Obec Pstruží

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pstruzi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pstruží
Pstruží 93
739 11 Pstruží

Datová schránka: wwdaxsk
E-mail: ou@pstruzi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
18. 04. 2019 VV - daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam
18. 04. 2019 Usnesení č. 3 z veřejného zasedání OZ 2018-2022
16. 04. 2019 Volby do EP - oznámení o zajištění služby OÚ Pstruží pro občany EU
16. 04. 2019 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajskcýh silnicích II. a III. tříd v působnosti MěÚ Frýdlant n. O.
12. 04. 2019 VV o možnosti převzít písemnost - Walderová Helena
11. 04. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2019
10. 04. 2019 VV - Oznámení o zahájení řízení - Chodník podél II/483 po odbočku na Pstruží
08. 04. 2019 VV - OOP - Ministerstvo zemědělství - kůrovec
08. 04. 2019 Volby do EP - oznámení o zajištění služby OÚ Pstruží pro občany EU
07. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o projednávání návrhu změny č.1 územního plánu Pstruží
04. 04. 2019 Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
30. 03. 2019 Plánovaná odstavka vody 26.3.2019 od 8:00 do 14:00 hodin viz mapka příloha
29. 03. 2019 Dokument "VV o možnosti převzít..." již není dostupný.
20. 03. 2019 Stanovení počtu volebních okrsků,počet členů OVK a sídla volebního okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25.května 2019
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2018
18. 03. 2019 Schválený rozpočet Obce Pstruží na 2018
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2018
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 2/2018
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2018
18. 03. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
18. 03. 2019 Schválený závěrečný účet Obce Pstruží za rok 2017
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 5/2018
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2018
18. 03. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
18. 03. 2019 Dokument "Návrh Závěrečného účt..." již není dostupný.
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 8/2018
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2018
18. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
18. 03. 2019 Usnesení č. 3 z veřejného zasedání OZ 2018-2022
15. 03. 2019 Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 13.3.2019
15. 03. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2019
15. 03. 2019 Dokument "Schválený závěrečný ú..." již není dostupný.
14. 03. 2019 1.Rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy
12. 03. 2019 Dokument "VV o možnosti převzít..." již není dostupný.
07. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Žebřík
07. 03. 2019 Oznámení Města Příbor o konání veřejného licitačního řízení
06. 03. 2019 Plánovaná odstavka vody 26.3.2019 od 8:00 do 14:00 hodin viz mapka příloha
04. 03. 2019 Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 13.3.2019
25. 02. 2019 Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
25. 02. 2019 Dokument "Návrh Závěrečného účt..." již není dostupný.
14. 02. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o projednávání návrhu změny č.1 územního plánu Pstruží
24. 01. 2019 Oznámení Města Příbor o konání veřejného licitačního řízení
24. 01. 2019 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 8/2018
23. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva Charita
22. 01. 2019 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje - oprava zřejmých nesprávností
17. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoču obce Pstruží TJ Sokol Pstruží na rok 2019
11. 01. 2019 Nařízení SVS - č.j. SVS/2018/146334-T
10. 01. 2019 Usnesení č. 2 z veřejného zasedání OZ 2018-2022
08. 01. 2019 OZV č. 1/2018 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

XML