Obec Pstruží

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pstruzi.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pstruží
Pstruží 93
739 11 Pstruží

Datová schránka: wwdaxsk
E-mail: ou@pstruzi.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2020 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - VODOVOD Frýdlant n. O. - Nová Dědina, lokalita "Za Čeladenkou" - III. a IV etapa
17. 10. 2020 Jmenování zapisovatele voleb
17. 10. 2020 Dražební vyhláška-nařízení dražebního jednání-elektronická dražba
15. 10. 2020 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 7/2020
15. 10. 2020 Volby 2020 oznámení o době a místě konání
12. 10. 2020 Stanovení úředních hodin obecního úřadu od 12.10.2020
09. 10. 2020 Volby 2020 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
06. 10. 2020 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 6/2020
30. 09. 2020 OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích na území obce Pstruží
21. 09. 2020 Usnesení č. 9 z veřejného zasedání OZ 2018-2022
18. 09. 2020 Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 16.09.2020 v 17.00 hod.
16. 09. 2020 VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - VODOVOD Frýdlant n. O. - Nová Dědina, lokalita "Za Čeladenkou" - III. a IV etapa
14. 09. 2020 Volby 2020 oznámení o době a místě konání
09. 09. 2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
09. 09. 2020 Pozvání na veřejné zasedání OZ dne 16.09.2020 v 17.00 hod.
03. 09. 2020 Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle §65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
02. 09. 2020 Neznámý vlastník - seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
01. 09. 2020 Oznámení o zkrácené době nočního klidu
31. 08. 2020 Mimořádné opatření 23/2020 KHS
25. 08. 2020 Veřejnoprávní smlouva SSS Frýdlant nad Ostravicí
24. 08. 2020 Veřejnoprávní smlouva senior taxi
24. 08. 2020 Smlouva TJ Sokol Pstruží
24. 08. 2020 Volby 2020 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
24. 08. 2020 Oznámení o zkrácené době nočního klidu
21. 08. 2020 Dokument "Pozvánka k veřejnému ..." již není dostupný.
17. 08. 2020 Jmenování zapisovatele voleb
17. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška-nař..." již není dostupný.
14. 08. 2020 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 5/2020
07. 08. 2020 Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje
28. 07. 2020 VV - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZem pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
27. 07. 2020 Volby do zastupitelstva kraje 2. a 3.října 2020 a volby do Parlamentu České republiky 2. a 3.října 2020 I.kolo,popřípadě II.kolo 9.a 10.října 2020. Minimální počet členů volební komise,počet a sídlo okrsku
27. 07. 2020 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 4/2020
27. 07. 2020 Druhá rozpočtová změna Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
25. 07. 2020 VV - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném "Návrhu změny č. 1 územního plánu Pstruží" - návrhu OOP a oznámení o konání veřejného projednání
21. 07. 2020 Dokument "Pozvánka k veřejnému ..." již není dostupný.
12. 07. 2020 Oznámení záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce
09. 07. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - "Chodník podél silnice II/483 po odbočku na Pstruží"
07. 07. 2020 Mimořádné opatření KHS Moravskoslezského kraje
06. 07. 2020 Usnesení č.8 z veřejného zasedání OZ 2018-2020
25. 06. 2020 VV - Návrh OOP - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
18. 06. 2020 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlansko -Beskydy
18. 06. 2020 Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
18. 06. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Pstruží 2020 - 2021
18. 06. 2020 Schválený rozpočet Obce Pstruží na 2019
18. 06. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskady na rok 2020
18. 06. 2020 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 1/2019
18. 06. 2020 Dokument "Schválený závěrečný ú..." již není dostupný.
18. 06. 2020 1.Rozpočtové opatření Zájmového sdružení Frýdlansko-Beskydy
18. 06. 2020 Rozpočtové opatření Obce Pstruží č. 3/2019
18. 06. 2020 Schválený závěrečný účet za Zájmové sdružení Frýdlansko-Beskydy za rok 2018

XML