Město Neratovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://neratovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Datová schránka: 45qb68g
E-mail: podatelna@neratovice.cz, meu@neratovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 04. 2021 Výběrové řízení - referent stavebního odboru - územního plánování a stavebního řádu
20. 04. 2021 Výběrové řízení - referent stavebního odboru - územního plánování a stavebního řádu
19. 04. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení ke stavbě vodního díla - Tišice
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Neratovice, ul 5. května
16. 04. 2021 Svazek měst a obcí VKM - návrh závěrečného účtu za rok 2020
15. 04. 2021 Výpůjčka nemovitého majetku města
15. 04. 2021 Pronájem nemovitého majetku města Neratovice
14. 04. 2021 Výběrové řízení - referent finančního odboru - pokladní, účetní
14. 04. 2021 Závěrečný účet města za rok 2020
14. 04. 2021 Výpadek elektrického proudu - Tišice, část Mlékojed
14. 04. 2021 Upozornění - výpadek elektrického proudu Mlékojedy
12. 04. 2021 Výběrové řízení - referent oddělení informačních technologií
12. 04. 2021 Usnesení - dražební vyhláška - Turek M.
12. 04. 2021 Usnesení - dražební vyhláška - Sanders D.
12. 04. 2021 Usnesení - odročení dražby - Kováčová Z.
10. 04. 2021 Usnesení - zrušení dražební vyhlášky
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2021
09. 04. 2021 Usnesení - dražební vyhláška - Kovačová Z.
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení - Všetaty
08. 04. 2021 Prodej pozemků - k.ú. Lobkovice, k.ú. Neratovice
08. 04. 2021 Usnesení - dražební vyhláška - Váchová L.
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Lobkovice, ul. Palackého
31. 03. 2021 Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců
29. 03. 2021 Výběrové řízení - referent odboru SVZ - veřejný opatrovník
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Lobkovice, ul. 1. máje
24. 03. 2021 Výběrové řízení - referent územního plánování stavebního řádu
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - Ovčáry
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Stará Boleslav, oprava komunikace II/331
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Tišice
24. 03. 2021 Oznámení koncepce - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027
23. 03. 2021 Aktualizovaný seznam nemovitostí - neznámý vlastník
23. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Lobkovice, Palackého
18. 03. 2021 Dokument "Oznámení o konání veř..." již není dostupný.
17. 03. 2021 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 24. 3. 2021
17. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Lobkovice, V Úžlabí
15. 03. 2021 Dokument "Výběrové řízení - pov..." již není dostupný.
13. 03. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení povolení kanalizace Tišice
12. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - vodovodní řad Tišice, Kozly
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška - stavební povolení - rekonstrukce komunikace Jiřice
11. 03. 2021 veřejná vyhláška - rozhodnutí - vrtaná studna Lobkovice
11. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Jiráskova
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - blokový úklid města
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - ul. Kpt. Jaroše
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Byškovice
03. 03. 2021 Pronájem nemovitého majetku města - nebytové prostory v čp. 1234
02. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - nám. Republiky, parkoviště
01. 03. 2021 Výběrové řízení - referent územního plánování stavebního řádu
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - 3. etapa kanalizace Tišice
24. 02. 2021 Usnesení - odstranění vozidla

XML