Město Kralupy Nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

https://www.mestokralupy.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datová schránka: 8zzbfvq
E-mail: mesto@mestokralupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 08. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
20. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019
20. 08. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce"
16. 08. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku k. ú. Kralupy nad Vltavu
16. 08. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku k. ú. Kralupy nad Vltavou
15. 08. 2019 Zahájení územního řízení - Autobusový terminál včetně příjezdové komunikace Kralupy nad Vltavou
15. 08. 2019 Dražební vyhláška nem. Lobeček
15. 08. 2019 Zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy SYNTHOS Kralupy a.s. k vyjádření + CD
14. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Markéta Wagnerová
13. 08. 2019 VŘ 2 pracovní místa referent odboru SVŠaK sociálně právní ochrana dětí - doba určitá
13. 08. 2019 VŘ vedoucí oddělní silničního hospodářství a speciální silniční stavební úřad
13. 08. 2019 VŘ referent odboru životního prostředí na dobu určitou PRODLOUŽENO
09. 08. 2019 Oznámení o nálezu mobilního telefonu - vývěska
09. 08. 2019 Zaslání doplnění aktualizace bezpečnostního programu- Unipetrol RPA
08. 08. 2019 Ozn.zahájení územního řízení - Ledčice obnova kNN/IE-12-6005873
06. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 17/2019
02. 08. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
01. 08. 2019 Záměr města - pronájem části pozemků k. ú. Lobeč
01. 08. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou
01. 08. 2019 Oznámení veřejné projednání Změny č. 1 ÚP obce Vojkovice
01. 08. 2019 VŘ referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou PRODLOUŽENO
30. 07. 2019 Rozhodnutí - oplocení pozemku parc.č. 67/14 69/99 v k.ú. Mikovice u Kralup n.Vlt.
30. 07. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
30. 07. 2019 OOP - dočasný zákaz zastavení a stání, ul. Hennigsdorfská, Kralupy nad Vltavou
30. 07. 2019 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
30. 07. 2019 Stavební povolení "Neuměřice - Příjezdová komunikace k 6 rodinným domům, k. ú. Olovnice"
30. 07. 2019 Dokument "ÚR _REKO STL_NTL J.Pa..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
29. 07. 2019 Dokument "Oznamení ÚŘ_dělění po..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
26. 07. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
25. 07. 2019 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKTAJSML/00004/2019
25. 07. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Úpravy komunikace a nové parkovací místa na Purkyňově náměstí, Kralupy nad Vltavou"
25. 07. 2019 Individuální dotace nad 50.000 Kč - Fyzická osoba
25. 07. 2019 Záměr města prodat část pozemku p.č.118/4 v k.ú. Mikovice (ul. U Studánky)
25. 07. 2019 Záměr města prodat část pozemku p.č.118/4 v k.ú. Mikovice
24. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška nem..." již není dostupný.
24. 07. 2019 Dokument "Řád veřejných pohřebi..." již není dostupný.
23. 07. 2019 Dokument "zahájení řízení o děl..." již není dostupný.
23. 07. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Kralupy - Na Cikánce - komunikace (včetně technické infrastruktury)"
23. 07. 2019 VŘ referent odboru životního prostředí - doba určitá
23. 07. 2019 VŘ referent odboru SVŠaK - sociálně právní ochrana dětí (kurátor pro děti mládež)
23. 07. 2019 Dokument "106 EX 5521/16-65-Dra..." již není dostupný.
23. 07. 2019 Výběrové řízení referent odboru sociálních věcí, školství a kultury MěÚ na dobu určitou
18. 07. 2019 Oznámení zahájení řízení_Splašková kanalizace Nelahozeves
16. 07. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
12. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
12. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
12. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
12. 07. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku

XML