Město Kralupy Nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

https://www.mestokralupy.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Datová schránka: 8zzbfvq
E-mail: mesto@mestokralupy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 Veřejné projednání Změny č.1 ÚP Kralupy nad Vltavou - veřejná vyhláška
22. 05. 2019 Nález č. 4/2019 - nález jízdního kola
21. 05. 2019 VOLBY DO EP - telefonní seznam do volebních místností v e správním obvodu PoÚ Kralupy nad Vltavou
21. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
17. 05. 2019 VŘ referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou - PRODLOUŽENO
17. 05. 2019 VŘ referent odboru SVŠaK - kurátor pro děti a mládež - PRODLOUŽENO
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019
16. 05. 2019 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKTAJSML/00004/2019
16. 05. 2019 Rozhodnutí o vydání souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKTAJSML/00004/2019
16. 05. 2019 Záměr města prodat část pozemku p.č.348/1 v k.ú. Lobeč
16. 05. 2019 Záměr města prodat pozemky v k.ú. Kralupy n/Vlt.
16. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vojkovice
15. 05. 2019 Záměr o prodeji jednotek čp. 34, Zeměchy
15. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaích v obci Kralupy nad Vltavou
15. 05. 2019 OOP - dočasný zákaz zastavení a stání , ul. Palackého a Palackého náměstí v obci Kralupy nad Vltavou
15. 05. 2019 Oznámení o zaslání bezpečnostního programu objektu spalovací stanice
14. 05. 2019 ÚR _REKO STL_NTL Čechova II.etapa,k.ú.Lobeč
14. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou
14. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - II/608 Nové Ouholice-Nová Ves, rekonstrukce
14. 05. 2019 Dražební vyhláška - elektronická dražba nem. Zlončice
14. 05. 2019 150EX 332/17-71 Dražební vyhláška od exekutora - opakovaná 13.6.2019
14. 05. 2019 Dražební vyhláška, nem. Zlončice
14. 05. 2019 Žádost o zvěřejnění na úřední desce do 30.06.2020 - Oznámení o zvěřejnění závěrečného ú čtu Svazku
14. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
14. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Chvatěruby
14. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Chvatěruby
13. 05. 2019 VŘ na administrativního pracovníka
10. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
10. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
09. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
09. 05. 2019 Rozhodnutí - č. j. MUKV 37390/2017VYST Výroba Tissue Kozomín
09. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
09. 05. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
08. 05. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - INHAS, spol. s r.o., IČO 61676322
07. 05. 2019 VŘ na administrativního pracovníka
07. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
07. 05. 2019 Zveřejnění doplněné dokumentace -Přeložka silnice II/240 (D7-D8)
07. 05. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení zámeru na ŽP - Obalovna Chvatěruby
07. 05. 2019 Záměr změnit nájemní smlouvu
07. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
07. 05. 2019 VOLBY DO EP-Oznámení o době a místě konání voleb
07. 05. 2019 Záměr pronajmout část pozemku
06. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
06. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
06. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
06. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
06. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
06. 05. 2019 Informace o vydaném závazném stanovisku
06. 05. 2019 OOP- návrh dočasného zákazu zastavení a stání - Palackého nám. a ul. Palackého, Kralupy nad Vltavou

XML