Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://brandysko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datová schránka: c5hb7xy
E-mail: podatelna@brandysko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 Vyrozumění účastníků o doplnění odvolacího spisu: 4 bytové domy, protihlukové zdi, č.j. 123238/2019/
16. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: veřejné osvětlení
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení PÚP řepná kampaň-Agro Vyšehořovice-Martin Stejskal
13. 09. 2019 VV - stanovení MÚP MK Prokopa Velikého Úvaly - V12c - Obec
12. 09. 2019 stanovení PÚP ul. Komenského, Stará Boleslav, stavební práce na kostelu
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška-stanovení MÚP MK Jiráskova Úvaly, B28+V12c - Obec
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/SÚ
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/OOŽÚ KONTROLA
12. 09. 2019 Přijímací řízení na pracovní pozici pracovník sociálních služeb OS PS
12. 09. 2019 VV - stanovení MÚP MK Bezručova Úvaly, V12c - Obec
12. 09. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení v ul. Kaštanová na pozemcích parc.č. 529/10, 516/1,
12. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/ÚP
11. 09. 2019 Stavební povolení-Úvaly Sovova
11. 09. 2019 společného rozhodnutí - rekonstrukce a výstavba chodníků, Nový Vestec
11. 09. 2019 Oznámení o zrušení přijímacího řízení - PS
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanoveni PÚP II/101 Jirny-P3 Prague D11-Rota Group
11. 09. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení - VŘ/ÚP
11. 09. 2019 SŘ-spol.pov.-Jirny-místo pro přecházení-Luční-rozhodnutí
11. 09. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení - VŘ/OOŽÚ KONTROLA
11. 09. 2019 VV - stanovení PÚP III/33310 a MK Tyršova, Šestajovice-obec, kulturní akce
11. 09. 2019 Oznámení o zrušení přijímacího řízení - ÚČETNÍ
10. 09. 2019 Návrh - MDZ svisl., "Palpost" k.ú. Martinov
10. 09. 2019 stanovení PÚP - uzavírka III/10159 k.ú. Martinov
10. 09. 2019 Usnesení o provedení el. dražby nemovitých věcí, č.j. 099 EX 7211/13-59
10. 09. 2019 Záměr města na nájem pozemku p.č. 2733/1 v k.ú. Stará Boleslav
10. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/OVS - PŘESTUPKY
09. 09. 2019 Zrušení výběrového řízení vyhlášeného 03.09.2019 - VŘ/VOM
09. 09. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I., č.j. MZP/2019/710/8046
09. 09. 2019 Veřejná nabídka pozemků nacházejících se v katastrálním územích náležících do odvodu úřadu
06. 09. 2019 Stanovení - PDZ, II/101 ul. Jirenská k.ú. Úvaly u Pha - vybudování sjezdu
05. 09. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: mateřská škola, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka,
05. 09. 2019 SŘ-společné pov.-Nová Ves-stav.úpravy MK u OÚ-zahájení
05. 09. 2019 oznámení o zahájení společného řízení, parkoviště ul. Na Prádle, Brandýs
05. 09. 2019 Povolení Uz II-611 most 611-005 Mochov
05. 09. 2019 uzavírka most 611-005 Mochov
04. 09. 2019 žádost o stavební povolení - obchvat II / 331 Stará Boleslav
04. 09. 2019 Usnesení o dražbě nemovitých věcí , č.j. 216 EX 42/14-262
04. 09. 2019 Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby, č.j. 198EX 164/18-50
04. 09. 2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby , č.j. 063 EX 260/18-159/dr
03. 09. 2019 Dotace - veřejnoprávní smlouva 2019-S-02
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/VOM
02. 09. 2019 Zrušení výběrového řízení vyhlášeného dne 06.08.2019: VŘ-VOM
02. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vln, č.j. MHMP 1646303/2019
02. 09. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP, č.j. MHMP 1673512/2019
30. 08. 2019 uzavírka most 611-005 Mochov
30. 08. 2019 návrh na umístění dopravní značky B28, ul. A. Bečváře, Brandýs
29. 08. 2019 Návrh na stanivení MÚP Zeleneč-Obec
29. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení MÚP-přechody; MK Hovorčovice-Obec
29. 08. 2019 Záměr města na nájem pozemku st.p.č. 427/2 vč. stavby v k.ú. Brandýs nad Labem
29. 08. 2019 VV - Stanovení PÚP Zeleneč - Obec

XML