Obec Pitín

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://pitin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pitín
Pitín 18
687 71 Pitín

Datová schránka: bt2bk3f
E-mail: obec@pitin.cz, starosta@pitin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
15. 04. 2019 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatele OVK
12. 04. 2019 Dražební vyhláška - 120 EX 18672/14
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
01. 04. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny - veřejná vyhláška
28. 03. 2019 Oznámení o provádění zeměměřických prací na území obce Pitín
26. 03. 2019 výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN dostatečně identifikováni - aktualizace březen 2019
24. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 - dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny - veřejná vyhláška
16. 03. 2019 SMO Bojkovsko - rozpočtové opatření č. 6
10. 03. 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Pitín - 8. 3. 2019
08. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemku
07. 03. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 - dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů
07. 03. 2019 Rozpis rozpočtu obce na rok 2019
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019/RO/RO
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 03. 2019 Zasedání Zastupitelstva obce Pitín - 8. 3. 2019
04. 03. 2019 MŠ Pitín - zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
04. 03. 2019 Změna č.1 úz. plánu Pitín - stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
27. 02. 2019 SMO Bojkovsko - rozpočtové opatření č. 6
19. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemku
15. 02. 2019 Změna č.1 úz. plánu Pitín - stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
11. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 1..." již není dostupný.
23. 01. 2019 SVK, a.s. - cenové oznámení od 1. 1. 2019
22. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021
17. 01. 2019 SVK, a.s. - informace provozovatele dle zákona č. 274/2001 Sb. o podmínkách pro uzavření smlouvy
11. 01. 2019 Rozpočet obce na rok 2019
11. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019 -2022
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění
16. 12. 2018 Zasedání Zastupitelstva obce Pitín č. 2 - 14. 12.2018
13. 12. 2018 Rozpočet 2019 , střednědobý výhled 2020-2021
13. 12. 2018 Rozpočet 2019, střednědobý výhled 2020-2021
13. 12. 2018 Rozpočet 2019, střednědobý výhled 2020-2021
13. 12. 2018 SMO VM - návrh rozpočtu na rok 2019
12. 12. 2018 Veřejná vyhláška o návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Pitín
10. 12. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1
10. 12. 2018 Cenové oznámení - SVK, a.s. - ceny vodného a stočného od 1.1.2019
06. 12. 2018 Zasedání Zastupitelstva obce Pitín č. 2 - 14. 12.2018
29. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
29. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019 -2022 - návrh
29. 11. 2018 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pitín č. 1
29. 11. 2018 Záměr obce na prodej pozemků
29. 11. 2018 Zlínský kraj - veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje
26. 11. 2018 SMO VM - návrh rozpočtu na rok 2019
26. 11. 2018 SMO VM - střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
16. 11. 2018 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
12. 11. 2018 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pitín č. 1

XML