Město Neratovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://neratovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Datová schránka: 45qb68g
E-mail: podatelna@neratovice.cz, meu@neratovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 10. 2022 Dodatečné projednání dědictví - odstranění vraku
03. 10. 2022 Usnesení - zastavení společného řízení - přístaviště - zpevněné plochy
29. 09. 2022 Dražební vyhláška
27. 09. 2022 Výběrové řízení - referent územního plánování stavebního řádu
27. 09. 2022 Pronájem nemovitého majetku města - nebytové prostory v čp. 400 + nohejbalové hřiště Lobkovice (převedení na nového uživatele)
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Jiřice
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení kanalizační stoky - Tišice, Chrást
25. 09. 2022 Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí v ORP Neratovice
23. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - rekonstrukce železničních přejezdů Neratovice
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Kostelec n. L.
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Tišice, ul. Mělnická a Boleslavská
22. 09. 2022 Výzva k odstranění vraku - Opel na nám. Republiky
20. 09. 2022 Veřejná vyhláška - stavební povolení - výrobní a skladovací hala Byškovice
20. 09. 2022 Veřejná vyhláška - společné povolení - kanalizace a ČOV Korycany
15. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - nám. Republiky
13. 09. 2022 Přehled o telefonním spojení do volebních místností v Neratovicích a spádových obcí
13. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Labská
09. 09. 2022 Výběrové řízení - referent územního plánování a stavebního řádu
08. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška MČ P..." již není dostupný.
06. 09. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - technická infrastruktura pro 34 RD Byškovice
06. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - lidová slavnost "u Vojtěcha"
06. 09. 2022 Pronájem nemovitého majetku města - nebytové prostory v čp. 400
01. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Kostelec n. L., ul. T. G. Masaryka
30. 08. 2022 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 5. 9. 2022
30. 08. 2022 Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podaným odvoláním - územní rozhodnutí TR Neratovice
30. 08. 2022 Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podaným odvoláním (osoby neznámého pobytu) - TR Neratovice
30. 08. 2022 Návrh zadání ÚP Chlumín
29. 08. 2022 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
29. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
29. 08. 2022 Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení - rekonstrukce ul. Slepá, Mlékojedy
29. 08. 2022 Koupě pozemků v k. ú. Lobkovice do majetku města
26. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do zastupitelstva města Neratovice a Senátu Parlamentu ČR 2022
26. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul 28. Října, ul. Vojtěšská, nám. Republiky
26. 08. 2022 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města dne 5. 9. 2022
25. 08. 2022 Veřejná vyhláška - zahájení územního a stavebního řízení - prodloužení kanalizační stoky Chrást u Tišic
25. 08. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
25. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - parkoviště na nám. Republiky
23. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Výběrové řízení - referent územního plánování a stavebního řádu
19. 08. 2022 Návrh koncepce - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
18. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - ul. Vojtěšská, železniční přejezd
17. 08. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
16. 08. 2022 Návrh koncepce - Plán dílčího povodí horního a středního Labe
16. 08. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení vodovodního řadu Obříství
09. 08. 2022 Prodej nemovitého majetku města - části pozemků v k. ú. Neratovice
09. 08. 2022 Veřejná vyhláška - zahájení územního a stavebního řízení - kanalizace a ČOV Korycany
04. 08. 2022 Výběrové řízení - referent stavebního odboru - územního plánování a stavebního řádu
04. 08. 2022 Výběrové řízení - pracovník podatelny MěÚ Ďáblice
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - ul. Olbrachtova, Neratovice
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - železniční přejezd Kojetice

XML