Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://brandysko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datová schránka: c5hb7xy
E-mail: podatelna@brandysko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Prominutí mistního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události
27. 06. 2022 VV - Stanovení MÚP - Mratín, p.p.č. 335/2
27. 06. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: "IV-12-6025307 - Brandýs n.L., zvýšení RP pro TS PY_1571" odstranění s
27. 06. 2022 Podnět - omezení dodávky vody
27. 06. 2022 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená: zahradní domek
24. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva - ACHP osobní asistence
24. 06. 2022 SŘ-Květnice-rezidenční bydlení-komunikace a odvodnění-usnesení o přerušení
24. 06. 2022 Stanovení PÚP - Jenštejn, Dehtáry
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060835663
23. 06. 2022 SŘ-spol.povolení Květnice-ulice V Zelených-oznámení
23. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva - Nezávislý život
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: VŘ/REFERENT SÚ - ZÁSTUP
23. 06. 2022 Zrušení výběrového řízení vyhlášeného 24.05.2022: VŘ/REFERENT SÚ - ZÁSTUP
22. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouvy - dotace
22. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060837507
22. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva - RC Routa
22. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva - Arcidiecézní charita Praha - azylový dům
22. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva - Arcidiecézní charita Praha- nízkoprahové centrum
22. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva - Domácí hospic Nablízku
22. 06. 2022 Veřejnoprávn smlouva - Semiramis
22. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva
22. 06. 2022 Stavební povolení - Obnova komunikace a chodníkú, Vítězná, Ke Křížku, Na Štěpařce-Podolanka
22. 06. 2022 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Polerady 3. et. - výstavba IS, komunikace, 4x RD" - 4x rodinn
22. 06. 2022 žádost o posouzení stanoviska DO-po odvolání (§ 149 SŘ): 4 bytové domy, protihlukové zdi
22. 06. 2022 Přijímací řízení pro obsazení volné pracovní pozice REFERENT OISM
22. 06. 2022 Stanovení PDZ, obec Lhota - zákaz parkování na léto
22. 06. 2022 VV - Stanovení PÚP - II/611, Mehvizdy,
20. 06. 2022 Potřebné počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
20. 06. 2022 Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události.
20. 06. 2022 Prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události události
20. 06. 2022 Stanovení púp-Čelákovice, U Stabenovky
20. 06. 2022 Hlavní město Praha , vydává Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení,č.j. MHMP 1109270/2022
20. 06. 2022 Oznámení, veřejná vyhláška - studna na p.p.č. 104/8 k.ú. Měšice - Doubravovi
20. 06. 2022 Oznámení - veřejná vyhláška, studna p.p.č. 104/8 k.ú. Měšice - Doubravovi, studna B
17. 06. 2022 Záměr města na směnu částí pozemků p.č. 348/1 a 348/2 za pozemek p.č. 360/3 v k.ú. Popovice
17. 06. 2022 Stanovení PÚP - Čelákovice
17. 06. 2022 Stanovení PúP - Čelákovice,výstavba přístaviště
17. 06. 2022 dopis: stavba: 4 bytové domy, protihluková zeď na pozemku parc. č. 2047/3, 2063/4, 2099/2 v katastr
17. 06. 2022 Záměr města na prodej části pozemku p.č. 229/3 v k.ú. Stará Boleslav
17. 06. 2022 Záměr města na změnu nájemní smlouvy ze dne 30.05.2012 ve znění dodatků č. 1 a 2
17. 06. 2022 Záměr města na změnu nájemní smlouvy ze dne 29.05.2013
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Bášť
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Máslovice
15. 06. 2022 Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny registračnímu úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
15. 06. 2022 SpP-parkoviště Brázdimská 1552 BNL-Oznámení II
15. 06. 2022 Stanovení PÚP - Čelákovice
15. 06. 2022 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 243/24 v k. ú. Zlonín
15. 06. 2022 Návrh k Ž o stanovení, ul. Lipová k.ú. BNL - u kotelny žl.čára
15. 06. 2022 Potřebné počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
15. 06. 2022 Stanovení k Ž - ZUK prace, uzavirka II/0103 k.ú. Ostrov u BNL - výstavba okružní křižovatky

XML