Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://brandysko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Datová schránka: c5hb7xy
E-mail: podatelna@brandysko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, O vyhlášení výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
23. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o zrušení vyhlášeného výběrového řízení vypsaného 03.01.2019 na obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Bol
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení stavebního řízení, „Komunikace Lhota, Hlavnovská - Lhota“ č.j. MÚBNLSB-OD-8490/2019-KATJA
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích, MÚBNLSB-OD-6587/2019-KENJI
23. 01. 2019 Záměr - Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Na nájem částí pozemku p.č. 1063 o souhrnné výměře 1.003 m2 v k.ú. Brandýs nad Labem podrobně specifikovaných v plánku za účelem provozování farmářských trhů včetně možnosti provozování letní zahrádky i m
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, O možnosti převzít písemnost, č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-6882/2019-KOTIV
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška, Obvodní Báňský úřad pro území Prahy a kraje Středočeského,Sdělení o vyžádání potvrzení nebo změny závazného stanoviska, č.j. SBS 40587/2018/ČBÚ-21/5
22. 01. 2019 Dražební vyhláška Krajského soudu v Praze o zahájení insolvenčního řízení, č.j. KSPH 77 INS 643/2019-A-2
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/24219 v ul. Pražská a na pozemní komunikaci, č.j. MÚBNLSB-OD-6920/2019-KENJI
22. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Odbor vnitřní správy O nálezu - finanční obnos, nalezený v ulici Vrábská, Brandýs nad Labem, č.j. MÚBNLSB-OVS-8061/2019-LEREV
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Usnesení - prodluožení lhůty osobám dotčeným výše uvedeným návrhem k podání připomínek a námitek do 15. 2. 2019, č.j. MÚBNLSB-OD-4543/2019-VEVEM
21. 01. 2019 Dražební vyhláška, Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, Oznámení o provedení dražby - č.j. 139EX 07798/18-030
21. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, Opravné rozhodnutí, č.j. OSÚÚPPP-393/2019-JANPA
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy Odbor Územního rozvoje - Oznámení o společném jednání o návrzích vlny 01,jednání konané dne 8.2.2019,č.j.MHMP 89161/2019
18. 01. 2019 Záměr - Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - na nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 21,78 m2 nacházející se v objektu č.p. 1452, ul. Boleslavská, jenž je součástí pozemku p.č. 558/11 vše v k.ú. Stará Boleslav za minimální nájemné ve
18. 01. 2019 Záměr - Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - na nájem prostoru sloužícího podnikání č. 11 o výměře 36,40 m2 a prostoru sloužícího podnikání č. 12 o výměře 11 m2 nacházející se oba v č.p. 53, jenž jsou součástí pozemku p.č. 1442/1 vše v k.ú. Stará Bo
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy : Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-5767/2019-MASPE
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení společného řízení, č.j.MÚBNLSB-OD-5871/2019-BARRO
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, Oznámení o zahájení územního řízení, č.j.MÚBNLSB-OSÚÚPPP-5545/2019-MARJI
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění připomínek, č.j. MÚBNLSB-OŽP-5341/2019-KRM
15. 01. 2019 Dražební vyhláška Krajského soudu v Praze o zahájení insolvenčního řízení, KSPH 62 INS 20360/2018-A-2
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška Krajského úřadu Středočeského kraje - Informace o průběhu odvolání proti rozhodnutí č. j. Výst. 23543/2017/JJ ze dne 14.9.2018, které vydal Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, č.j. 005753/2019/KUSK
14. 01. 2019 Dražební vyhláška, Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, Usnesení o nařízení dalšího drazěbního jednání, č.j. 156 EX 421/16-125
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-111357/2018-VOKIV
14. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí, výzva k vyjádření, č.j. MÚBNLSB-OŽP-4037/2019-BUCJA
12. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí: Oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění připomínek, č.j. MÚBNLSB-OŽP-87185/2018-TRMKA
12. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o výběrovém řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o zahájení stavebního řízení, č.j. MÚBNLSB-OD-3009/2019-KATJA
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, č.j. MÚBNLSB-OD-2000/2019-MASPE
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. MÚBNLSB-OD-2711/2019-BARRO
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. OD-105541/2018-KENJI
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j.OD-105878/2018-KENJI
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/2427, č.j.OD-99761/2018-KENJI
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy:Opatření obecné povahy, stanovuje přechodnou úpravu provozu, č.j.OD-99756/2018-KENJI
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. OD-86184/2018-KENJI
10. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, stanovení podmínek, č.j. OŽP-112139/2018-PROMI
10. 01. 2019 Usnesení -Judr.Zdeněk Zítka,soudní exekutor - Exekutorský úřad Plzeň - Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j.108 EX 03030/18 - 043
09. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - O zrušení výběrovém řízení vyhlášeného 19.12.2018 pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
09. 01. 2019 Dokument "Veřejnoprávní smlouva..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MÚBNLSB-OD-1804/2019-MASPE
08. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
07. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška MěÚ ..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o nálezu mobilního telefonu značky Huawei, č.j. OVS-1601/2019-LEREV
07. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o nálezu brašničky černá, šedá a růžová s drobným obsahem, č.j. OVS-1375/2019-LEREV
04. 01. 2019 Dokument "Usnesení - Mgr.Marcel..." již není dostupný.
04. 01. 2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na ús
04. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška MěÚ ..." již není dostupný.
04. 01. 2019 Oznámení Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav O zrušení vyhlášeného výběrového řízení pro obsazení volné pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad
04. 01. 2019 Dokument "Městský úřad Brandýs ..." již není dostupný.
04. 01. 2019 Dokument "Veřejnoprávní smlouva..." již není dostupný.

XML