Obec Halže

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://halze.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Halže
Žďárská 187
347 01 Halže

Datová schránka: 9hgauuy
E-mail: halze@iol.cz, ouhalze@c-box.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu Lučina-sdružení obcí za rok 2022
05. 06. 2023 Oznámení o svolání 5.jednání ZO Halže dne 14.6.2023
05. 06. 2023 Oznámení o svolání 5.jednání ZO Halže dne 14.6.2023
26. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022
24. 05. 2023 Záměr prodeje p.p.č.520/30 v k.ú.Halže
22. 05. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu ZÚ za rok 2022
19. 05. 2023 Obec Halže návrh závěrečného účtu a závěrky za rok 2022
10. 05. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022
05. 05. 2023 ČEZ-oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23.5.2023
05. 05. 2023 Oznámení o době očkování psů v Halži
26. 04. 2023 Smlouva o poskytnutí účelové dotace PK-dopravní obslužnost 2023
25. 04. 2023 FÚ PK-VV- daň z nemovitých věcí na rok 2023
25. 04. 2023 TJ Čechie-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace r.2023
19. 04. 2023 Schválený rozpočtový výhled Obce Halže na r.2023-2025
19. 04. 2023 Schválený rozpočet Obce Halže na rok 2023
18. 04. 2023 Rozpočtové opatření č.3/2023
18. 04. 2023 MŽP-Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) –
18. 04. 2023 Oznámení pro občany - rozpočty
06. 04. 2023 KÚ PK-Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK
04. 04. 2023 Schválený rozpočet SOČ na rok 2022 a oznámení o zveřejnění rozpočtu za rok 2022
04. 04. 2023 Oznámení o svolání 4.jednání ZO Halže dne 12.4.2023
01. 04. 2023 Schválený střednědobý výhled SOL na r.2024-2025
01. 04. 2023 Schválený rozpočet SOL na rok 2023
30. 03. 2023 Zápis do 1.ročníku ZŠ a MŠ Halže, p.o.
27. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu SOL na r.2024-2025
27. 03. 2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu SOL na rok 2023
07. 03. 2023 Rozpočtové opatření č.2/2023
07. 03. 2023 rozpočtové opatření č.1/2023
07. 03. 2023 Oznámení pro občany - rozpočty
20. 02. 2023 Záměr prodeje p.p.č.520/30 v k.ú.Halže
20. 02. 2023 Adresný záměr prodeje p.p.č.295/32 8 částí k.ú.Halže
20. 02. 2023 Adresný záměr pronájmu p.p.č.171/4 k.ú.Halže
20. 02. 2023 Adresný záměr prodeje p.p.č.711/1 v k.ú.Halže
14. 02. 2023 SPÚ-oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek(BPEJ) v k.ú. Halže
10. 02. 2023 Výroční zpráva za rok 2022
10. 02. 2023 Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu
06. 02. 2023 Kú-vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú.Branka u Tachova s přesahem do části Výšina a Pavlův Studenec 3 obce Halže
02. 02. 2023 Oznámení o svolání 3.jednání ZO Halže dne 8.2.2023
27. 01. 2023 OOP prodloužení kontrol státních hranic se Slovenskem, nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 4.2. 2023 do 23:59
25. 01. 2023 Záměr pachtu pozemků v k.ú.Halže, Svobodka
24. 01. 2023 Rozpočtové opatření č.5/2022
23. 01. 2023 Dokument "SPÚ-Rozhodnutí-komple..." již není dostupný.
19. 01. 2023 Oznámení o konání 2.kola volby prezidenta
06. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2023
05. 01. 2023 SPÚ-oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú.Halže
05. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023
03. 01. 2023 Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
02. 01. 2023 Schválený rozpočtový výhled Obce Halže na r.2023-2025
02. 01. 2023 Schválený rozpočet Obce Halže na rok 2023
02. 01. 2023 Rozpočtové opatření č.5/2022

XML