Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://brandysko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datová schránka: c5hb7xy
E-mail: podatelna@brandysko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j.MÚBNLSB-OD-25276/2019-VOKIV
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení společného řízení, č.j. MÚBNLSB-OD-27385/2019-BARRO
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Oznámení o odvolání proti rozhodnutí č.j. MÚBNLSB-OŽP-14419/2019-BUCJA ze dne 8.2.2019
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení společného řízení č.j.MÚBNLSB - OD - 26940/2019 - KATJA
14. 03. 2019 Výzva pro vlastníky lesů: Kůrovec ničí naše lesy.
12. 03. 2019 Usnesení - Mgr.et Mgr.Lenka Kozlová,soudní exekutor - Exekutorský úřad Plzeň - jih - Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j.190 EXD 1/19-6
12. 03. 2019 ROZHODNUTÍ - Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Doručované - Veřejnou vyhláškou - Přístaviště Brandýs nad Labem - stání pro osobní lodní dopravu č.j.008046/2019/KUSK
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Městský úřad Brandýs nad Labem -Stará Boleslav - Odbor dopravy - Oznámení o zahájení společného řízení - č.j. - MÚBNLSB - OD - 26189/2019 - BARRO
12. 03. 2019 Usnesení - Judr.Jana Tvrdková,soudní exekutor - Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o zahájení elektronické dražby č.j 22D 1339/2015,sp.zn. 095 ED3/19 - 004
12. 03. 2019 Usnesení - JUDr.Ingrid Švecová,soudní exekutor - Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení o nařízení elektr. dražby č.j.091 EX 03119/16 - 083 ze dne 30.1.2019 se z důvodů zahájeného insol. řízení na povinnou odročuje na neurčito - č.j. 091 EX 03119/16 -092
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení solečného řízení, č.j. MÚBNLSB-OD-25429/2019-KATJA
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení společného řízení, č.j.MÚBNLSB-OD-19601/2019-VEVEM
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení společného řízení, č.j. MÚBNLSB-OD-25138/2019-VEVEM
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-20982/2019-KENJI
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j.MÚBNLSB-OD-20981/2019-VOKIV
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j.MÚBNLSB-OD-281/2019-BARRO
06. 03. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, O zrušení vyhlášeného výběrového řízení vypsaného 15.02.2019 pro obsazení pracovní pozice technický pracovník oddělení správy zámku Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Bo
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MÚBNLSB-OD-93522/2018-KENJI
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-102913/2018-KENJI
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, č.j. MÚBNLSB-OD-64997/2018- MASPE
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský,č.j. MÚBNLSB-OD-9603/2019-MASPE
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-22142/2019- MASPE
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby, č.j. MÚBNLSB-OD-81530/2018-BARRO
05. 03. 2019 Soudní exekutor: Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7, Nařízení elektronické dražby, č.j.101 EX 08471/12-216
05. 03. 2019 Dražební vyhláška, Mgr. Marcel Kubis,Exekutorský úřad Šumperk, O provedení elektronické dražby nemovitých věcí, č.j. 139EX 21584/14-084
05. 03. 2019 ZEMĚMĚŘIICKÝ ÚŘAD Praha 8, Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019, ZÚ-00947/2019 - 13600
05. 03. 2019 Záměr - Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Na prodej částí pozemků p.č. 2460/12 a p.č. 2460/27 o výměře 54 m2 v k.ú. Stará Boleslav, č.j. MÚBNLSB-OISMM-22882/2019-HAVBL
05. 03. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení správního řízení Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
05. 03. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Vyhlášení výběrovém řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení správního řízení Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška, Krajský úřad Středočeského kraje, Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 - 2028
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, č.j. MÚBNLSB-OŽP-23114/2019-KRM
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, č.j. MÚBNLSB-OD-86249/2018- BARRO
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, MÚBNLSB-OD-23122/2019- MASPE
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j.MÚBNLSB-OD-20495/2019- MASPE
04. 03. 2019 Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Oznámení o zrušení výběrového řízení vypsaného 11.02.2019, pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péč
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, Soudní exekutor JUDr. Iva Vychopňová, Exekutorský úřad v Benešově, Nařízené drazěbní jednání, Sp. zn. 170 EO 4/18
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, Územní rozhodnutí o umístění stavby, č.j.MÚBNLSB-OSÚÚPPP-22257/2019-MARJI
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, č.j. MÚBNLSB-OD-110990/2018- MASPE
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-22229/2019-VOKIV
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-21933/2019-VOKIV
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy s t a n o v u j e přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci, MÚBNLSB-OD-19335/2019-KENJI
01. 03. 2019 Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve občany na 4. veřejné zasedání ZM konané dne 12. března 2019 od 17:30 v jednacím sále nové budovy MěÚ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi na adrese I. Olbracht 59
28. 02. 2019 Dražební vyhláška, Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, Oznámení o provedení elektronické dražby - č.j. 139EX 10691/17-104
28. 02. 2019 Dražební vyhláška, Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, Oznámení pro elektronickou dražbu, č.j. 108 EX 07485/08-
28. 02. 2019 Záměr - Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - na nájemm části pozemku p.č. 1095 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Brandýs nad Labem za účelem umístění přístřešku na popelnice na dobu určitou do 31.12.2019 za minimální nájemné ve výši 500,- Kč/m2 a rok, č.
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení společného řízení, č.j.MÚBNLSB-OD-22074/2019-KATJA
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, MÚBNLSB-OD-11446/2019- MASPE
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-17963/2019-VOKIV
27. 02. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav o výběrovém řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem
27. 02. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav o výběrovém řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem

XML