Město Kralupy Nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

https://www.mestokralupy.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datová schránka: 8zzbfvq
E-mail: mesto@mestokralupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/608 a II/101 v kat. ú. Veltrusy
28. 07. 2021 Výběrové řízení na pozici šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje - PRODLOUŽENO
28. 07. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: "Blokové čištění komunikací ve městě Kralupy nad Vltavou, podzim
28. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy na PK, stavba autobus. terminálu a park. domu v Kralupech n. Vlt.
26. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 17/2021 schválené RM
22. 07. 2021 OOP - Stanovení místní úpravy provozu v obci Postřižín
22. 07. 2021 OOP - Návrh dočasný zákaz zastavení na MKi v obci Kralupy nad Vltavou, centrum města.
22. 07. 2021 Dražební jednáví nem. KÚ Krásná Lípa
22. 07. 2021 OOP - Návrh zákazu stání a zastavení v ul. Kaplířova, Sokolská, Kralupy nad Vltavou
20. 07. 2021 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 153/41 v k. ú. Lobeček
20. 07. 2021 Oznámení nálezu klíče od motorového vozidla
20. 07. 2021 Oznamení zahájení řízení_VO_Nelahozeves_Lešany
20. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK v obci Kralupy nad Vltavou - ul. U Transformátoru
20. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení "Řešení zpevněných ploch v centru Města Kralupy nad Vltavou"
16. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
16. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
16. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
16. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
16. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, ul. Ke Koupališti, Kralupy nad Vltavou.
15. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Ledčice
15. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, silnice č. II/608, ul. Teplická, Postřižín
15. 07. 2021 Oznámení zahájení řízení - Kpy Mikovice obnova vNN za kNN č. stavby IE-12-6009676
15. 07. 2021 O Z N Á M E N Í o zařazení akce do „Městského kulturně–společenského pásma Kralupské kulturní léto“
14. 07. 2021 Rekonstrukce silniční distribuční stanice v Kralupech nad Vltavou
14. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, silnice č. II/101, ul. Pražská, Kralupy n. Vlt.
13. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Oznámení o nálezu dronu s kamerou - vývěska
13. 07. 2021 Oznámení nálezu mobilního telefonu
13. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na PK,ul.Poděbradova,Ke Hřbitovu,Lučební,Kralupy n Vlt.
13. 07. 2021 VŘ Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ - sociálně právní ochrana dětí
13. 07. 2021 VŘ Referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ – sociálně právní ochrana dětí
13. 07. 2021 Povolení stavby - prodloužení vodovod, kanalizace Všestudy
13. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
13. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na PK - Masarykova,Hakenova,Družstevní,nám.Mládežníků,Kpy
13. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
13. 07. 2021 Dokument "Oznámení ÚŘ _ Kralupy..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
12. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
12. 07. 2021 Informace o vydaném závazném stanovisku
09. 07. 2021 Informace o vydání závazného stanoviska
08. 07. 2021 Dokument "Oznámení ÚR _ REKO J...." již není dostupný.
02. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa
02. 07. 2021 OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na PK,sil.č.III/10149 ul. Hybešova,MK ul. Luční,Kralupy n.V.
02. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Rezidence Minice
01. 07. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, silnice č. III/0081, u sjezdu na dálnici D8, Exit 9.
01. 07. 2021 OOP - Návrh stanovení místní úpravy provozu v obci Kralupy nad Vltavou - Hennigsdorfská
30. 06. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkovací stání pro držitele průkazu ZTP
30. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 16/2021 schválené ZM
30. 06. 2021 OOP - Stanovení místní úpravy provozu na PK, ul. Hennigsdorfská, Kralupy nad Vltavou
30. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - Černávka - Kozomín

XML