Město Dvůr Králové nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mudk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datová schránka: mu5b26c
E-mail: epodatelna@mudk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Rozhodnutí o povolení odstranění stavby a územní rozhodnutí - Reko VTL Horní Brusnice - Mostek - PM 811500009689
18. 09. 2019 Dražební vyhláška den konání 10.10.2019
17. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
16. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 3 ks buk a 1 ks akát v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
16. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks lípa v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnice III/29915, II/299 a II/300 z důvodu úplné uzavírky silnice III/29915 v úseku železničního přejezdu P5231 mezi obcí Žireč a Kašov v termínu 16.09.2019 - 20.09.2019
12. 09. 2019 STANOVISKO - Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu II/325, III/30012 v obci Bílá Třemešná, z důvodů přemístění autobusové zastávky od 12.09. - 31.10.2019
10. 09. 2019 Odchyt psa - dne 09. 09. 2019 byl umístěn do útulku pro zvířata ve Dvoře Králové nad Labem.
10. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks smrk v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
10. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks bříza v k. ú. Žirecká Podstráň
09. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks bříza v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
09. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks vrba v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
09. 09. 2019 Nabídka volného místa psycholog/psycholožka odboru ŠKS
06. 09. 2019 Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 90 m2 v čp. 101, náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem od 04.10.19 do 30.11.2019
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
05. 09. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Nemojov - II. etapa - chodník"
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na silnici č. II/285 v úseku Vilantice - Sedlec v rámci 3. etap od 05.09. - 29.11.2019
04. 09. 2019 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
04. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE
03. 09. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 1 mládě ibise hnědého - ZOO Dvůr Králové
03. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu - úplná uzavírka v ul. Školní dne 05.09.2019 od 6:30 - 16:00 h. z důvodu konání akce 12. ročníku Běhu Naděje
31. 08. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky úseku sil. č. II/325 od křiž. nad Lipnicí po obec B. Třemešná, z důvodů pokračující rekonstrukce silnice od 09.09. - 20.10.2019
31. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na sil. II/325, II/300, III/299, III/325, III/30012 z důvodu uzavírky úseku sil. č. II/325 od křiž. nad Lipnicí do B. Třemešné od 09.09.- 20.10.2019
31. 08. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky sil. III/3008 Třebihošť od křiž. U lípy po křiž. s. III/3009, z důvodu dokončovacích prací po rekonstrukci silnice od 02.09. - 11.09.2019
31. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu III/3008 v rámci dokončovacích prací po rekonstrukci komunikace v obci Třebihošť od 02.09. - 11.09.2019
30. 08. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP - vodní tok Drahyně v k. ú. Kohoutov - doprovodný porost
30. 08. 2019 Z 46/2019 STANOVISKO - "Územně energetická koncepce Královéhradeckého kraje"
28. 08. 2019 Výpravní budova - Venkovní kanalizace a ČOV - společné povolení
28. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé místní úpravy provozu na míst. komunikaci ul. Libušina z důvodu organizce parkování vozidel
28. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé místní úpravy provozu na míst. komunikaci ul. Riegrova k vymezení zásobovacího stání a regulující parkování
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé místní úpravy provozu na účel. komunikaci a silnici v k.ú. Žireč Městys u letiště, z důvodu označení křižovatky v rámci bezpečnosti provozu
27. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. místní úpravy provozu na silnici III/29928 obec Vítězná - Komárov, z důvodu odstranění nánosů Hartského potoka od 11.09. - 31.09.2019
26. 08. 2019 Odchyt psa - dne 23. 08. 2019 byl umístěn do útulku pro zvířata ve Dvoře Králové nad Labem.
26. 08. 2019 Pronájem bytu č. 311 v čp. 400, Švehlova
26. 08. 2019 Program 6. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 03.09.2019
23. 08. 2019 Odchyt kotěte - dne 21. 08. 2019 bylo do útulku pro zvířata ve Dvoře Králové nad Labem umístěno níže vyobrazené zvíře.
23. 08. 2019 Vyhlášení nálezu č. 11/2019 - dne 20. 08. 2019 byl v ul. 5. května nalezen svazek klíčů.
23. 08. 2019 Záměr výpůjčky 5 mísností v budově čp. 795 v ul. Komenského ve Dvoře Králové nad Labem
23. 08. 2019 Záměr prodat pozemkovou parcelu č. 117/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci.
21. 08. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část II (rekonstrukce silnice v Doubravici)
20. 08. 2019 Odchyt psa - dne 16. 08. 2019 byl umístěn do útulku pro zvířata ve Dvoře Králové nad Labem
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání
19. 08. 2019 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks zerav k. ú. Dvůr Králové nad Labem
16. 08. 2019 Prodloužení vodovodu Libotov - společné povolení
15. 08. 2019 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Rozhodnutí o zvl. užívání a úplné uzavírce nám. T.G. Masaryka, z důvodu konání akce DEN PIVA 16.08. - 18.08.2019

XML