Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://brandysko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datová schránka: c5hb7xy
E-mail: podatelna@brandysko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 Záměr na nájem služebního bytu č. 2 v č.p. 36 ul. I. Olbrachta v k.ú. Brandýs nad Labem
24. 06. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/OOŽÚ KONTROLA
24. 06. 2021 VV - Sstanovení PÚP - pravidelné opravy a údržba MK v Obci Husinec
24. 06. 2021 Záměr na nájem služebního bytu č. 7 v č.p. 42 F.X. Procházky
24. 06. 2021 Záměr na nájem služebního bytu č. 3 v č.p. 42 F.X. Procházky
24. 06. 2021 VV - Stanovení MÚP - účelová komunikace v Obci Předboj
23. 06. 2021 Stanovení DZ k ZUK práce a uzavírka, II/331 a II/610 k.ú. Stará Boleslav - oprava povrchu
23. 06. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/EVIDENCE ŘIDIČŮ
23. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Panenské Břežany
23. 06. 2021 Škvorec,č.parc.1549,IV-12-6026758-PúP
23. 06. 2021 Zrušení výběrového řízení vyhášeného 03.06.2021 - VŘ/OOŽÚ KONTROLA
23. 06. 2021 Stanovení DZ k Ž - ZUK práce + uzavírka, III/2452 ul. Zápská k.ú. BNL - stavba přechodu
22. 06. 2021 Krajský úřad v Praze, vyrozumění osob zúčastněných, č.j. 54 A 45/2020-98
22. 06. 2021 Soudní ex. JUDr. Zítka, Nařízení dražby, č.j. 108 EX 06686/07-294
22. 06. 2021 SŘ-Jirny-spol.povolení-ulice V Alejích-oznámení
22. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2021 Soudní ex. JUDr. Podkonický, Ph.D.- Usnesení o dražbě movité věci, č.j. 067 EX 349/19-98
22. 06. 2021 Soudní ex. Mgr. Valentová, Nařízení el. dražby, č.j. 169EX/19-92
22. 06. 2021 Ozn. o plánované odstávce dodávky el. energie č. 110060776257
22. 06. 2021 SŘ-Jirny-spol.povolení-ulice V Zahradách-oznámení
22. 06. 2021 Záměr města na prodej části pozemku p.č. 1158/5 v k.ú. Brandýs nad Labem
22. 06. 2021 Záměr města na nájem části pozemku p.č. 1738/4 v k.ú. Brandýs nad Labem
22. 06. 2021 Částečná uzavírka Líbeznice - Stanovení PúP
22. 06. 2021 Záměr města na nájem části pozemku p.č. 1333/1 v k.ú. Brandýs nad Labem
22. 06. 2021 Záměr města na nájem propagační skříňky č. II./2b v k.ú. Brandýs nad Labem
22. 06. 2021 Záměr města na nájem pozemku p.č. 197/1 v k.ú. Brandýs nad Labem
18. 06. 2021 Rozhodnutí - průzkumný hydrogeologický vrt
18. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva - RC Routa
18. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Nezávislý život
18. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Semiramis
18. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Brandýský Matýsek
18. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Domácí hospic Nablízku
17. 06. 2021 Stanovení přechodné DZ na území k.ú. Sudovo Hlavno - snížení rychlosti
17. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy
17. 06. 2021 Záměr na změnu smlouvy o nájmu NP č.p. 1795
17. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
17. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání uměny Z 3811/00
16. 06. 2021 SŘ-spol.povolení-chodníky-Navátilova-Jirny-oznámení
16. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776724
16. 06. 2021 Stanovení PÚP - Konětopy
15. 06. 2021 VV - Stanovení PÚP - III/2447 a objízdná trasa - Novoveská pouť 2021
15. 06. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001, č.j. MZP/2021/500/1368
15. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
15. 06. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00
15. 06. 2021 VV - Stanovení MÚP - Obec Větrušice
15. 06. 2021 Stanovení MDZ vodorovné, ul. V Olšinkách k.ú. BNL - žlutá čára
15. 06. 2021 Oznámení o odstranění a odstavení vozidla Nissan Almera RZ: 4P3 7207
15. 06. 2021 Rozhodnutí - Odvolací řízení - MěÚ Brandýs - VPÚK Dřísy (Jiří a Martin Hykovi)
15. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060775515
14. 06. 2021 Změna č. 2 RP MPZ Brandýs nad Labem-SJ

XML