Město Kralupy Nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

https://www.mestokralupy.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datová schránka: 8zzbfvq
E-mail: mesto@mestokralupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2019 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
18. 10. 2019 , Usnesení - dražební vyhláška LV 268, Zeměchy
18. 10. 2019 Deklarace - určení existence či neexistence komunikace na pozemku parc. č. 877/2 v k. ú. Zlončice
17. 10. 2019 Závěr ZŘ ke koncepci "Strategie rozvoje územního obvodu SK na období 2019-2024, s výhledem do 2030"
16. 10. 2019 Pozvánka na valnou hromadu
15. 10. 2019 Nález č.11/2019 - nález finanční hotovosti - vývěska
15. 10. 2019 Záměr města prodej části pozemků v k.ú. Lobeček
15. 10. 2019 Stavební povolení: "Veltrusy - Revitalizace městského centra + zklidnění dopravy, p. č. 1064/1, 1064/11, ul. Alešova"
14. 10. 2019 OOP - Stavební povolení: Nová Ves - Nové Ouholice
14. 10. 2019 Stavební povolení:Nová Ves - Nové Ouholice, rek
14. 10. 2019 Stavební povolení: "Veltrusy - Revitalizace městského centra + zklidnění dopravy, p. č. 1151/1, 1064/2, 1064/4,1064/8,1064/16,1094/2,st.55/1,ul. Třebízského x ul. Seifertova"
14. 10. 2019 oznámení zahájení vod. řízení Na Cikánce, stavební povolení splašková a dešťová kanalizace, vodovod
14. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 22/2019
11. 10. 2019 Územní rozhodnutí - Autobusový terminál včetně příjezdové komunikace, Kralupy n.Vlt.
09. 10. 2019 OOP - Oznámení stavebního řízení: Rekonstrukce komunikace v ulici Čechova a Vrchlického v obci Kralupy nad Vltavou
09. 10. 2019 Záměr uzavřít "Dohodu o rozpuštění sdružení a vzájemném vypořádání"
09. 10. 2019 Záměr města prodat pozemek v. k.ú. Lobeč - garáž č. 1
09. 10. 2019 Záměr města prodat pozemek v k.ú. Lobeč - garáž č. 2
09. 10. 2019 Záměr města prodat pozemky v k.ú. Lobeček
09. 10. 2019 Záměr města prodat část pozemků v k.ú. Lobeček -nábř. J.Rysa
09. 10. 2019 Záměr města prodat část pozemků v k.ú. Lobeček (MDZZ)
09. 10. 2019 OOP -Oznámení o zahájení řízení, změna stavby před dokončením
09. 10. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
09. 10. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
09. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 20/2019 schválené ZM
09. 10. 2019 VŘ pracovní místo asistent prevence kriminality MěP Kralupy nad Vltavou - doba určitá
09. 10. 2019 Oznámení - 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů ZÚR Středočeského kraje na ÚR
09. 10. 2019 VŘ referent odboru SVŠaK - sociálně právní ochrana dětí (kurátor pro děti mládež) PRODLOUŽENO
09. 10. 2019 VŘ 2 pracovní místa referent odboru SVŠaK sociálně právní ochrana dětí - doba určitá PRODLOUŽENO
09. 10. 2019 Výběrové řízení referent odboru SVŠaK na dobu určitou PRODLOUŽENO
09. 10. 2019 VŘ vedoucí oddělní silničního hospodářství a speciální silniční stavební úřad, v rámci odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou - PRODLOUŽENO
30. 09. 2019 Oznámení zahájení vodoprávního řízení
30. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Veltrusy
30. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou.
28. 09. 2019 VV - veřejné projednání návrhu ÚP Olovnice
27. 09. 2019 Vývěska - oznámení o nálezu finanční hotovosti
27. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
27. 09. 2019 Oznámení společného jednání - návrh územního plánu Hostín u Vojkovic
26. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 21/2019
25. 09. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
25. 09. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
25. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu v obci Postřižín
24. 09. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
24. 09. 2019 Stavební povolení "II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce"
24. 09. 2019 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
24. 09. 2019 Dokument "UR_dělení p.č. 1052_1..." již není dostupný.
20. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
20. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
20. 09. 2019 OOP - návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
19. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.

XML