Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://brandysko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datová schránka: c5hb7xy
E-mail: podatelna@brandysko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 02. 2020 Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy - Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem
22. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3164 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP
22. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 - změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
20. 02. 2020 Vyrozumění o změně, p.č. 2729/7 a 2972/1 k.ú. St. Boleslav, 375/6 ... k.ú. Hlavenec
20. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/INVESTIČNÍ REFERENT OISM
20. 02. 2020 Dražební jednání vydané dne 10.2.2020 rozhodnutí č.j. 070EX 271/16-57 se zrušuje
20. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/OOŽÚ KONTROLA
20. 02. 2020 Stanovení - SDZ, ul. Sukova, Kaplánkova, Dukelská, V Nedaninách k.ú. Čelákovice - obn. vody a kanal.
20. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/VEDOUCÍ ODBORU ISM
19. 02. 2020 Stanovení MÚP, invalidní stání, III/2451 ul. Okružní, St. Boleslav
19. 02. 2020 Stanovení MÚP, invalidní stání, ul. Husova, Brandýs
18. 02. 2020 Záměr na nájem služebního bytu č. 2 v č.p. 28, Mariánské náměstí, v k.ú. Stará Boleslav
18. 02. 2020 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP SÚ HMP, č.j. MHMP 191160/2020
18. 02. 2020 stanovení úpravy - 25.2. - 30.4.2020
18. 02. 2020 Dražební vyhláška elektronická - prodej nemovitosti - I. kolo, č.j.070EX 271/16-57
18. 02. 2020 Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
18. 02. 2020 Dražební vyhláška, movité věci č.j. 134 EX 06953/19-140
18. 02. 2020 Rozhodnutí o zrušení konání dražby, čj, 73625/20/2010-80542-110647 na den 4.3 se ruší
18. 02. 2020 Dotace - veřejnoprávní smlouva S-21-2019 Dodatek č. 1
18. 02. 2020 stavební povolení - rekonstrukce ulice Havlíčkova, Stará Boleslav
14. 02. 2020 Rozhodnutí průzkumný vrt Valentovi,pozemek p. č. 2132/116, k.ú. Stará Boleslav
14. 02. 2020 Žádost o vydání spol. povolení – p.č. 245/1, 271/3, 271/32,33, k.ú. Konětopy
14. 02. 2020 Řízeníi VPUK-Zdiby Brnky Kolmá-§36SŘ-Usnesení
13. 02. 2020 Stanovení MÚP, ul. Plantáž, Brandýs, FOOD Festival
13. 02. 2020 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): Skladová zóna Mstětice II
13. 02. 2020 Stanovení MÚP B 28 na ul. Sedláčkova
13. 02. 2020 SŘ-spol.povolení-revitalizace MK Za Humny-Veliká Ves-rozhodnutí
13. 02. 2020 Stanovení MÚP, ul. Nábřežní, St. Boleslav, přípojka kNN
13. 02. 2020 doručení veřejnou vyhláškou: oplocení
13. 02. 2020 doručení veřejnou vyhláškou: oplocení
12. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: VŘ/REFERENT OVS - PŘESTUPKY
12. 02. 2020 Záměr města udělit souhlas s převodem nájemní smlouvy dle § 2307 občanského zákoníku
12. 02. 2020 Záměr města na prodej části pozemku p.č. 1005/4 v k.ú. Brandýs nad Labem
12. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/REFERENT OVS - PŘÍPRAVA PŘESTUPKŮ
12. 02. 2020 SŘ-společné pov.-Nová Ves-nový chodník podél III/2443-zahájení
12. 02. 2020 Žádost o vydání spol. povolení-vrtaná studna p.č. 554/110 k.ú. Bašť
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Pavel Socha
11. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - VŘ/PP
11. 02. 2020 VV - stanovení PÚP-III/2454+MK Čelákovice-REVIS-Praha s.r.o.
11. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení - jednání: podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací "Ro
11. 02. 2020 SŘ-spol.povolení-revitalizace MK U Kola a Na Hůrce-Líbeznice-zahájení
11. 02. 2020 Zrušení výběrového řízení vyhlášeného 21.01.2020: VŘ/REFERENT OVS - PŘESTUPKY
10. 02. 2020 Usnesení o nařízení dražby nemovitých věcí, č.j. 063 EX 269/10-354
10. 02. 2020 Nález č. 1/2020
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - nařízení elektronické dražby,EX4248/06-157-/dr
10. 02. 2020 Dražební vyhláška - nařízení elektronické dražby EX894/11-237/dr
10. 02. 2020 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby, č.j. EX894/11-238/dr
10. 02. 2020 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby, č.j. EX894/11-240/dr
10. 02. 2020 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby, č.j. EX894/11-239/dr
10. 02. 2020 Stanovení - PDZ, ul. K Cihelně k.ú. BNL - kNN

XML