Obec Dřísy

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://drisy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dřísy
Dřísy 12
277 14 Dřísy

Datová schránka: 485b6fg
E-mail: ou.drisy@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 11. 2022 Rozpočtové opatření č.8/2022
03. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2023 - 2025
27. 10. 2022 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dřísy
12. 10. 2022 Zápis č.7/2022
12. 10. 2022 Rozpočtové opatření č.7/2022
11. 10. 2022 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Dřísy
01. 10. 2022 Výsledky hlasovaní ve volebním okrsku
30. 09. 2022 Zápis č.1/2022
30. 09. 2022 Zápis č.2/2022
30. 09. 2022 Zápis č.4/2022
30. 09. 2022 Zápis č.3/2022
30. 09. 2022 Zápis č.6/2022
30. 09. 2022 Zápis č.5/2022
27. 09. 2022 Zajištění služby pro podání žádosti o vydání voličského průkazu
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR
24. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
13. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, III/10158 k.ú. Dřísy - přechod pro chodce
13. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení MÚP, ul. Lesní a Na Vinohradech k.ú. Dřísy - přednosti
13. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení MK ul. Poštovní k.ú. Dřísy - jednosměrka
13. 09. 2022 Pozvánka na zasedání č.7 Zastupitelstva obce Dřísy
05. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.6/2022
05. 09. 2022 Rozpočtové opatření č.5/2022
05. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
31. 08. 2022 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích Habrová a Ke Trati
25. 08. 2022 Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínu školení
25. 08. 2022 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
25. 08. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Zbraslav
15. 08. 2022 Pozvánka na zasedání č.6 Zastupitelstva obce Dřísy
09. 08. 2022 Pozvánka na zasedání č.6 Zastupitelstva obce Dřísy
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spol. územ. a staveb. řízení pro akci: ,,Výstavba chodníků v obci Dřísy - 6.etapa"
05. 08. 2022 1-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení
05. 08. 2022 2-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení
05. 08. 2022 3-Veřejná vyhláška - stanovení doprav.značení
05. 08. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
03. 08. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
12. 07. 2022 Rozpočtové opatření č.4/2022
12. 07. 2022 Rozpočtové opatření č.3/2022
12. 07. 2022 Rozpočtové opatření č.2/2022
12. 07. 2022 Schválený Závěrečný účet obce Dřísy za rok 2021
07. 07. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Oznámení o Návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 07. 2022 Pozvánka na zasedání č.5 Zastupitelstva obce Dřísy
06. 06. 2022 Dokument "Veřejná výzva k přihl..." již není dostupný.
25. 05. 2022 Pozvánka na zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Dřísy
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2022
24. 05. 2022 Záměr pachtu vinice díl
24. 05. 2022 Návrh Závěrečného účtu SO Cecemínsko za rok 2021 včetně všech příloh
23. 05. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy - oprava a údržba silnic
23. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška Doru..." již není dostupný.
18. 05. 2022 Záměr pronájmu pozemků

XML