Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, II/284 Bílé Poličany – rekonstrukce komunikace
28. 01. 2022 Záměr prodat st. p. č. 341 o výměře 213 m2 v k. ú. Komárov u Dvora Králové v obci Vítězná, jejíž součástí je stavba čp. 50 včetně pozemků tvořící funkční celek st. p. č. 342 o výměře 229 m2, p. p. č. 1645/3 o výměře 624 m2, p. p. č. 1645/4 o výměře 433 m2
28. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 3 vrby, 6 topolů, 2 třešně, 1 slivoň, 5 bříz,1 bez v k. ú. Lipnice u Dvora Králové
28. 01. 2022 dotační program na podporu VPA a obnovu vnějšího pláště objektů 2022
28. 01. 2022 Záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1497/23 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
28. 01. 2022 Záměr pronajmout prostor střechy čp. 2962 ul. El. Krásnohorské, čp. 2755 ul. Sadová a čp. 1006 ul. Bezručova, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem 101, náměstí Republiky, s předem určenému zájemci.
28. 01. 2022 Záměr pronajmout prostor střechy čp. 101, náměstí Republiky, s předem určenému zájemci.
28. 01. 2022 102. RM z 26.01.2022
28. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 7 ks dub v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
28. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 7 ks dub v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
27. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ul. Tylova - úprava přednosti a tvar křižovatky
27. 01. 2022 Opatření obecné povahy - návrh stanovení trval. místní úpravy provozu ul. Preslova před čp. 449 k zajištění výjezdu vozidel lékařů od polikliniky pomocí dopravního značení V12a
26. 01. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu)
26. 01. 2022 Výběrové řízení na obsazení pozice investiční technik/technička odboru rozvoje, investic a správy majetku
25. 01. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení trvalé místní úpravy na místní komunikaci v ul. Libušina
25. 01. 2022 Vyhlášení nálezu č . 2 / 2 2 - dne 23.01.2022 bylo v ul . Nová Tyršova nalezeno jízdní kolo.
24. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 3 mláďata pelikána bílého - ZOO Dvůr Králové a.s.
24. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 7 ks dub v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
20. 01. 2022 Exekutorský úřad České Budějovice - dražební vyhláška.
18. 01. 2022 Pronájem bytu č. 51 v čp. 2902, Eduarda Zbroje
18. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 7 ks dřevin druhu lípa v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, Lipová alej v ulicích 28. října a 5. května
18. 01. 2022 Společné povolení - komunikace u MŠ, Lipnice, Dvůr Králové nad Labem
18. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu vrba v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
18. 01. 2022 Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1843/5 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
17. 01. 2022 Záměr pronájmu prostoru č. 2 v čp. 2963 v ulici Štefánikova na dobu 5 let, předem určenému zájemci.
17. 01. 2022 101. RM z 12.01.2022
17. 01. 2022 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška.
15. 01. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné - SO 101 komunikace
14. 01. 2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022
14. 01. 2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022
14. 01. 2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022
14. 01. 2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022
14. 01. 2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022
14. 01. 2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022
14. 01. 2022 Uvědomění o podaném odvolání (proti ÚR na D11 1108)
14. 01. 2022 Usnesení přerušení řízení - Karsit Automotive, s. r. o.
14. 01. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
13. 01. 2022 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - výstavba a rekonstrukce chodníků, Horní Brusnice
12. 01. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na silnici č. 2854 Žireč - Betlém z důvodů uzavřená nesjízdného úseku silnice od 12.01. - 12.02.2022
11. 01. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vrtana studna v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
11. 01. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 01. 2022 Opatření obecné povahy - návrh stanovení trval. místní úpravy provozu v ul. Čelakovského a u Kauflandu z důvodů zvýšení bezpečnosti provozu
10. 01. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
10. 01. 2022 Vyhlášení nálezu č. 1/22 - dne 05 01. 2022 bylo v ulici Tylova nalezeno dětské jízdní kolo.
07. 01. 2022 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov
06. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les- 4 ks dřevin druhu smrk a 1 ks dřeviny druhu borovice v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
05. 01. 2022 100. RM z 05.01.2022
05. 01. 2022 Dokument "Společné povolení - I..." již není dostupný.
05. 01. 2022 Rozpis dispečerů pro zimní údržbu komunikací a chodníků na leden 2022
04. 01. 2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 3 exempláři hýla obecného

XML