Město Neratovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://neratovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Datová schránka: 45qb68g
E-mail: podatelna@neratovice.cz, meu@neratovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2024 Pronájem NP v budoucí poliklinice - zdravot. potřeby/optika
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky pro RD č.p. 780, obec Neratovice - dopravní značení
15. 04. 2024 Výběrové řízení - Referent odboru SVZ - sociální pracovník OSPOD
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2024
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Polní, Neratovice
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Květná a ul. náměstí Odboje - Kostelec nad Labem
09. 04. 2024 Opatření obecné povahy - vydání změny č. 2 územního plánu Neratovice
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu
08. 04. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - k.ú. Byškovice, Neratovice - připojky kabelového vedení
08. 04. 2024 Výběrové řízení - OSČD - zkušební komisař
08. 04. 2024 Výběrové řízení - referent OSČD - dopravní přestupky
06. 04. 2024 Veřejná vyhláška - společné povolení - objekt občanské vybavenosti - "U Zahrádek" Libiš
05. 04. 2024 Výzva - Odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Neratovice ze dne 26.2.2024, vedeného pod č.j. MěÚN/020667/2024
03. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení o deklaraci ÚK, k.ú. Kozly u Tišic
02. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Přeložka NN, VN, ul. K Bažantnici a ul. Na Zájezdu, v obci Obříství
02. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Výstavba nové kanalizace, ul. V Předpolí, obec Neratovice
28. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška 22...." již není dostupný.
28. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška 16...." již není dostupný.
28. 03. 2024 Rozpočtové opatření č. 2 2024
28. 03. 2024 Adresný záměr pronájmu zimního stadionu - prodloužení doby nájmu stávajícímu nájemci
27. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - pí..." již není dostupný.
27. 03. 2024 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
27. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - prodloužení platnosti - Revitalizace Kozelské tůně
25. 03. 2024 Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku
25. 03. 2024 Výběrové řízení - Referent odboru SVZ - Sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí
21. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Cyklostezka
21. 03. 2024 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 27. 3. 2024
20. 03. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Lidová slavnost v ulici Vojtěšská, obec Neratovice
20. 03. 2024 Vyrozumění účastníků řízení - VV - pí. V.P.
19. 03. 2024 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 27. 3. 2024
18. 03. 2024 Stanovení úseků měření 2024
18. 03. 2024 veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání - PPO Libiš
15. 03. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Kostelec nad Labem
15. 03. 2024 Záměr - směna pozemků Byškovice
13. 03. 2024 Výběrové řízení - Referent odboru životního prostředí
13. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška 9. ..." již není dostupný.
13. 03. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. V Lukách - Lobkovice
08. 03. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Obříství
08. 03. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - Přechodná úprava provozu - Zlonín, Čakovičky, Nová Ves u Prahy
08. 03. 2024 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - rekonstrukce kNN ul. Ed. Urxe
06. 03. 2024 Výběrové řízení - Referent odboru SVZ - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí
06. 03. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Obříství ul. K Bažantnici
05. 03. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - ul. Budovatelů Libiš
05. 03. 2024 Dokument "Dražební vyhláška 18...." již není dostupný.
04. 03. 2024 Záměr - Prodej pozemků Neratovice
04. 03. 2024 Veřejná vyhláška - řízení o změně č. 3 územního plánu Neratovice zkráceným postupem
01. 03. 2024 Stanovení úseků měření
01. 03. 2024 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Alšova, Zeyvalova - Kostelec nad Labem
01. 03. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - rekonstrukce návsi Ovčáry
28. 02. 2024 Dokument "Usnesení o příklepu..." již není dostupný.

XML