební vyhláška dne 06.12.2019
12. 11. 2019 Prodloužení platnosti uzavírky v ulici Vrchlického/Nedbalova, 15.-30.11.2019
12. 11. 2019 Rozhodnutí - Novostavba rodinného domu a staveb doplňkových
12. 11. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou - vodovod a kanalizace - průmyslová zóna
12. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení: společné povolení stavby Vrtaná studna na p. p. č. 972/3 v k. ú. Borovnička a povolení k odběru podzemních vod
11. 11. 2019 Záměr města pronajmout pozemkovou parcelu č. 2531/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
11. 11. 2019 Dne 09. 11. 2019 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna kočka.
11. 11. 2019 Dne 05. 11. 2019 byla do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna tři koťata.
11. 11. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška - změna stavby před dokončením - Poldr Žireč
09. 11. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na nové komunikaci polní cestě C5, obec Vilantice
07. 11. 2019 Záměr č. 69/2019 prodat nemovitý majetek ve vlastnictví KHK.
07. 11. 2019 Rozpis služeb dispečerů pro zimní údržbu komunikací a chodníků na měsíc listopad 2019
07. 11. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
07. 11. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks jasan v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
07. 11. 2019 VŘ odborný referent školství odboru ŠKS
05. 11. 2019 Uzavírka silnice č. III/2851 mezi obcemi Vilantice - Dubenec, 11.11. - 22.12.2019
05. 11. 2019 Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2019
05. 11. 2019 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019 po 4.rozpočtovém opatření
04. 11. 2019 Převod podílu na bytových jednotkách v čp. 2957
04. 11. 2019 Převod podílu na bytových jednotkách v čp. 2956
01. 11. 2019 Záměr pronajmout prostor č. 4 v čp. 101, náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem
01. 11. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
01. 11. 2019 Program 8. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 07.11.2019
01. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na roky 2021 - 2022
01. 11. 2019 Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020
31. 10. 2019 VŘ na obsazení pracovní pozice právnička/právní právního oddělení odboru KTÚ
31. 10. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks douglaska v k.ú. Dvůr Králové nad Labem
31. 10. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks olše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
31. 10. 2019 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDOBÍN
30. 10. 2019 Dne 27. 10. 2019 byla do Kočičího depozitu Nová šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěna kočka.
30. 10. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
30. 10. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 2 jedinci pisily čáponohé - ZOO Dvůr Králové a.s.
25. 10. 2019 Dne 22. 10. 2019 bylo do Kočičího depozitu Nová šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěno kotě.
24. 10. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu v obci Bílé Poličany na silnice č. II/284, omezení zatížitelnosti mostu
23. 10. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu v ulici Preslova
23. 10. 2019 Pronájem bytu č. 24 v čp. 734, Vrchlického

XML