Obec Víchová nad Jizerou

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://vichovanj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
Víchová nad Jizerou 8
512 41 Víchová nad Jizerou

Datová schránka: bsabsmy
E-mail: obecvichova@wo.cz, starostavichova@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Oznámení o projednávání zřízení budoucího věcného břemene na majetku obce
20. 11. 2023 Zápis z 7. veřejného zasedání ZO - 14.11.2023
11. 11. 2023 Aukční vyhláška k elektronické aukci 29. - 30.11.2023
06. 11. 2023 Pozvánka na 7. veřejné zasedání obce dne 14.11.2023
03. 11. 2023 Oznámení o projednávání zřízení služebnosti na majetku obce - točna HZS
02. 11. 2023 Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného na území LK
27. 10. 2023 Oznámení o projednávání zřízení VB ve prospěch ČEZ Distribuce
24. 10. 2023 Aukční vyhláška k elektronické aukci 8. - 9. 11 2023
25. 09. 2023 Aukční vyhláška k elektronické aukci
15. 09. 2023 Svoz nebezpečného odpadu 8.10.2023
29. 08. 2023 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky (NIV) k 1.8.2023
25. 08. 2023 Varování policie ČR před kyberpodvodníky a kyberzloději
15. 08. 2023 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
14. 08. 2023 Pozvánka na 6. veřejné zasedání obce - 22.8.2023
01. 08. 2023 uzavírka silnice č. III/28621 z důvodu konání akce Krakonošův dřevorubecký pohár od 25.8.2023 17:00 hodin do 27.8.2023 21:00 hodin
30. 06. 2023 Veřejná vyhláška o projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Benecko
20. 06. 2023 Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – hniloby včelího plodu v Libereckém kraji
08. 06. 2023 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
25. 05. 2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I/14 - Stanovení
25. 05. 2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I/14 - Návrh
24. 05. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko za rok 2022
22. 05. 2023 Pozvánka na 5. veřejné zasedání - 30.05.2023
20. 05. 2023 Přechodná úprava provozu kvůli pouti 2023
16. 05. 2023 Kalkulace všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
12. 05. 2023 Závěrečný účet a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2022 - obec Víchová n. Jiz.
11. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2022 - obec Víchová n. Jiz.
26. 04. 2023 Veřejná vyhláška o dani z nemovitých věcí na rok 2023
25. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/14 v intravilánu části obce Horní Sytová obce Víchová n. Jiz.
24. 04. 2023 Výlukový JŘ Křížlice-Jestřabí-Poniklá-Víchová-Vích.Lhota-Jilemnice
24. 04. 2023 4. veřejné zasedání ZO Víchová nad Jizerou - mimořádné
18. 04. 2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I/14
18. 04. 2023 Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu OH_ Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
18. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
18. 04. 2023 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
06. 04. 2023 Veřejná vyhláška: zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 493250/23/2600-11530-507374 (daň z nemovitých věcí na rok 2023) k nahlédnutí
04. 04. 2023 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci parkoviště
30. 03. 2023 Uzavírka silnice II/292 v úsecích Rybnice – Loukov a Háje nad Jizerou
17. 03. 2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
07. 03. 2023 Dokument "Oznámení o zveřejnění..." již není dostupný.
07. 03. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 - Jilemnicko svazek obcí
01. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 02. 2023 Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
17. 02. 2023 Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2024 - 2025
17. 02. 2023 Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ na roky 2024 - 2025
17. 02. 2023 Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2024 - 2025
17. 02. 2023 Oznámení o projednávání zřízení budoucího věcného břemene na majetku obce
17. 02. 2023 Oznámení o projednávání zřízení věcného břemene ve prospěch obce
17. 02. 2023 Oznámení o prodeji majetku obce - pozemek pč. 83/3, k. ú. Horní Sytová
16. 02. 2023 Oznámení možnosti seznámení se s návrhem zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (2023–2038)
11. 02. 2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce

XML