Město Neratovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://neratovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Datová schránka: 45qb68g
E-mail: podatelna@neratovice.cz, meu@neratovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2020 Výběrové řízení - hlavní účetní
25. 03. 2020 Výběrové řízení - referent oddělení IT
24. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Mateřské školy Harmonie
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Mlčechvosty
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Kostelec n. L.
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - komunikace Za Rybníkem, Mlékojedy
18. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Pražská, Byškovice
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Úžice u Kralup n. V.
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. U Závor
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Tišice
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - přijetí krizového opatření a ochrana vnitřních hranic
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu
12. 03. 2020 Výběrové řízení - referent odboru kanceláře tajemníka úřadu - energetický manažer
12. 03. 2020 Pronájem majetku města - část pozemku, Mlékojedy
11. 03. 2020 Výběrové řízení - referent odboru ŽP - odpadové hospodářství
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Libiš, Mělnická
10. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - lidová slavnost v ul. Vojtěšská
05. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Kostelec n. L.
05. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - komunikace Ed. Urxe
05. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení - RD Lobkovice, V Polích
04. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Kostelec n. L.
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stavební povolení - rekonstrukce ul. Palackého
02. 03. 2020 Výběrové řízení - referent odboru správy majetku
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - blokový úklid města
02. 03. 2020 Oznámení 5. aktualizace územně analytických podkladů ORP Neratovice
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Práce
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - Všetaty
26. 02. 2020 Výroční zpráva města Neratovice za rok 2019 o poskytování informací
26. 02. 2020 Informace o zamítnutí návrhu změny ÚP Chlumín
25. 02. 2020 Výběrové řízení - technicko-administrativní pracovník
25. 02. 2020 Výběrové řízení - referent informačních technologií
24. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení vodovod. řadu - Libiš, Na Pěšinách
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška OÚ Čakovičky - opatření obecné povahy - územní opatření a stavební uzávěře
11. 02. 2020 Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Kpt. Jaroše
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o ÚP Tišice
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Horňátky, Kittfort
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Neratovice, výkopové práce
05. 02. 2020 Výběrové řízení - technicko-administrativní pracovník
05. 02. 2020 Výběrové řízení - referent informačních technologií
05. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 12. 2. 2020
04. 02. 2020 Pronájem nemovitého majetku města - pozemky Byškovice, Korycany
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - společné povolení - revitalizace lokality Na Sídlišti, Kostelec n. L.
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Mánesova
29. 01. 2020 Výběrové řízení - referent na úseku památkové péče
29. 01. 2020 Výběrové řízení - referent odboru školství a vnějších vztahů
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - odkanalizování části Kostelce n. L.
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení vodovod. a kanalizač. řadu - Libiš

XML