Obec Holohlavy

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://holohlavy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HOLOHLAVY
Školní 35
503 03 Holohlavy

Datová schránka: yera6r3
E-mail: ou.holohlavy@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Stavební povolení
16. 10. 2018 Oznámení o zahájení řízení Státního pozemkového úřadu
09. 10. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
09. 10. 2018 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
08. 10. 2018 Oznámení - Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Holohlavy
07. 10. 2018 Usnesení č.44 ze dne 24.09.2018
07. 10. 2018 Zápis č.44 ze dne 24.09.2018
05. 10. 2018 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji
05. 10. 2018 Oznámení o Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
04. 10. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 24.září 2018
04. 10. 2018 Oznámení - Zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Holohlav
03. 10. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
03. 10. 2018 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ I
03. 10. 2018 Rozpočtové opatření č.6/2018
30. 09. 2018 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
30. 09. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ
24. 09. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
22. 09. 2018 Oznámení - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
22. 09. 2018 Ukončení období mimořádných klimatických podmínnek 2018
21. 09. 2018 Usnesení č.43 ze dne 27.08.2018
21. 09. 2018 Zápis č.43 ze dne 27.08.2018
19. 09. 2018 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji
19. 09. 2018 Oznámení o Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
19. 09. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 24.září 2018
13. 09. 2018 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
13. 09. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ
13. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
13. 09. 2018 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
13. 09. 2018 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Holohlavy k 1.8.2018
13. 09. 2018 Oznámení o zahájení řízení Státního pozemkového úřadu
09. 09. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 09. 2018 Oznámení - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
09. 09. 2018 Ukončení období mimořádných klimatických podmínnek 2018
04. 09. 2018 Usnesení č.43 ze dne 27.08.2018
04. 09. 2018 Zápis č.43 ze dne 27.08.2018
04. 09. 2018 Rozpočtové opatření č.5/2018
04. 09. 2018 Nabídka nepronajatého majetku k propachtování - nájmu
29. 08. 2018 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Holohlavy k 1.8.2018
29. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitestva obce dne 27.srpna 2018
20. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitestva obce dne 27.srpna 2018
16. 08. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
02. 08. 2018 Nabídka nepronajatého majetku k propachtování - nájmu
31. 07. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
27. 07. 2018 Vyhlášení začátku období mimořádných klimatických podmínek
21. 07. 2018 Usnesení č.42 ze dne 25.06.2018
21. 07. 2018 Zápis č.42 ze dne 25.06.2018
04. 07. 2018 Usnesení č.42 ze dne 25.06.2018
04. 07. 2018 Zápis č.42 ze dne 25.06.2018
02. 07. 2018 Oznámení - Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Holohlavy
02. 07. 2018 Rozpočtové opatření č.4/2018

XML