Město Kralupy Nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

https://www.mestokralupy.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datová schránka: 8zzbfvq
E-mail: mesto@mestokralupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2020 Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby "Parkovací stání a chodník v ulici J.Holuba, Kralupy nad Vltavou"
24. 02. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
22. 02. 2020 Stavební povolení "Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou"
22. 02. 2020 Rozhodnutí o změně stavby před dokončením Hůrka č.p.1047
22. 02. 2020 Informace o závazném stanovisku
20. 02. 2020 Informace o závazném stanovisku
20. 02. 2020 Informace o ZS
20. 02. 2020 Informace o závazném stanovisku
20. 02. 2020 Informace o závazném stanovisku
20. 02. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
20. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Úžice
20. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Ledčice
20. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
19. 02. 2020 167 EX 193/07-295-dražební vyhláška
19. 02. 2020 VŘ na pozici strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou
19. 02. 2020 28.3.2020 Dražební vyhláška - MV
19. 02. 2020 Dokumenty 067 EX 12961/19-60-dražební vyhláška
19. 02. 2020 Společné povolení soubor staveb - prodloužení kanalizace, kanalizační přípojka
19. 02. 2020 Uhy, p.č. 147/78, Chržín, p.č. 135/9, Žádost o vyvěšení textu výběrového řízení na prodej pozemků na
19. 02. 2020 VŘ na pracovní místo asistenta prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou na dobu určitou PRODLOUŽENO
18. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Chvatěruby.
18. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Úžice
18. 02. 2020 Záměr města změnit nájemní smlouvu
14. 02. 2020 Program jednání ZM č. 1/2020
14. 02. 2020 Oznámení zahájení společného řízení - prodloužení vodovod, kanalizace včetně přípojek
14. 02. 2020 VŘ vedoucí oddělení silničního hospodářství a speciální stavební úřad, v rámci odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou
13. 02. 2020 VŘ na energetického manažera města Kralupy nad Vltavou
13. 02. 2020 VŘ referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou - agenda silničního hospodářství a speciální stavební úřad
13. 02. 2020 VŘ referent oddělení správy majetku na dobu určitou
11. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška; ne..." již není dostupný.
11. 02. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
11. 02. 2020 Ozámení o pronájmu nebytových prostor v objektu MěÚ -vývěska
11. 02. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
11. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
10. 02. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
10. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
10. 02. 2020 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
07. 02. 2020 Oznámení - zahájení stavebního řízení ,, Novostavba polyfunkčního objektu´´
07. 02. 2020 zahájení 8 RD Postřižín TE Capital
07. 02. 2020 Krajský soud v Praze- vyrozumnění os. zúč., Hlasy Kozomína z.s.
06. 02. 2020 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
06. 02. 2020 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
04. 02. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04. 02. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kozomín
04. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení, změna stavby před dokončením, "Úprava prostoru před KD Vltava - Etapa II, zpevněné plochy povrchů"
04. 02. 2020 Oznámení - zahájení řízení o určení charakteru pozemní komunikace - Dřínov
04. 02. 2020 VŘ referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ na dobu určitou PRODLOUŽENO
04. 02. 2020 VŘ asistent prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou doba určitá
04. 02. 2020 OOP- návrh dočasného zákazu zastavení a stání na MK v obci Kralupy nad Vltavou v rámci akce "Blokové čištění místních komunuikacích"

XML