Město Neratovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://neratovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Datová schránka: 45qb68g
E-mail: podatelna@neratovice.cz, meu@neratovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba
16. 05. 2019 Usnesení - elektronická dražba
16. 05. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba
16. 05. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba
16. 05. 2019 Dražební vyhláška
15. 05. 2019 Výběrové řízení - referent odboru soc. věcí a zdravotnictví - veřejný opatrovník
15. 05. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník - odd. soc. právní ochrany dětí
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - propojení ulic Luční a U Zastávky
13. 05. 2019 Svazek měst a obcí VKM - závěrečný účet za rok 2018
13. 05. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15. 5. 2019
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o ÚP Neratovice
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o ÚP Neratovice
10. 05. 2019 Veřejná vyhláška - 2. výzva k vyjádření odvolání - lokalita V Polích
06. 05. 2019 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 15. 5. 2019
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Obříství
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Mládežnická, želez. přejezd
02. 05. 2019 Veřejná vyhláška - návrh ÚP Tišice
30. 04. 2019 Výběrové řízení - strážník MěP Neratovice
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - komunikace Nedomice
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o ÚP Zálezlice
30. 04. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny"
29. 04. 2019 Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti na rok 2019
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Kostelecká, Za Humny
26. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 - 2022
26. 04. 2019 Závěrečný účet města za rok 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Kostelec n. L.
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. V Polích
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Kostelecká
25. 04. 2019 Prodej nemovitého majetku města - prodej pozemku, výše kupní ceny pozemků
25. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - společné povolení - kanalizační a vodovod. řad Ovčáry
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška města Kladna - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za svoz komunál. odpadu - rok 2016
25. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub v roce 2019
24. 04. 2019 Výběrové řízení - vedoucí odd. sociálních věcí
24. 04. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník - odd. soc. právní ochrany dětí
24. 04. 2019 Pronájem majetku města - části pozemků
19. 04. 2019 Informace Ministerstva vnitra ke spolkům a bývalým občanským sdružením
18. 04. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - vyjádření k podanému odvolání - lokalita V Polích
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Kpt. Jaroše
11. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
11. 04. 2019 Prodej, pronájem nemovitého majetku města Neratovice
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - Kojetice
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - chodníky Jiřice
08. 04. 2019 Střednědobý výhled příspěvkových organizací pro rok 2020-2021
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - ul. Hamplová, Neratovice
05. 04. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - lesní zákon, kůrovcové stromy
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Jiřice
02. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. U Závor

XML